Cập nhật:  GMT+7
d756x151bfx14d5ax1147dx1469ax13e9fxef47x11a59x1213bxX7xede7x136b5x1383ax15118xf668x10179xX5x1075fxXax1449cxe6eexfd72xf2ddx10163xX3xX1x122bfxXdxX3xX1xXdxf6bcx126d5xX3x12164x14068xe520xX3xf6a2xXdx127edxXexX3xX1xfcb1xX1fxX14xX3x11658x10cf0xXexX3xXcxf04dxX0x127b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfccxX10xX6x1592axXaxX12xXcx11dd1x12dc7xX1fxX14xX3xX4xX1x1484ex12816xX1fxX14xX3xXexX4cxe097xX1fxX1xX3xX45xX15xX1fxX1xX3xXexX4cxX5axX1fxX1xX3x12878x12920xX3xX1fx154b2xX21xX3xde5cxe09axX70x12aefx1312axX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX70xX73xX36xdd51xX74xX3xXex104a0xXdxX3xXcxX4cxX23xX1fxX14xX3xXex13880xX21xX3xX1xX19xXdxX3xX1fxX14xX1x1059exX3xXex14315xX1fxX1xX74xX3xX45xX19xXdxX3x14e81xX1xf3a1xX3xXexX1xf439xXbxX3xX69xX6axX3xXexX99xX1fxX1xX3xXbxX1x11f33xXdxX3xX1x13fc2xXbxX3xe5d4x1592cxXdxX3x12b2axXdx12183xX1fxX3xX1xX23xX16xX1exXexX3xX1xX27xX4xX3xXbcxX15xX3xXexX4cxX23xX16x1013bxX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXcxX4cxX23xX1fxX14xX3xX53xX54xX1fxX14xX3xXexX34xX3xX4xX1x138e2xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3x10fe3xX25xXdxX27xXexX3xX1xX2bxX1fxX14xX3xX69xX30xXexX3xXcxX34x143dfx12fa0xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d31xX4dxX48xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX1fxXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11206xXdxX48xXexX1x14185xX3xX2xdaffxX70xX71xXbx14bc4xfb56xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14bxX3xX2xX71xdf43xX71xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xX4xX114x130f6xX6xX4dxXbxX1xX23xXexX1xX4dxX114xXbcxX1fxX36xX48xX10xX7x12647xXexX4dxXbxX36xX1fxX10xX146xX7xX36xX70xX73xX70x1204cxX36xX2xX70xX71xX48xX18cxX70xX71xX73x1438bxX73xX70xXexX18cxX18cxX73xX7exX5xX2xX71xe215xXdxX21xX14xX1a1xX70xX2xX196xX7exX114x1185bxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX1xX2bxX1fxX14xX3xX2fxX30xXexX3xXcxX34xXaxX3xX146xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX14exX70xX71xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX2xX71xX15fxX71xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12xe877x133cfxX1fxX1xX3xX69xX82xX4dxX3xX45xX19xXdxX3xX4xX1xXa4xX3xXexX1xXa8xXbxX3xX69xX6axX3xXexX99xX1fxX1xX3xXexX1xX6dxX21xX3xX1xX6axXdxX74xX3xX69xX19xX1fxX14xX3xXbcxXdx14bc6xX1fxX3xX4xX22xX4xX3xXexX5axX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xXc2xX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX114xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX4dxX48xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX69xX20fxX3xXexX1xX23xX3xX1x10983xXexX3xXexX4cxX23dxX1fxX3x11270xX71xX71xX3xX4xX22xX1fxX3xX16fxX19xX74xX3xX4x1086cxX1fxX14xX3xX1fxX1xX8cxX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX3xX4xX1xXedxX4xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX54xX3x1267fxX23xX6xX1fxX74xX3xX5x12d99xX4xX3xX5xX53xXb9xX1fxX14xX3xXbcxf410xX3xXexX4cxX6xX1fxX14xX74xX3xX69xX4dxX15xX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX23dxX1fxX3xXbcxX15xX3xXexX5axX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xXc2xX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX3xX4xX1xee92xX3xX16xX1exX23xX3xXexX4cxX23dxX1fxX3xX69xX96xX6xX3xX16fxX15xX1fxX3xXexX1xX15xX1fxX1xX3xXbxX1xXb5xX3xXc0xXdxXc2xXexX3xXcxX4cxX5axX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX114xX3x14e5bxX1exXexX3xX2aaxX23xec9bxX74xX3xX124xX6xX1fxX3xXexX34xX3xX4xX1xXedxX4xX3xX69xX20fxX3xXexXdxX1exXbxX3xX1fxX1xXa8xX1fxX3xX69xX53xXb9xX4xX3xX7exX196xX14exX3xX69xX54xX1fxX3xXbcxX96xX3xX21xX22xX23xX74xX3xXexX4cxX4dxX1fxX14xX3xX69xfbebxX3xX5xX4dxX82xXdxX3xX73xX18cxX71xX21xX5xX3xX5xX15xX3xX18cxX70xX14exX3xX69xX54xX1fxX3xXbcxX96xX3xX21xX22xX23xX114xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX4dxX48xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX1fxXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX146xXdxX48xXexX1xX14bxX3xX2xX15fxX2xX18cxXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14bxX3xX2xX71xX283xX70xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xX4xX114xX16fxX6xX4dxXbxX1xX23xXexX1xX4dxX114xXbcxX1fxX36xX48xX10xX7xX17fxXexX4dxXbxX36xX1fxX10xX146xX7xX36xX70xX73xX70xX18cxX36xX2xX70xX71xX48xX18cxX70xX71xX73xX196xX196xX7exXexX73xX14exX18cxX14exX5xX73xX1a1xXdxX21xX14xX1a1xX70xX2xX71xX15fxX114xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX1xX2bxX1fxX14xX3xX2fxX30xXexX3xXcxX34xXaxX3xX146xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX15fxX2xX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX2xX71xX283xX70xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12xXa2xX1xX53xX54xX1fxX14xX3xXexX4cxX5axX1fxX1xX3xXexX1xX23xX3xX1xX27bxXexX3xX69xX290xX1fxX14xX3xX69xX32exX4dxX3xX4xX22xX4xX3xXexX5axX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xXc2xX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX3xX69xX6dxX1fxX14xX3xX17fxe39exX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX114xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX4dxX48xX16xXaxX12xX2fxX8cxX16xX3xX5xX15xX3xX1xX4dxX82xXexX3xX69xX19xX1fxX14xX3xX21xX6xX1fxX14xX3xX4b6xX3xX1fxX14xX1x12090xX6xX3xX1fxX1xX8cxX1fxX3xXbcxX6dxX1fxX3xX7xX8cxX23xX3xX7x120dcxX4xX74xX3xX14xX366xXbxX3xXbxX1x103dbxX1fxX3xX1fxX8cxX1fxX14xX3xX4xX6xX4dxX3xX1fxX1xXa8xX1fxX3xXexX1xXedxX4xX3xX4xX2efxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX30xXbxX74xX3xX1fxX14xX15xX1fxX1xX3xXbcxX15xX3xX1fxX1xX8cxX1fxX3xX48xX8cxX1fxX3xXexXdxX1exXbxX3xXex1004cxX4xX3xX1fxX23dxX23xX3xX4xX6xX4dxX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX50cxX1fxX3xXexX4cxX22xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxXc2xX21xX74xX3xXexX1x120c0xX3xX1xXdxXc2xX1fxX3xXexX30xX21xX3xX5x10068xX1fxX14xX3xX1fxX1xX8cxX1fxX3xX22xXdxX74xX3xX1fxX14xX1xX4f1xX6xX3xX4x158adxX3xX4xX6xX4dxX3xX69xefd4xXbxX74xX3xXex11ff5xX4xX1xX3xX4xX2b1xX4xX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX69xX6dxX1fxX14xX3xX17fxX4b6xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX5axX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xXc2xX1fxX74xX3xX14xX366xXbxX3xXbxX1xX50cxX1fxX3xX17fxX1xX502xX4xX3xXbxX1xX547xX4xX3xXexX5axX1fxX1xX3xXexX4cxX82xX1fxX14xX3xX17fxX1xX6xX1fxX3xX1xXdxX1exX21xX3xX21xX22xX23xX3xXexX4cxX4dxX1fxX14xX3xXbcxXdxXc2xX4xX3xX69xXdxXd6xX23xX3xXexX4cxX96xX3xXbcxX15xX3xX4xX30xXbxX3xX4xXedxX23xX3xX1fxX14xX53x15c9exXdxX3xX16fxXc2xX1fxX1xX114xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX4dxX48xX16xXaxX12xX0xXdxX21xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX1fxXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX146xXdxX48xXexX1xX14bxX3xX2xX18cxX283xX2xXbxX152xX153xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14bxX3xX2xX71xX196xX71xXbxX152xX153xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xX4xX114xX16fxX6xX4dxXbxX1xX23xXexX1xX4dxX114xXbcxX1fxX36xX48xX10xX7xX17fxXexX4dxXbxX36xX1fxX10xX146xX7xX36xX70xX73xX70xX18cxX36xX2xX70xX71xX48xX18cxX70xX71xX73xX196xX18cxX18cxXexX73xX2xX71xX18cxX5xX70xX1a1xXdxX21xX14xX1a1xX70xX70xX18cxX15fxX114xX1abxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXexX3xX1xX2bxX1fxX14xX3xX2fxX30xXexX3xXcxX34xXaxX3xX146xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX18cxX283xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX2xX71xX196xX71xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12xXa2xX22xX4xX3xXexX5axX1fxX1xX3xX1fxX14xX23xX16xXc2xX1fxX3xXbcxXdxX23dxX1fxX3xXexX1xX6xX21xX3xX14xXdxX6xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX82xXdxX3xX1fxX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX114xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11eccxX23xXexX1xX4dxX4cxXaxX12xX20exXdxX1fxX1xX3xX13xX14xX23xX16x137d5xX1fxX0xX36xXbxX12

Linh Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tác hại của ánh sáng xanh đến làn da

Tác hại của ánh sáng xanh đến làn da
2023-06-23 14:12:00

Chúng ta thường nói đến ánh sáng xanh gây hại cho mắt, nhưng ánh sáng xanh cũng gây hại cho làn da. Theo đó, khi tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh sẽ khiến quá trình lão hóa...

Cách hạn chế nứt gót chân

Cách hạn chế nứt gót chân
2023-06-22 10:00:00

Chứng nứt gót chân là bệnh khá phổ biến. Tuy không nguy hiểm nhưng nứt gót chân gây đau đớn, tạo cảm giác khó chịu, gây, khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Tóc rụng, mỏng và cách xử trí

Tóc rụng, mỏng và cách xử trí
2023-06-21 11:16:00

Tóc mỏng, rụng là hiện tượng sợi tóc mảnh, dễ bị gãy rụng và mọc với tốc độ chậm. Do gãy rụng nhiều mà tốc độ mọc chậm nên tóc đã thưa lại càng thêm thưa. Tuy không ảnh hưởng...

Dinh dưỡng cho mùa hè khỏe mạnh

Dinh dưỡng cho mùa hè khỏe mạnh
2023-06-20 08:16:00

Những ngày hè nắng nóng sẽ khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái mất nước, mệt mỏi, thậm chí một số cơ quan chức năng sẽ bị rối loạn. Đây là lúc cần chú ý chăm sóc sức khỏe,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long