Cập nhật: 17/11/2022 06:05 GMT+7
cacbxd33bx139d1x1068cx16835x11403x100cdx13bf4xdcc0xX7x11ccbxdf59x142c2x13d8fxdb2ex1001exX5xcf7axXax13addxXcxX1xe1a3xf0a6xX3x132a1xXdx15d1ex17a09xX3xfbf3xX18xfe57xX16x16985x1438bxX3xcff3xX1fxX16xX3xe850xX1xX1axX22xX1xcbc0xX3xXcx13040xf4f2xXcxX3x12a30xX1xX1fxX16x159cdxX22xX3xX30x15f17xX22xX18xX3x12be8xe941x144ccxX22xX18xX3x17839xX41x1125axX4xX3xXexX1fxX16xX38xX22xX3x14a86xX41xX42xX22xX18xX3xXex15893xXdxX3xX4xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXex10616x1225cxX22xX1xX3x16b87xX34xX1xXdxX6xX3xX7xec2dxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xef4bx13754xX0x17560xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX3x100c0xX18xXdxX1axX1bxX3xe7f8xXdxX38xX22xX3x1243bxX7cxX22xX3x15065xXdxX22xX1xX3xX1x102e9xX4xed62xX3xXcxX63xX41xd669xX22xX18xX3xXcxX30xX31xXcxX3xX34xX1xX1fxX16xX38xX22xX3xX30xX3cxX22xX18xX3xX40xX41xX42xX22xX18xed0axX3xX5x13555xX3xXbaxfa3cxXexX3xXexX63xX1bxX22xX18xX3xd445x15792xX3xXexX1xX15xX16xXc6xX3xX4xX7cxX3xXexX63xX38xX22xX3xX4x12064xX3xX22xX41x12e90xX4xXc6xX3xX4x13f9fxX22xX18xX3xX5xXe8xX3xX46xX58xXdxX3xX51xXdx112dfxX22xX3xX51xX1fxX16xX3xX22xX1x16515xXexX3xX4x146b7xX6xX3xX31xX1x11358xX3xXcxX1xXc4xX3xX46xX41xX48xX4xX3xXb5xXdxX22xX1xX3xX51xX6xX22xX1xX3xXexX63xX1bxX22xX18xX3xX4xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXexX63xX64xX22xX1xX3xX68xX34xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX7cxX7dxX3xX22x1151cxXbaxX3x17356x12e42xX171xX171xX3xX51xXdxX21xX22xX3xX63xX6xX3xX22xX18xXe8xX16xX3xX2xXf4xX7fxX2xX2xX3xXexX58xXdxX3xXexX1xX129xX3xX46xX7cxX3xX30xXe8xX3xX1dxXebxXdxea72xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX1bxX22xXaxX12xX0xXdxXbaxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX22xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax1190fxXdxX51xXexX1x12d49xX3xf21dxX172xfc21xXbx159cbx101acxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3x126a2x12077xX1d6xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX7fxX7fxX4xX19axe4caxX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX19axXb5xX22xX7fxX51xX10xX7x104c2xXexX1bxXbxX7fxX22xX10xX1cfxX7xX7fxX171xX171x1417dxXf4xX7fxX2xX2xX2xX51xX212xX172xXf4xX172xXf4xX2xX1e5xXexX1d6xX1d8xX2xX1e5xX5xX1d6xX2dxX1d8xX2xX171xXf4xX212xX171xX171xX1e6xX172xX2dxXf4xXf5xX1e6xX1e5xX2xX1d8xX1e5xX172xX171xX1d6xX19ax12cadxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX2dxX3xXcxX30xX31xXcxX3xX34xX1xX1fxX16xX38xX22xX3xX30xX3cxX22xX18xX3xX40xX41xX42xX22xX18xX3xX46xX41xX48xX4xX3xXexX1fxX16xX38xX22xX3xX51xX41xX42xX22xX18xX3xXexX58xXdxX3xX4xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXexX63xX64xX22xX1xX3xX68xX34xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX7cxX7dxXaxX3xX1cfxXdxX51xXexX1xX9xXaxX1d6xX172xX1d8xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1e5xX1e6xX1d6xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX1bxX22xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX3xX22xX1xdde4xX22xX3x16cddx11ed4xX22xX18xX3xX206xX1xX10xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX307xXebxX3xXexX63xX41x15a08xX22xX18xX3xX307xXebxX3x15cc3xXdxX1axX1bxX3xX51x167d3xX4xX3xXb5xXe8xX3x10d4cxXe8xX1bxX3xXexX58xX1bxX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX1bxX51xX16xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX3xXb5xXdxX22xX1xX3xX51x1205bxX3xX22xX1xX304xX22xX3xX307xX308xX22xX18xX3xX206xX1xX10xX22xX3xX4xX129xX6xX3xX307xXebxX3xXexX63xX41xX31bxX22xX18xX3xX307xXebxX3xX322xXdxX1axX1bxX3xX51xX328xX4xX3xXb5xXe8xX3xX32exXe8xX1bxX3xXexX58xX1bxX1dbxX3xX307xX308xX22xX18xX3xX206xX1xX10xX22xX3xX4xX129xX6xX3x16f16x10fb5xX3xX1f6xX6xX22xX3xXcxX63xX1fxX22xX18xX3xX41xX42xX22xX18xX3xX30xXebxXdxX3xX5xXdxX38xX22xX3xX1xXdxX11cxXbxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX38xX22xX3xX40xXdxX11cxXexX3xX1dxX6xXbaxX19axX3xXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX3xX46xX41xX48xX4xX3xXexX1fxX16xX38xX22xX3xX51xX41xX42xX22xX18xX3xX22xX1xXcbxX3xXexX1xXe8xX22xX1xX3xXex149f4xX4xX1xX3xX22xce15xXdxX3xX1f6xX304xXexXc6xX3xX4xd9b3xX3xX1xXc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX1xX6xXbaxX3xX18xXdxX6xX3xXb5xXe8xX3xX18xXdxXe8xX22xX1xX3xX18xXdxX106xXdxX3xXexX1xX41xX31bxX22xX18xX3xXexX58xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1fxXebxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX18xXdxcd92xXdxX3xX4xX125xXbxX3x1720exX1fx13c9cxX4xX3xX18xXdxX6xXc6xX3xX476xX1fxX478xX4xX3xXex178d5xX1dbxX3xX4xX42axX3xX7xX1axX22xX18xX3xX206xXdxX486xX22xX3xX46xX421xXdxX3xXbaxX10axXdxX3xXb5xXdxX11cxX4xX3xX51xX58xX16xX3xXb5xXe8xX3xX1xXc4xX4xX3xX46x1657fxX3xX46xX41xX48xX4xX3xX1axXbxX3xX51xX328xX22xX18xX3xXb5xXe8xX1bxX3xXexX1xX36bxX4xX3xXexX486xX1dbxX3xXexX63xX1bxX22xX18xX3xX18xXdxX106xX22xX18xX3xX51xX58xX16xX3xX4xX42axX3xXexX1xXe8xX22xX1xX3xXexX41cxX4xX1xX3xXexXdxX38xX1fxX3xX1f6xXdx132f9xX1fxXc6xX3xX1daxX1fxX125xXexX3xX7xf0a8xX4xX3xX46xX41xX48xX4xX3xX1daxX4afxX3xX1xXebxXdxX3xX18xX1xXdxX3xX22xX1xX304xX22xX19axX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX1bxX22xXaxX12xX0xXdxXbaxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34xX10xX22xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX51xXexX1xX1d4xX3xX2xX172xX172xX172xXbxX1daxX1dbxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d4xX3xX1e6xX172xX2xXbxX1daxX1dbxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX7fxX7fxX4xX19axX1f6xX6xX1bxXbxX1xX1fxXexX1xX1bxX19axXb5xX22xX7fxX51xX10xX7xX206xXexX1bxXbxX7fxX22xX10xX1cfxX7xX7fxX171xX171xX212xXf4xX7fxX2xX2xX2xX51xX212xX172xXf4xX172xXf4xX171xXf4xXexX212xXf5xX171xX1e6xX5xX1e6xX2dxX1d8xX2xX2xX2xX1d8xX171xX172xX1e6xX171xX2dxXf5xXf4xX1e6xX2xX1e5xX212xX1d8xX1d8xX172xX1d6xX19axX23dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX2dxX3xXcxX30xX31xXcxX3xX34xX1xX1fxX16xX38xX22xX3xX30xX3cxX22xX18xX3xX40xX41xX42xX22xX18xX3xX46xX41xX48xX4xX3xXexX1fxX16xX38xX22xX3xX51xX41xX42xX22xX18xX3xXexX58xXdxX3xX4xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXexX63xX64xX22xX1xX3xX68xX34xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX7cxX7dxXaxX3xX1cfxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX172xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1e6xX172xX2xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX1bxX22xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX18xX1fxX16xX21xX22xX3xX24xX1fxX16xX3xX28xX1xX1axX22xX1xX3xXexX1xX6xXbaxX3xX18xXdxX6xX3xX46xX42axX22xX18xX3xX18xX42axXbxX3xfd88xX3xX206xXdxX486xX22xX3xXexX58xXdxX3xXcxX1bxX58xX3xX46xXe8xXbaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX206xXdxX22xX1xX3xX22xX18xX1xXdxX11cxXbaxX3xX4xX1axX4xX3xXexX1xX486xX3xX1xX11cxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXb5xXdxX38xX22xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX1bxX51xX16xXaxX12xX34xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXexX63xX64xX22xX1xX3xX68xX34xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX7cxX7dxX3xX22xX16exXbaxX3xX171xX172xX171xX171xX3xX46xX41xX48xX4xX3xXexX421xX3xX4xX1xe66bxX4xX3xX22xX1xX308xXbaxX3xXexX63xXdxX4f0xX22xX3xX206xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX1bxX22xX18xX3xXexX63xXe8xX1bxX3xX68xXcxX7cxXdxX3xX16xX38xX1fxX3xXcxX421xX3xX476xX1fxX478xX4xX3xXexX7cxXdxX7dxX3xX4xX129xX6xX3xX30xXebxXdxX3xf897xX30xXcxX1dxX3xX40xXdxX11cxXexX3xX1dxX6xXbaxX1dbxX3xX4xX1xXe8xX1bxX3xXbax13906xX22xX18xX3xX206xX3b1xX3xX22xXdxX11cxXbaxX3xX212xX172xX3xX22xX16exXbaxX3xX1dxX18xXe8xX16xX3xX1dxX1xXe8xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xX40xXdxX11cxXexX3xX1dxX6xXbaxX3xXafxX171xX172xX7fxX2xX2xXe5xX19axX3xX34xX1xX41xX42xX22xX18xX3xXexX63xX64xX22xX1xX3xX68xX34xX1xXdxX6xX3xX7xX6fxX3xX4xX3cxX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX7cxX7dxX3xX46xX41xX48xX4xX3xXcxX63xX1fxX22xX18xX3xX41xX42xX22xX18xX3xX30xXebxXdxX3xX750xX30xXcxX1dxX3xX40xXdxX11cxXexX3xX1dxX6xXbaxX3xXbxX1xX478xXdxX3xX1xX48xXbxX3xXb5xX10axXdxX3xX307xXebxX3xX322xXdxX1axX1bxX3xX51xX328xX4xX3xXb5xXe8xX3xX32exXe8xX1bxX3xXexX58xX1bxX3xXexX421xX3xX4xX1xX714xX4xX3xXexX765xX3xX22xX16exXbaxX3xX171xX172xX2xX1e5xXc6xX3xX46xX4afxX3xXexX1fxX16xX38xX22xX3xX51xX41xX42xX22xX18xX3xX1xX42xX22xX3xX212xX172xX172xX3xXexX1xX15xX16xXc6xX3xX4xX7cxX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxXebxX4xX3xX22xX1xXdxe767xX1fxX3xX5x103f0xX22xX1xX3xXb5xX36bxX4xX19axX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174d8xX1fxXexX1xX1bxX63xXaxX12xX30xX1fxX16xX3xX750xX38xX0xX7fxXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non
2023-02-03 15:53:00

baophutho.vn Ngày 3/2, Hội Chữ thập đỏ thành phố Việt Trì đã trao tặng 34 chăn ấm mùa đông với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các em học sinh Trường Mầm...

Ngày hội thời trang “Sắc màu mùa thu”

Ngày hội thời trang “Sắc màu mùa thu”
2022-11-17 05:07:00

baophutho.vn Tối 16/11, Trường Tiểu học Tân Dân, Tp Việt Trì tổ chức Chung khảo Ngày hội thời trang với chủ đề “Sắc màu mùa thu”. Đây là hoạt động ngoại...

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai

Khẳng định vị thế, chắp cánh tương lai
2022-11-16 14:00:00

baophutho.vn Trường THPT Chuyên Hùng Vương có lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển (1982-2022). Ý thức sâu sắc kỳ vọng của các cấp ủy, chính quyền, nhân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long