Cập nhật:  GMT+7
7d5x48b1x3a33x7092x2a3dx580dx3e17x629ax5b6exX7x81bex4228x8332x952x1bd5x62dbxX5x80dexXax2de4x8325xXdx4b16x79b3xX3x110bx8c8dxX16xX3x8159x5ac3xX19xX16xX1xX3xXex1909x42a9xX16xX1xX3xX1x6d8axX4xX3xX7xXdxX16xX1x46a7xX3xX7xXdxX16xX1xX3x5d94xXdx2048xX16xX3x51ecxX1x3257xXdxX3xX16x469dxX1xXdx7fdaxXbx6a64xX0x694axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX10xX6xcbdxXaxX12x55a3xX42xX19x5bd5xX3xX2x7366xX49x4f41xX30xX3xXex593cxXdxX3xXcxX23x1f33x3f2fxX16xX42xX3xXcxX1dx6aeaxXcxX3xcbex8993xX3xXexX1x51e2x7435xXexX3x2a13xXdxX45xXexX3xXcxX23xX24xX30xX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xXbxX1x5347xX3xX82xXdxX45xXexX3xXcxX23xX24xX30xX3x2e23xX3exX3x53e0xXdx5cabx5bf1xX3xX5bx546fxX4xX3xX37xX19xX3x64e5xX19xXa6xX3xXexX6axXa6xX3xXbxX1xX94xXdxX3xX1xe63xXbxX3xX37x2ea3xXdxX3x53d1x7a3bxX16xX42xX3xXexX61xX3xXc4x5b87xX3xXbxX1x90b3xX16xX3xXc4xXc5xX16xX42xX3xX16xX42xX1xX45xX3xXa3xXdxXa5xXa6xX3xX5bxXa9xX4xX3xX5ex660bxX82x761dxX3xXexXcdxX3xX4xX1x7888xX4xX3xX4xX1xX6fx30bfxX16xX42xX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1cxX1dxX19xX16xX1xX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX30xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX37xXdxX39xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX47x6b24xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX12xX0xXdx5bf4xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXax8785xXdxX5bxXexX1x866bxX3xX2x6d1exX173xX173xXbx2595x2f83xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX170xX3x70f7x6269xX64xXbxX177xX178xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX136x70bexX6xXa6xXbxX1xX7exXexX1xXa6xX136xX37xX16xX49xX5bxX10xX7xX3cxXexXa6xXbxX49xX16xX10xX16bxX7xX49xX66x1145xX173xX64xX49xX2xX2xX2xX5bx2983xX2xX183xX1b6x53ccxX2xX2xXexX66xX173x6e4bxX182xX5xX2xX173x484exXdxX151xX42xX1c5xX1c0xX64xX173xX1aexX136x60a1xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1cxX1dxX19xX16xX1xX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX30xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX37xXdxX39xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX47xXaxX3xX16bxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX173xX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX182xX183xX64xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX12xXc4xXa5xX4xX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX42xXdx39b2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x2121xX3xX37x5d8axX3xX16xX1x180cxX16xX42xX3xX4x302axX7exX3xX4xX1xX7exX61xX45xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX30xX3xX193xX19xXdxX3xX1xX29xX4xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xX16xX42xX1xXdxX45xX151xX30xX3xX193x1aa8xX3x6f73xX7exX61x3eadxXexX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xX4xXc5xX16xX42xX136xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d5xXa6xX5bxX61xXaxX12xXcxX6axXdxX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX30xX3xX1xXf7xX16xX3xX64xX173xX173xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4x7f6fxX6xX3xXcxX23xX6fxX70xX16xX42xX3xXcxX1dxX76xXcxX3xX79xX7axX3xXexX1xX7exX7fxXexX3xX82xXdxX45xXexX3xXcxX23xX24xX3xX18x17c4xX3xX18xX6fxXbdxX4xX3xX16xX42xX1xX10xX3xX4xXa5xX4xX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX42xXdxX24fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX257xX3xX37xX25axX3xX16xX1xX25exX16xX42xX3xX4xX263xX7exX3xX4xX1xX7exX61xX45xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX30xX3xX193xX19xXdxX3xX1xX29xX4xX3xX3cxXdxX16xX1xX3xX16xX42xX1xXdxX45xX151xX30xX3xX193xX290xX3xX292xX7exX61xX295xXexX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX3xXexX1xX19xX16xX1xX3xX4xXc5xX16xX42xX30xX3xX16xX1xX25exX16xX42xX3xX18x60d1xX16xX1xX3xX1xX6fxXc1xX16xX42xX3xX42xXdx68d9xXbxX3xX4xXa5xX4xX3xX10xX151xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX177xXa5xX4xX3xX18xX385xX16xX1xX3xX151xXa9xX4xX3xXexXdxX39xX7exX3xX151xX19xX3xX193xX24fxX16xX3xXexX1xX263xX16xX3xX151xX7exX94xX16xX3xX1xX6fxXc1xX16xX42xX3xXexXc1xXdxX3xX18x6087xX3xX5x4731xX6xX3xX4xX1xX29xX16xX3xX4xXc5xX16xX42xX3xX37xXdxX45xX4xX3xXbxX1x60f3xX3xX1xXbdxXbxX136xX3xXa0xX6xX7exX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX6fxXbdxX4xX3xX4xXa5xX4xX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX42xXdxX24fxX3xXexX23xX7exX61xX25axX16xX3xX4xX24fxX151xX3xX1xXf1xX16xX42xX30xX3xX16xX1xXdxX25axX7exX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX18xX306xX3xX151xX6axX16xX1xX3xX5bxX6axX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX257xX3xX16xX1xX25exX16xX42xX3xX7xX7exX61xX3xX16xX42xX1x663exX3xX4xX2e4xX6xX3xX193xX24fxX16xX3xXexX1xX263xX16xX3xX37xX25axX3xX37x521dxX16xX3xX18xX25axX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX136xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX12xX0xXdxX151xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX5bxXexX1xX170xX3xX2xX173xX173xX173xXbxX177xX178xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX170xX3xX182xX2xX182xXbxX177xX178xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX136xX193xX6xXa6xXbxX1xX7exXexX1xXa6xX136xX37xX16xX49xX5bxX10xX7xX3cxXexXa6xXbxX49xX16xX10xX16bxX7xX49xX66xX1aexX173xX64xX49xX2xX2xX2xX5bxX1b6xX2xX183xX1b6xX1baxX2xX1c0xXexX2xX2xX1b6xX1c0xX5xX2xX1c5xXdxX151xX42xX1c5xX1c0xX64xX66xX173xX136xX1cfxXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1cxX1dxX19xX16xX1xX3xXexX23xX24xX16xX1xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX30xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX37xXdxX39xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX47xXaxX3xX16bxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX173xX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX182xX2xX182xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXexX1xX7exX3xX1xX391xXexX3xX18xXc5xX16xX42xX3xX18xX24fxXa6xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX151xX3xX42xXdxX6xX136xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXa6xX5bxX61xXaxX12xXcxX1xXc5xX16xX42xX3xX292xX7exX6xX3xX5bxXdxX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX4xXa5xX4xX3xX10xX151xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX18xX306xX3xX18xX6fxXbdxX4xX3xX4xX7exX16xX42xX3xX4xX45exXbxX30xX3xXexX23xX6xX16xX42xX3xX193xX385xX3xXexX1xX39xX151xX3xX3cxXdxX295xX16xX3xXexX1xXf1xX4xX30xX3xX3cxX44bxX3xX16x6aa5xX16xX42xX3xX37xX25axX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX30xX3xX5xX7fxXbxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX136xX3x6fe3xX7exX6xX3xX18x1748xX30xX3xXexX1xX391xX4xX3xX18x7bf3xX61xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xXd1xX16xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX3xX37xX19xX3xXexX3d5xX3xXexX6axXa6xX3xX37xXdxX45xX4xX3xX5xX19xX151xX3xX4xX2e4xX6xX3xX1xX29xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX30xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX37xXdxX39xX16xX30xX3xX42xXdxX391xXbxX3xX4xXa5xX4xX3xX10xX151xX3xXexX3d5xX3xXexXdxX16xX30xX3xX4xX1xX2e4xX3xX18x8bc7xX16xX42xX3xXexX23xXa6xX16xX42xX3xX3cxX1xX3exXdxX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX30xX3xXexX24xX151xX3xX37xXdxX45xX4xX30xX3xXexX3d5xX3xXexX6axXa6xX3xX37xXdxX45xX4xX3xX5xX19xX151xX3xX7xX6xX7exX3xX3cxX1xXdxX3xXexX94xXexX3xX16xX42xX1xXdxX45xXbxX136xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX7exXexX1xXa6xX23xXaxX12xX1dx8fabxX16xX42xX3xX1dxX7exX295xX0xX49xXbxX12

Hồng Huế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trường học an toàn, học sinh khỏe mạnh

Trường học an toàn, học sinh khỏe mạnh
2023-02-17 08:08:00

baophutho.vn Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường của Chính phủ với thông điệp “Trường học an toàn, trẻ em, học sinh khỏe mạnh” giai đoạn 2021-2025,...

Nâng cao chất lượng dạy và học

Nâng cao chất lượng dạy và học
2023-02-10 08:28:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”, do vậy, nhiều năm qua, ngành Giáo dục huyện Tam...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long