Cập nhật:  GMT+7
b07dxc331x14696x115eex10a1exe090x13858xbdc8xbd34xX7x12155x11752xe917xc349xcb15x10764xX5xdc0cxXax1484axXcx11001x1396fx10659xX3xX4xd857xbc28xX15xX16xX3xX4x13d5fxX4xX3x12d2exXdxfda6xX15xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1x144ffxX15xX16x1009exX3xX4xX1x10d3exX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX15x135d1xX15xX3xdc51xdcdexX35xXdxX3xX15xX19xc7a2xX4xX3xX4xX1xe61axX3xXexd4a6xe1b0xX3xX10xd182xX31xX3xX1x10410xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX0x1031cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12463xX10xX6xefeaxXaxX12x112e6xX16x1258cxcb9exX3xf570x11003xX60xdc8bxX31xX3xe328x12c98xX3x12418xXdxX1fxX4dxX3xX72xdf6bxX4xX3xe2cbxX77xX3xdc19xX77xX4dxX3xXexX3exX4dxX3x12ea4xX83x121e9xb23dxX8fxXcx111c1xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX4xe78bxX15xX16xX3xX8cxX14xX15xX3xX7xX35xX3xX7dxc60ex138bexX3xX60xX80xX83xX99xX9axX8fxXcx1009fxX83xX99xXcxX50xX6fxX3xX8cxf0c4xX3xX8cxXdxX24xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xXdxX24xX15xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX15xX3exX15xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX50xX51xX3xX10xX54xX31xX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX14xX54xX3xX7ax1329fxX7axX7dxf620xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc46dxX6xXbxXexXdxX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX54xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX133xX10xX15xXexX10xX50xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxed6axXdxX72xXexX1xbe28xX3xdd6axX2xXb6xXbxfedexc117xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3xX7bxXb5xXb6xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX50xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX123xX22xX6xX4dxXbxX1xX42xXexX1xX4dxX123xX8cxX15xX60xX72xX10xX7x11e05xXexX4dxXbxX60xX15xX10xX158xX7xX60xX7axX7dxX2xX7axX60xX2xX2xX2xX72xb7cbxX2xX15fxX1a2xXb6xX7dxXb5xXexX2xX1a2xX7dx11a72xX5xX120xXbfxX2xX120xX123x131acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX22xXdxX24xX15xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX15xX3exX15xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX50xX51xX3xX10xX54xX31xX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX158xXdxX72xXexX1xX9xXaxX15fxX2xXb6xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX7bxXb5xXb6xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX4dxX15xXaxX12xXcxX50xX19xX1axX15xX16xX3xXcxXdxc66cxX42xX3xX1xX58xX4xX3xX6fxX77xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX31xX3xXexX1xe043xX3xX163x10402xX3x13d9bxX1x1037exX3xXcxX1xX58xX3xXexX42xX78xeabbxX15xX3xXexX50xX42xX78xXc7xX15xX3xXbxX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX123xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11781xX4dxX72xX78xXaxX12xe152xX42xX6xX3xX15x11420xX54xX3xX22xX2b2xXexX3xXexc075xX15xX1xX3xX1xX2baxX15xX1xX3xXexX1xddb7xX4xX3xXex13a94xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX8cx1392bxX6xX3x10a18xX42xX6xX3xX41xX25exX3xX163xef8axX78xX3xX50xX6xX3xX54xcfe1xXexX3xX7xX35xX3xX8cxX89xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX50x12c39xXexX3xXexX1xX19xb523xX15xX16xX3xXexc291xX54xX3xXexX3exXdxX3xX54xX2eexXexX3xX7xX35xX3xX41xX25bxX6xX3xXbxX1xX19xX308xX15xX16xX123xX3xX8fxX248xX3xX41xX2e7xX54xX3xX22xX2e7xX4dxX3xX1xXdxX24xX42xX3xX2dfxX42xX2e7xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xX8cxXdxX24xX4xX3xXexX50xXdxX248xX15xX3xX18fxX1xX6xXdxX3xX133xX1xX19xX308xX15xX16xX3xXexX50xX2baxX15xX1xX3xX22xX308xXdxX3xX6xX15xX3xXexX4dxX77xX15xX31xX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xXexX50xX51xX3xX10xX54xX3xXex14486xX15xX1xX3xX260xX1xX262xX3xXcxX1xX58xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX41xX4dxX3exX15xX3xX7axX120xX7axX2xXbfxX7axX120xX7dxX120xX3xX8cxX77xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX16xXdxX2e7xXdxX3xXbxX1xX1fxXbxX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xXexX6xXdxX3xX15xX3exX15xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX97xX260xX133xXcxX75xX8fxX75xX9dxX3xX72xX25bxXbxX3xX1xcddcxX3xX7axX120xX7axX7dxX31xX3xX80xX81xX3xX83xX99xX9axX8fxXcxX3xX78xX26bxX42xX3xX4xd4cdxX42xX3xX4xX1fxX4xX3xXbxX1xX2exX15xX16xX3xX83xX99xX9axX8fxXcxX3xX1xX42xX78xX24xX15xX31xX3xXexX1xX77xX15xX1xX31xX3xXexX1xX25bxX164xX3xX4xX1fxX4xX3xX41xX308xX15xX3xX8cxX25bxX3xXexX50xX2c5xX4xX3xXexX1xX42xX2eexX4xX3xX80xX81xX164xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX50xX42xX15xX16xX3xXexX30dxX54xX3xX83xX99xX75xX75xX3xXbfxX3xX83xX99xXcxbd1dxX3xXexX1xX2c5xX4xX3xX1xXdxX24xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX2dfxX42xX1fxX15xX3xXexX50xXdxX24xXexX3xX8cxX77xX3xXexX50xXdxX248xX15xX3xX18fxX1xX6xXdxX3xX4xb2c0xX3xX1xXdxX24xX42xX3xX2dfxX42xX2e7xX3xX4xX1fxX4xX3xX8cxX14xX15xX3xX22xX2e7xX15xX3xX4xX1xX38axX3xX41xX3exX4dxX3xX4x12eafxX6xX3xXcxX1xX4b2xX3xXexX19xX48xX15xX16xX3xX133xX1xc423xX15xX1xX3xXbxX1xX4b2xX31xX3xX2a7xX2eexX3xXexX50xX19xX81xX15xX16xX3xX2a7xX2eexX3xX83xX99xX9axX8fxXcxX31xX3xX80xX81xX3xX83xX99xX9axX8fxXcxX31xX3xX4xX308xX3xX2dfxX42xX6xX15xX31xX3xX41xX308xX15xX3xX8cxX25bxX31xX3xXex135a3xX3xX4xX1xc82cxX4xX3xX5xXdxX26bxX15xX3xX2dfxX42xX6xX15xX3xX8cxXc7xX3xX260xX133xXcxX75xX8fxX75xX3xX41xX35xXdxX3xX8cxX48xXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX1xX58xX4xX31xX3xX15xX1xX77xX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX8cxX77xX3xX4xX1fxX15xX3xX22xX2eexX3xX2dfxX42xX2e7xX15xX3xX5x13adcxX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX72xX89xX4xX123xX3xX133xX1xX4b2xX3xX41xX2eexX15xX16xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1x13e37xXbxX3xX8cxX48xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX302xXbxX3xX4xX1xX4c1xX15xX1xX3xX2dfxX42xX78xXc7xX15xX31xX3xX4xX1fxX4xX3xXexX4faxX3xX4xX1xX4fexX4xX3xX41xX4dxX77xX15xX3xXexX1xX248xX3xXexX3exXdxX3xX41xX25bxX6xX3xXbxX1xX19xX308xX15xX16xX3xX1xX19xX48xX15xX16xX3xX72x13704xX15xX3xX4xX1fxX4xX3xX10xX54xX3xXexX1xX6xX54xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX4dxX3exXexX3xX41xX2eexX15xX16xX3xX8cxX42xXdxX3xX4xX1xX308xXdxX3xX5xX77xX15xX1xX3xX54xX3exX15xX1xX164xX3xXexX4faxX3xX4xX1xX4fexX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX48xXbxX3xX1xX58xX4xX3xX22xX308xXdxX31xX3xX18fx1148fxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX77xX15xX3xX260xX133xXcxX75xX8fxX75xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX1fxX4xX3xX10xX54xX3xX15xX16xX1xX38axX3xX1xX3f3xX123xX3xbcd1xX25bxXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX4xX492xX3xXbxX1xX19xX308xX15xX16xX3xX1fxX15xX3xX4fexX15xX16xX3xXbxX1xX492xX3xXexX50xX19xX48xX4xX3xX1xXdxX24xX15xX3xXexX19xX55cxX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xXexXdxX2c9xXexX3xX22xX302xXexX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX31xX3xXexX1xXdxX26bxX15xX3xXexX6xXdxX3xX22xX25exX4dxX31xX3xX5x11a10xX31xX3xX5xX89xXexX123xX123xX123xX31xX3xX15xX1x10bb1xX54xX3xX41xX2e7xX54xX3xX22xX2e7xX4dxX3xX6xX15xX3xXexX4dxX77xX15xX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX164xX3xXexX4faxX3xX4xX1xX4fexX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX48xXbxX3xXexe185xXbxX3xX1xX42xX302xX15xX31xX3xX4xX1fxX4xX3xX6fxX2eexXdxX3xX15xX16xX1xX25bxX31xX3xX6fxX2eexXdxX3xXexX1xX2e7xX4dxX31xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX42xX2eexX4xX3xXexX1xXdxX31xX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX5xX19xX42xX3xX15xX30dxX15xX16xX3xX4xX6xX4dxX3xX15xX1xX6c6xX15xX3xXexX1xX4fexX4xX31xX3xX18fxX5f2xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX260xX133xXcxX75xX8fxX75xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX4dxX77xX15xX3xXexX1xX248xX3xX4xX1fxX15xX3xX22xX2eexX3xX2dfxX42xX2e7xX15xX3xX5xX541xX31xX3xX15xX1xX77xX3xX16xXdxX1fxX4dxX31xX3xX15xX1xX30dxX15xX3xX8cxXdxX26bxX15xX31xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX5xX6xX4dxX3xX41xX2eexX15xX16xX31xX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8cxX77xX3xXbxX1xX89xX3xX1xX42xX78xX15xX1xX123xX3x14de2xe1c8xX15xX16xX3xX16xX1x13923xXbxX3xX15xX2eexXdxX3xX72xX42xX15xX16xX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX72xX89xX4xX3xXbxX1xX2exX15xX16xX31xX3xX4xX1xX35xX15xX16xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xXexX50xX51xX3xX10xX54xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX4dxX3exXexX3xX41xX2eexX15xX16xX3xX16xXdxX2e7xX15xX16xX3xX72xX3exX78xX3xX81xX3xX15xX1xX77xX3xXexX50xX19xX1axX15xX16xX31xX3xX41x105a4xX4xX3xX22xXdxX24xXexX3xX4xX1xX262xX3xX541xX3xX1xX19xX48xX15xX16xX3xX72xX5a3xX15xX3xX18fxX5f2xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX22xX308xXdxX3xX5xX2eexXdxX31xX3xX18fxX5f2xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX77xX15xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xX54xXa9xXdxX3xXexX50xX19xX1axX15xX16xX3xX15xX19xX48xX4xX164xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX163xX42xX78xX26bxX15xX3xX15xX1xX2b2xX4xX3xX15xX1xX81xX31xX3xX18fxX1xX42xX78xX2c9xX15xX3xX4xX1fxX4dxX3xX18fxX1xXa9xX15xX16xX3xX41xX19xX55cxX4xX3xX4xX1xX308xXdxX31xX3xX41x1281axX6xX3xX15xX16xX1xX25bxX4xX1xX3xX16xX409xX15xX3xX6xX4dxX31xX3xX1xX780xX31xX3xX7xXa9xX15xX16xX31xX3xX7xX42xX35xXdxX31xX3xX18fxX26bxX15xX1xX31xX3xX50xX3exX4xX1xX31xX3xX1xX35xX3xX4xXa9xX15xX16xX3xXexX50xX2baxX15xX1xX31xX3xX15xX308xXdxX3xXexXdxXc7xX54xX3x111a6xX15xX3xX15xX16xX42xX78xX3xX4xX308xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX164xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX308xX3xX7xX81xX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX72xX89xX4xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX55cxXbxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX308xX3xX2dfxX42xX6xX15xX31xX3xXexX4faxX3xX4xX1xX4fexX4xX31xX3xX4xX1xX6xX3xX54x1287bxX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX2dfxX42xX2e7xX15xX3xX5xX541xX3xX1xX58xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX54xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX4dxX3exXexX3xX41xX2eexX15xX16xX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX72xX89xX4xX3xXexX50xX4dxX15xX16xX3xX8cxX77xX3xX15xX16xX4dxX77xXdxX3xX15xX1xX77xX3xXexX50xX19xX1axX15xX16xX31xX3xX41xX7e6xX4xX3xX22xXdxX24xXexX3xX18fxX1xX4dxX2e7xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xX77xX3xX41xX2c9xX15xX3xXexX50xX19xX1axX15xX16xX3xX8cxX77xX3xX15xX16xX19xX55cxX4xX3xX5xX3exXdxX123xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX4dxX72xX78xXaxX12xX133xX1fxX4xX3xX4xX308xX3xX7xX81xX3xX16xXdxX1fxX4dxX3xX72xX89xX4xX3xXbxX1xX35xXdxX3xX1xX55cxXbxX3xX8cxX48xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX302xXbxX3xX4xX1xX4c1xX15xX1xX3xX2dfxX42xX78xXc7xX15xX3xX41xX25bxX6xX3xXbxX1xX19xX308xX15xX16xX3xX18fxXdxX248xX54xX3xXexX50xX6xX31xX3xX16xXdxX1fxX54xX3xX7xX1fxXexX31xX3xXbxX1xX1fxXexX3xX1xXdxX24xX15xX3xX4xX1fxX4xX3xX41xXdxX248xX54xX3xX15xX492xX15xX16xX3xX4xX492xX3xX15xX16xX42xX78xX3xX4xX308xX3xX4xX6xX4dxX3xX163xX2e7xX78xX3xX50xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX3exX15xX3xX41xX42xX35xXdxX3xX15xX19xX48xX4xX3xX8cxX77xX3xXexX4faxX3xX4xX1xX4fexX4xX3xX4xX2e7xX15xX1xX3xX22xX1fxX4dxX3xX18fxX25bxXbxX3xXexX1xX1axXdxX123xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14dc0xX42xXexX1xX4dxX50xXaxX12xX6fxXdxXc7xX15xX3xf942xX6xXdxX0xX60xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non

Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non
2023-09-23 06:26:00

baophutho.vn Thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT, không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, để đảm bảo bữa ăn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long