Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bug4buv4buZ4bq34buL4bq5cOG6t+G7sXHhurfhu4vhuqBk4bq3w4zEkXLhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3Xhurdx4buT4buFceG6t+G7n0Lhurdx4buZ4buNcOG6t2Phuqnhurdx4bq9cOG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w4zEkXLhurfhu4vhu5Phu5Xhurfhu4rEkeG7i+G7k+G6t3DDqXHhu5Hhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRww6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqFR4buT4buFceG6t+G7n0Lhurdx4buZ4buNcOG6t2Phuqnhurdx4bq9cOG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w4zEkXLhurfhu4vhu5Phu5Xhurfhu4rEkeG7i+G7k+G6t3DDqXHhu5Hhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRw4bq3YcOi4bq1L+G6qS/hurVjw6Lhuq0t4bq3w6LhurUv4bqpL8Oi4bqzw6LhurXDoTfhurfDjMSRcuG6t1nhu5NB4bq34bu24buTdeG6t+G7keG6tuG7meG6t+G7oeG7r+G7meG6t+G7i8SRcOG6t+G7sXHhurfhu4vEkeG7i+G6t8SpcmVx4bq3xKnDqeG7meG6t8Os4buZ4buP4bu54bq3xKnhurvhurfEqcOzceG6t+G7t+G7k+G6vXDhurfhurRl4bq34buL4buTQeG7i+G6t3Dhuq5x4buRN+G6t+G7t2h54bq34bu34buT4buP4bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6lyN+G6t+G7i8SRceG6t8OsxrA34bq3eeG7k3Nx4buR4bq34bq04buZb3E34bq3w6zhu5lvceG6t+G7t2h54bq34bq04buZb3E34bq34bufQ+G6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhurThu5lvceG6t+G6tGXhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu6FkcuG6t8SpxrBx4buR4bq3w4zEkXLhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3U4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVHhu5Phu4Vx4bq34buJxqF54bq34bueQuG6t3Hhu5nhu41w4bq3Y+G6qeG6t3Hhur1w4bq3UeG7kWXhuqbhurfDjMSRcuG6t+G7i+G7k+G7leG6t+G7isSR4buL4buT4bq3cMOpceG7keG6ty7hu5nhu43hu7fhurdRZHDhurdhw6LhurUv4bqpL+G6tWPDouG6reG6ty3hurfDouG6tS/huqkvw6LhurPDouG6tcOhN+G6t+G7t2h54bq34bu34buT4buP4bq34buLxJFx4bq3w6zGsDfhurd54buTc3Hhu5HhurfhurThu5lvcTfhurfDrOG7mW9x4bq34bu3aHnhurfhurThu5lvcTfhurfhu59D4bq34bu34buT4bu5aOG7t+G6t+G6tOG7mW9xN+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7oWRy4bq3xKnGsHHhu5HhurfDjMSRcuG6t1nhu5NB4bq34bu24buTdeG6t+G6tOG7ueG7meG6t3Dhuq5x4buR4bq34bq0ZeG6t+G6tOG7mXHhu5Phurfhu4nhurDhurfEqcODduG7i+G6t+G7i8SR4buL4bq3xKnFqXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5Xhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfhu7bhu5tx4buT4bq34bu5Qjfhurfhu5LEqFHhu4g34bq34bu4w4xR4buIN+G6t+G7uELhurfDrGRx4bq3UOG7geG7t+G6t+G7t+G7s2hx4bq34bu24bup4bq3w73hu7nhu6fhu4s24bq3xKnDqeG7meG6t+G7ieG7meG7jXHhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfhu4vEkeG7i+G6t8OsZHHhurfEqOG6uXHhu5E34bq34buLxJHhu4vhurfhu7V34bq3ceG7kWVx4buTN+G6t8SpcmVx4bq34bu34buT4buPN+G6t8SpxqFk4bq3eeG7k8OD4buxceG7kTfhurfhu4vhu7HhurfDveG7uWRxN+G6t8Sp4buxceG6t+G6tMahN+G6t+G7iXJkceG7k+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34bq0ZeG6t+G7i8SR4buL4bq3xKnFqXHhu5Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6t8Sp4bq74bq34bu34buBceG7keG6t+G7k3Jk4bq34buL4buTQeG7i+G6t3Dhuq5x4buRNuG6t8Sp4bulceG7keG6t8Sp4bq5cuG6t8Osw6lx4bq3xKl14buL4bq34bu34buzcnHhu5HhurfhurRl4bq3ceG7kXJl4buZ4bq34bu34bubceG7kzfhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3XhurfhuqRk4bq3w73hu7lv4bq3d+G6t3HDg+G7reG7i+G6t3Hhu5FyZeG7meG6t8Sp4bq74bq34buR4bq24buZ4bq34buh4buv4buZ4bq34buL4buTQeG7i+G6t3Dhuq5x4buRN+G6t8SpxrBx4buR4bq34bq04buZb3E34bq34buf4buT4buV4buL4buT4bq34buh4buNOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHEqOG7heG6puG6t+G7oWXhurfhu7fhu5dx4buT4bq34buL4bq5cOG6t+G7t+G7mXHhurfhuqZv4bu5N+G6t8O94bu54bqs4bq3cMOzcTfhurfhu6Fl4bq3xKnGsHHhu5Hhurfhu6HhurDhu4vhurfhu7dy4bq34buh4butceG6t8Sp4buP4bq3w4zEkXLhurdZ4buTQeG6t+G7tuG7k3Xhurd54buTxJHhu7fhurfhu5Phu7nhuqbhurfhu7fhu7Phu7nhuqbDsnHhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34bq0beG6t+G6tGRx4buR4bq34bqtY+G6t3Hhur1w4bq3w73hu7lkN+G6t+G7t+G7mcOzeeG6t+G7t8OA4buL4bq3xKnhu6nhu5nhurdw4but4buZ4bq34bq0ZeG6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3E34bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t+G7t+G7k8OqceG7keG6t+G7oXbhu5nhurdx4buT4buZ4buNcOG6t+G6tMOA4bq3cGXhurfEqOG6uXHhu5E34bq3UeG7k2Xhurdxw4Phu63hu4s34bq34bu24bubceG7k+G6t+G7uULhurfhurRl4bq3ceG7k+G7hXHhurfhu4nhu4Vx4bq34buR4buZZHLhurd54buTczbhurfhuqTEgnHhu5HhurfEqcSRceG7keG6t+G7oWXhurdwxrDhu7fhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buL4bux4bq3w73hu7lkceG6t8OsxJFy4bq34buL4buT4buV4bq34buL4buT4bqg4bq34buh4bqw4buL4bq34bq04but4buZ4bq34bu34buz4bu54bqmw7Jx4bq34bu34buT4bulceG7keG6t8SpZOG6t+G7oXLDqeG7meG6t+G7k+G7l3Hhu5M34bq3xKlk4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7meG7jXE34bq3xKlk4bq3ceG7keG7pXHhurdx4buR4bqy4bq34buT4buZ4buNceG6t8Spw6nhu5k34bq34bq04bqyceG7keG6t3DDqXHhu5Phurfhu7dyZXHhurfhu4nhu5nhu41xOMOgL3nhuqHDoHnhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6ocOMxJFy4bq3WeG7k0Hhurfhu7bhu5N1w6AveeG6oQ==

Báo Phú Thọ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức

Kết nối cộng đồng - vượt qua thách thức
2021-06-22 08:41:49

baophutho.vn Thời gian qua, cùng với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đoàn thể, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã trở thành cầu nối tin...

Chuyện ghi ở “điểm nóng”

Chuyện ghi ở “điểm nóng”
2021-06-21 06:36:16

baophutho.vn Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những y, bác sĩ, LLVT trên tuyến đầu chống dịch, thì chúng tôi - những “chiến sĩ thông tin”...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long