Cập nhật: 29/09/2022 16:07 GMT+7
6276x6ae6xd17cx9e37xffe0xabaex9878xd39fx746bxX7xb476x7704xda6dxd53ax72d9x97c9xX5x6725xXaxd288xXcx9dc1xX6x111b4xX3xc7ebx9602x8851xX3xX1xXdxaa8axX19xX3xb822xc5edxX3xdb36xacc7xbbe6x850dxX3xX21xbe4dxX3xX24xX25xX26xX3xXexX19x65c0xXdxX3xa4f7xb80fxX24xca4cxX3xXexf03exXdxX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX19xa760xX0x10d0bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xe231xXaxX12x939exX38xcd00xX1axX3x10b01x89c8xX4fxX6axX27xX3x10fe4x658exX24xX38xX3xX4xX1xe19fxX3xX64xX38xX19xX1ax10130xX24xX3xXcxX1xe6bfxX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1ax7f12xX24xX3x636bxX3x9947xX1axX3x7fa3xXdxf178xX24xX3x10488xXcxc393xX3xXcx92c6xX24xX1xX3xde62xX1axX27xX3xXcxX14x80ecxf1b3xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3x679exee47xX24xX3xX94x758fxX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX6fxfd2axX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX6fxaa05xXexX3xX69xX4fxX6axX3xX4xX1xX16xX3xX2axX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX6fxX6xX24xX38xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX16xX3bxXexX3xXexX3bxXdxX3xX4xf4c9xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3x7c75x91e7xX3xXexX14xX96xX24xX3xX6fxX81xX6xX3xX11fxX66xX24xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1ax821dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc1dbxX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX0xXdxX26xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX24xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxb0baxXdxX61xXexX1xc4f4xX3xX2xX22xX22xX22xXbxf176x9957xX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX179xX3x6bf0xX2axX6axXbxX180xX181xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX13fxX11fxX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX13fxX94xX24xX4fxX61xX10xX7x9c6dxXexX16xXbxX4fxX24xX10xX174xX7xX4fxX69xX69x93ccxX6axX4fxX2xX2xX2xX61xd928xX2xX18bxX22xX21xX22xef3dxXexX2axX22xX1bfxX69xX5xX2xX22xX8fxX1b8xX22xX1c5xX22xX2xX22xX21xX6axX1c5xX8fxX2axX18bxX2xX6axX2xX1bfxX69xX6axX2xX1bfxX13fxc458xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX19xX4dxXaxX3xX174xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX22xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18bxX2axX6axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xX19xX4dxX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xXcxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1axX8cxX24xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xb82fxX19xXb2xX24xX3xXcxXdx11080xX24xX3xX8fxX3xX180xXc2xX3xX35xX16xX6xX24xX3xX18xX3bxX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xX14fxff7exX3xXexX1xcaa4xX27xX3xX4x715exX3xX1bfxX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX38xX70xX26xX179xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX2cexX19xXb2xX24xX3xXcxXdxX2d5xX24xX3xXexX1xX19xX120xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xX35xX16xX6xX24xX3xX18xX3bxX181xX3xX18xX3bxX3xXcxX1xX81xX3xf46ex794exX24xX3xX8fxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xX35xX66xX16xX3xX2cexX117xX181xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX9bxX25xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX38xX3xX8fxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xX35xX70xX24xX38xX181xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX9bxX25xX24xX3xXb1xd0b1xX6xX3x986bxX21xX2axX3xX24xX25xX26x84b5xX3xX94xX66xX3xX64xX38x86f6xX3xXcxX1xX81xX3xe810xXb2xX19xX3xX3c3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3caxX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xXexX1xX19xX120xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xXexX1xX81xX3xXexX14xfcc0xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX4xX117xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX6fxba07xX24xX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexe55fxX24xX38xX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xXcxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1axX8cxX24xX3xX38xX1xXdxX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX7xb806xX3xX4xd447xX24xX38xX3xX1xXdxX2d5xX24xX3xX4xXa2xX6xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX1xX66xX24xX1xX13fxX3xX35xXa8xXecxX4xX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX1acxX1xX3d1xX24xX38xX3xX4xX1xX9exX3xX5xX66xX3xX24xXdxX8cxX26xX3xX94xXdxX24xX1xX3xX61xX486xX3xX4xXa2xX6xX3xX4xX117xX3xX24xX1xXb2xX24xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX26xX66xX3xX4xe66exX24xX3xX5xX66xX3xX24xXdxX8cxX26xX3xXexX486xX3xX1xX66xX16xX3xX4xXa2xX6xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX13fxX3xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xX26xX16xX24xX38xX3xX14xb67fxX24xX38xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xX19xX3d1xX24xX3xX24xX96xX19xX3xX4xX6xX16xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xX372xX24xX3xXexXdxX96xX24xX3xXbxX1xX16xX24xX38xX27xX3xX38xXa8xdc77xX24xX38xX3xX26x85b1xX19xX3xX6fxX2ffxX3xX4xf6c2xX24xX38xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xXexX1xX486xX4xX3xX1xXdxX1exX24xX3xXexX489xXexX3xX4xX3d1xX24xX38xX3xXexX117xX4xX3xX38xXdxX117xX16xX3xX61xX2fbxX4xX3xXexX14xX19xX1axX8cxX24xX3xXexX1xX489xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX2d5xX3xX1xX1exX3xXexX14x83d8xX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX7x7e16xX4xX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX5xX4fbxX24xX38xX3xX4xX57dxX24xX38xX3xX94xc63bxXdxX3xX4xX1xX76xX24xX1xX3x109b9xX19xX1axX8cxX24xX3xX180xXb2xX1axX3xX61xX486xX24xX38xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX3xX7xX5ebxX26xX3xXexX14xXa9xX3xXexX1xX66xX24xX1xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xX24xX3d1xX24xX38xX3xXexX1xX3d1xX24xX3xX26xX5ebxXdxX3xX24xXb2xX24xX38xX3xX4xX6xX16xX27xX3xX1acxXdxX2ffxX19xX3xX26xX576xX19xX27xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXexX14x9a94xX24xX38xX3xX6fxXdxX2ffxX26xX3xX61xX19xX3xX5xX81xX4xX1xX3xX4xXa2xX6xX3xXexX9exX24xX1xX3x8c9dxX1xab03xX3xXcxX1xX652xX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX4xd74axX24xX38xX3xX6fxX8cxX3xX24xX38xX1xX81xX3xX4xX402xXbxX3xXa2xX1axX27xX3xX4xX1xX76xX24xX1xX3xX5f4xX19xX1axX8cxX24xX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xXexXdxX2d5xXbxX3xXexX2fbxX4xX3xX5f4xX19xX6xX24xX3xXexXb2xX26xX3xXexX5ebxXdxX3xX24xX38xXa8x6e14xXdxX3xX4xX303xX3xX4xX3d1xX24xX38xX3xX94xX5ebxXdxX3xX4xX117xX4xX1xX3xX26xX3bxX24xX38xX27xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX1xX66xX24xX1xX27xX3xX24xX38xXa8xX6f2xXdxX3xX4xX6xX16xX3xXexX19xX32xXdxX27xX3xX6fxX2ffxX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX489xXdxX3xXexXa8xXecxX24xX38xX3xX5xX19xX3d1xX24xX3xX6fxXa8xXecxX4xX3xX7xX489xX24xX38xX3xX94xX19xXdxX27xX3xX7xX489xX24xX38xX3xX1acxX1xX16xX5cexX27xX3xX4xX303xX3xX24xX1xXdxX8cxX19xX3xX6fxX303xX24xX38xX3xX38xX303xXbxX3xXexX14xX16xX24xX38xX3xX5f4xX19xX117xX3xXexX14xX432xX24xX1xX3xXbxX1xX117xXexX3xXexX14xXdxX2ffxX24xX3xX1acxXdxX24xX1xX3xXexX2d5xX3xX8fxX3xX180xXc2xX3xX1xX120xXdxX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX27xX3xX5xX66xX3xXexX402xX26xX3xX38xXa8xX571xX24xX38xX3xX7xX117xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX2d5xX3xX1xX1exX3xXexX14xX5cexX3xX1xX652xX4xX3xXexXb6xXbxX3xX94xX66xX3xX24xX16xXdxX3xXexX1xX10xX16xX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c83xX19xXexX1xX16xX14xXaxX12xf33cxXdxX24xX1xX3xX66cxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xX8fxX3xX7f3xX24xX1xX3xXcxX19xX402xX24xX0xX4fxXbxX12

Minh Phương - Anh Tuấn

Các tin đã đưa

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển
2023-02-03 08:37:00

baophutho.vn Rà soát, bổ sung, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; không ngừng đổi mới nội dung,...

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
2022-09-29 07:54:00

baophutho.vn Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, những năm gần đây, các thế lực thù địch đã tăng cường hoạt động tuyên...

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
2022-09-24 15:07:00

baophutho.vn Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói...

Kỳ II: Siết chặt đầu vào

Kỳ II: Siết chặt đầu vào
2022-09-16 07:42:00

baophutho.vn Để tồn tại, phát triển và trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, tạo dựng thế hệ kế...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long