Cập nhật:  GMT+7
fef2x1317exff64x16abex126d3x14d38x12bcex129b2x1085cxX7x17257xffecx17b74x126a9x14f16x14980xX5x1573axXax13059xXcx1434exX6x160ddxX3x161bfx11eacx1092cxX3xX4xX1xX16xX3xX1x17516xX4xX3xX7xXdx12462xX1xX3xX1xX19xff0bx10c06xX26xX3x119b7xXdx10b3exX26xX3xX26x15f78xXdxX3xXcx14ee0xX26xX3x11ea0x14b57xX26xX0x126b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13079xX16x164dexX2bxXaxX12xX0xXdxX2fx14945xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4x1691cx11d2dxX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX62x1073dxX26xX40xX51xX10xX7x17911xXexX16xXbxX40xX26xX10x15b16xX7xX40xX2x121dex14882x15c64xX40xX7fxX7exX51x1424axX2x16e0axX7fx17f29x175f9xX89xXexX2xX85xX89x1298exX2xX87xX5xX2xX62x169ebxXbxX58xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1482dxX10xX6xX51xXaxX12x1825cxXcx126b3xXcxX3x16605xX3x15c43xX58xX1axX2bxX3xX2xX85xXb7xX2xX2x16e93xX3x11ff0x137e9xX26xX58xX3xX4xX1x144d0xX3xXb9xX58xX19xX2bx132d7xX26xX3xXcxX1xX35xX2bxX3x1439exX26xX1xX3xXb7xX3x162b2xX2bxX3xX6dxXdx1017cxX26xX3xX4fx173a8xXacxX3xXcxX14xX19xX26xX58xX3x12332xX3dxX26xX58xX3xXb4x11cbaxX26xX58xXc3xX3xXe9xX1x13d36xX3xX26xX1xXdxX2cxX2fxX3xXe0xX2bxX3xX63xX6xX26xX3xX6dxX31xX3xX4x1343cxX4xX3xX6dx14671xX26xX3xXc5xX31xX3x16ce9x10a33xX3xX1x148c5xXdxX3xX4xXffxX6xX3x12648xX19x147b3xX4xX3xX1xX120xXdxX3xXc5xX11dxX3xXex14cb8xX26xX58xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX14xXf2x1632exX26xX58xX3xXb2xX1x1570exX3xXexX1x15420xX26xX58xX3x12b26xX39xX26xX3xXexX120xX4xX3xXb9xX120xXdxX3xXexX14xX35xX3x123c0xX3xXcxX14xX19xX26xX58xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX3dxX3xX7x13bf3xX3xX1xX19xX2bxX2cxX26xX3xXcxX39xX26xX3xX3cxX3dxX26xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xXe9x15e0exX26xX58xX3xXc5xXdxX3xX4x15d91xX3xX4xX112xX4xX3xXc5xXc6xX26xX58xX3xX4xX1xXccx14a01xX3x11465xXe5xX3xXcxX1x158a5xX3x14f85x1532dxX26xX3xXb7xX3xXe0xX2bxX3xX6dxXdxXe5xX26xX3xXcxX1xXf2xX14cxX26xX58xX3xXexX14x11617xX4xX3xXe0xX2bxX3xX63xX6xX26xX3x17858xX31xX3xX4xX112xX4xX3xX6dxX116xX26xX3xXc5xX31xX3xX11cxX11dxX3xX1xX120xXdxX3xX4xXffxX6xX3xX127xX19xX129xX4xX3xX1xX120xXdx13848xX3xXacxX16xX1axX26xX58xX3xX127xX19xX6xX26xX58xX3xXacxX1axX2fxX3xXb7xX3xXe0xX2bxX3xX6dxXdxXe5xX26xX3xXcxX1xXf2xX14cxX26xX58xX3xXexX14xX1d6xX4xX3xXe0xX2bxX3xX63xX6xX26xX3xXcxX1axXdxX3xX4xX1xXccxX26xX1xX3xX6dxX1axX3xXb9xX58xX39xX26xX3xX7xX112xX4xX1xX3xX4xXffxX6xX3xX127xX19xX129xX4xX3xX1xX120xXdxX201xX3xXe9xX6xX16xX3xXb4x127e6xX26xX1xX3xXcxX1xXf2xX17axX26xX58xX3xXb7xX3xXcx13433xX1e0xXc3xX3xXb2xX1xX1a8xX3xXcxX14xXf2xX17axX26xX58xX3xXb4xX16xX1axX26xX3xXb4xX4fxX127xXacxX3xXex11609xX26xX1xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xXb9x10168xX2fxX3xX1xX21xX4xX3x12accxX87xX2xX7exXb7xX2a3xX87xX2a3xX87xXc3xX3xXexX14xXf2xX14cxX26xX58xX3xXb2xX1xX152xX3xXexX1xX156xX26xX58xX3xX15axX39xX26xX3xXexX120xX4xX3xXb9xX120xXdxX3xXexX14xX35xX3xX16axX3xXcxX14xX19xX26xX58xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX3dxX3xX7xX17axX3xX1xX19xX2bxX2cxX26xX3xXcxX39xX26xX3xX3cxX3dxX26xX3xX4xX1a8xX3xX2a3xX89xX2xX3xX10xX2fxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX17axX3xX90xX3xX73xX1xX129xXdxX3xX5x152d9xXbxXc3xX3xX4xX1xXffxX3xX2bxX1c0xX19xX3xX5xX1axX3xX4xX16xX26xX3xX10xX2fxX3xXc5xXc6xX26xX58xX3xX63xX1axX16xX3xX51xX39xX26xX3xXexX120xX4xX3xXexX1xXdx118b5xX19xX3xX7xX129xX3xXexX14xXe5xX26xX3xXc5xX1bdxX6xX3xX63xX1axX26xX3xXexX14xX16xX26xX58xX3xX6dxX1axX3xX26xX58xX16xX1axXdxX3xX1xX19xX2bxX2cxX26xX62xX3xXcxX14xXf2xX14cxX26xX58xX3xXc5xXf2x1555bxX4xX3xX4xX156xX26xX58xX3xX26xX1x12f34xX26xX3xXc5x116a2xXexX3xX4xX1xX19x14e46xX26xX3xX127xX19xX129xX4xX3xX58xXdxX6xX3xX26xX29cxX2fxX3xX2a3xX87xX2xX80xX62xX3xXacxX1axX26xX58xX3xX26xX29cxX2fxXc3xX3xX2xX87xX87x11d30xX3xXex14646xX3xX5xX2cxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX5xXe5xX26xX3xX5xX30cxXbxX3xX6dxX1axX3xXc5xX376xXexX3xX1xX21xX4xX3xX5xX1d6xX4xX3xXexX14xX19xX26xX58xX3xX63xX25axX26xX1xX3xXexX14xX17axX3xX5xXe5xX26xX201xX3xXexX3a2xX3xX5xX2cxX3xXexX129xXexX3xX26xX58xX1xXdxX2cxXbxX3xXcxXacxXe9xX3cxX3xX4xXffxX6xX3xXexX14xXf2xX14cxX26xX58xX3xXc5xX376xXexX3xX2xX87xX87xX39fxX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xX0xXdxX2fxX58xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX62xX6dxX26xX40xX51xX10xX7xX73xXexX16xXbxX40xX26xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX7fxX7exX51xX85xX2xX87xX7fxX89xX8axX89xXexX2xX85xX89xX90xX2xX87xX5xX2a3xX62xX96xXbxX58xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xX0xXdxX2fxX58xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX62xX6dxX26xX40xX51xX10xX7xX73xXexX16xXbxX40xX26xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX7fxX7exX51xX85xX2xX87xX7fxX89xX8axX89xXexX2xX85xX89xX90xX2xX87xX5xX8axX62xX96xXbxX58xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xXb9xX1xX39xX26xX3xX51xX1bdxXbxX3xX26xX1axX2bxXc3xX3xXe9xX1xXffxX3xX26xX1xXdxX2cxX2fxX3xXe0xX2bxX3xX63xX6xX26xX3xX6dxX31xX3xX4xX112xX4xX3xX6dxX116xX26xX3xXc5xX31xX3xX11cxX11dxX3xX1xX120xXdxX3xX4xXffxX6xX3xX127xX19xX129xX4xX3xX1xX120xXdxX3xXb9xX58xX19xX2bxXd2xX26xX3xXcxX1xX35xX2bxX3xXdaxX26xX1xX3xXc5xX11dxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xXffxX6xX3xXc5xXc6xX26xX58xX3xX4xX1xXccxX3xXcx1389exX26xX58xX3xXcxX1xX1bdxX3xXb2xX1xX1a8xX26xX58xX3xXb7xX3xX268xX3a2xX3xX6dxXdxXe5xX26xX3xX4fxX120xX3xXe9xX1xXccxX26xX1xX3xXexX14xX1bdxXc3xX3xXb2xX1xX1a8xX3xXe9xX1xXffxX3xXexX1bdxX4xX1xX3xXcxX1xXf2xX14cxX26xX58xX3xXexX14xX1d6xX4xX3xX127xX19xX129xX4xX3xX1xX120xXdxX3xX6dxX1axX3xXb4xX376xXdxX3xXexXf2xX30cxX26xX58xX3xXcxX156xX3xX1b8xX39xX2fxX3xXb7xX3xX268xX3a2xX3xX6dxXdxXe5xX26xX3xX4fxX120xX3xXe9xX1xXccxX26xX1xX3xXexX14xX1bdxXc3xX3xX4fxX120xX3xXexX14xXf2xX17axX26xX58xX3xX4fxX120xX3xXe9xX156xX26xX58xX3xX6xX26xX3xX58xXc6xX2fxX3xX2xX87xX3xX63xX120xX3xX2fxX112xX2bxX3xXexXccxX26xX1xXc3xX3xX2a3xX90xX8axX3xXc5xX156xXdxX3xX51x12abcxXbxX3xX6dxX1axX3xX2a3xX90xX8axX3xX4xX1xXdxX1c0xX4xX3xX112xX16xX3xX73xX1xX16xX112xX4xX3xX4xX1xX16xX3xXexX372xXbxX3xXexX1xX336xX3xX4xX112xX26xX3xX63xX120xXc3xX3xX58xXdxX112xX16xX3xX6dxXdxXe5xX26xXc3xX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xXexX14xXf2xX14cxX26xX58xX3xXb2xX1xX152xX3xXexX1xX156xX26xX58xX3xX15axX39xX26xX3xXexX120xX4xX3xXb9xX120xXdxX3xXexX14xX35xX3xX16axX3xXcxX14xX19xX26xX58xX3xX1xX21xX4xX3xX4xX3dxX3xX7xX17axX3xX1xX19xX2bxX2cxX26xX3xXcxX39xX26xX3xX3cxX3dxX26xX201xX3xX89xX87xX87xX3xXc5xX156xXdxX3xX51xX5e5xXbxX3xX4xX1xX16xX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX4xX112xX4xX3xXexX14xXf2xX14cxX26xX58xX3xXexX14xXe5xX26xX3xXc5xX1bdxX6xX3xX63xX1axX26xX3xX1xX19xX2bxX2cxX26xX62xX3xX127xX19x11304xX3xX4fxXf8xX16xX3xXexX14xX368xX3xXexX14x118baxX3xX10xX2fxX3xX1e0xXdxX2cxXexX3xXb9xX6xX2fxX3xXexX134xX26xX58xX3xX80xX87xX3xX7xX19xX116xXexX3xX1xX21xX4xX3xX63xX152xX26xX58xXc3xX3xX2fx10c0exXdxX3xX7xX19xX116xXexX3xXexX14xX1bdxX3xX58xXdxX112xX3xX2xX3xXexX14xXdxX2cxX19xX3xXc5xXc6xX26xX58xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX112xX4xX3xX10xX2fxX3xX1xX21xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX16xX1axX26xX3xX4xXf8xX26xX1xX3xX73xX1xX1a8xX3xX73xX1xX29cxX26xX3xX4xX1a8xX3xXexX1xX1axX26xX1xX3xXexXccxX4xX1xX3xX1xX21xX4xX3xXexX372xXbxX3xXexX129xXexX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX16xX51xX2bxXaxX12xX0xXdxX2fxX58xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX62xX6dxX26xX40xX51xX10xX7xX73xXexX16xXbxX40xX26xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX7fxX7exX51xX85xX2xX87xX7fxX89xX8axX89xXexX2xX85xX89xX90xX2xX87xX5xX7fxX62xX96xXbxX58xXaxX3xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX19xXexX1xX16xX14xXaxX12xXcxX35xX3xXdaxX26xX1xX0xX40xXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”

Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ”
2019-11-13 09:54:01

PTĐT - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Diễn đàn “Báo chí & Công nghệ” với mục đích để các nhà quản lý, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đưa ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long