Cập nhật:  GMT+7
5793xb3d5x75b8xca19x69acx6bc7x58fex7a3ex87f2xX7xcf87xa578xa0b5xcb39x6318x8eb8xX5x953fxXaxc94exX2x635cx7e2bxX3xXex93d5x5a11xa08ax7160x6e90xX3xX1x5b85xXbxX3x5b20xXdxX3xXbxX1x6cf6xd03axX3xX6xX1bxX3xXex7ac2xc6c4xX1bxX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xc030xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX2fxc5abxX3xXcxb057xXexX0x8047xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb060xX10xX6xcf4bxXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3x8cf3xbcb8xX2exX3xX4xX61xX2exX3xX4x82daxX6xX3xd2cbxX1x6ec0xX1bxX1cxX3x63a1xba5dxX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cx837axX3xX72xX39xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexba90xX1bxX1xX85xX3xXex5bcaxX3xX1bxX1cxX2fxX40xX3xX2x697bxb9f8xaea7xX15xX46xX2xX3x7a93xXex5812xX4xX3xXa0xX9exX46xX2xXa0xX9fxbbcbxX46xX2xX3x761fxX28xX3xX5x8d55xX4xX1xaae2xX85xX3xXexX2exX2fxX1bxX3xXexX90xX1bxX1xX3xX4x8508xX3xX2xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX6xX1bxX3xXexX2exX2fxX1bxX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xX60xXb8xX3xX5x86a1xXbxX3xX60xXdxcd4fxX1bxX3xX60xX73xX1bxX3xX22x7734xXdxX3xXex97b3xX1bxX1cxX3xX7xb73exX3xXexXdx99b6xX1bxX3xX1cx718bxX1bxX3xXa0xX14xXb0xX3xXexX18xXdx85e1xd7c5xX3xafb8xbf72xX1bxX1cx80d3xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX2exX1bxXaxX12xX0xXdxX28xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax8127xXdxX58xXexX1x5842xX3xX2x9e33xX165xX165xXbx7d27x76c6xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX162xX3xX15xcfe9xX165xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX128xX60xX6xX2exXbxX1xX122xXexX1xX2exX128xX22xX1bxX46xX58xX10xX7xc58bxXexX2exXbxX46xX1bxX10xX15dxX7xX46xXa0xX175xX165xb611xX46xX2xX2xX2xX58xXb0xX2xX175xX1a2xX15xX165xX9exXexX15xX1a2xX175xX165xX5xX2xX9fxX175xXa0x9e9cxX15xX2xX1b9xX14xXa0xX1b9xX9fxX1b9xXa0xX9exX14xXb0xX1a2xX1a2xX15xXb0xX1a2xX128xb78cxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX6xX1bxX3xXexX2exX2fxX1bxX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX2fxX40xX3xXcxX43xXexXaxX3xX15dxXdxX58xXexX1xX9xXaxX2xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX15xX175xX165xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX2exX1bxXaxX12xa64dxa011xX4xX3xX5xX19xX1fxX1bxX1cxX3xX4xX73xX1bxX1xX3xX7xX61xXexX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xXexXdxX43xX1bxX3xX1xX2fxX1bxX1xX3xX195xXdx81f4xX28xX3xXexX18xX6xX3xX1bxX125xX1bxX1cxX3xX124x9854xX3xX4xX125xX1bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a6axX2exX58xX40xXaxX12xXcxX18xX2exX1bxX1cxX3xX124xXc9xX85xX3xX4xXc9xX3xX1a2xX1a2xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1bxX125xX1bxX1cxX3xX124xX275xX3xX4xX125xX1bxX3xXa5xXb0xX3xX39xX3xXexX39xX85xX3xX175xX15xX3xX28xX39xX3xXexX39xX85xX3xX175xX3xXbxX1xX19xc798xX1bxX1cxX3xXexXdxX121xX1bxX3xX195xX1xX61xX4xXbbxX16axX3xX5xX23fxX4xX3xX5xX19xX1fxX1bxX1cxX3xX4xX39xX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX124xd5c1xX3xXexX27xX28xX3xX1cxXdxc129xX3xX1a2xX1a2xX3xXbxX1xX19xX2d6xX1bxX1cxX3xXexXdxX121xX1bxX3xX22xX2fxX3xXexX19xX106xX4xX3xX1cxXdx94cfxX40xX3xXbxX1x68d6xXbxX3xX5xX61xXdxX3xX169xX10xX85xX3xX60x731dxX1bxX1cxX3xX4xX1xX122xX40xXfexX1bxX3xX28xX39xX1bxX3xX2xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX128xX3x7c6dxX113xX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX10fxX4xX3xX124xX275xX3xXexX18xXfexX1bxX3xX124xX19xX1axX1bxX1cxX3xX60xX275xX85xX3xX4xXc9xX3xX2xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX60xXb8xX3xXbxX1xX27xXexX3xX22xX106xXdxX3xXexX10axX1bxX1cxX3xX7xX10fxX3xXexXdxX113xX1bxX3xX1cxX117xX1bxX3xX14xX3xXexX18xXdxX121xX122xX3xX124xX125xX1bxX1cxX128xX3xX72xXc9xX3xXa0xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX60xXb8xX3xXbxX1xX27xXexX3xX58xX2exX3xX4xX1xa165xX3x70e9xX122xX61xX3xX7xX10fxX3xX1bxX1cxX19xX1axXdxX3xX3c7xX122xX40xX3xX124xXb8xX1bxX1xX16axX3xXa0xX9exX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX60xXb8xX3xXbxX1xX27xXexX3xX58xX2exX3xXexX18xX61xX1bxX1xX85xX3xX22xX19xX1fxXexX3xX7xX6xXdxX3xX3c7xX122xX40xX3xX124xXb8xX1bxX1xX16axX3xXa0xX165xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX195xX1xX39xX1bxX1cxX3xX4xXc9xX3xX1cxXdxX31cxX40xX3xXbxX1xX321xXbxX3xX5xX61xXdxX3xX169xX10xX16axX3xXb0xX2xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX195xX1xX39xX1bxX1cxX3xX124xX275xXdxX3xX28x5d2fxX3xX60xX73xX2exX3xX1xXdxX268xX28xX3xX22xX2fxX3xXb0xX14xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX195xX1xX61xX4xX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX2exX1bxXaxX12xX0xXdxX28xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX1bxXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX58xXexX1xX162xX3xX2xX165xX165xX165xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX162xX3xX1b9xX165xX2xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX128xX60xX6xX2exXbxX1xX122xXexX1xX2exX128xX22xX1bxX46xX58xX10xX7xX195xXexX2exXbxX46xX1bxX10xX15dxX7xX46xXa0xX175xX165xX1a2xX46xX2xX2xX2xX58xXb0xX2xX175xX1a2xX15xXb0xXa0xXexX15xXa0xX175xXa0xX5xXa0xX9fxX175xXa0xX1b9xX15xX15xX2xX15xX15xX1a2xX9fxXb0xX9exX1b9xX1a2xX14xX9exX165xX9exX14xX9exX128xX1ccxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX6xX1bxX3xXexX2exX2fxX1bxX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX2fxX40xX3xXcxX43xXexXaxX3xX15dxXdxX58xXexX1xX9xXaxX2xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX1b9xX165xX2xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX2exX1bxXaxX12x9a5fxX3xX22xX2fxX3xX5xXf9xXbxX3xX60xXdxXfexX1bxX3xX60xX73xX1bxX3xX4xX61xX4xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX22xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX289xX2exX58xX40xXaxX12xXcxX18xX2exX1bxX1cxX3xX1b9xX3xX1bxX1cxX2fxX40xX3xXcxX43xXexX3xb531xX122xbc5bxX3xcb47xX2f9xX2exX3xXa0xX165xXa0xX175xX85xX3xXexX2exX2fxX1bxX3xXexX90xX1bxX1xX3xX169xX73xX40xX3xX18xX6xX3xXa0xX3xX22x5881xX3xXexX6xXdxX3xX1bxX27xX1bxX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xX195xX1xXdxX43xX1bxX3xXa0xX3xX1bxX1cxX19xX1axXdxX3xX4xX1xX43xXexX128xX3x84eexX1xX39xX1bxX1cxX3xX4xXc9xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1xX1fxXbxX3xX124xX122xX6xX3xX169xX10xX3xXexX18xX61xXdxX3xXbxX1xX321xXbxX3xX22xX2fxX3xa2fexX1bxX3xXex81b1xX4xX3xX1cxXdxX6xX2exX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX128xX3xX72xX39xX1bxX1cxX3xXexX61xX4xX3xXbxX1xX10fxXdxX3xX1xX1fxXbxX3xX124xX73xX28xX3xX60xX73xX2exX3xX4xX1xX19xX2d6xX1bxX1cxX3xXexX18x9e25xX1bxX1xX3xX60xX657xX1bxX3xXbxX1xX61xX2exX3xX1xX2exX6xX3xXexX27xXdxX3xXcxX6cxX3xX34bxXdxX121xXexX3xXcxX18xX689xX3xX6xX1bxX3xXexX2exX2fxX1bxX85xX3xXexX1xX39xX1bxX1cxX3xX7xX122xX10fxXexX128xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb828xX122xXexX1xX2exX18xXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX18xX2fxX0xX46xXbxX12

Thanh Trà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vì bình yên trên những tuyến đường

Vì bình yên trên những tuyến đường
2023-01-18 21:29:00

baophutho.vn Đất trời chuyển sang Xuân, Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, vạn vật và lòng người như bừng lên sức sống mới hối hả, rộn rã đón Xuân. Để có...

Vì cuộc sống bình yên

Vì cuộc sống bình yên
2023-01-16 09:57:00

baophutho.vn Dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do vậy, lực lượng công an huyện Hạ Hòa đã chủ động...

Toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc

Toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc
2023-01-12 08:11:00

baophutho.vn Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn đã được tăng cường. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ...

Tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ
2023-01-10 09:13:00

baophutho.vn Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ vừa phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn việc làm, học nghề cho các quân nhân hoàn thành nghĩa...

“Lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự

“Lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự
2023-01-01 07:18:00

baophutho.vn Với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh luôn kịp thời có mặt tại các điểm nóng, dũng cảm đối đầu trực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long