Cập nhật:  GMT+7
1581x53fbx5124x720ex3fcbx915fx572ex7541x704exX7x8028x5fedx2904xa564x4c20x5635xX5x3202xXax21cbx8134x8ba5xX4xX3xX7xXdx1ef8xX1xX3x1dd9xX1x58bdxX3xXcxX1xX14xX3x56d2x1e0cxXexX3xa97bxXdx2a1axXdxX3x6829x59a4xX19xX28xX3xX2dxXdx633dxX5x866axac84xXbxXdxX4xX3xXcxX34x73bfxX19x39d1xX3xXcxXdx808cxX19xX28xX3xX2dxXdx5569xXexX3xX5x90b8xXbxX3xX2x1cb8xX3x3819xX2exX3xX2dx827cxXexX3xX5x49b1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xac49xX0xaa44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1dedxXaxX12xX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcx7956x3953x84aexX19xX28xX3xXcxX13xX1cxXcxX3x34ecxX34xX19xX28xX3x5907xX1x8cd9x6d4dxX3x4d0bxX6xX3xX24xX25xXexX3xX1xX6xXdxX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3x5befxX24xXdx2737xX37xX3xX4xX6xX34xX3xX19xX1x4e40xXexX3xXexX34xX2exX19xX3x8f6bxX97xafcdxX4x7307xX3xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXcxX34xX3exX19xX40xX3xXcxXdxX44xX19xX28xX3xX2dxXdxX4axXexX3xX5xX4exXbxX3xX2xX52xX3xX54xX2exX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xX3xX19x8af8xX37xX3xX1xX14xX4xX3xX63xX52xX63xX63xa038xX63xX52xX63x6604xX3xX5xX2exX3xX4xX3exX4xX3xX10xX37x37ddxX3xaf68xX28x69c8xX3x70ebx9fd5xX4xX3x7322xab7exX19xX28xX3xX54xX2exX3xX118xX28xX97xX36x2234xX19xX3xX13xX34xX2exX19xX28xX3xX118xX6xX37xX40xX3xXcxX84xX85xX86xX19xX28xX3xXcxX13xX1cxXcxX3xX8fxX34xX19xX28xX3xX94xX1xX96xX97xX3xX99xX6x65ffxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX34xX19xXaxX12xX0xXdxX37xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax6244xXdxX77xXexX1xX116xX3xX2xX52xX52xX52xXbxa689x8a30xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX116xX3x973axX63xab4fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX152x3f0cxX6xX34xXbxX1xX97xXexX1xX34xX152xX54xX19xX65xX77xX10xX7x1cf3xXexX34xXbxX65xX19xX10xX187xX7xX65xX63xX10bxX63xX2xX65xX2xX2xX2xX77x7818xX2x1fc1xX1d2x3ee1xX1d2xX2xXexX1d4xX10bxX1d4xX10bxX5xX52xX107xX1d2xX1afxX1a0x7d1cxX1d4xX1afxX4xX63xX1d4xX1d4xX63xX1d6xX1afxX19exX1d6xX1a0xX10xX2xX10bxX1d4xX152x6338xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX1xX14xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXcxX34xX3exX19xX40xX3xXcxXdxX44xX19xX28xX3xX2dxXdxX4axXexX3xX5xX4exXbxX3xX2xX52xX3xX54xX2exX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xXaxX3xX187xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX52xX52xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX19exX63xX1a0xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX34xX19xXaxX12x8c3cxX37xX3xX118xX28xX11axX3xX11cxX11dxX4xX3xX120xX121xX19xX28xX3xXaexX24xX11dxX19xX28xX3xX28xXdxaae6xX6xXc6xX40xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xX52x39e6xX1e4xX40xX3xXcxX84xX85xX86xX19xX28xX3xXcxX13xX1cxXcxX3xX8fxX34xX19xX28xX3xX94xX1xX96xX97xX3xX99xX6xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xXexX84xX34xX19xX28xX3xX1bfx4282xX3xXexX1xXdxX3xX2dxX36xX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXcxX34xX3exX19xX40xX3xXcxXdxX44xX19xX28xX3xX2dxXdxX4axXexX152xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19c7xX34xX77xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX24x68c6xX40xX3xX10xX37xX3xX118xX28xX11axX3xX11cxX11dxX4xX3xX120xX121xX19xX28xX40xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xX52xX2b3xX1e4xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xXexX84xX34xX19xX28xX3xX1bfxX2e5xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXcxX34xX3exX19xX40xX3xXcxXdxX44xX19xX28xX3xX2dxXdxX4axXexX152xX3xX287xX37xX3xX118xX28xX97xX36xX12cxX19xX3xX13xX34xX2exX19xX28xX3xX118xX6xX37xX40xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xX2b3xX2xX40xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xXexX84xX34xX19xX28xX3xX1bfxX2e5xX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxX34xX5xXdxX37xXbxXdxX4xX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xX3xX152xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX34xX19xXaxX12xX0xXdxX37xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX94xX10xX19xXexX10xX84xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX187xXdxX77xXexX1xX116xX3xX2xX52xX52xX52xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX116xX3xX19exX63xX1e4xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX84xX4xX9xXaxX65xX65xX4xX152xX1afxX6xX34xXbxX1xX97xXexX1xX34xX152xX54xX19xX65xX77xX10xX7xX1bfxXexX34xXbxX65xX19xX10xX187xX7xX65xX63xX10bxX63xX2xX65xX2xX2xX2xX77xX1d2xX2xX1d4xX1d2xX19exX52xX10bxXexX2xX1d6xX10bxX1d6xX5xX1a0xX107xX19xX28xX97xX36xX10xX19xX107xX1xX34xX6xX19xX28xX107xX19xX6xX37xX152xX1f6xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xXcxX1xX14xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXcxX34xX3exX19xX40xX3xXcxXdxX44xX19xX28xX3xX2dxXdxX4axXexX3xX5xX4exXbxX3xX2xX52xX3xX54xX2exX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xXaxX3xX187xXdxX77xXexX1xX9xXaxX2xX52xX52xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX19exX63xX1e4xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxX34xX19xXaxX12xX287xX37xX3xX118xX28xX97xX36xX12cxX19xX3xX13xX34xX2exX19xX28xX3xX118xX6xX37xX40xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xX2b3xX2xX40xX3xXcxX84xX85xX86xX19xX28xX3xXcxX13xX1cxXcxX3xX8fxX34xX19xX28xX3xX94xX1xX96xX97xX3xX99xX6xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xXexX84xX34xX19xX28xX3xX1bfxX2e5xX3xXexX1xXdxX3xX2dxX36xX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xX37xX11axX19xX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xX152xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX34xX77xX36xXaxX12xX118xX28xX34xX2exXdxX3xX28xXdxX2axXdxX3xX2dxX2exX19xX28xX3xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX40xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX37xX3xX24x5b69xX97xX3xX4xX321xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xXex1e76xX4xX1xX3xX1xX14xX4xX3xXexX58xXbxX3xX24xX3exX19xX28xX3xX19xXb1xX152xX3xXcxX84xX34xX19xX28xX3xX24xX321xX40xX3xX10xX37xX3xX118xX28xX11axX3xX11cxX11dxX4xX3xX120xX121xX19xX28xX3xXex5890xX19xX28xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX315xX6xX3xX37xX11axX19xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX3xX4xXbaxXbxX3xXex5268xX19xX1xX3xXaexX54xX85x2c5cxXexX3xX4xXbaxXbxX3xX5xX4exXbxX3xX2xX63xXc6xX3xX19xXfcxX37xX3xX1xX14xX4xX3xX63xX52xX63xX63xX3x2c8bxX3xX63xX52xX63xX10bxX40xX3xX24xX25xXexX3xX77xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX4axX97xX3x3d00xX97xXbaxXexX3xX7x1a16xX4xX3xX19xXfcxX37xX3xX1xX14xX4xX3xX63xX52xX63xX63xX3xX63bxX3xX63xX52xX63xX10bxX3xX24x91b1xX19xX28xX3xXexX1xX86xXdxX3xX5xX2exX3xX4xX3exX19xX3xX1afx2b51xX3xX24xX34xX2exX19xX3xXexX84x98a0xX40xX3xX19xXfcxX19xX28xX3xX24xX680xX19xX28xX152xX3xX287xX37xX3xX118xX28xX97xX36xX12cxX19xX3xX13xX34xX2exX19xX28xX3xX118xX6xX37xX40xX3xX24xX25xXexX3xX28xXdxX2axXdxX3xX315xX6xX3xX37xX11axX19xX3xX2dxX58xXexX3xX5xX5cxX3xX4xXbaxXbxX3xXexX618xX19xX1xX3xX19xXfcxX37xX3xX1xX14xX4xX3xX63xX52xX63xX63xX3xX63bxX3xX63xX52xX63xX10bxX40xX3xX5xX2exX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX28xXdx415dxXdxX3xX19xXfcxX37xX3xX1xX14xX4xX3xX63xX52xX63xX63xX3xX63bxX3xX63xX52xX63xX10bxX152xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX315xX34xX77xX36xXaxX12xX2dxXdxX34xX5xX36xX37xXbxXdxX4xX3xXexX25xX34xX3xX84xX6xX3xX37xX680xXexX3xX7xX96xX19xX3xX4xX1xaab5xXdxX3xX5xX2exX19xX1xX3xX37xX25xX19xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX152xX3xX94xX97xX680xX4xX3xXexX1xXdxX3xX28xXdxX1exXbxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX11axX19xX3xX5xX97xX36xX4axX19xX3xX5xX25xXdxX3xX1bfxXdxX44xX19xX3xXexX1xX11dxX4xX3xX24x60aexX3xX1xX14xX4xX3xX4xX121xX19xX28xX3xX19xX1xX85xX3xX84x479axX19xX3xX5xX97xX36xX4axX19xX3xX24xX85xX61fxX4xX3xX1bfxX1xX2axX3xX19xXfcxX19xX28xX3xXcxXdxX19xX3xX1xX14xX4xX40xX3xX1bfxX1xX2axX3xX19xXfcxX19xX28xX3xXexX5c7xX19xX1xX3xX19xX1x342axX37xX40xX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX34xX3exX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX152xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b3xX97xXexX1xX34xX84xXaxX12xX13xXdxX5baxX19xX3xab63xX6xXdxX0xX65xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !
2023-05-24 08:53:00

baophutho.vn Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đã đi được một chặng đường, những khó khăn, vướng mắc ban đầu đã được các cơ sở giáo dục khắc phục...

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !

Những “nút thắt” cần tháo gỡ !
2023-05-23 08:23:00

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Nghị...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long