Cập nhật:  GMT+7
7433xa7c7xd28exdfffxf629x848dxab30x8546xd39dxX7xf448xb1efxe743xfb8exc742xcfc3xX5xc366xXax8ff3x10365xX6xX3xX4xX1xddb4xd57bxX3x8f6ax9c29xXdxX3xc27dxX10xX3xXexa77bxXdxX3xX4xX1x8dc8xX3xf196xb03exd87bxX3xX19xd0bexXexX3x9a97xab03xbadcxbf8cxXdxX3xXexed78xX3xX1bxee7fxX32xX33xX0xb4e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7992xX10xX6x98bfxXaxX12xfbc3xX2bxX32xX33xX3xdc30xX40xaf57xX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX1bxb220xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX33xXdxe750xX6xX3xX1fxX10xX3xX19xX2bxd5ddxX3xX1bx104faxX3xe52dxXexX7dxX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX1fxX23xX78xX3x9cddxX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xfa72xX3xXexX90xe54fxX32xX3xed16x851fxX19xX3xdc3cxX1x9660xX2cxX3xX1x8b50xX78x104d5xX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xX3xa943xX1xXdxc12cxX32xX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xd0a4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX0xXdxX19xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX32xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxafd6xXdxX52xXexX1xdd8exX3xX2xa2b8xX10bxX10bxXbxX1fxa532xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX108xX3xd5ebx7abdxX2xXbxX1fxX110xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXcexfef3xX6xX3cxXbxX1xXaaxXexX1xX3cxXcexX1bxX32xX40xX52xX10xX7xXb7xXexX3cxXbxX40xX32xX10xX103xX7xX40xaeeexX5cxX10bxcb90xX40xX2xX2xX2xX52xX11axX2xX5cxX145xX145xX2xX5cxXex9df3xX2x100c7xX158xX5xX5axcb70xc2baxX5axX2xX11bxX5axX11axX11bxX158xX11bxX145xX10bxX145xX5axX145xX15cxX2xX12bxX11bxX4xX158xXcexdfe3xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xXaxX3xX103xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX10bxX10bxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX11axX11bxX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX4fxXdxXacxX32xX3xXexX90xX34xX35xX32xX33xX3xX1bxX64xX3xXcxd275x1023fxXcxX3xX7xX2bxX32xX33xX3xX32xX6xX78xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8238xX3cxX52xX78xXaxX12x9172xX99xX6xX3xX2axXdx7b50xX19xX3xX1fxX23xX78xX3xX90xX6xX3xXexX6xXdxX3xX32xX18xX32xX3xXexX1xXaaxX2fxX4xX3xX2axX34xX35xX32xX33xX3xX4fxX3cxX6xX3xXa4xX1xXa6xX2cxX3xXexX1xX99xX3xXexX90xX9dxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xXcexX3xXa0xX2bxX4xX3xX32xX1xb099xX32xX3xX4xX1x784bxX32xX33xX3xX4xX1xX3cxX3xX12bxXdxXbaxXexX108xX3xX55xe341xX3xX1bxXdxXacxX4xX3xX1fxX23xX78xX3xX90xX6xX3xX1bxX7bxX3cxX3xXb7xX1xX3cxX23xX32xX33xX3xX156xX1xX3xX7xX2bxX32xX33xX3xX4x7668xX32xX33xX3xX32xX33xX7bxX78xXcexX3x8063xX10xX3xX19xX2bxX78xX3xX209xXa4xX55xX3xX2xX148xX1efxX2xX15cxX5cxX148xX2xXcexX10bxX5cxX3xX52xX3cxX3xX6xX32xX1xX3xXcxX3xX2axXdx10095xXaaxX3xXb7xX1xXdxX215xX32xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX1xX99xX3xX1eexX3xa05axX5xX7bxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxd92cxX3xX4xX1xfaadxX32xX33xX3xX28xX3xXb7xX1xXaaxX3xX5axX2cxX3xX1fxf278xX3xX294xX34xf802xX32xX33xX3xXcxX1xX99xX32xX1xX2cxX3xX1xXaaxX78xXacxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6x976dxX2cxX3xX5xX34xXaaxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1xX34xX1cxX32xX33xX3xXexX90xXaaxX32xX33xX3xXexX254xX19xX3xXexX1xX99xX3xXexX90xX9dxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xX3xX2axXdxX3xe298xXaaxc4aexX4xX3xX5xX2fxX3xX5cxX145xXa0xX3xX12bxX9dxXexX3xX32xX33xX35xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX5xX34xXaaxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xX4xX28axX32xX33xX3xX4xX1xXdxX2b6xXaaxX3xX19xX6xX32xX33xX3xX209xXa4xX55xX3xX148xX10bxXa0xX15cxX2xX10bxX11bxXcexX148xX5axXcexX3xX4fx816axXaaxX3xX33bxXaaxX23xX2cxX3xX4xX1xX99xX3xX1eexX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xa4b5xXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX0xXdxX19xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX32xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX103xXdxX52xXexX1xX108xX3xX2xX10bxX10bxX10bxXbxX1fxX110xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX108xX3xX11axX10bxX148xXbxX1fxX110xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXcexX12bxX6xX3cxXbxX1xXaaxXexX1xX3cxXcexX1bxX32xX40xX52xX10xX7xXb7xXexX3cxXbxX40xX32xX10xX103xX7xX40xX145xX5cxX10bxX148xX40xX2xX2xX2xX52xX11axX2xX5cxX145xX145xX145xX148xXexX156xX2xX11bxX5xX148xX15cxX15dxX5axX2xX11bxX5axX11axX11bxX158xX11bxX2xX10bxX11bxX2xX5axX15cxX2xX145xX52xX5axX5cxXcexX172xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xXaxX3xX103xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX10bxX10bxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX11axX10bxX148xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xa9d7xX268xX4xX3xX5xX34xX2d7xX32xX33xX3xX4xX1xX259xX4xX3xX32xdfdaxX32xX33xX3xXexXdxXbaxX32xX3xX1xX7bxX32xX1xX3xX2axXdxX2b6xXaaxX3xXexX90xX6xX3xX32xX33xXaaxX78xXa6xX32xX3xX32xX1xX254xX32xX3xX1bxX64xX3xXcxX1eexX1efxXcxXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX209xX3cxX52xX78xXaxX12xX4fxXdxXacxX32xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX268xX4xX3xX5xX34xX2d7xX32xX33xX3xX4xX1xX259xX4xX3xX32xX4d0xX32xX33xX3xX2axX2e9xX3xXexXdxXbaxX32xX3xX1xX7bxX32xX1xX3xX33xXdxX23xXdxX3xXex8d87xX6xX3xX33xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xXexX18xXdxX3xXb7xX1xXaaxX3xX1bxX268xX4xX3xX1bxX7bxX3xXexXdxXbaxXbxX3xXexX64xX4xX3xX2axXdxX2b6xXaaxX3xXexX90xX6xX2cxX3xX5xX7bxX19xX3xX90xd8c1xX3xX32xX33xXaaxX78xXa6xX32xX3xX32xX1xX254xX32xX3xX1bxX64xX3xXcxX1eexX1efxXcxXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad7fxXaaxXexX1xX3cxX90xXaxX12xX1eexX33xXaaxX78xeabaxX32xX3xbe5dxXaaxX33dxX4xX0xX40xXbxX12

Nguyễn Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long