Cập nhật:  GMT+7
778x1b04x5f51x5d46x34d3x5b79x2ec6x963x77bcxX7xec5x1490x27dcx6f7ex7ca5x1990xX5x1ac6xXax3b02xXcx7bdcxX6x7f85xX3x8457x6f36x836bxX3xX1xXdx81a3xX19xX3x3db9x3b74xX3x563cx4e53x4765x7ae5xX3xX21x63edxX3xX24xX25xX26xX3xXexX19x2f77xXdxX3x6c15x71edxX24x85fbxX3xXex704cxXdxX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX19x10e9xX0x5206xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x57a5xXaxX12x1ce7xX38x587cxX1axX3x1eb0x7a2xX4fxX6axX27xX3x53d3x48c8xX24xX38xX3xX4xX1x4beaxX3xX64xX38xX19xX1ax4c97xX24xX3xXcxX1x1431xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1ax6e7exX24xX3x8de4xX3x6362xX1axX3x627cxXdx1b56xX24xX3x7052xXcx76f3xX3xXcxf04xX24xX1xX3x5e7fxX1axX27xX3xXcxX14x3b3cx405bxX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3x71fax3d31xX24xX3xX94x8e35xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX6fx681cxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX6fxab3xXexX3xX69xX4fxX6axX3xX4xX1xX16xX3xX2axX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX6fxX6xX24xX38xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX16xX3bxXexX3xXexX3bxXdxX3xX4x3b65xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3x14cdx3dc9xX3xXexX14xX96xX24xX3xX6fxX81xX6xX3xX11fxX66xX24xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1ax6a5cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx52f7xX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX0xXdxX26xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX24xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax49cexXdxX61xXexX1x637axX3xX2xX22xX22xX22xXbx2a1cx12abxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX179xX3x6c7cxX2axX6axXbxX180xX181xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX13fxX11fxX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX13fxX94xX24xX4fxX61xX10xX7x2a83xXexX16xXbxX4fxX24xX10xX174xX7xX4fxX69xX69x4c54xX6axX4fxX2xX2xX2xX61x24dexX2xX18bxX22xX21xX22x30e1xXexX2axX22xX1bfxX69xX5xX2xX22xX8fxX1b8xX22xX1c5xX22xX2xX22xX21xX6axX1c5xX8fxX2axX18bxX2xX6axX2xX1bfxX69xX6axX2xX1bfxX13fx8157xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xX19xX4dxXaxX3xX174xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX22xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX18bxX2axX6axXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xX19xX4dxX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xXcxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1axX8cxX24xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xc9fxX19xXb2xX24xX3xXcxXdx3358xX24xX3xX8fxX3xX180xXc2xX3xX35xX16xX6xX24xX3xX18xX3bxX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xX14fx8adfxX3xXexX1x6fa7xX27xX3xX4x32e0xX3xX1bfxX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX21xX2axX3xX24xX25xX26xX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX38xX70xX26xX179xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX2cexX19xXb2xX24xX3xXcxXdxX2d5xX24xX3xXexX1xX19xX120xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xX35xX16xX6xX24xX3xX18xX3bxX181xX3xX18xX3bxX3xXcxX1xX81xX3x7e95x8e93xX24xX3xX8fxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xX35xX66xX16xX3xX2cexX117xX181xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX9bxX25xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX38xX3xX8fxX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX180xXc2xX3xXcxX1xX3bxX4xX1xX3xX35xX70xX24xX38xX181xX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xX9bxX25xX24xX3xXb1x4154xX6xX3x1c39xX21xX2axX3xX24xX25xX26x6d94xX3xX94xX66xX3xX64xX38x5b22xX3xXcxX1xX81xX3x4213xXb2xX19xX3xX3c3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3caxX3xXexX19xX32xXdxX3xX35xX36xX24xX38xX3xXexX1xX19xX120xX4xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xXexX1xX81xX3xXexX14x5bd0xX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xXcxX3bxXdxX3xX4xX117xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX6fx672cxX24xX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xXex5f1fxX24xX38xX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX64xX38xX19xX1axX7cxX24xX3xXcxX1xX81xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX18xX19xX1axX8cxX24xX3xX38xX1xXdxX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX7x7428xX3xX4x7d5xX24xX38xX3xX1xXdxX2d5xX24xX3xX4xXa2xX6xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX1xX66xX24xX1xX13fxX3xX35xXa8xXecxX4xX3xX24xX1xXb6xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1exX19xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX1acxX1xX3d1xX24xX38xX3xX4xX1xX9exX3xX5xX66xX3xX24xXdxX8cxX26xX3xX94xXdxX24xX1xX3xX61xX486xX3xX4xXa2xX6xX3xX4xX117xX3xX24xX1xXb2xX24xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX26xX66xX3xX4x8b90xX24xX3xX5xX66xX3xX24xXdxX8cxX26xX3xXexX486xX3xX1xX66xX16xX3xX4xXa2xX6xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX13fxX3xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xX26xX16xX24xX38xX3xX14x1fa4xX24xX38xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xX19xX3d1xX24xX3xX24xX96xX19xX3xX4xX6xX16xX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xX372xX24xX3xXexXdxX96xX24xX3xXbxX1xX16xX24xX38xX27xX3xX38xXa8x2c71xX24xX38xX3xX26xa8axX19xX3xX6fxX2ffxX3xX4x2cabxX24xX38xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX11fxX120xX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xXexX1xX486xX4xX3xX1xXdxX1exX24xX3xXexX489xXexX3xX4xX3d1xX24xX38xX3xXexX117xX4xX3xX38xXdxX117xX16xX3xX61xX2fbxX4xX3xXexX14xX19xX1axX8cxX24xX3xXexX1xX489xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX2d5xX3xX1xX1exX3xXexX14x174bxX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX7x3a19xX4xX27xX3xX6fxX70xX24xX38xX3xX5xX4fbxX24xX38xX3xX4xX57dxX24xX38xX3xX94x3d62xXdxX3xX4xX1xX76xX24xX1xX3x75bbxX19xX1axX8cxX24xX3xX180xXb2xX1axX3xX61xX486xX24xX38xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXcxX1xXa2xX1axX3xX7xX5ebxX26xX3xXexX14xXa9xX3xXexX1xX66xX24xX1xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xX24xX3d1xX24xX38xX3xXexX1xX3d1xX24xX3xX26xX5ebxXdxX3xX24xXb2xX24xX38xX3xX4xX6xX16xX27xX3xX1acxXdxX2ffxX19xX3xX26xX576xX19xX27xX3xX1xX19xX1axX1exX24xX3xXexX14x7c62xX24xX38xX3xX6fxXdxX2ffxX26xX3xX61xX19xX3xX5xX81xX4xX1xX3xX4xXa2xX6xX3xXexX9exX24xX1xX3x6161xX1x60c8xX3xXcxX1xX652xX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX16xX61xX1axXaxX12xX35xX70xX24xX38xX3xX4xX1xX76xX3xXcxX14xXa8xXa9xX24xX38xX3xX99xX6xX24xX3xXb1xXb2xX24xX3xX94xXb6xX24xX3xXcxX9exX24xX1xX3xXa2xX1axX3xX4x53ddxX24xX38xX3xX6fxX8cxX3xX24xX38xX1xX81xX3xX4xX402xXbxX3xXa2xX1axX27xX3xX4xX1xX76xX24xX1xX3xX5f4xX19xX1axX8cxX24xX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xXexXdxX2d5xXbxX3xXexX2fbxX4xX3xX5f4xX19xX6xX24xX3xXexXb2xX26xX3xXexX5ebxXdxX3xX24xX38xXa8x5276xXdxX3xX4xX303xX3xX4xX3d1xX24xX38xX3xX94xX5ebxXdxX3xX4xX117xX4xX1xX3xX26xX3bxX24xX38xX27xX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX36xX24xX38xX3xX94xXdxX96xX24xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX1xX66xX24xX1xX27xX3xX24xX38xXa8xX6f2xXdxX3xX4xX6xX16xX3xXexX19xX32xXdxX27xX3xX6fxX2ffxX3xX4xX117xX4xX3xX6fxX489xXdxX3xXexXa8xXecxX24xX38xX3xX5xX19xX3d1xX24xX3xX6fxXa8xXecxX4xX3xX7xX489xX24xX38xX3xX94xX19xXdxX27xX3xX7xX489xX24xX38xX3xX1acxX1xX16xX5cexX27xX3xX4xX303xX3xX24xX1xXdxX8cxX19xX3xX6fxX303xX24xX38xX3xX38xX303xXbxX3xXexX14xX16xX24xX38xX3xX5f4xX19xX117xX3xXexX14xX432xX24xX1xX3xXbxX1xX117xXexX3xXexX14xXdxX2ffxX24xX3xX1acxXdxX24xX1xX3xXexX2d5xX3xX8fxX3xX180xXc2xX3xX1xX120xXdxX3xX6fxX81xX6xX3xXbxX1xXa8xX571xX24xX38xX27xX3xX5xX66xX3xXexX402xX26xX3xX38xXa8xX571xX24xX38xX3xX7xX117xX24xX38xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX2d5xX3xX1xX1exX3xXexX14xX5cexX3xX1xX652xX4xX3xXexXb6xXbxX3xX94xX66xX3xX24xX16xXdxX3xXexX1xX10xX16xX13fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx36e7xX19xXexX1xX16xX14xXaxX12x8ccbxXdxX24xX1xX3xX66cxX1xXa8xX571xX24xX38xX3xX8fxX3xX7f3xX24xX1xX3xXcxX19xX402xX24xX0xX4fxXbxX12

Minh Phương - Anh Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống
2024-02-29 08:13:00

baophutho.vn Là vùng đất cổ mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống, huyện Lâm Thao hiện có 134 di tích, trong đó có 20 di tích cấp Quốc gia, 35 di tích cấp...

Phải rèn tư duy biết... sợ!

Phải rèn tư duy biết... sợ!
2024-02-29 07:11:00

baophutho.vn Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với phương châm quyết liệt, quyết tâm,...

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội
2022-09-29 07:54:00

baophutho.vn Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, internet, những năm gần đây, các thế lực thù địch đã tăng cường hoạt động tuyên...

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
2022-09-24 15:07:00

baophutho.vn Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói...

Kỳ II: Siết chặt đầu vào

Kỳ II: Siết chặt đầu vào
2022-09-16 07:42:00

baophutho.vn Để tồn tại, phát triển và trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, tạo dựng thế hệ kế...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long