Cập nhật:  GMT+7
2005x3deax67c7x78c7x98fcx5fc3xa5a3xae63x8f38xX7x4404xd176x974bx6d03xc85fx7e62xX5xaa55xXax9db5x58afx2428x9acaxX3x5516xXdx6f67xX15xX3xX4x8c0cxX15x633axX3xXex53d9xbd00xX15xX1xX3xX4xX1x3298x20a9xX3x44c5xb621xX15xX1fxX3x6979x9a28xXdxX3xX1x4b59xXdxX3x74dexX1dxX15xX1fxX3x95b6xX2axX29xX15xX3xX4x49acxX4xX3xX4x2165xXbxX0x8190xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87fbxX10xX6x35aaxXaxX12xac36xX1fxX29x39a8xX3xX2x2626xX4bx5acex6436xX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX15xX1fxX29xX15xX1xX3xX13xXdxX44xX2axX3xX5dx34d6xX4xX3xXex3479xX15xX1xX3xXbxX1x3a5fxXdxX3xX1x35a0xXbxX3xd1e8x4912xXdxX3xXcxX22x7f15x9069xX15xX1fxX3xXcxX5ax6b7bxXcxX3xX60xX1fx3fb7xX63x65a8xX15xX3xXcxX48xXexX3xXcxX1xX29xX15xX1xX69xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXbxX1xX8bxX3x4f4axXdxc0bexXexX3xXcxX22xX23xX3xXex6442xX3xX4xX1x6beexX4xX3xX5xXa6xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3x4f9exX60xX1xX29xX3xX3exX19xX3x8409xX10xX3xX4x746fxX6xX3xX1fxXdxX44xX2axX3xX92xXdxb010xX15xX69xX3xX1x425axX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX92xX29xX3xX7xc2d7xX15xX3xX4x77c7xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xXexX32xX2axc246x7257xX3xX31xX10dxX63xX3xX5xX29xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX48xXbxX3xXexX85xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX1fxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX48xXbxX3xX15xX1xXdxXc0xX2cxX3xc108x3851xX3x3538x9dadxX166x976exX3x7014xX3xX166xX167xX166x3323xX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax533fxXdxX5dxXexX1x8bb2xX3xX2xX167xX167xX167xXbxXeex5d63xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1abxX3x4d8bxX166xX170xXbxXeexX1b3xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11cxX17xX6xX2axXbxX1xXa4xXexX1xX2axX11cxX92xX15xX4bxX5dxX10xX7xX163xXexX2axXbxX4bxX15xX10xX1a6xX7xX4bxX166xX169xX166xX167xX4bxX2xX2xX2xX5dxX169xX2xX169x7e0dxX1bdxX167xX170xXexb827xX1f9xX167xX66xX5xX1f9xc3b7xXdxX2cxX1fxX1ffxX170xX166xX166xX166xX11cx8f4cxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX1fxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX48xXbxXaxX3xX1a6xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX1bdxX166xX170xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX39xX44xX4xX3xX3exX32xXdxX3xX17xXdxX19xXa4xX3xX1fxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXe6xX60xX1xX29xX3xX3exX19xX3xXeexX10xX3xX4xXf2xX6xX3xX1fxXdxX44xX2axX3xX92xXdxXfcxX15xX3xX1ffxX3xX1xX101xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX92xX29xX3xX7xX10dxX15xX3xX4xX111xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xXexX32xX2axX11bxX0xX4bxXbxX12xX0xX17xX5xX2axX4xX163x38b7xXa4xX2axXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX22xXdxX4xX1xX5dxX6xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5210xX2axX5dxX63xXaxX12xX39xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXe6xX60xX1xX29xX3xX3exX19xX3xXeexX10xX3xX4xXf2xX6xX3xX1fxXdxX44xX2axX3xX92xXdxXfcxX15xX3xX16bxX3xX1xX101xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX92xX29xX3xX7xX10dxX15xX3xX4xX111xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xXexX32xX2axX11bxX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX22xX98xX99xX15xX1fxX3xXcxX5axX9fxXcxX3xX60xX1fxXa4xX63xXa6xX15xX3xXcxX48xXexX3xXcxX1xX29xX15xX1xX3xX3exX98xX8fxX4xX3xX163xX1x3ca0xXdxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXeexX10dxX63xX3xX5dx3c16xX15xX1fxX3xXexX2dxX3xXexX1xX44xX15xX1fxX3xX2xX2xX4bxX166xX167xX166xX166xX3xX92xX93xXdxX3xX5dxXdxXc0xX15xX3xXex73d5xX4xX1xX3xX166xX11cxX167xX167xX167xX2cxX166xX69xX3xX163xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX3a1xX3xX3ex3030xXa4xX3xXexX98xX3xX1bdxX69xX170xX3xXexX85xX3xX3ex4fd2xX15xX1fxX69xX3xXexX22xX6xX15xX1fxX3xX17x372cxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX8bxX15xX1fxX3xX4xX1xXdx7f95xXa4xX3xX7xX44xX15xX1fxX69xX3xX4xX6xX2cxX10xX22xX6xX3xX1fxXdxX44xX2cxX3xX7xX44xXexX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX3exX32xXdxX11cxX3x9d4cxX10dxX15xX3xX17x35aexX15xX1fxX3xX3exX44xX3xX4xX111xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xXexX32xX2axX3xX3exX98xX8fxX4xX3xXexX1xXdxX3e0xXexX3xX163xX3e0xX3xX4xX408xX3xX5xX98xX93xXdxX3xX4xX1xX14xX15xX3xX17xX408xX15xX1fxX3xX17xX6xX2axX3xX2e2xXa4xX6xX15xX1xX69xX3xX1xXc0xX3xXexX1xX8bxX15xX1fxX3xX3ex376cxX15xX3xX5xX10xX5dxX3xX3ex4aedxX2cxX3xX17xX458xX2axX3xX44xX15xX1xX3xX7xX44xX15xX1fxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX458xX3xX1xX2axX32xXexX3xX3exX36xX15xX1fxX3xX17xXa4xXc8xXdxX3xXexX8bxXdxX11cxX39xX44xX4xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xXbxX1xX81xX4xX3xX92xX81xX3xX4xX1xX2axX3xX15xX1xXa4xX3xX4xX3b8xXa4xX3xX5dxX32xX63xX3xX1xX101xX4xX69xX3xXexXc8xX3xX4xX1xXccxX4xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX2axX32xXexX3xX3exX36xX15xX1fxX3xX15xX1fxX2axX32xXdxX3xX163xX1xX408xX6xX69xX3xXexX1xX19xX3xX5dxX81xX4xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX6xX2axX69xX3xXexX22xX458xXdxX3xX15xX1fxX1xXdxXc0xX2cxX3xX1xX98xX93xX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xXdxXc0xXbxX1b3xX3xX3exX3c6xX15xX1fxX3xXexX1xX99xXdxX3xX1fxX408xXbxX3xXbxX1xX3b8xX15xX3xX1fxXdxb5edxX3xX1fxX23xX15xX69xX3xX17xX458xX2axX3xX92xXc0xX3xX4x9d89xX3xX7xX375xX3xX92x40a3xXexX3xX4xX1xX48xXexX69xX3xXexX29xXdxX3xX7xX458xX15xX69xX3xXbxX1xX98xX520xX15xX1fxX3xXexXdxXc0xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX44xX15xX3xX17xX36xX69xX3xX1fxXdxX44xX2axX3xX92xXdxXfcxX15xX69xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xX92xXdxXfcxX15xX3xX92xX29xX3xX1xX101xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX2axX15xX1fxX3xXexX22xX98xX99xX15xX1fxX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX17xX5xX2axX4xX163xX2e2xXa4xX2axXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX1a6xXdxX5dxXexX1xX1abxX3xX2xX167xX167xX167xXbxXeexX1b3xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1abxX3xX1bdxX2xX166xXbxXeexX1b3xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11cxX17xX6xX2axXbxX1xXa4xXexX1xX2axX11cxX92xX15xX4bxX5dxX10xX7xX163xXexX2axXbxX4bxX15xX10xX1a6xX7xX4bxX166xX169xX166xX167xX4bxX2xX2xX2xX5dxX169xX2xX169xX1f4xX1bdxX2xX1f4xXexX166xX166xX1bdxX169xX5xX1f4xX1ffxXdxX2cxX1fxX1ffxX170xX166xX1f4xX169xX11cxX209xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX1fxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX48xXbxXaxX3xX1a6xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX166xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX39xX44xX4xX3xX3exX32xXdxX3xX17xXdxX19xXa4xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX2e2xXa4xX6xX15xX3xX7xX10dxX15xX3xX17xX408xX15xX1fxX3xX3exX44xX3xX4xX111xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xXexX32xX2axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX304xX2axX5dxX63xXaxX12xX60xX1xX10dxX15xX3xX5dxX3d2xXbxX3xX15xX29xX63xX69xX3xc89bxXdxXfcxX15xX3xX3exX2axX29xX15xX3xX6eaxX6xX2axX3xX3exX36xX15xX1fxX3xXexX85xX15xX1xX3xX3ex8f25xX3xX163xX1xX10xX15xX3xXexX1xX98xX375xX15xX1fxX3xXexX526xXbxX3xXexX1xX19xX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX520xX3xX7xX375xX3xXcxX22xX98xX99xX15xX1fxX3xXcxX5axX9fxXcxX3xX60xX1fxXa4xX63xXa6xX15xX3xXcxX48xXexX3xXcxX1xX29xX15xX1xX3xX92xX29xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX44xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xX4xX408xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXexX3a1xX4xX1xX3xXeexXa4xX48xXexX3xX7xX14xX4xX3xXexX22xX2axX15xX1fxX3xXbxX1xX2axX15xX1fxX3xXexX22xX29xX2axX3xXexX1xXdxX3xX3exXa4xX6xX3xXeexX10dxX63xX3xX5dxX382xX15xX1fxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX7xX458xX15xX3xXbxX1x6711xX2cxX3xX4xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX1fxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX48xXbxX3xX15xX1xXdxXc0xX2cxX3xX163xX164xX3xX166xX167xX166xX169xX3xX1ffxX3xX166xX167xX166xX170xX11cxc5e0xX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX0xXdxX2cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX1a6xXdxX5dxXexX1xX1abxX3xX2xX167xX167xX167xXbxXeexX1b3xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1abxX3xX68xX66xX167xXbxXeexX1b3xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11cxX17xX6xX2axXbxX1xXa4xXexX1xX2axX11cxX92xX15xX4bxX5dxX10xX7xX163xXexX2axXbxX4bxX15xX10xX1a6xX7xX4bxX166xX169xX166xX167xX4bxX2xX2xX2xX5dxX169xX2xX169xX1f4xX1bdxX166xX2xXexX1f9xX68xX166xX166xX5xX167xX1ffxXdxX2cxX1fxX1ffxX170xX2xX170xX1f9xX11cxX209xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX1fxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX48xXbxXaxX3xX1a6xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX68xX66xX167xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX2axX15xXaxX12xX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX7dbxX31xX32xXdxX3xX5dxXdxXc0xX15xX3xX5xX703xX15xX1xX3xX3exX32xX2axX3xX6eaxX31xX6eaxX31xX3xXexX85xX15xX1xX3xX92xX29xX3xX403xX375xX3xX13x38a8xbdb4xX31xXcxX3xXex8dcbxX15xX1fxX3xX304x44c2xX15xX1fxX3xX163xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX2axX3xX39xX1dxX15xX1fxX3xX3exX2axX29xX15xX3xX92xX29xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX44xX3xX15xX1xX10dxX15xX3xX4xX408xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXexX3a1xX4xX1xX3xXeexXa4xX48xXexX3xX7xX14xX4xX3xX4xXf2xX6xX3xXcxX22xX98xX99xX15xX1fxX3xXcxX5axX9fxXcxX3xX60xX1fxXa4xX63xXa6xX15xX3xXcxX48xXexX3xXcxX1xX29xX15xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80d9xXa4xXexX1xX2axX22xXaxX12xbb9bxX6xXdxX3xX5axX2axX6xX0xX4bxXbxX12

Mai Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long