Cập nhật: 22/06/2022 23:36 GMT+7
7b98x1237bx880cx12572xa7e4x13cbbx11ea6x9613x11cabxX7xd62fx14482x8f1bx12393x137bcx9727xX5x12cadxXax11c76xd93dxX6xXdxX3xad30x108d3x11cd8x9f29xX17xX3xe871x12de2xXexX3x8317xf081x111b4xXexX3xX7xeb98xX4xX3xXex8f2exXdxX3x144abxb5a6xX3xXexX1xXdxX3xXexX22xfe93x10ecfxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3x148dax8581x10893xX3xX5xd4adxXbxX3xX2xcd19xX0xe12cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc343xXaxX12xaa14xX17xX6xX37xX3xX7xX6xX22xX3x143caxX1xXdxX3xb827xcdaaxX3x8df1xXdxb7b4xX42xX3xX5dx101e4xX4xX3xX40xX41xX3xd702xX41xX42xX3xXexX2bxX42xX3xX4x13c4bxX1axX17xX3x145c3xfbcaxX3xX69x100bdxXexX3x8613xX22x105a6xX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX37xX38xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX40xX41xX42xX3xX5xX45xXbxX3xX2xX49xX3xXcxX13x88f5xXcxX3xX1axcdecxX1dxX3xX1xc893xX4xX3xec3axX49xXbexXbex11861xXbexX49xXbexb403x11860xX3xX1axX1xad9axX1axX17xX3xX17xX18xX19xX1axX17xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xXexX3xX7xX27xX4xX3xX1axX1xX23xXexX3xX4xa68bxX6xX3xX69xX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX37xX38xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axXb7xX1dxX3xX1axX6xX37xX3xX4xf67axX1axX17xX3x11d49x14846xX3xX10axX18xe1c2xX4xX3xX4xX85xX1axX17xX3xX89xX8ax8ad5xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe442xX42xX5dxX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexXc2xX6xX5xXdxX17xX1ax81d8xX3x941axX22xX7xXexXdxe365xX37xb70exXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax115a8xXdxX5dxXexX1xX140xX3xaafex10d5exX49xXbxX21xX149xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX140xX3x13388x10454xX15fxXbxX21xX149xXaxX3xX7x135c3xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX119xX89xX6xX42xXbxX1xX22xXexX1xX42xX119xX40xX1axX4bxX5dxX10xX7xX69xXexX42xXbxX4bxX1axX10xX158xX7xX4bxXbexXbexXbexX160xX4bxX2xX2xX2xX5dxX16fxX49xb90bxXc6xX49xXbex10f63xXexXc6xXc6xX16exX49xX5xX16exXc2xX1a8xX1a8xX1a8xX1a8xX119xX142xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX17xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xXexX3xX7xX27xX4xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX37xX38xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX40xX41xX42xX3xX5xX45xXbxX3xX2xX49xXaxX3xX158xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15fxX160xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16exX16fxX15fxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7fdfxX6xXbxXexXdxX42xX1axXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexXc2xX6xX5xXdxX17xX1axX140xX3xX4xX10xX1axXexX10xX177xX149xXaxX12x11a7bxX1dxX3x144acxb1b7xX3xX13xX92xXdxX3xX2exX1xX72xX1axX1xX3xX24bxXdxX1axX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX42xX5dxX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexXc2xX6xX5xXdxX17xX1axX140xX3xX142xX22xX7xXexXdxX147xX37xX149xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX10axa8b7xXc7xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1x12a32xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX294xX3xX10axXdxX38xX1dxX3xXexX1xXdxX3xXc6xX3xX1dxX85xX1axX3xX4xX1xX22xX1axX17xX3xX4xX6xX42xX3xX1axX1xX23xXexX3xX10axX294xX3xX5xX41xX3xX24bxX24cxX3xX13xX92xXdxX3xX2exX1xX72xX1axX1xX3xX24bxXdxX1axX1xX3xX40xX41xX3xX24bxX18xX22xX3xX13xX42xX41xX1axX17xX3xX13xX92xXdxX3xX4xf408xX1axX17xX3xX5xX41xX3xX1xXbbxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX177xX18xf9d4xX1axX17xX3xXcxX13xX223xX6dxX3x11486xXb7xX1axX3xX24bxX6xX1axX17xXc7xX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX8axX3xX30bxXdxf7bcxXexX3xXcxX177x1484fxX119xX3xX7cxXdxX38xX1dxX3xX10axX1exX4xX3xX89xXdxX321xXexX3xX4xXe8xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29dxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX41xX37xX3xX5xX41xX3xX10ax102c1xX22xX3xX4xX294xX3xX10axXdxX38xX1dxX3xX2xX49xX3xX1dxX85xX1axX3xXcxX42xX72xX1axXc7xX3xX60xX17xXcbxX3xX30bxXb7xX1axX3xX1a8xXc7xX160xX3xX10axXdxX38xX1dxX3xX40xX41xX3xXcxXdxX8dxX1axX17xX3xda37xX1axX1xX3xX16exXc7xX1a4xX3xX10axXdxX38xX1dxX119xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX42xX5dxX37xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexXc2xX6xX5xXdxX17xX1axX140xX3xX142xX22xX7xXexXdxX147xX37xX149xXaxX12xX0xXdxX1dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX223xX10xX1axXexX10xX177xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX5dxXexX1xX140xX3xX15fxX160xX49xXbxX21xX149xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX140xX3xX16fxX1a8xX49xXbxX21xX149xXaxX3xX7xX177xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX119xX89xX6xX42xXbxX1xX22xXexX1xX42xX119xX40xX1axX4bxX5dxX10xX7xX69xXexX42xXbxX4bxX1axX10xX158xX7xX4bxXbexXbexXbexX160xX4bxX2xX2xX2xX5dxX16fxX49xX1a4xXc6xX49xX16fxX1a8xXexX1a8xX15fxX1a4xX5xX15fxXc2xX15fxX1a4xX15fxX1a4xX119xX142xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX17xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xXexX3xX7xX27xX4xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX37xX38xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX40xX41xX42xX3xX5xX45xXbxX3xX2xX49xXaxX3xX158xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX15fxX160xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX16fxX1a8xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX6xXbxXexXdxX42xX1axXaxX12xX248xX1dxX3xX24bxX18xX22xX3xX13xX42xX41xX1axX17xX3xX13xX92xXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX42xX5dxX37xXaxX12xX7cxX18xX10fxX4xX3xX89xXdxX8dxXexXc7xX3xX24bxX24cxX3xX13xX92xXdxX3xX2exX1xX72xX1axX1xX3xX24bxXdxX1axX1xX3xX10axX2bxXexX3xX1axX1xXdxX350xX22xX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xXexX29dxX4xX1xX3xXexX177xX42xX1axX17xX3xX1xXbbxX4xX3xXexa954xXbxX140xX3xX70xXdxX92xXdxX3xX129xX6xX3xX1xXbbxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX17xXdxa774xXdxX3xX1dxX85xX1axX3xXcxX42xX72xX1axX3xX4xX23xXbxX3xXexX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX8axX149xX3xX17xXdxX92xXdxX3xX60xX1xX326xX3xX1xXbbxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX17xXdxX529xXdxX3xX1dxX85xX1axX3xXcxX42xX72xX1axX3xX4xX23xXbxX3xXex9259xX1axX1xX3xX40xX41xX3xX13xX22xX37xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX17xX3xX129xX2bxX4xX3xX30bxXdxX42xX5xX37xX1dxXbxXdxX4xX3xXcxX42xX72xX1axX3xXcxXdxX8dxX1axX17xX3xX30bxXdxX321xXexX3xX4xX23xXbxX3xb724xX22xX8axX4xX3xX17xXdxX6x9bbexX223xf906xX1axX3xX24bxX18xX22xX3xX13xX42xX41xX1axX17xX3xX13xX92xXdxX3xXexX177xX42xX1axX17xX3xX7xX22xX8axXexX3xX16exX3xX1axXb7xX1dxX3xX1xXbbxX4xX3xX10axX350xX22xX3xX5xX41xX3xX1xXbbxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX21xX22xX23xXexX3xX7xX27xX4xX119xX3xX60xXb7xX1dxX3xX1xXbbxX4xX3xX40x13d25xX6xX3xX90xX22xX6xXc7xX3xX13xX42xX41xX1axX17xX3xX13xX92xXdxX3xX10axX42xX2bxXexX3xX17xXdxX92xXdxX3xX2exX1xX22xX37xX8dxX1axX3xX69xX1xX29dxX4xX1xX3xX1dxX85xX1axX3xXcxX42xX72xX1axX3xX4xX23xXbxX3xXexX569xX1axX1xX119xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX382xX22xXexX1xX42xX177xXaxX12xX13xXdxX350xX1axX3x8df7xX6xXdxX0xX4bxXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10

Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-06-22 08:13:00

baophutho.vn Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/6/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào...

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích

Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích
2022-06-13 10:21:00

baophutho.vn Nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng, việc quản lý và tạo cho trẻ một không gian, địa điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long