Cập nhật: 08/06/2022 07:52 GMT+7

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh từ cơ sở

Kỳ II: Để đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, vừa khẳng định vị thế, vai trò, tiếng nói của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (NLĐ), vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào nền kinh tế chung của đất nước. Đây cũng được xem là khâu đột phá nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh từ cơ sởThông qua các phong trào văn nghệ, thể thao do các cấp Công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra cho tổ chức Công đoàn phải đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, công tác cán bộ công đoàn được quan tâm chú trọng, LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023 và các nhiệm kỳ tiếp theo triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh; thực hiện bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ… nhiệm kỳ 2018- 2023 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028; ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng cho đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, công tác củng cố, sắp xếp, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, lựa chọn cán bộ CĐCS được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy trình, hạn chế sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo giữa LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và giữa Công đoàn ngành với LĐLĐ địa phương đối với CĐCS. Việc lựa chọn cán bộ được CĐCS thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nâng cao chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm, đẩy mạnh. Ngay trong nửa nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp công đoàn đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 17.000 lượt cán bộ công đoàn, ngoài ra cán bộ công đoàn còn được học nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn…

Để hoạt động CĐCS ngày càng đi vào thực chất, phát huy tốt vai trò, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS, CĐCS thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thường xuyên rà soát, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động, bổ sung những mặt còn khuyết, thiếu. Trong xu thế chuyển đổi số, công tác quản lý trong tổ chức công đoàn liên tục được đổi mới, đến nay LĐLĐ tỉnh đã tạo nhóm và cấp tài khoản quản lý phần mềm cho 17 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 4 CĐCS trực thuộc; 100% CĐCS được tạo nhóm quản lý; đã có 17/17 huyện, ngành và 4/4 CĐCS trực thuộc cập nhật dữ liệu vào phần mềm cho trên 60.000 đoàn viên. Từ chủ trương đúng, cách làm hay, tổ chức công đoàn các cấp ngày càng được củng cố, phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc của NLĐ, nhiều cán bộ công đoàn giỏi “vừa hồng, vừa chuyên”, nhiều CĐCS vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương- Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra, LĐLĐ tỉnh cho biết: 100% CĐCS có quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng năm, tỉ lệ CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 88% (trong đó hơn 18% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Trong nửa nhiệm kỳ 2018- 2023, nhờ đổi mới hoạt động, mọi phong trào của tổ chức công đoàn phát triển mạnh mẽ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện gần 600 công trình sản phẩm với giá trị đầu tư trên 107 tỉ đồng, làm lợi trên 1,9 tỉ đồng, trong đó có 36 công trình, sản phẩm tiêu biểu gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh của đất nước. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã có 30.210 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn.

Tạo sức mạnh đoàn kết

Tại Công đoàn các khu công nghiệp - nơi đang trực tiếp quản lý 89 CĐCS, bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các CĐCS nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc lựa chọn cán bộ được CĐCS thực hiện đúng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định, được chủ sử dụng lao động đồng tình, đoàn viên tín nhiệm. Đồng chí Nguyễn Đức Sinh- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh khẳng định: Nhờ có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đội ngũ cán bộ CĐCS đã được nâng cao cả về lượng và chất. Đặc biệt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các CĐCS đều có quy chế hoạt động của BCH, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn với người sử dụng lao động, 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ được đảm bảo, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, tổ chức công đoàn đồng hành cùng các cấp chính quyền và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy sản xuất, giữ vững ổn định nền kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Đức Quảng- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh chủ động khắc phục mọi khó khăn, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung hướng về đoàn viên, CNVCLĐ, chú trọng công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cũng như chăm lo đời sống cho CNVCLĐ cả về vật chất, tinh thần. Vận dụng vào địa bàn tỉnh Phú Thọ- nơi có nhiều khu, cụm CN, sản xuất công nghiệp đang phát triển, các loại hình doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, các cấp công đoàn đã linh hoạt đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, thông qua Tháng Công nhân, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của dân tộc; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao trong và ngoài doanh nghiệp được đẩy mạnh, qua đó đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ tiếp tục được đẩy mạnh và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua hành động cách mạng phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; giỏi việc nước, đảm việc nhà; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn. Không chỉ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tổ chức công đoàn còn chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu trên 7.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Thời gian tới, để tổ chức Công đoàn không ngừng đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng niềm tin của đoàn viên và NLĐ, trước hết cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc“”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” bởi thực tế đã chỉ rõ ở nơi nào có cán bộ CĐCS vừa có tâm, vừa đủ tầm, tràn đầy nhiệt huyết với công việc thì hoạt động công đoàn ở đó sẽ hiệu quả, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ sẽ được bảo vệ tích cực. Vì vậy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ CĐCS theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn, nhất là trong doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn theo hướng dựa vào tập thể, có chính sách hợp lý để hỗ trợ cán bộ công đoàn khi bị người sử dụng lao động sa thải do đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ…

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn để thu hút, giữ chân cán bộ công đoàn giỏi. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ công đoàn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp; có các chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng; các hình thức động viên khen thưởng kịp thời. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước.

Nhóm PV


Nhóm PV

Các tin đã đưa

Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định

Đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định
2022-08-11 08:05:00

baophutho.vn Thực hiện Công văn số 540-CV/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025,...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Đảng viên đi trước…

Đảng viên đi trước…
2022-05-26 08:03:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long