Cập nhật: 20/05/2022 09:22 GMT+7

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm

Công ty CP sản xuất và thương mại Trường Foods, huyện Thanh Sơn chuyên sản xuất thịt chua tích cực ứng dụng công nghệ, sản xuất theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn ISO 22000.

Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên địa bàn tỉnh, việc khuyến khích, hỗ trợ nâng cao NSCL góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp tăng cơ hội tiếp cận và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL, ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đòn bẩy giúp nâng cao NSCL

Từ năm 2014, trên địa bàn tỉnh triển khai dự án nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2020 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất các sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển các sản phẩm có thương hiệu mạnh, có khối lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ rộng.

Thực hiện Dự án, UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chương trình NSCL và thực hiện các nội dung của dự án. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, thực hiện lồng ghép các đề tài, dự án, các chương trình hỗ trợ. Giai đoạn 2014-2020, đã phê duyệt triển khai một dự án xây dựng mô hình điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tích hợp hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến NSCL để nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ 79 dự án đầu tư đổi mới công nghệ với tổng kinh phí hỗ trợ gần 22 tỉ đồng. Rà soát, bổ sung, cập nhập danh mục tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia còn hiệu lực làm cơ sở dữ liệu để hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Qua đó, đã có trên 30 doanh nghiệp, HTX được hướng dẫn xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, HTX; trên 50 lượt doanh nghiệp được hướng dẫn thực hiện đăng ký, sử dụng mã số mã vạch cho sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa trên sản phẩm; 16 sản phẩm nông nghiệp có lợi thế được đăng ký bảo hộ sở hữu và quản lý phát triển thương hiệu bằng các hình thức nhãn hiệu tập thể; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức để tạo lập 148 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ... tạo động lực, khích lệ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty TNHH chè Hoài Trung, huyện Thanh Ba chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao NSCL, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty cho biết: Thông qua các khóa đào tạo, tập huấn về NSCL, Công ty chú trọng các công đoạn, quy trình sản xuất các sản phẩm. Công ty có ba dây chuyền sản xuất khép kín với công suất máy trên 40 tấn chè búp tươi/ngày. Công ty đã được cấp chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý ISO 22000, giúp Công ty kiểm soát một cách toàn diện các khía cạnh và quá trình liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè. Đây là cơ sở xây dựng niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

Triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đã giúp cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cải tiến sản xuất, nâng cao khả năng quản trị, quản lý sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng. Các hoạt động ứng dụng đã góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thúc đẩy xuất khẩu.

Giai đoạn 2014-2020, Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn, xã An Đạo, huyện Phù Ninh chuyên chế biến dăm gỗ được hỗ trợ một phần kinh phí để đổi mới công nghệ, giảm tiếng ồn trong sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng.

Tiếp tục tạo động lực nâng cao NSCL

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4835/KH-UBND về hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, doanh nghiệp, HTX có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh, các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, chủ lực, ưu tiên của tỉnh, có hàm lượng giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu tiêu dùng trong nước và tham gia xuất khẩu. Mục tiêu nhằm đưa NSCL sản phẩm, hàng hóa trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Mục tiêu cụ thể là hỗ trợ 100 - 150 doanh nghiệp, HTX áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh trên 7%/năm...

Đồng chí Vũ Xuân Khiêm- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022 với các nội dung về hoạt động truyền thông về NSCL; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về NSCL; điều tra, khảo sát thu thập thông tin phục vụ kế hoạch hỗ trợ; hỗ trợ nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa. Nội dung hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được Sở giao chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, đã tổ chức điều tra, khảo sát xác định thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL tiên tiến tại các doanh nghiệp, HTX làm cơ sở để lựa chọn, xác định đối tượng, nội dung hỗ trợ. Kế hoạch được triển khai thành công sẽ tạo bước chuyển biến rõ rệt về NSCL sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Nguyễn Huế


Nguyễn Huế

Các tin đã đưa

Xây dựng thương hiệu chè xanh Long Cốc

Xây dựng thương hiệu chè xanh Long Cốc
2022-08-19 10:44:00

baophutho.vn Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho xã Long Cốc, huyện Tân Sơn hàng trăm đồi chè lớn nhỏ hình bát úp được ví như điểm nhấn cho sự giàu có của vùng...

Xung kích trong phát triển kinh tế

Xung kích trong phát triển kinh tế
2022-05-17 15:20:00

baophutho.vn Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Đoàn...

Tam Nông giải phóng mặt bằng

Tam Nông giải phóng mặt bằng
2022-05-15 07:51:00

baophutho.vn Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tam Nông đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm...

Phú Thọ thu hút doanh nghiệp FDI

Phú Thọ thu hút doanh nghiệp FDI
2022-05-13 10:06:00

baophutho.vn Việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID - 19, tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
2022-05-11 14:26:00

baophutho.vn Hội Nông dân (HND) thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao hiện có trên 1.500 hội viên sinh hoạt tại 8 chi hội. Để phong trào nông dân thi đua sản...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long