Cập nhật:  GMT+7
9741xf017x10451x11d86x11c28x14867x1209axefe7x9986xX7xf9ecxe1bcxa554x1080fxc8faxaa43xX5xdab0xXax12d90xdabdxa797xX3x11cbbx9e1cx14107x136faxX3x113a9x10ef0x12081xX4xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX1dxXdxX3xX5xX14xX3xc4dcxad98xXdxX3xX2bxXdx12d84xX18xX3xX5xd4c7xX3xXexX1cxd036xX18xX19xX3xX1xX14xX18xX19xX3xX1bxcd79xfad8xX3xXexX1xd77bxX3xX19xXdxa7afxXdxX0xc551xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa66exX10xX6xcb7dxXaxX12xfddexX4cxXdxX3xX1bx10994xe163x1402bxX3xXexX1x11691xXdxX3xX2bx9f55x1147exX3xX16x11154xX3xX5exX10xf4ddxX6xX5xX61xX3xX16xX10x135ebxX7xX3xX4x9999xX6xX3xX16xX10xX82xX3xX77xX10xX6xX5xX6xX18xX61xX3xX1bxX2cxX3xbd58xX48xXbxX3xX1xcfbcxX18xX19xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX14xX3xaa19xbedaxXexX3xXexX7bxX74xX18xX19xX3xX18xX1xea03xX18xX19xX3xX1bxc34cxX6xX3xX1bxXdxX31xXb5xX3xX5xX35xX3xXexX1cxX39xX18xX19xX3xXexX7bxX74xX18xX19xX3xcb56xaf8dxX3xX18xX19xX1xb6e6xX3xXb5xX73xXexX3x14e5dxX14xX74xX3xXb5xdc22xX6xX3xX1xc20excc7axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8e2xX74xX61xX6axXaxX12xX0xXdxXb5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxca87xX10xX18xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX82xXdxX61xXexX1x11d0bxX3xX2x13978xa31fx1494axXbxX98x143caxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX12axX3x13f49x9987x147a4xXbxX98xX132xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xXf3xX2bxX6xX74xXbxX1xX44xXexX1xX74xXf3xXe9xX18xX4fxX61xX10xX7xXddxXexX74xXbxX4fxX18xX10xX82xX7xX4fxX13exX13dxX12dxa1b6xX4fxX2xX2xX13exX61xX13dxX2xX16axX12dxX16axad7bxX16axXexX13dx110e4xX12dxX13cxX5xX12fx12b48xX2xXf3xb772xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX1dxXdxX3xX5xX14xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX5xX35xX3xXexX1cxX39xX18xX19xX3xX1xX14xX18xX19xX3xX1bxX43xX44xX3xXexX1xX48xX3xX19xXdxX4cxXdxXaxX3xX82xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX12dxX12exX12fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX13cxX13dxX13exXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX74xX61xX6axXaxX12xX116xX69xX6axX3xX2bx9b2cxXexX3xX4xX1xX44xX6axbd5axX18xX3xXe9x145f4xX3xX61xX44xX3xX5xXc6xX4xX1xX3xbebbxX6xX7bxX6xX3xX103xX44xX18xX18xX6axX3xX4xX86xX6xX3xX16xX77xX3xX5exX10xX7bxX6xX5xX61xX3xX16xX10xX82xX7xX3xX18xX1x13d6cxX18xX3xX1bxXc6xX18xX1xX12axX3xbf64xa7a3xX14xX3xXb5xXb6xXexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1x114d6xX3xXe9xX10xX18xX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX18xX1xXb6xX18xX3xX18xX1xXc6xXbxX3xXe9xX4cxXdxX3xX61xb3fcxXdxX3xX4xX73xXexX3xX61xX14xXdxX3xX44xX24cxX18xX3xX5xX1cxX1dxX18xX3xX18xX1xe7b4xX3xX18xX1xX14xX18xX19xX6bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXex11213xX3xX1xX14xX74xX3xX4xc589xX3xX4xX73xX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX31xX18xX3xXbxX1xXeexX3xX1xX1dxXbxX3xXe9xX4cxXdxX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3xX61xX44xX3xXddxX1xX73xX4xX1xX3xXexX1xb559xX4xX1xX3xXexd892xXb5xX3xX18xX2c6xX18xX19xX3xXe9xX14xX3xXe9x12896xX3xXe9xX14xX18xX3xXddxX1xX2d2xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX61xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX74xX3xXexb7f7xXexX3xX4xX266xX3xXb5xc882xXdxX3xX18xX19xX1cxX6fxXdx103caxXf3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX74xX61xX6axXaxX12xb391xX43xX18xX3xXexX7bxX44xX18xX19xX3xXexX69xXb5xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX24cxX3xX18xX1xX2edxXexX6bxX3xX16xX77xX3xX5exX10xX7bxX6xX5xX61xX3xX16xX10xX82xX7xX3xX19xX1dxXdxX3xX35xX3xX61xX44xX3xXddxX1xX73xX4xX1xX3xX18xX1cxX4cxX4xX3xX18xX19xX74xX14xXdxX3xXexb9e0xXb5xX3xXexX4cxXdxX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX64x9759xX3x10c09xX1xX205xXf3xX3xX16x14248xXdxX3xX1bxX69xX6axX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX1bxX73xX18xX1xX3xX19xXdxX73xX3xX5xX14xX3xXe9xX2d2xX3xX4xXeexX18xX19xX3xX5xX35xX3xXexX1cxX39xX18xX19xX3xX1bxX31xX3xX18xX19xX2c6xXb5xX3xX4xX266xX18xX1xX6bxX3xX1bxXdxX3xX61xX9dxX74xX3xXexX7bxX205xX18xX3xX4xX73xXexX3xXe9xX14xX3xX4xX1xX374xXdxX3xX4xX73xX4xX3xXb5xX2d2xX18xX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX6xX74xX3xX61xX1cxX4cxXdxX3xX18xX1cxX4cxX4xXf3xX3xb8d8xXc6xX4xX1xX3xXe9x12f62xX3xX4xX1xX74xX3xXexX1xX44xX205xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xXdxX48xXexX3xX2bxXc6xX3xX19xX43xX18xX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX7bxX2edxXexX3xXexX1xX44xX233xX18xX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX1xX74xX3xX61xX44xX3xXddxX1xX73xX4xX1xXf3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX74xX61xX6axXaxX12x1218cxX4cxXdxX3xX5xX14xX18xX3xX18xX1cxX4cxX4xX3xXexX7bxX74xX18xX19xX3xX98xX6xX18xX1xX3xXbxX1xdef6xX18xX19xX3xX5xc4ddxX18xX19xX6bxX3xX103xX2c6xX4xX3xX64xX36cxX3x13780xX18xX3xX4xX295xX3xX61xX2cxX6axX3xX7bxX10xX7xX74xX7bxXexX3xX175xX3xX7xX6xX74xX3xX4xXeexX18xX19xX3xXddxX1xX2d2xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX61xX14xX18xX1xX3xX7bxXdxX205xX18xX19xX3xX4xX1xX74xX3xX61xX44xX3xXddxX1xX73xX4xX1xXf3xX3xX16xX48xX44xX3xX5xX14xX3xX18xX19xX1cxX6fxXdxX3xXexX1xX2c1xX4xX1xX3xXddxX1xX73xXb5xX3xXbxX1xX73xX6bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xff56xX18xX19xX3xX4xX295xX3xXb5xXb6xXexX3xX5xX74xX9dxXexX3xX4xX73xX4xX3xX1bxXdxX31xXb5xX3xX1bxX48xX18xX3xXexX1xX1fexX3xXe9xXc6xX3xXddxX1xX73xX4xX3xXe9xX4cxXdxX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3xX4xX69xX6axX3xX4xX43xX44xX3xX18xX19xX74xX9dxX18xX3xXb5xX3e5xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xX4xX43xX44xX3x12dc6x1268exX18xX19xX3xX1xX6xX6axX3xX4xX43xX44xX3xX436xX14xX18xX19xXf3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX74xX61xX6axXaxX12xXcxX7bxX1cxX4cxX4xX3xX1bxX295xX6bxX3xXexX9dxXbxX3xX4xX1xX2c1xX3xX61xX6xX18xX1xX3xXexXdxX48xX18xX19xX3xXcxX7bxX6xXe9xX10xX5xX3xX6xX18xX61xX3xX23dxX10xXdxX7xX44xX7bxX10xX3xX4xX4ccxX18xX19xX3xX1bxX2cxX3xX2bxX35bxX18xX1xX3xX4xX1xX2f4xX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX14xX3xXb5xXb6xXexX3xXexX7bxX74xX18xX19xX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3xX1bxXdxX31xXb5xX3xX1bxX48xX18xX3xX5xX35xX3xXexX1cxX39xX18xX19xX3xX4xX1xX74xX3xXb5xX2f4xXdxX3xX18xX1xX295xXb5xX3xXddxX1xX73xX4xX1xX3xX61xX44xX3xX5xXc6xX4xX1xX3xXexX7bxX205xX18xX3xXexX1xX48xX3xX19xXdxX4cxXdxXf3xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX24cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX86xX6xX3xX436xXdx14f1bxXexX3xX16xX6xXb5xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXcxX7bxX6xXe9xX10xX5xX3xX6xX18xX61xX3xX23dxX10xXdxX7xX44xX7bxX10xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX1dxXdxX3xX18xX1xX1cxX3xXb5xXb6xXexX3xX23cxX2d2xX18xX19xX3xX5xX4cxX18xX2fcxX3xXe9xX209xX3x9d64xXb5xX3xXexX1xX28exX4xX3xXe9xX4cxXdxX3xX1xX14xX18xX19xX3xX5xX74xX9dxXexX3xXb5xX295xX18xX3x1439exX18xX3xX1bxXc6xX6xX3xXbxX1xX1cxX374xX18xX19xX3xX1xX2edxXbxX3xX61xa4eaxX18xXf3xX3xX16xX374xXdxX3xX1bxX69xX6axX3xX4x134b7xX18xX3xX4xX295xX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3x131c5xX44xX73xX18xX3xX647xX18xX3xX39xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxX205xXb5xX3xXexX7bxX14xX18xX3xX18xX19xX233xXbxX3xX1xX266xXdxX3xX7xX266xX18xX3xXexX1cxX374xXdxX3xXe9xX14xX3xX1xX1cxX374xX18xX19xX3xXexX1xX374xXb5xX3xX673xX44xX6axX48xX18xX3xX7bxX4ccxX3xX4xX86xX6xX3xXb5xX295xX18xX3xX2bxX1fexX18xX3xX4xX1xX266xX3xX4xX73xX3xX2bxX6xX74xX3xXexX7bxXeexXb5xX3xXddxX1xX2d2xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX2bxX205xX18xX3xX18xX19xX74xX14xXdxX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3xX673xX44xX73xX18xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX205xXf3xX3xX103xX205xX18xX3xX4xX9dxX18xX1xX3xX1bxX295xX6bxX3xXexX7bxX44xX18xX19xX3xXexX69xXb5xX3xX4xX86xX6xX3xXb5xXdxX209xX18xX3xXcxX7bxX44xX18xX19xX3xX436xXdxX5f1xXexX3xX16xX6xXb5xX3xX4xX667xX18xX3xX4xX295xX3xX18xX1xXc1xX18xX19xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2bxXdxX31xX18xX3xX1bxX43xX6axX3xX18xX2c6xX18xX19xX3xXexX7bxX266xXdxX3xX61xX14xXdxX6bxX3xX16xX19xX4ccxX3xX5exX14xX18xX1xX3xX213xX374xX18xX3xX4xXeexX18xX19xX3xX18xX1xXdxX209xX44xX3xX4xX2d2xX18xX19xX3xXe9xXdxX205xX18xX3xX19xXdxX266xXdxX3xXexX7bxX2c1xX3xXb5xX6xX18xX19xX3xX1bxX48xX18xX3xXb5xXb6xXexX3xXddxXdexX3xX18xX19xX1xXe3xX3xXexX1xX10xX74xX3xX18xX1xX295xXb5xX3xX1bxX43xX6axX3xX7xX2d2xXdxX3xX1bxXb6xX18xX19xXf3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX461xX44xXexX1xX74xX7bxXaxX12xXcxX1xX10xX74xX3xX436xXdxX10xXexX18xX6xXb5xX18xX10xXexX0xX4fxXbxX12

Theo Vietnamnet

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thái Bình - điểm đến trải nghiệm ấn tượng

Thái Bình - điểm đến trải nghiệm ấn tượng
2024-02-29 08:09:00

“Em ơi hãy đến thăm/Quê hương anh Thái Bình/Về tắm biển Đồng Châu/Khi chiều về sóng vỗ...” những lời ca của bài hát “Anh hãy về quê em” đã trở thành lời mời gọi, đưa biết bao...

“Đến Việt Nam nên ăn cơm”

“Đến Việt Nam nên ăn cơm”
2023-02-08 06:25:00

Ngoài phở, bánh mì, các chuyên gia du lịch của Lonely Planet còn nhắc đến việc ăn cơm khi đến Việt Nam.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.
2023-01-22 01:19:00

baophutho.vn Thời khắc chuyển giao từ năm Nhâm Dần 2022 sang Quý Mão 2023, người dân Đất Tổ đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, mang nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long