Cập nhật: 20/09/2022 09:30 GMT+7
1090x1514x41d1x2519xaff0xaf15x99e9x50b3x7eafxX7x21dax5dfcx1ab7x7b7cx92afxa4fexX5xae33xXax2864xXcx1dc6xXdx9c0ax35f9xX3x300exX1xX6xXdxX3xX1x172ax4715xXexX3x4c42x5f61xX17x36b5xX3xX19xX1x3709x1a95xX3xX7x3969xX17xX26xX3xX5x556dxX4xX3xXex1a2bxX17xX26xX3xX1x17fdx3a57x8e8fxXexX3xX2axXbxX3xX17xX37xX2bxX3x2027xa121xX48xX48xX0x3f9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx53b4xX10xX6x3a03xXaxX12xXcxX1x18abxX4xX3xX1xXdx2994xX17xX3xX4xX1x8744x955axX17xX26xX3xXexX14x7ac2xX17xX1xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX3xX17xX37xX2bxX3xX48xX49xX48xX48x2377xX3xXex334cxX3xX17xX26xX2exX3dxX3xX2x3b61xX4dx8f9dxX3xX23xX3exX17xX3x8d65xX49xX4dx583dxX9dxX3xXcxX14xX3cxX17xX26xX3xXex356exX2bxX3x5161xXdxX16xX2bxX3xX7xX1fxX2axXexX3x1adfxX69xX17xX1xX3xXex4018xXexX3xXex76cdxX17xX1xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX17xX26xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX2axX4xX3xX23xa89exXdxX3xXexX6ex843exX17xX26xX3xXexXa0xX3x119axX49xX3xXexX3cx70ffxXdxX3xXexX14x4c76xX3xX5xad4cxX17xX3xXexX20xXdxX3xX48xXa8xX3x8ee5x6f75xX3xXexX1xX3cxX24xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX3cxX3dxX69xX17xX3xX5xX2exX3xafb0x7ab5xX2bxX3xXc0xX1xX12bxX9dxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x3032xX6fxX17xX9dxX3xXcxX6xX2bxX3x4c81x4c98xX17xX26xX9dxX3x74f9xX12bxX17xX3x8203xXd0xXbxX9dxX3xXexX1x7965xX3xX135xX136xX3x562bxX1x6eafxX3xXcxX1xX33xa1f3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX0xXdxX2bxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14bxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXax99a8xXdxX5fxXexX1x1bcbxX3xXb3xXb0xX2xXbxX135x777cxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX1baxX3xXa8xXb3xXaaxXbxX135xX1c1xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX180xXcaxX6xX1fxXbxX1xX3cxXexX1xX1fxX180x53faxX17xX4dxX5fxX10xX7xX19xXexX1fxXbxX4dxX17xX10xX1b5xX7xX4dxX48xX48xXb0xXaaxX4dxX2xX48xX48xX5fxX48xX49xXb3xXb0xX49xXb0x1719xXexXa8xXaaxXb3xX5xX11ex1476xXb0xX49xX205xX48xX205xXa8xXaaxX49xXa8xX20cxX48xXb0xXb0xX11exXa8xXb0x84a1xX11exX2xX49xX180x7759xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX17xX26xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX3xX17xX37xX2bxX3xX48xX49xX48xX48xXaxX3xX1b5xXdxX5fxXexX1xX9xXaxXb3xXb0xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxXa8xXb3xXaaxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX1fxX17xXaxX12xX163xX26xX6ex9c9fxXdxX3xX5fxXbdxX17xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX3xXexX20xXdxX3xXexX1xX174xX3xXexX14x9c25xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX15axX6fxX17xX180xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx623cxX1fxX5fxX3dxXaxX12xX5cxXdxX69xX17xX3xX17xX6xX3dxX9dxX3xX4xX1xX6exX6fxX17xX26xX3xXexX14xX75xX17xX1xX3xX23xX136xX3xX23xX6exX117xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX20xXdxX3xX2xXb0xX3xX135xX136xX3xXexX20xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX1xX3cxX3dxX69xX17xX3xX1e6x5204xXdxX3xX1xX6fxX17xX3xXb0xX180xX49xX49xX49xX3xXexX14xX6exX29dxX17xX26xX3xX1xX117xXbxX3xX23xX6exX117xX4xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX1c1xX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxX69xX17xX3xX2bxX32fxXdxX3xX26x1d9axX17xX3xX11exX49xX49xX3xXexX14xX6exX29dxX17xX26xX3xX1xX117xXbxX3xX4x7f8exX3xX17xX26xX3cxX3dxX3xX4xX6fxX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX180xX3xXcxX2caxXexX3xX4x10dcxX3xX4xX2axX4xX3xXexX14xX6exX29dxX17xX26xX3xX1xX117xXbxX3xX23x3504xX3cxX3xX23xX6exX117xX4xX3xX4xX2axX4xX3xXcaxX2axX4xX3xX7x3fe7xX3xXexX6exX3xX1e6xX2caxX17xX3xX1e6xX3adxX3xX4xX1xX3exX3xX23xX24xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX1fxX20xXexX9dxX3xX17xX26xX1xXd4xX3xX17xX26xX6fxXdxX9dxX3xX14x7245xX17xX3xX5xX3cxX3dxX69xX17xX3xX7x650exX4xX3xX19xX1x1452xX10xX3xX1e6xX2exX3xX1xX6exX32fxX17xX26xX3xX5fx65ccxX17xX3xXexX32fxXdxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX6fxX3xX7xX128xX3xX3dxX3xXexX3exX3xX23xX16xX3xX4xX1xX14cxX17xX3xX23xX1fxX2axX17xX3xX1e6xX2exX3xX23xXdxX3adxX3cxX3xXexX14xX174xX3xX19xX174xXbxX3xXexX1xX29dxXdxX180xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX1fxX5fxX3dxXaxX12xXcxX1xX164xX17xX26xX3xa728xX3cxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX17xX26xX3xX19xX1xX2axX2bxX3xX7xX2exX17xX26xX3xX5xX33xX4xX9dxX3xX26xXdxX17bxXbxX3xX17xX26xX6exX29dxXdxX3xX5fxXbdxX17xX3xXcaxXdxX3exXexX3xX23xX6exX117xX4xX3xXexX75xX17xX1xX3xXexX14xX20xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX3xX4xa9e6xX6xX3xX2bxX75xX17xX1xX3xX1e6xX2exX3xX19xX174xXbxX3xXexX1xX29dxXdxX3xX23xXdxX3adxX3cxX3xX4xX1xXd4xX17xX1xX3xXexX1xX37dxXdxX3xX457xX3cxX10xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX1fxX20xXexX3xX23xX16xX3xXbxX1x4618xX17xX26xX3xX1e6xX2exX3xX23xXdxX3adxX3cxX3xXexX14xX174xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX9dxX3xX26xX37dxXbxX3xXbxX1xX36axX17xX3xX19xX1xX112xX17xX26xX3xX4xX1xX3exX3xXexX112xX4xX3xX23xX24xX3xX26xXdxX6xX3xXexX37xX17xX26xX3xXexXdxX3exX17xX3xXexX32fxXdxX3xX5xX2exX2bxX3xX26xXdxX39bxX2bxX3xXexXd4xX3xX5xX69xX3xX17xX26xX6exX29dxXdxX3xX2bx2ba4xX4xX3xXcaxX69xX17xX1xX3xX1e6xX2exX3xXex4d0bxX3xX1e6xX1fxX17xX26xX3xX7xX32fxX2bxX3xX5fxX1fxX3xXcaxX69xX17xX1xX3xXexX37xX17xX26xX3xX1xX3cxX3dxX3exXexX3xX2axXbxX9dxX3xXexXa0xX17xX26xX3xXcaxX6exX32fxX4xX3xX17xXbdxX17xX26xX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX1xX2caxXexX3xX5xX6exX117xX17xX26xX3xX4xX164xX17xX26xX3xXexX2axX4xX3xX4xX1xX37xX2bxX3xX7xX37dxX4xX9dxX3xXcaxX39bxX1fxX3xX1e6xX69xX3xX7xX3f2xX4xX3xX19xX1xX3f7xX10xX3xX17xX1xXbdxX17xX3xX5fxXbdxX17xX3xXexX14xX12bxX17xX3xX23xX174xX6xX3xXcaxX2exX17xX3xXexXd4xX17xX1xX180xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3931xX3cxXexX1xX1fxX14xXaxX12xXcxX1xX3cxX3x62cdxXdxX6xX17xX26xX0xX4dxXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Xung kích vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Xung kích vì môi trường xanh, sạch, đẹp
2022-09-19 07:46:00

baophutho.vn Huyện Thanh Sơn có trên 8.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt tại 40 cơ sở đoàn. Thời gian qua, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình...

Ấm áp những mái nhà “Khăn quàng đỏ”

Ấm áp những mái nhà “Khăn quàng đỏ”
2022-09-19 07:44:00

baophutho.vn Nhằm chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Tỉnh đoàn thanh niên đã phát động và triển khai hiệu quả phong trào...

Kiệt Sơn làm dân vận khéo

Kiệt Sơn làm dân vận khéo
2022-09-19 07:42:00

baophutho.vn Những năm gần đây, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu...

Ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Ra quân “Ngày chủ nhật xanh”
2022-09-18 17:51:00

baophutho.vn Ngày 18/9, tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh điểm cấp tỉnh lần thứ IV - hưởng ứng chiến dịch làm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long