Cập nhật: 15/01/2022 19:29 GMT+7
e2f0xf142x17447x1549ex163ebx136f1x11215x1a47fx10e63xX7x12f0ex16067x12013x1a133x17d92x17a4fxX5x12469xXax1669exXcx17097x1ae9dx1b7dax181aexX3x10041x14606xX3xX17xXdxf470xX3x1214ax163f1xX6x159d9xX3xXexX15xf53cxX16xX3xXex19993xX16xX1xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xfbebxX16xX3xX2xX19xX1axX3xX4xX6xX3xfbaax17798xX4xX3x17a38x12c7cx13849x176d8x1969ex181c0xX2x1608axX3xX3fx12a46xXdxX0x1a317xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f42xX10xX6x19c84xXaxX12xXcx15808xX3x18172xX1xX3x11f9dx137c1xX16xX3xX2xf237xX1xX3xX16xX17xX27x19bddxX3xX2xf639xX50xX2xX23xX3xXexX2bxX16xX1xX3x19079xX1x11dc3xX3xXcxX1x16788xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX35xX16xX3xX4ax19d99xX3xX4xX6xX3xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX2xX4axX3xX3fxX4dxXdx17162xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a23xX15xX62xX76xXaxX12xX43x12e97xX3xXexX1x152f6x1a77axX3xXcx11f57xXdxX3xX1xX21xX76x12ef0xX16xX3xX43x1810cxX3fxX3x17a09xX1x18689xX3xX19xX1axX3xX4xX6xX3x1279axX5fx13490xX16xX17xX3xX45xXdxXcfxXexX3xX2xX23xX3xXcxXdxXd8xX16xX3x1ad9cx19187x16f92xX16xX17xX3xX2xX23xX3xXcxXcxX3xX43xXd3xX3fxX3xXd6xX1xXd8xX3xX2xX23xX3x12ed6xXd8xX16xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX19xX23xX3xX83xX1xX85xX3xXd6xX1xXd8xX3xX2xX23xX3xXcxXc9xX3x1446dx18202xX3xX68xX23xX3xX5fxXf4xXf5xX16xX17xX3xXf3xX21xX16xX17xX3xX2xX23xX3xXcxX21xX76xX3xXf3x130c6xX4xX3xX2x13b1cxf976xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1x1627bxX3xX45xXdxXcfxXexX3xXcxX14xfeb2xX3xX19xX2xX3xX4xX6xX3xXe0xX47x11b39xX21xX3xXf3x1b654xX21xX3xX2xX23xX3xe9aexXdxX6xX3xX43xXd3xX3fxX3xX19xX23xX3xX5fxX76xX3xX43xXf4xXf5xX16xX17xX3xX2xX23xX3x16b5bx127cbxX16xX17xX3xXcxX14xX6xX16xX17xX3xX19xX23xX3xXcxX14xXf4xX16xX17xX3xX45xXf4xXf5xX16xX17xX3xX2xX23xX3xXcxX163xX16xX3xX47xX163xX16xX3xX2xX23xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3x1535bxXdxX6cxX21xX3xX2xX23xX3xX45xX163xX16xX3xX83xX1xX85xX3x155f7xX23xX3xX1aexXdxX16xX1xX3xX180xX181xX16xX17xX3xX79xX23xX3xXcxX1xX89xX3x19e77xXf5xX16xX3xX2xX23xX3xX1d2xX181xX16xX17xX3xXf3xX181xX3xX19xX23xX3xXbaxX6cxX16xX3xX169x1939fxXexX3xX2xX141xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX2xX1axX3xX4xX6xX3xXe0xX45x10bafxX3xX1aexXdxX6cxX21xX3xX1bexX23xX3x15d54x15d6bxX4xX1xX3x10fb0xX21x1b50exX3xX1bexX23xX3xXcx12cd4xXexX3xXcxX1xX40xX16xX17xX3xX2xX23xX3xX10axXd8xX16xX3xXf3xXf4xXf5xX16xX17xX3xX1axX23xX3xX5fxXf4xXf5xX16xX17xX3xX43xf8cdxX16xX3xX2xX23xX3xXcxX163xX16xX3xXf3xX35xXbxX3xX2xX23xX3xX10axXd8xX16xX3xXf3x149adxX16xX17xX3xX2xX141xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX2xX1bexX3xX4xX6xX3xXe0xXd6xXdxX3fxX3xXcxX1xXf4x19463xX16xX17xX3xX2xX23xX3xX1aexXdxX16xX1xX3xX212xX27xXdxX3xX2xX23xX3xXcxX163xX16xX3xX83xX1xX85xX3xX2xX23xX3xX124xX21xX163xX16xX3xX212xX27xXdxX3xX1bexX23xX3xXd6xXdxXcfxXexX3xX1d2xXf5xX16xX3xX2xX23xX3xXcxX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX19xX23xX3xXcxX1xX21xX3xX180xX17xXc9xX4xX3xX19xX23xX3xXcxX1xXc9xX4xX1xX3xXd6xXdxXcfxXexX3xX2xX23xX3xX124xX21xX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX2xX141xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX6xX3fxX3xX180xX181xX16xX17xX3xX70xX3xX4xX6xX3xXe0xXcxX1xX89xX3xX45x15c51xX16xX3xX95xX23xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3x12725xX76xXd8xX16xX3xX2xX141xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xX212xX15xX6xX16xX3xX5fxXe2xX16xX17xX3xX1axX3xX4xX6xX3xXexXc9xXdxX3x14f9fxX255xX3xX5fxXe2xX16xX17xX3xX124xX21xX76xXd8xX16xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1x18323xX76xX3xX1axX3xX4xX6xX3xXe0xXcxXcxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX346xX76xX3xX2xX23xX3xX124xX21xX163xX16xX3xXf3xX13dxX4xX3xX1bexX141xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xX10axXd8xX16xX3xXf3xX35xXbxX3xX1bexX3xX4xX6xX3xXe0xX212x13f41xX16xX17xX3xXcxX1xX213xX16xX1xX3xX2xX23xX3xXf3xXf4xXf5xX16xX17xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX2xX23xX3xX124xX21xX163xX16xX3xX45xXdxXd8xX16xX3xX2xX141xX142xX3xXexX1xX213xX3xX329xX255xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xX1bexX3xX4xX6xX3xXexXc9xXdxX3xX329xX255xX3xX5fxX27xX3xXf3xX13dxX4xX142xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xX5fxXc9xX3xX5fx18743xX6xX3xX1bexX3xX4xX6xX3xXexXc9xXdxX3xX329xX255xX3xXcx13869xX3xX5fxXdxXcfxXbxXaaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX15xX62xX76xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX4xX125xX4xX3xX4xX6xX3xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX2xX4axX3xX3fxX4dxXdxX3xX4xX1e9xX3xX19xX2xX3xXexX14xXf4xX1exX16xX17xX3xX1xX279xXbxX3xXexX14x1695axX3xf06dx158c5xX3xXexX66xX3xX5fxX27xX3xX180xX13dxXdxX3xX436xX27xX3xX1bexX2xX3xXexX14xXf4xX1exX16xX17xX3xX1xX279xXbxX3xXexX66xX3x13e0exX2xX3xX1xX15x12a0axX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX436xXe2xX16xX17xX3xX4xX125xX4xX1xX3xX5xX76xX23xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX3xXex16046xX6xX3xX6bxX255xX3xX6bxXf4xX279xX4xX3xX20xX21xX219xX16xX3xX5x13aefxXaaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX15xX62xX76xXaxX12xX1axX79xX3xXexX14xXf4xX1exX16xX17xX3xX1xX279xXbxX3xX3fxX40xX4xX3xX3fxX4dxXdxX3xX4xX13dxX16xX17xX3xX6bxX382xX16xX17xX3xXexXc9xXdxXc6xX3xX5fxX21xX76xXcfxX16xX3xX43xXd3xX3fxX3xXd6xX1xXd8xX3xX2x13aa3xX3xX4xX6xX23xX3xXcxX83xX3xX45xXdxXcfxXexX3xXcxX14xX155xX3xX2xX70xX3xX4xX6xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX68xX3xX4xX6xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX346xX76xX3xX1axX3xX4xX6xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX19xX3xX4xX6xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX6xX3fxX3xX180xX181xX16xX17xX3xX2xX3xX4xX6xX23xX3xXcxX329xX3xX83xX1xX85xX3xXcxX1xX89xX3xX1bexX3xX4xX6xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xX10axXd8xX16xX3xXf3xX35xXbxX3xX2xX3xX4xX6xXaaxX3xX124xX255xX3xX124xX21xX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX23xX3xX1xX21xX76xXcfxX16xX3xXcxX163xX16xX3xX1d2xXf5xX16xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX35xX16xX3xX4xX6xX3x194e8xXcfxX16xX1xX3xX6bxX23fxX21xX3xXexXdxXd8xX16xXaaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxX15xX62xX76xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX17xXdxX1exX3xX20xX21xX6xX23xX3xXexX15xX27xX16xX3xXexX2bxX16xX1xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX35xX16xX3xX2xX19xX1axX3xX4xX6xX3xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xX45xX46xX47xX48xX2xX4axX3xX3fxX4dxXdxXaaxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX6bxX1e9xX23xX3xX4xX1e9xX3xX68xX1bexX3xX4xX6xX3xX6bxX255xX3xX6bxXf4xX279xX4xX3xX4xX125xX4xX1xX3xX5xX76xX23xX3x187c6xXdxXc5xX3fxX3xX7xX15xX125xXexX142xX3xX68xX2xX3xX4xX6xX3xX3fxX40xX4xX3xX3fxX4dxXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX13dxX16xX17xX3xX6bxX382xX16xX17xXaaxX3xX1d2xX14cxX3xX591xXcfxX16xX1xX3xX16xX1xX163xX16xX3xX616xX1xX47axXdxX3xX591xXcfxX16xX1xX3xX436xX27xX3xX14xX6xX3xX436xXdxXcfxX16xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX27xX76xXc6xX3xX95xX4axX3xX4xX6xXaaxX3xX1d2xX14cxX3xX591xXcfxX16xX1xX3xX16xX1xX163xX16xX3xX6bxX6xX16xX17xX3xX6bxXf4xX279xX4xX3xX6bxXdxX437xX21xX3xXexX14xX213xXc6xX3xX2xXaaxX4d6xX70xX70xX3xX4xX6xXaaxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX6bxX1e9xX3xX4xX1e9xX3xX19xX19xX70xX3xXe0xX19xX2xX23xX4d6xfee9xX141xX3xXexX14x1a714xX3xX10xX3fxX3xX62xXf4xX4dxXdxX3xX2xX68xX3xXexX21xfebdxXdxX142xX3xX79xX3xXe0xX4d6xX23xX79xX6b5xX141xX3xXbxX1xXc1xX3xX16xX15fxX3xX4xX1e9xX3xXexX1xX6xXdxX142xX3xX19xX4d6xX1axX3xXe0xX2xX70xX23xX70xX6b5xX141xX3xX16xX17xXf4xX1exXdxX3xXexX14xXd8xX16xX3xX79xX4d6xX3xXexX21xX6c9xXdxX142xX3xX95xX1axX3xXe0xX68xX23xX70xX6b5xX141xX3xX16xX17xXf4xX1exXdxX3xXexX14xXd8xX16xX3xX68xX79xX3xXexX21xX6c9xXdxX142xX3xX1axX4d6xX3xXe0xX1bexX23xX95xX6b5xX141xX3xX16xX17xXf4xX1exXdxX3xX4xX1e9xX3xX591xXcfxX16xX1xX3xX16xX437xX16xXaaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1776bxX21xXexX1xX15xX14xXaxX12xX45xX2fbxX16xX3xXf3xX6xX16xX17xX0xX50xXbxX12

Văn Lang

Các tin đã đưa

Ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới
2022-01-14 21:04:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 6h đến 18h ngày 14/1 tỉnh Phú Thọ ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó, 32 trường hợp mắc COVID-19...

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới
2022-01-14 08:15:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Sở Y tế từ 18h ngày 13/1 đến 6h ngày 14/1, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 1 trường hợp mắc mới trong...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long