Cập nhật:  GMT+7
60b1x60b5x8ce9xcb44x8b0cx9709x68efx6f30x65d9xX7x6dc4x9cbex6e04xfeb6xa15dxf17bxX5x8d11xXaxb3b3xX2x7720xX14xc976xX3xX1xf3c4xX4xX3xX7xXdxd7eaxX1xX3xXexX1xX6xc8f8xX3x10a1bx9de4xX3x8333xc821xX3xXexX1xXdxX3xX4xed81xd25axXdxX3xX29xX1x8cd0xX6xX3xXex7360xXdxX3xXexfd67xf2e7x8615xX1ex9be6xX3xd172xX27xX3xdf2ex8e60xX3x800cxX3bxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX45x693axX1exX3xXexae37xX4xX3xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xX40xecebxX1exX43xX3x10750xX40xa578xX4xX3x9c71xbbfaxXexX3xX1exX43xX1xXdxf2e3xX24xX3xX7x648axX1exX43xX3xX5xX19xX4xX3x7051xbc0dxbd69xX7fx109b9x8ee6x87b9x87b2xX83xf160xX0xa25axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf16dxX85xX26x8133xXaxX12xX0xXdxX24xX43xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX8axX8axX4xafb7xX48xX6xX85xXbxX1xX31xXexX1xX85xXacx828cxX1exX8axX26xX10xX7xX29xXexX85xXbxX8axX1exX10xf4e2xX7xX8axX88xX2xX88xd68bxX8axe885xe401xX26xXccxX14xf066xX88xX88xXccxXd1xXexX2x93d5xXd8xXd1xb865xXcaxX5xX2xXacxededxXbxX43xXaxX3xX8axX12xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX85xX26xX9cxXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX1exX43xX3xX45xX27xX3xX48xX49xX3xX4bxX3bxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX45xX54xX1exX3xXexX58xX4xX3xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xX40xX62xX1exX43xX3xXex6b08xX3xX4xX1xa04bxX4xX3xX66x9e38xX24xX3xX48xX12dxX85xX3xX1exX43xX31xX9cx74f9xX1exX3xXex632dxX4xX3xXbxX1xbcf4xX1exX43xfc32xX3xX4xX1xX32xX1exX43xX3xX26xX49xX4xX1xX3xX48xX73xX1exX1xX3xX84x75e4xX86xa1fbxX45xX83xX2xXcdxX3xXexX1xX10xX85xX3xX1xX40x10985xX1exX43xX3xX26x91d0xX1exX3xX4xa6e9xX6xX3xX7fxdb5exX3x9d07xX3xXex88b6xX3xXexX3bxXdxX3xX88xX3xX66xX68xXexX3xXexX1xXdxX3xXexX3fxX40xX166xX4xX3xX66xX37xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX85xX26xX9cxXaxX12xXcxX3fxX40xX41xX1exX43xX3xX45xX27xX3xX48xX49xX3xX4bxX3bxXdxX3xX1xX19xX4xX3xX45xX54xX1exX3xXexX58xX4xX3xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xX40xX62xX1exX43xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX68xXbxX3xXb7xX166xXdxX3xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xXexX54xX24xX3xX175xX3xXexX178xX3xXexX1xX77xX1exX1xX3xXbxX1xX32xX3xX86xXdxX73xXexX3xXcxX3fxe68exX3xXexX1xX32xX1exX43xX3xX1exX1xe3c7xXexX3xXb7x9b21xX3xXexX1xX41xXdxX3xX43xXdxX6xX1exX144xX3xX66xX49xX6xX3xX66xXdxf5a3xX24xX144xX3xX4xaa2exX4xX1xX3xXexX1xX129xX4xX3xX5xX204xX9cxX3xX24xX16bxX31xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX73xX1exX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xea58xX3xXexX1xe2dexX1exX43xX3xX48xX220xX85xX3xXexX166xXdxX3xX4xX220xX4xX3xXexX1x89e1xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX4xa1a0xX1exX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX3xX66xX21bxX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX73xX1exXacxX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX85xX26xX9cxXaxX12xXcxX1xX41xXdxX3xX43xXdxX6xX1exX3xX5xX204xX9cxX3xX24xX16bxX31xX3xXdbxX3xX66xX68xXexX3xX4x8db5xX3xXexX1xX21bxX3xX1exX1xX40xX3xX7xX6xX31xe042xX3xXcxX1xXdxX3xX4xX31xX32xXdxX3xX29xX1xX37xX6xX3xX66xX68xXexX3xXdbxX3xf306xXexdf70xX3xX1exX43xX77xX9cxX3xX88xXccxbafcxX3xX88xXd1xX8axa428xc42cxXacxX3x9daexX43xX77xX9cxX3xX88xXccxX83xX88xXcaxX8axX2dfxX3xXexX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX5xX204xX9cxX3xX24xX16bxX31xX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX3xX4xX1xX85xX3xX88xXdbxXccxX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xX3xX26xX27xX3xX29xXdxX178xX1exX3xXexX3fxXdxX73xX31xX3xXexe578xXbxX3xXexX1xXdxXacxX3xXcxX1xXdxX3xX4xX31xX32xXdxX3xX29xX1xX37xX6xX3xX66xX68xXexX3xXccxX3xX2cfxXexX2d1xX3xX1exX43xX77xX9cxX3xX88xXcdxX8axX2dfxX83xX3xX88xX8axXd8xX2e0xXacxX3xX2e3xX43xX77xX9cxX3xX88xXcdxX8axX2dfxX3xXexX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX5xX204xX9cxX3xX24xX16bxX31xX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX3xX4xX1xX85xX3xX88xXdbxX2xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xXacxX3xXcxX1xXdxX3xX4xX31xX32xXdxX3xX29xX1xX37xX6xX3xX66xX68xXexX3xXcaxX3xX2cfxXexX2d1xX3xX1exX43xX77xX9cxX3xX2xX14xX83xX3xX2xXccxX8axXd8xX2e0xXacxX3xX2e3xX43xX77xX9cxX3xX2xX14xX8axXd8xX3xXexX125xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX5xX204xX9cxX3xX24xX16bxX31xX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX3xX4xX1xX85xX3xXcaxXd1xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX1exX1xXacxX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX85xX26xX9cxXaxX12xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xXexX54xX24xX3xed1cxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX3xX83xX3xX99xX73xX1exX1xX3xXb7xXdxX73xX1exX3xX4bxX6xX3xX29xX1xX85xX6xX3xXex8b0bxX1exX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX68xXbxX3xXb7xX166xXdxX3xXcxX3fxX31xX1exX43xX3xXexX54xX24xX3xX175xX3xXexX178xX3xXexX1xX77xX1exX1xX3xXbxX1xX32xX3xX86xXdxX73xXexX3xXcxX3fxX1faxX3xXexXdxX178xXbxX3xX1exX1xX32bxX1exX3xX24xX16bxX31xX3xX48xX73xX1exX1xX3xXbxX1x10a2cxX24xX3xXb7xX77xX3xXexX3fxXdxX21bxX1exX3xX29xX1xX6xXdxX3xX6bxX6cxXexX3xX1exX43xX1xXdxX73xX24xX144xX3xXexX3fxX12dxX3xX29xX178xXexX3xa7c4xX31xX12dxX3xX4xX1xX32bxX24xX3xX1exX1xX204xXexX3xX88xXccxX3xX43xXdxX41xX3xX29xX21bxX3xXexX2d1xX3xXexX1xX41xXdxX3xX66xXdxX21bxX24xX3xX1exX1xX32bxX1exX3xX24xX16bxX31xXacxX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX31xXexX1xX85xX3fxXaxX12xb750xXdxX10xd530xa31cxX1exX3x9337xX6xXdxX0xX8axXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long