Cập nhật:  GMT+7
c24ex13cb7x13852xff75x13192x12997xda3fx10551x10c33xX7xd8dfx121adx12332x13c10xe160xec71xX5xf257xXax12f94xe19axe4b9xXbxX3x10c5cxX14xXexX3xcac4x10db7xXdxX3xX4x11891xd018xX3xX4xX1xXdxe1b4x111cdxX3x11beexXdxX27xX1xX3x106e1x13346xX3x11370x118bfxddd5xX27xX3x115e7x10b44xX37xX0x112b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x14422xXaxX12xd1e6xe86axX33xec5bxX3xX2xX37xX3ax12e83x11c22xX3xX1bxX1cxXdxX3x13979xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX29xXdxX27xX1xX3xd97fxX5exX5ex11829x12d45xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXex12e0dxX27xX1xX3xXexdb45xX3xX4xX1x123daxX4xX3xX50xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX27xX1x12378xX27xX3x1113fxcbc9xX3xX27xXdx10c7bxX17xX3xX57xX57xX3xX27x13faaxX17xX3xX27xX50xX33xX52xX3xXexX1xX33xX27xX1xX3xX5xdf31xXbxX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xcd0dxX3xd190xX21xX96xX27xX3xX99xX1xX21xX3xc954xX3xX6dxX57xX3axX37xX3axX2xc5f7xfd68xXd6xX3xe043xX3xX57xX3axX37xX3axXcexcb92xXcexX36xX71x11a98xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX0xXdxX17xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX27xXexX10x108c9xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxfcfexXdxX4cxXexX1x12c7dxX3xX2xXe1xXe1xXe1xXbx136bcxe64exX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX11fxX3xXd7xc849xXd6xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe5xX29xX6xX32xXbxX1xX21xXexX1xX32xXe5xd0ccxX27xX3axX4cxX10xX7xX99xXexX32xXbxX3axX27xX10xX11axX7xX3axXcexX36xX2xX37xX3axX2xX2xX2xX4cxX132xX2xX57xX2xXcexX36xX57xXexca3bxXe1xXd6xX16dxX5xXcexXc3xXdxX17xX50xXc3xXd6xX36xXd7xXd7xXc3xX2xXe5x10353xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX29xXdxX27xX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xXaxX3xX11axXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxXd7xX132xXd6xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12x10150xef98xXdxX3xX4cxXdxX9exX27xX3xX1e5xd793xX27xX50xX3xd98axX52xX58xX3xX5exX1xX80xX3xX1xX21xX52xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXc3xX3xXc5xX21xX96xX27xX3xX99xX1xX21xX3xXcexX3xXexX14xX27xX50xX3xX1xX32xX6xX3xX4xX1xf47bxX4xX3xX17x11544xX27xX50xXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX32xX4cxX52xXaxX12xXcxX1e6xXdxX3xX29xX21xX85xXdxX3xX50xX14xXbxX3xX17xX14xXexX58xX3xX1bxX1cxXdxX3xX31x11ec7xX3xf364xX27xX3xX5xX1e6xXdxX3xX5xf096xX4xX1xX3xX7x143a5xX3xX1xX33xX32xX3xX1xe122xX27xX50xX3xX4xX1f3xX6xX3xX4x12b60xX4xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX7x10b88xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXc3xX3xXc5xX21xX96xX27xX3xX99xX1xX21xX3xXcexX3xX27xe6e3xXdxX3xX4xX1xX21xX27xX50xX3xX14cxX33xX3xX1bxX1cxXdxX3xX5exX5exX70xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXexX80xX27xX1xX3xX27xX29cxXdxX3xX110xXdx136bexX27xX50xX58xX3xXexX110xX32xX27xX50xX3xX27xX1xde99xX27xX50xX3xX27xXa5xX17xX3xXexX1xX276xX27xX50xX3xX27x1130exXdxX3xXexX21xX52xX26xX27xX3xX31xeed3xX21xX3xX29xXdxX2c7xX27xX3xX50xXdx14424xXdxX3xX99xX1xX29cxXdxX3xX5xX266xX6xX58xX3xX31xX1e6xX27xX3xX29xX32xX17xX3xX276xX4xX3xX5xXdxX9exXexXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX32xX4cxX52xXaxX12xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xX31xX2fx12abaxX4xX3xXexX1xX33xX27xX1xX3xX5xXb4xXbxX3xX27xX50xX33xX52xX3xX57xX3axX37xX3axX2xXd6xXd7xXd6xX3xXexX1e6xXdxX3xX5xX33xX27xX50xX3xX4fxX1xX2f7xX27xX58xX3xXexX1xX261xX3xX126xX257xX3xX5exX6xX17xX3xX1e5xX2fx14796xX27xX50xX58xX3xXexX80xX27xX1xX3xX1bxX32xX33xX27xX50xX3xd36fxXdxX2c7xX27xX3xX2exX2e3xX27xX3xX6dxX27xX6xX52xX3xX5xX33xX3xXexX80xX27xX1xX3xX37exX33xX32xX3xX5exX6xXdxX71xX3xXexX1xX10xX32xX3xXc5xX21xX52xX26xXexX3xX31xX261xX27xX1xX3xX7x10a2bxX3xX37xXcexXd6xX3xX4xX1f3xX6xX3xX70xX1cxX3xXc5xX21xX3aexX4xX3xXbxX1xeb60xX27xX50xXe5xX3xX1e5xX2e3xX27xX3xX14cxX261xX3xXexXdxec33xX27xX3xXexX1xX96xX27xX3xX4xX1f3xX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xX50xe7a9xX17xX11fxX3xX37xX3xXexX110xX21xX27xX50xX3xX31xX32xX33xX27xX3xX29xX1cxX3xX29xXdxX27xX1xX58xX3xX2xX3xXexX110xX21xX27xX50xX3xX31xX32xX33xX27xX3xXbxX1xX276xX32xX3xX29xXdxX27xX1xX3xX14cxX33xX3xX4xX276xX4xX3xX31xX2e3xX27xX3xX14cxX261xX3xXexX110xX20xX4xX3xXexX1xX21xX1cxX4xXe5xX3xX4fxX1xXdxX3d0xX21xX3xX27xX50xX2fxX36exXdxX3xX4xX32xX27xX3xX1e5xf7e8xXexX3xXcxX85xX3xX31xX257xX3xX31xX2fxX337xX4xX3xX31xX89xX27xX50xX3xXexX110xX32xX27xX50xX3xX1xX33xX27xX50xX3xX27xX50xdf08xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX31xX445xX21xX3xX4xX1f3xX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX31x10bb8xX3xX4xX3aexX27xX50xX3xX1xXdxX26xX27xX3xX7xX89xX4xX3xXexX110xcb37xX3xX50xX29cxXbxX3xXbxX1xX2edxX27xX3xX29xX1efxX32xX3xX14cxX9exX3xX14cxX2d4xX27xX50xX3xX4xX1x10bd4xX4xX3xX4xX1xX1f3xX3x11177xX21xX52xX3d0xX27xX3xX29xXdxX2c7xX27xX3xX50xXdxX2f7xXdxX3xXbxX1x10aedxX6xX3xX70xX4a9xX4xX3xXexX1xXdxX2c7xX27xX50xX3xX5xXdxX2c7xX27xX50xX3xX4xX1f3xX6xX3xXcxX85xX3xX4b0xX21xX3aexX4xXe5xX3xX37xX36xXcexX3xX5xXdxX9exXexX3xX7xX280xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXexX110xX32xX27xX50xX3xX31xX29cxX3xXd7xXcexX3xX5xXdxX9exXexX3xX7xX280xX3xX5xX33xX3xX27xX50xX2fxX36exXdxX3xX4xX32xX27xX3xX4b0xX21xX2c7xX3xX1xX2fxX2e3xX27xX50xX3xc3e7xX1xX223xX3xXcxX1x112e5xX3xX31xX257xX3xX1xX52xX3xX7xXdxX27xX1xX3xXexX1e6xXdxX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xXexX110xX2fxX36exX27xX50xX3xX126xX2fxX6xXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX0xXdxX17xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX27xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX4cxXexX1xX11fxX3xX2xXe1xXe1xXe1xXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX11fxX3xX132xXcexX132xXbxX126xX127xXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe5xX29xX6xX32xXbxX1xX21xXexX1xX32xXe5xX14cxX27xX3axX4cxX10xX7xX99xXexX32xXbxX3axX27xX10xX11axX7xX3axXcexX36xX2xX37xX3axX2xX2xX2xX4cxX132xX2xX57xX2xXcexX37xX2xXexX132xX2xX2xX16dxX5xX37xXc3xXdxX17xX50xXc3xXd6xX36xX132xX57xXe5xX17fxXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX29xXdxX27xX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xXaxX3xX11axXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX132xXcexX132xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX4fxX1xX2d4xX27xX50xX3xX27xX50xX2fxX36exXdxX3xX31xX3e9xX27xX50xX3xX4xX1xX4c2xX58xX3xX31xX3e9xX27xX50xX3xX31xX1cxXdxX3xX27xXa5xX17xX3xX126xX2fxX6xX3xX259xX27xX3xX5xX1e6xXdxX3xX99xX9axX3xX27xXdxX9exX17xX3xXexX1e6xXdxX3xX29xX21xX85xXdxX3xX50xX14xXbxX3xX17xX14xXexXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX32xX4cxX52xXaxX12xX4fxXa5xX17xX3xXcexXe1xXcexXe1xX58xX3xX70xX6xX27xX3xX5xXdxX2c7xX27xX3xX5xX1e6xX4xX3xX6dxX70xX37exX37exX71xX3xXexX110xX21xX52xX3d0xX27xX3xXexX1xX3aexX27xX50xX3xX1bxX1cxXdxX3xX5exX5exX70xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xX3xXexX80xX27xX1xX3xX31xX2fxX337xX4xX3xXexX1xX33xX27xX1xX3xX14cxX2f7xXdxX3xX50xX2edxX27xX3xX36xXe1xXe1xX3xX1xX1cxXdxX3xX14cxXdxX2c7xX27xXe5xX3xX5exX276xX4xX3xX5exX1xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX5xX21xX259xX27xX3xX50xXdxX2d4xX3xX17xX3aexXdxX3xX5xXdxX2c7xX27xX3xX1xX9exX3xX14cxX2f7xXdxX3xX4xX276xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX14cxXdxX2c7xX27xX58xX3xX31xX32xX33xX27xX3xX99xX26xXexX3xX17xf48cxX3xX110xX1cxX27xX50xX3xXbxX1xX276xXexX3xXexX110xXdxX47exX27xX58xX3xXexXb4xXbxX3xX1xX337xXbxX3xXexX1xX2c7xX17xX3xX27xX1xXdxX3d0xX21xX3xX1xX1cxXdxX3xX14cxXdxX2c7xX27xX3xXexX1xX10xX32xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1xX2edxX27xX3xfadbxX1e5xX47exX3xX99xX1xX259xX27xX50xX3xX6xXdxX3xX29xX261xX3xX5xX257xX27xX50xX3xX4b0xX21xX2c7xX27xX58xX3xX99xX1xX259xX27xX50xX3xX5exX5exX70xX3xX27xX33xX32xX3xX29xX261xX3xX29x11418xX3xX5xX1e6xXdxX3xXbxX1xX4c2xX6xX3xX7xX6xX21x12ed7xX58xX3xX5xX6xX27xX3xXexX7b3xX6xX3xX786xX27xX50xX1xX280xX6xX3xXexcb8fxX27xX1xX3xX31xX3e9xX27xX50xX3xX31xX1cxXdxX7c1xXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX0xXdxX17xX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX27xXexX10xX110xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX11axXdxX4cxXexX1xX11fxX3xX2xXe1xXe1xXe1xXbxX126xX127xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX11fxX3xX57xXd7xXcexXbxX126xX127xXaxX3xX7xX110xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXe5xX29xX6xX32xXbxX1xX21xXexX1xX32xXe5xX14cxX27xX3axX4cxX10xX7xX99xXexX32xXbxX3axX27xX10xX11axX7xX3axXcexX36xX2xX37xX3axX2xX2xX2xX4cxX132xX2xX57xX2xX36xXe1xX36xXexX16dxXe1xXd6xX57xX5xX37xXc3xXdxX17xX50xXc3xXd6xX36xX2xXcexXc3xX2xXe5xX17fxXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX29xXdxX27xX1xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xXaxX3xX11axXdxX4cxXexX1xX9xXaxX2xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX57xXd7xXcexXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX32xX27xXaxX12xX5exX276xX4xX3xXexXdxX26xXexX3xX17xeb44xX4xX3xX14cxXa5xX27xX3xX27xX50xX1xX9exX3xX4xX1f3xX6xX3xX1xX1cxXdxX3xX14cxXdxX9exX27xX3xX1bxX1cxXdxX3xX5exX5exX70xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xX36xX37xX37xXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX32xX4cxX52xXaxX12xX70xX21xX85xXdxX3xX50xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX31xX257xX3xX50xX29cxXbxX3xXbxX1xX2edxX27xX3xX99xX1xX4c2xX4xX1xX3xX5xX9exX58xX3xX31xX1cxX27xX50xX3xX14cxXdxX2c7xX27xX3xX4xX276xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX14cxXdxX2c7xX27xX3xX5exX5exX70xX3xX4xX1f3xX6xX3xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX27xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX8ebxX4xX3xXbxX1xX276xXexX3xX1xX21xX52xX3xXexX110xX21xX52xX3d0xX27xX3xXexX1xX3aexX27xX50xX3xX786xX70xX1cxX3xX31xX1cxXdxX3xX5exX8ebxX3xX1bxX3e9xX7c1xX58xX3xX4xX26dxX27xX50xX3xX31xX32xX33xX27xX3xX99xX26xXexX58xX3xX50xX4a9xX27xX3xX29xX29cxX3xX31xX3e9xX27xX50xX3xX4xX1xX4c2xX58xX3xX31xX3e9xX27xX50xX3xX31xX1cxXdxX58xX3xX31xX1cxX27xX50xX3xX14cxXdxX2c7xX27xX3xX27xX1xX6xX21xX3xX14cxX2fxX337xXexX3xX4b0xX21xX6xX3xX99xX1xX29cxX3xX99xX1xXa5xX27xX3xXexX110xX32xX27xX50xX3xX4xX21xX1cxX4xX3xX7xX3aexX27xX50xX58xX3xX50xXdxX223xXbxX3xX27xX1xX6xX21xX3xXbxX1xX276xXexX3xXexX110xXdxX47exX27xX3xX99xXdxX27xX1xX3xXexX26xX58xX3xXexX110xX748xX3xXexX1xX33xX27xX1xX3xX27xX1xX2d4xX27xX50xX3xX1xX1e6xXexX3xX27xX1xX96xX27xX3xXexXdxX2c7xX21xX3xX29xXdxX47exX21xX3xX748xX3xX31xX261xX6xX3xXbxX1xX2fxX2e3xX27xX50xXe5xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109c4xX21xXexX1xX32xX110xXaxX12xXcxX1xX21xX3xX1bxX2fxX2e3xX27xX50xX0xX3axXbxX12

Thu Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái

Giọt hồng - Gieo mầm nhân ái
2023-04-08 08:35:00

baophutho.vn Mỗi giọt máu - một hành động nghĩa tình, được ví như một hạt mầm nhân ái mang lại sự sống cho người bệnh. Với ý nghĩa đó, những năm qua, phong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long