Cập nhật:  GMT+7
5c2cxd695xd230x9953xcb70xc375x741dx9f2fxa611xX7x72bdxbb8bxbd10xd5eex7b3ex864fxX5x8c35xXaxc972xb207xX6xababxX3xX4xX1xc7ebxX3xad4ex8976xb29dxX3xab1dx8d17xX3xXexX1xXdxX3xXcx64a2x5dc5xXcxX3xab55x69f6xa409xX4xX3x8248xXdxX6xX3xX5x77b3xa63axX3x6aaaxXdxa659xX4xX3xXexX1cxXdxX3xXexX19xX15xX1xX0xac8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxde00x8639xXaxX12xX0xXdxX36xX30xX3xX7xa2a7xX4xX9xXaxX46xX46xX4xb476xb5ccxX6xX1dxXbxX1xX2cxXexX1xX1dxX68xX38xX15xX46xX57xX10xX7xX1fxXexX1dxXbxX46xX15xX10x96dcxX7xX46xX2x6419x6332x6227xX46xc861xX84xX57xafc5xX2xa522xX85xX85xX88xX88xXexX2xX8dxX84xX84xX88xX88xX5xX2xX68x9d31xXbxX30xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xXcxX1xbdb8xX3xXexX61xcd24x8e6axX15xX30xX3xX13xa795xX3x7b78x817ex803ex9b2exXcxX3xX28xX1xX1cxX36xX3x782dxX1cxX15xX1xX3xX27x7b00xX15xX30xX3xXbxX1xc53exXexX3xX69xXdxa596xX2cxX3xXexX1cxXdxX3xX69xX2cx7523xXdxX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xX57xXaxX12xX28xXcxXc9xXcx66ebxX3x6bc4xX30xX35xX58xX3xX85x9746xX110xX86xb600xX3xX1bxX1dxX35xX15xX3xX4x8d42xX15xX30xX3xXexXddxX4xX3xX4x7368xX6xX3xX13xX6xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3x735dxX13xd357xXc9xc723xX3xd331xX20xX3xXexX1xXdxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX85x6570xX2xX84xX3xX57xX1dxX3xX1bx8187xX15xX30xX3xX4xX1xa4cbxX3xX28xX1xX1cxX36xX3xXd1xX1cxX15xX1xX3xX27xXd7xX15xX30xX3xX110xX3xXcxX1xXbaxX3xXexX61xXbexXbfxX15xX30xX3xX13xXc4xX3xXc6xXc7xXc8xXc9xXcxX3xX1bxb8a5xX3xX4x80c1xX3xX69xX2cxXebxXdxX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX3xX38xde02xXdxX3xX13xX6xX15xX3xX13dxX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX15xd988xX36xX3xX85xX157xX2xX84xX3xXexX19xX15xX1xX3xX28xX1x8e59xX3xXcxX1xacc3xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xXcxXdx7b92xXbxX3xX38xX35xX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX3xX38xX1a1xXdxX3xX1bxX1dxX35xX15xX3xX4xX190xX3xX1bxX15fxX15xX30xX3xX4xX1xX165xX3xX27xX35xX3xX141xX1efxX3xa0bfxX6xX15xX3xX110xX3xccb9x65a7xX3xX38xXdxd09cxX15xX3xX13xXcxb000xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX2cxX220xX11bxX3xX28xX1xX190xX3xX13dxX1xX12cxX3xXex8a74xX4xX1xX3xX21fxX13xX112xXc7xX3xXexX19xX15xX1xX11bxX3xXcxX61xXbexXbfxX15xX30xX3xX13xX6xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX6xX3xXexX19xX15xX1xX3xX28xX1xX1d2xX3xXcxX1xX1d6xX3xX15xX1c3xX36xX3xX85xX157xX2xX84x802cxX3xX5xX18dxX15xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX219xXbfxX3xXc6xXc7xXc8xXc9xXcxX11bxX3xXcxX61xXbexe174xX15xX30xX3xXc9xX1cxXdxX3xX1xX1d6xX4xX3xX27xXd7xX15xX30xX3xX229xXbexacecxX15xX30xX286xX3xXcxX61xXbexX29exX15xX30xX3xXc9xX1cxXdxX3xX1xX1d6xX4xX3xXc6xXdxX6xX1dxX3xXexX1xX123xX15xX30xX3xX38x790fxX15xX3xXex7171xXdxX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xX28xX1xXddxXexX3xX69xXdxXe2xX2cxX3xXexX1cxXdxX3xX69xX2cxXebxXdxX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX11bxX3xX28xX1xX190xX3xX13dxX1xX12cxX3xXexX23dxX4xX1xX3xX21fxX13xX112xXc7xX3xXexX19xX15xX1xX3xX27xX35xX3xX141xX1efxX3xX219xX6xX15xX3xX15xX1x91c6xX15xX3xX36xX1cxX15xX1xc65bxX3xXd1x8522xX4xX3xXexXdxX224xX2cxX3xX4xX12cxX6xX3xXexX19xX15xX1xX3xX5xX35xX3xXexXebxX3xX4xX1xXbaxX4xX3xX36xXc4xXexX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xX6xX15xX3xXexX1dxX35xX15xX11bxX3xX15xX30xX1xXdxX224xX36xX3xXexX1d2xX4xX11bxX3xX1bxX1d2xX15xX30xX3xX2bxX2cxX58xX3xX4xX1xX1efxX11bxX3xXbxX1xX2d5xX15xX3xXddxX15xX1xX3xX1bxX1d2xX15xX30xX3xX4xX1xX32dxXexX3xX5xXbexc498xX15xX30xX3xX57xX1cxX58xX3xX38xX35xX3xX1xX1d6xX4xX3xXexX61xX224xX15xX3xX1bxX23dxX6xX3xX69xX35xX15xX3xXexX19xX15xX1xX11bxX3xX69xXbfxXdxX3xX38xX2d1xX58xX3xX4xX123xX15xX30xX3xXexXddxX4xX3xX4xX1xX2cxa930xX15xX3xX69xX23dxX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX18dxX3xX1bxXbexX396xX4xX3xX13xX6xX15xX3xX13dxX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXexX19xX15xX1xX3xXexX61xXdxXe2xX15xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexaf22xX3xX61xX32dxXexX3xX7xX1a1xX36xX68xX3xX112xX30xX1dxX35xXdxX3xX4xX2b1xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX1xXbexX29exX15xX30xX3xXexX61xb26fxX4xX3xX5xX35xX3xX219xXbfxX3xXc6xXc7xXc8xXc9xXcxX11bxX3xXexX19xX15xX1xX3xX4x853exX15xX3xX4xX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xXddxX4xX3xX15xX30xX35xX15xX1xX11bxX3xX1bxX23dxX6xX3xXbxX1xXbexX2b1xX15xX30xX3xXexX1xX428xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xXexX2dxXexX3xX4xX123xX15xX30xX3xXexXddxX4xX3xX1bxX2d5xX36xX3xX69xX2d5xX1dxX3xX4xXddxX4xX3xX1bxXdx8611xX2cxX3xX1fxXdxX3axX15xX3xXbxX1xX337xX4xX3xX38xX337xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX11bxX3xX1bxX2d5xX36xX3xX69xX2d5xX1dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX61xX2d1xXexX3xXexX428xX11bxX3xX6xX15xX3xXexX1dxX35xX15xX3xX30xXdxX6xX1dxX3xXexX1xX123xX15xX30xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX1xX2cxX3xX38xX428xX4xX3xX57xXdxbcabxX15xX3xX61xX6xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX68xX3xXc9xX15fxX15xX30xX3xXexX1xX29exXdxX11bxX3xX4xX190xX3xXbxX1xXbexX2b1xX15xX30xX3xXddxX15xX3xX57xX428xX3xXbxX1xX43exX15xX30xX3xX38xX484xX3xX1bxXdxX3xX5xX1cxXdxX11bxX3xX4xX1xb9bdxX3xXbfxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX165xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1fxX1xXdxX3xd09axX2d5xX58xX3xX61xX6xX3xX69xX18dxX1dxX3xX5x78e6xX3xXexX1cxXdxX3xX4xXddxX4xX3xX1xX2cxX58xX3axX15xX3xX36xXdxX484xX15xX3xX15xX1d2xXdxX286xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexbd56xX36xX3xX1xX512xX3xXexX61xX396xX3xX4xX1xX512xX3xXbfxX11bxX3xX7xX2cxX32dxXexX3xX1c3xX15xX3xX36xXdxX4d6xX15xX3xXbxX1xX165xX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX1d6xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX2cxXc4xX4xX3xX57xXdxX3axX15xX3xX1fxX1xX190xX3xX1fxX1xX1c3xX15xX11bxX3xX1xX1d6xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbfxX3xX527xX6xX3xX1bxXdxXe2xX36xX3xXexX1xXdxX11bxX3xXexX1cxX1dxX3xXexX1xX2cxX2d1xX15xX3xX5xX396xXdxX3xX1bxXe2xX3xX4xXddxX4xX3xX10xX36xX3xX5xX35xX36xX3xX69xX35xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxX1efxXexX3xX2bxX2cxX2d5xX3xXexX2dxXexX3xX15xX1xX32dxXexX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xX0xXdxX36xX30xX3xX7xX61xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX68xX69xX6xX1dxXbxX1xX2cxXexX1xX1dxX68xX38xX15xX46xX57xX10xX7xX1fxXexX1dxXbxX46xX15xX10xX80xX7xX46xX2xX84xX85xX86xX46xX88xX84xX57xX8bxX2xX8dxX85xX85xX88xX88xXexX2xX8dxX84xX84xX88xX88xX5xX85xX68xX9cxXbxX30xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xX28xX1xX190xX3xX13dxX1xX12cxX3xXexX23dxX4xX1xX3xX21fxX13xX112xXc7xX3xXexX19xX15xX1xX3xX27xX35xX3xX141xX1efxX3xX219xX6xX15xX3xXbxX1xXddxXexX3xX69xXdxXe2xX2cxX3xXexX1cxXdxX3xX69xX2cxXebxXdxX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1dxX57xX58xXaxX12xXcxX1cxXdxX3xX69xX2cxXebxXdxX3xX5xX35xX36xX3xX38xXdxX3axX4xX11bxX3xXcxX1xXbaxX3xXexX61xXbexXbfxX15xX30xX3xX13xXc4xX3xXc6xXc7xXc8xXc9xXcxX3xX28xX1xX1cxX36xX3xXd1xX1cxX15xX1xX3xX27xXd7xX15xX30xX3xX1bxXddxX15xX1xX3xX30xXdxXddxX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX428xX3xX4xX1xX12cxX3xX1bxXc4xX15xX30xX11bxX3xX15xX512xX3xX5xX428xX4xX3xX4xX12cxX6xX3xXexX19xX15xX1xX3xX28xX1xX1d2xX3xXcxX1xX1d6xX3xX1bxXe2xX3xXexXebxX3xX4xX1xXbaxX4xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX4xX123xX15xX30xX3xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX3xXcxX27xX28xXcxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX30xXdxX6xX3xX15xX1c3xX36xX3xX85xX157xX2xX84xX11bxX3xX15xX1xX32dxXexX3xX5xX35xX3xX4xX2b1xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX1xXbexX29exX15xX30xX3xXexX61xX428xX4xX3xX219xXbfxX3xXc6xXc7xXc8xXc9xXcxX3xX38xX35xX3xX85xX3xX1bxX2b1xX15xX3xX38xX23dxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xX396xXbxX3xX5xX35xX3xXcxX61xXbexX29exX15xX30xX3xXc9xX1cxXdxX3xX1xX1d6xX4xX3xXc6xXdxX6xX1dxX3xXexX1xX123xX15xX30xX3xX38xX2d1xX15xX3xXexX2d5xXdxX3xX38xX35xX3xXc9xX1cxXdxX3xX1xX1d6xX4xX3xX27xXd7xX15xX30xX3xX229xXbexX2b1xX15xX30xX68xX3xXc9xX15fxX15xX30xX3xX4xX1xX165xX3xX58xX224xX2cxX3xX4x88b1xX2cxX3xXexX61xX1dxX15xX30xX3xX30xXdxX6xXdxX3xX1bxX1dxX1cxX15xX3xX85xX3xXexX1xX428xX4xX3xX1xXdxX3axX15xX3xX4xX123xX15xX30xX3xXexXddxX4xX3xX4xX1xX32dxX36xX3xXexX1xXdxX11bxX3xX27xXc4xXdxX3xX1bxX15fxX15xX30xX3xXexX1xXdxX3xXexX19xX15xX1xX3xX28xX1xX1d2xX3xXcxX1xX1d6xX3xX4xX7cdxX15xX3xXexX2cxX553xX15xX3xXexX1xX12cxX3xX1bxX1d2xX15xX30xX3xX4xXddxX4xX3xX2bxX2cxX58xX3xX1bxX23dxX15xX1xX3xXexX61xX1dxX15xX30xX3xX4xX123xX15xX30xX3xXexXddxX4xX3xX4xX1xX32dxX36xX3xXexX1xXdxX11bxX3xX1bxX2d5xX36xX3xX69xX2d5xX1dxX3xX1fxX1efxXexX3xX2bxX2cxX2d5xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX165xX15xX1xX3xX527xXddxX4xX11bxX3xX1fxX1xXddxX4xX1xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xX38xX35xX3xX4xX123xX15xX30xX3xX69xd5f7xX15xX30xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3a2xX2cxXexX1xX1dxX61xXaxX12xXc9xXbaxX4xX3xX27xX1dxX35xX15xX30xX0xX46xXbxX12

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” ở Tân Sơn

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” ở Tân Sơn
2018-06-24 15:33:52

PTĐT - Ngày 24-6, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Triệu Chiều...

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2018-06-22 11:20:16

PTĐT- Ngày 22-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long