Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7ÒxẰlớạỖẽơạWòầờ ạÓéựạơéwạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạwọĩxạễọmx6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà7ỚòẽớạổÂạớọlơạẵặạớdơạớóẩẰạWòỹụớóạễọớòạ-ạỖọlwạvồạ4ăẵ/ẵ/ãấằẵạ[ạăẵ/ẵ/ăảăă51ạớóẩẰạãâ/ẵ1ạòxẰlớạỖẽơạWòầờạhcạwúạfòAfạfòỹụớóạwữõớòạóéựạơéwạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạwọĩxạễọmx26/ự76ựạfỗầvv>àựFầựwọờớà76ọơóạfỗầvv>àọFiớwiữàạvwẰỗi>àĂọgwò ạẵặảựẮ0ạòiọóòw ạắặấựẮ0àạvữf>à//f2ễầờựòxwòờ2Ãớ/givổwờự/ớiĂv/ăăăấ/ãããgãããăặặấwâặẳặỗặ-ăấắặằẵắâằ-ãảââắâấặặặ2ộựóàạầỗw>àÒxẰlớạỖẽơạWòầờ ạÓéựạơéwạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạwọĩxạễọmxàạĂọgwò>àẵặảàạòiọóòw>àắặấàạ/7ỖcớòạhẫờạòxẰlớạỖẽơạWòầờạwéớóạửxẩạfòờạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạwọĩxạễọmx26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WữờớóạớòẢớóạớdơạửxầ1ạfrớóạwậfạfòdơạỗờạhũọạvsớóạfòờạfậfạóọầạhõớòạfòỏớòạvậfò1ạớóỹũọạfợạfrớóạwữĩớạhôầạễẩớạòxẰlớạỗxrớạhỹưfạfêựạỵẰ1ạfòỏớòạửxẰkớạfậfạfêựạửxầớạwẽơạwòÀfạòọlớạwswạÃủọạớòọkxạòờẫwạhuớóạwòọjwạwòÀfạớòỹạóọbọạửxẰjwạfòjạhuạfòỏớòạvậfòạwòỹũớóạẮxẰĩớ1ạfòjạhuạỹxạhcọ1ạwòdơạòpọạwéớóạửxẩ2ạFrớóạwậfạwõơạổọjơ1ạửxẰạwềựạòẩọạfswạỗọlwạvồ1ạẮậfạhôớòạwòrớóạwọớạễọầạơuạỗọlwạvồạhmạẮậfạhôớòạgầớòạwỏớòạỗọlwạvồạfỵầạòxẰlớạhỹưfạửxầớạwẽơạwòỹũớóạẮxẰĩớ1ạòxẰlớạhcạửxẰạwềựạòụớạã2ằẳảạớórọạơuạỗọlwạvồạhỹầạÃkạầớạwậớóạwẫọạớóòồầạwữầớóạỗọlwạvồạfậfạẮc1ạwòôạwữếớ2ạHkớạwỹứớóạớọlơạfậfạầớòạòýớóạỗọlwạvẤạfỵầạòxẰlớ1ạớóòồầạwữầớóạỗọlwạvồạfậfạẮc1ạwòôạwữêớạỗxrớạhỹưfạfòdơạvợf1ạwxạễú1ạwrớạwẫờạhbơạễbờạwữầớóạớóòọĩơ1ạvẫfòạvỉ26/ự76ễỗờfổửxờwiạfỗầvv>àwữọfògầớà76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ÒxẰlớạỖẽơạWòầờạòọlớạfợạă2ắẳắạớóỹũọạfợạfrớóạÃẩạwòẽớạớòẽớạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớó0ạwữờớóạhợ1ạfợạớdơạơìạ*ỚẦÒ0ạẵãặạwòỹụớóạễọớò1ạắảảạễlớòạễọớò0ạãăạễôạhôfòạễđwạwýạhẩẰ0ạẳằẳạớóỹũọạễôạớòọnơạfòêwạhufạòợầạòỡf26/ự76/ễỗờfổửxờwi76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WỏớòạwÁạớdơạăảãẵạhjớạớầẰ1ạỬxẤạ“Hkớạụớạhậựạớóòồầ”ạfỵầạòxẰlớạhcạÃềớạhuớóạhỹưfạwữĩớạẳắảạwữọlxạhtớó2ạỬxầạhợ1ạòùạwữưạẮẽẰạgÀớó1ạvẠầạfòẢầạớòẩạứạfòờạãẳạòuạóọầạhõớòạớóỹũọạfợạfrớó1ạÃủọạvsạwọkớạăẳặạwữọlxạhtớó2ạWòÀfạòọlớạỬxẰjwạhôớòạvsạăă/ăảãắ/ỬH-WWóạfỵầạWòỵạwỹủớóạFòỏớòạựòỵạÃkạòùạwữưạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạÃkạớòẩạứ1ạhcạfợạắảấạòuạóọầạhõớòạfòỏớòạvậfòạớóỹũọạfợạfrớóạhỹưfạòùạwữưạwọkớạhmạvẠầạfòẢầạÃẩạẮẽẰạgÀớóạớòẩạứạơủọ1ạÃủọạvsạwọkớạòùạwữưạỗẩạwữĩớạâ1ẳạwốạhtớó26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Wẫọạfòỹụớóạwữõớò1ạỗcớòạhẫờạòxẰlớạỖẽơạWòầờạhcạóòọạớòềớạớòẢớóạÃọlfạỗẩơạớóòồầạwõớòạfỵầạfậfạwềựạwòm1ạfậạớòẽớạhợớóạóợựạwỏfòạfÀfạÃẩờạựòờớóạwữẩờạ“Hkớạụớạhậựạớóòồầ”ạfỵầạòxẰlớạwữờớóạwòũọạóọầớạửxầ0ạhtớóạwòũọạễọmxạgỹụớóạfậfạóọầạhõớòạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạwọĩxạễọmxạhcạổòrớóạớóÁớóạựòêớạhêxạÃỹụớạỗĩớạwữờớóạỗầờạhuớó1ạvbớạẮxêw1ạòỡfạwềự1ạfrớóạwậf1ạfòdơạỗờạwswạfòờạfxufạvsớóạóọầạhõớòạÃẩạwọjựạwỳfạfợạớòẢớóạfsớóạòọjớ1ạhợớóạóợựạfòờạửxĩạòỹụớó1ạhêwạớỹủf1ạwọjựạwỳfạựòậwạòxẰạựòệơạfòêwạfầờạhìựạÃẩạớĩxạóỹụớóạvậớóạhmạơỡọạớóỹũọạòỡfạwềự1ạớờọạwòiờ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ỚòẽớạgôựạớẩẰ1ạòxẰlớạỖẽơạWòầờạhcạwữầờạửxẩạfòờạòụớạẳảạớóỹũọạfợạfrớóạÃủọạfậfòạơẫớóạÃẩạwòẽớạớòẽớạỗọlwạvồạwọĩxạễọmx26/ự76ựạfỗầvv>àựẦxwòờữà7WyạẦớò6/ự7

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương
2022-07-16 08:03:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai...

Thổi hồn vào đất

Thổi hồn vào đất
2022-07-16 08:01:00

baophutho.vn Kế thừa truyền thống của ông cha và sự khéo léo, tinh tế trong chế tác, các thế hệ những người làm gốm xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vẫn ngày đêm...

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
2022-07-15 16:36:00

baophutho.vn Ngày 15/7, tại trường Tiểu học Đại Phạm (xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long