Cập nhật:  GMT+7
4652xa680xf59cxdb4bx9411xe614xd77dxd543xX6x9632xe606xX1xf809x989exX5xfb9cxX9xacabxX0x76d2xX10xf7dbxe047x8f36xX2x7153x5a95xX1xX2xX18xbc50xe0abxX2xX16x480fxf2dfxX1dx5fffx5cb7xX0x7cebxX12xX10xX0xX27xX1xX10xX0xX21xafe2xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xff9cxX1exX16xX4xXcxX9xX10xX14xX25xX22xX1dxX1exX2xX4xX12x54fdxX24xX2xX25x4986xX24xX2xabefxc1bexX2xc2d4xe4f9xX16xX2xX16xX21xX1ex4797xX16xX2x891cx633cxX1exX2xXexf9f2xX24xX0xX27xX21xX30xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxX5xXexX9xX10xX3axX21xX1dxX1exX2xX25xX1exX5xX24xX2x10621xX12xX5xd444xX2xX24xX21xe1d4xX24xX25xX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xX3xX51xX2xX12xb30cxX2xX16x7f0fxX24xX2xX16x8827xa452xX24xX25xX2xX18xc936xX24xX25xX2xX50xfe24xXa1xX2xXexX62xX24xX2xX16xece2xX3xX2xX16xX21xX1exc90dxX12xX2xX6x95e3xX2x61fexX2xX21xX12xX99x6cbexX24xX2xX3axX62xX24xX2xb1dcxa329xX24xX2xX4xX12xX49xX24xX2xX4xXabxX2xX4xa779xX3xX2xX4xX22xb58dxX24xX25xX2xX24xf880xX24xX25xX2xX3xXbdxX16xX2x6fb7xX2xX3x7cc4xX12xX2xX24xXbdxX1exX2xX84xX12xX5xX24xX2xX16xXa0x58c8xX24xX25xX2xX25xX1exX8bxX5xX2xX3xbb76xX1xX2x7564xX99xX87xX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX84xX12xX99x883fxX24xX2xX5dxX5exX1exX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX87xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX50xXabxXa1xX2xX3xdc45xX3xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX2xX3xX21xX105xX1xX2xX21xXabxX24xX21xX2xX16xXbdxX16xX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX6xX139xX3xX21xX87xX2xX1xX21xX139xX1xX2xX4xX12xX54xX16xX2xX3xX108xX5xX2xX14xX21xXabxX2xX24xX22xX5exX3xX87xX2xX16xX9cxX3xX21xX2xX3xXd8xX3xX2xf5f5xX62xX99xX2xXexXd8xX24xX25xX2xdd10xX21xXbdxX1exX2xX18x7e2cxX1exX2xX18xXa1xXabxX24xX2xX188xX5axX16xX2xX16xXa1xXabxX24xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3x87d6xX2x6c34xXabxX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xX3xX51xX2xX12xX99xX2xX16xX9cxX24xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX50xXabxXa1xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX2xX16xX21xX1exXb9xX12xX2xX6xXbdxX2xX16xX18exX1exX2xX188xX21xX12xX2xf3a5xX12xX87xX2xX17fx79b2xX2x860cxX12xX62xX24xX2xfedfxXabxX1exX87xX2xX49xX24xX25xX2xfff2xX21xb4dexX24xX25xX2x7dfex5297xX24xX2x10581xX21xX5xX24xX21xX87xX2xe6adx76d6xX2xX16xX12x6cafxX1exX2xX4xX12xX49xX24xX2xX18xX1exX2xX18xXedxX12xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX3xX139xX3xX2xX1xX21xXa1xX24xX25xX2xX16xXa0xXabxXa1xX2xX16xX18exX1exX2xX18xb808xX5xX2xX1xX21xX22xXccxX24xX25xX87xX2xX18xX22xXddxX3xX2xX18xX49xX24xX25xX2xX18x9781xXa1xX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xXexX62xX24xX2xX99x106e9xX12xX2xX84xX12xc873xX87xX2xX24xXb9xX2xX16xXa0xXfbxX24xX25xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xd5b9xXa1xXexX99xX9xX10xX3ax10493xX2xX24xX1ffxX53xX2xbd8cxf842xX289xX209xX2xX18xX5axX24xX2xX24xX5xX99xX87xX2xX6xX5xX12xX2xX188xX21xX1exX2xX18xX22xXddxX3xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX16xX9cxX24xX2xX24xX21xX1exXc4xX53xX2xX50xXedxX12xX2xX4xXabxX53xX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xX3xX51xX2xX12xX99xX2xX16xX9cxX24xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX3xXb3xX24xX25xX2xX18xXa6xX24xX25xX87xX2xX50xX24dxX24xX2xX16xX21xX62xX24xX2xX49xX24xX25xX2xX202xX21xX5xX24xX21xX2xX4xX12xX49xX24xX2xX21xXa1xXabxX24xX2xX16xX21xXabxX24xX21xX2xX16xXbdxX16xX2xX24xX21xX1exXc4xX53xX2xX5dx108c9xX2xX18xX22xXddxX3xX2xX25xX1exX5xXa1xX87xX2xX16xX21xX22xX1dxX24xX25xX2xX17fxX12xX99xX25bxX24xX2xX1xX21xXbdxX1exX2xX21xXddxX1xX2xX5dxX5exX1exX2xX3xX139xX3xX2xX24xX25xXabxX24xX21xX87xX2xX18xXa1xXabxX24xX2xX16xX21xXb9xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX188xX21xX12xX2xX16xX12xX99xX25bxX24xX2xX16xXa0xX12xX99xX115xX24xX87xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX16xX21xXd8xX3xX2xX21xX1exXc4xX24xX2xX16xXbdxX16xX2xX3xX21xX108xX2xX16xXa0xX22xXccxX24xX25xX87xX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX6xX139xX3xX21xX87xX2xX1xX21xX139xX1xX2xX4xX12xX54xX16xX2xX3xX108xX5xX2xX1efxX24dxX24xX25xX2xX5dxXabxX2xX14xX21xXabxX2xX24xX22xX5exX3xX87xX2xX84xX12xX99xX2xX18xX237xX24xX21xX2xX3xX108xX5xX2xX18xX237xX5xX2xX1xX21xX22xXccxX24xX25xX87xX2xX21xX22xXccxX24xX25xX2xX22xX5exX3xX87xX2xX84xX12xX99xX2xX22xX5exX3xX2xXbfxX2xX188xX21xX12xX2xXexX62xX24xX2xX3xX22xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxXa1xXexX99xX9xX10xX14xX1ffxX53xX2xX288xX289xX30xX209xX87xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX3xX49xX24xX25xX2xX16xX139xX3xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX21xX1exX5axX24xX2xX18xX105xX16xX87xX2xX25xX1exX24dxX1exX2xX1xX21xX51xX24xX25xX2xX53x5989xX16xX2xX50x5685xX24xX25xX2xX17fxX62xX99xX2xXexXd8xX24xX25xX2xX24xX21xXabxX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX2xX188xX21xX12xX2xX1e3xX12xX87xX2xX24xX25xXa1xXabxX1exX2xX5dxX1exXc4xX3xX2xX21xX12xX99xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX3xX139xX3xX2xX24xX25xX12xXa6xX24xX2xX17fxX1e8xX2xX21xXb3xX1exX2xX21xX51xX5xX87xX2xX49xX24xX25xX2xX202xX21xX5xX24xX21xX2xX3xXe2xX24xX2xX16xXa0xXd8xX3xX2xX16xX1exX5axX1xX2xX108xX24xX25xX2xX21xXb3xX2xX6xXbdxX2xX16xX1exX115xX24xX2xX20axX2xX16xXa0xX1exXc4xX12xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX18xXb9xX2xX17fxX62xX99xX2xXexXd8xX24xX25xX2xX14xX21xXabxX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX2xX3xX108xX5xX2xX188xX21xX12xX1a6xX2xX14xX1ffxX53xX2xX288xX289xX288xX30xX87xX2xX49xX24xX25xX2xX16xX1exX5axX1xX2xX16xX30dxX3xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX21xX1exX5axX24xX2xX18xX105xX16xX87xX2xX25xX1exX24dxX1exX2xX1xX21xX51xX24xX25xX2xX53xX447xX16xX2xX50xX44bxX24xX25xX2xX4xXabxX53xX2xX18xX22xX1dxX24xX25xX2xX3xX21xX4dxX24xX2xX4x77d9xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX27bxX22xX5xX2xXcbxX139xX53xX2xX188xX21xX12xX2xX1e3xX12xX2xXexXabxX1exX2xX21xXccxX24xX2x10ae7xX289xX289xX53xX2xX18xXb9xX2xX16xXa0xX139xX24xX21xX2xX4xX542xX2xX50xX24dxXa1xX2xX5dxXc4xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xXa0xX12xXb3xX24xX25xX2xX5dxXabxX2xX4xXabxX53xX2xX16xX12xX99xX5axX24xX2xX18xX22xX1dxX24xX25xX2xX25xX1exX5xXa1xX2xX16xX21xX49xX24xX25xX2xX1a8xXa1xX24xX25xX2xb90bxXbdxX3xX2xX18xX1exX2xX1eaxX12xX62xX24xX2xXcbxXccxX24xc7d7xX2xX16xXa0xX30dxX3xX2xX18xX22xX1dxX24xX25xX2xe4f1xX30xX209xX2x496exX2xX5dxX5exX1exX2xX16xX20exX24xX25xX2xX6xXbdxX2xf771xX289xX2xX21xXb3xX2xX16xX21xX5xX53xX2xX25xX1exX5xX2xX21xX1exX5axX24xX2xX18xX105xX16xX87xX2xXexX1exXc4xX24xX2xX16xX9cxX3xX21xX2xX18xX105xX16xX2xX21xX1exX5axX24xX2xX25xXedxX24xX2xX209xX1a6xX560xX289xX289xX21xX5xX2xf1cexX50xX5xXa1xX2xX25xXa6xX53xX2xX3xX24dxX2xX18xX105xX16xX2xX16xX21xX20exX2xX3xX22xX87xX2xX18xX105xX16xX2xX24xX49xX24xX25xX2xX24xX25xX21xX1exXc4xX1xX2xX5dxXabxX2xX18xX105xX16xX2xX16xXa0xXa6xX24xX25xX2xX3xX62xX99xX2xX4xX62xX12xX2xX24xX1ffxX53x68f2xX1a6xX1a6xX1a6xX2xX5a6xX1faxX24xX25xX2xX5dxX5exX1exX2xX18xX51xX87xX2xX21xXabxX24xX25xX2xX24xX1ffxX53xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX18xX51xX24xX25xX2xX25xX51xX1xX2xX3xX49xX24xX25xX2xX6xc0e9xX3xX2xX5dxXabxX2xX16xX1exX115xX24xX2xX17fxX62xX99xX2xXexXd8xX24xX25xX87xX2xX16xX12xX2xX6xf2b5xX5xX2xX18xX22xX1dxX24xX25xX2xX50xX25bxX2xX16xX49xX24xX25xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX188xX21xX12xX2xX5dxXabxX2xX53xX12xX5xX2xX6xX4dxX53xX2xX16xX21xX25bxX53xX2xX3xX139xX3xX2xX16xXa0xX5xX24xX25xX2xX16xX21xX1exX5axX16xX2xX50xX237xX87xX2xX16xX21xX1exX5axX16xX2xX3xX21xX5axX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX2xX3xX108xX5xX2xX188xX21xX12xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxXa1xXexX99xX9xX10xX0xX1exX53xX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1exX5a6xXcxX24xX16xXcxXa0xX9xX2xX6xX16xX99xX4xXcxX8xX9xa929xX1exXexX16xX21x10605xX2xX30xX288xX289xX289xX1xX17fxX5b5xX2xX21xXcxX1exX25xX21xX16xX730xX2xX30xX289xX209xX289xX1xX17fxX5b5xX9xX2xX6xXa0xX3xX8xX9xX27xX27xX3xX1a6xX50xX5xXa1xX1xX21xX12xX16xX21xXa1xX1a6xX5dxX24xX27xXexXcxX6xX188xX16xXa1xX1xX27xX24xXcxX72bxX6xX27xX288xX5c2xX5d4xX288xX27xX30xX289xd1dfxXexX30xX30xX5d4xX5d4xX289xX30xX289xX16xX5d4xX560xX5c2xX209xX4xX20axXeaxX1exX53xX25xXeaxX288xX289xX288xX5c2xX30xX289xX30xX20axXeaxX289xX560xX20axX209xX289xX209xX1a6xc1bcxX1xX25xX9xX2xX5xX4xX16xX8xX9xX14xX25xX22xX1dxX1exX2xX4xX12xX49xX24xX2xX25xX4dxX24xX2xX50xX51xX2xX53xX54xX16xX2xX16xX21xX1exX5axX16xX2xX5dxX5exX1exX2xXexX62xX24xX9xX2xX72bxX1exXexX16xX21xX8xX9xX30xX288xX289xX289xX9xX2xX21xXcxX1exX25xX21xX16xX8xX9xX30xX289xX209xX289xX9xX2xX27xX10xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX5a6xX5xX1xX16xX1exXa1xX24xX9xX10xe566xX24xX25xX2xX1f8xX21xX1faxX24xX25xX2xX1fexX1ffxX24xX2xX202xX21xX5xX24xX21xX2xX16xX9cxX3xX21xX2xX3xXd8xX3xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xXexX62xX24xX2xX21xX1exX5axX24xX2xX18xX105xX16xX2xX4xXabxX53xX2xX18xX22xX1dxX24xX25xX2xX25xX1exX5xXa1xX2xX16xX21xX49xX24xX25xX2xX24xX49xX24xX25xX2xX16xX21xX49xX24xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxXa1xXexX99xX9xX10xX14xX25xXa1xXabxX1exX2xX16xX12xX99xX25bxX24xX2xX16xXa0xX12xX99xX115xX24xX87xX2xX1xX21xX20exX2xX50xX1exX5axX24xX2xX3xX139xX3xX2xX3xX21xX108xX2xX16xXa0xX22xXccxX24xX25xX87xX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX6xX139xX3xX21xX87xX2xX1xX21xX139xX1xX2xX4xX12xX54xX16xX2xX3xX108xX5xX2xX1efxX24dxX24xX25xX2xX5dxXabxX2xX14xX21xXabxX2xX24xX22xX5exX3xX2xX24xX51xX1exX2xX3xX21xX12xX24xX25xX87xX2xX49xX24xX25xX2xX1f8xX21xX1faxX24xX25xX2xX1fexX1ffxX24xX2xX202xX21xX5xX24xX21xX2xX18xX1e8xX2xX1xX21xXbdxX1exX2xX21xXddxX1xX2xX5dxX5exX1exX2xX16xX20exX2xX21xXe2xX5xX2xX25xX1exX24dxX1exX87xX2xX3xX139xX3xX2xX24xX25xXabxX24xX21xX87xX2xX18xXa1xXabxX24xX2xX16xX21xXb9xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX188xX21xX12xX2xX16xX21xX5xX53xX2xX25xX1exX5xX2xX25xX1exX24dxX1exX2xX84xX12xX99xX5axX16xX87xX2xX21xXe2xX5xX2xX25xX1exX24dxX1exX2xX16xX21xXabxX24xX21xX2xX3xX49xX24xX25xX2xX3xX139xX3xX2xX5dxX30dxX2xX5dxX1exXc4xX3xX2xX53xX62xX12xX2xX16xX21xX12x642cxX24xX2xX17fxX24dxX99xX2xXa0xX5xX2xX16xX18exX1exX2xX188xX21xX12xX2xXexX62xX24xX2xX3xX22xX5b5xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX16xX21xXd8xX3xX2xX21xX1exXc4xX24xX2xX16xXbdxX16xX2xX24xX5axX1xX2xX6xXbdxX24xX25xX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX87xX2xX18xXa1xXabxX24xX2xX188xX5axX16xX87xX2xX25xX4dxX24xX2xX50xX51xX5b5xX2xX5dxX54xX24xX2xX18xXb3xX24xX25xX2xX24xX21xX62xX24xX2xXexX62xX24xX2xX16xX21xX5xX53xX2xX25xX1exX5xX2xX17fxX62xX99xX2xXexXd8xX24xX25xX2xX25xX1exX5xX2xX18x9c59xX24xX21xX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX87xX2xXexXe2xX24xX25xX2xX21xXfbxX2xX21xXfbxX3xX2xX16xX54xX1xX5b5xX2xX16xX21xXd8xX3xX2xX21xX1exXc4xX24xX2xX16xXbdxX16xX2xX188xX5axX2xX21xXa1xX18exX3xX21xX2xX21xX51xX5xX2xX25xX1exX5xX2xX18xX9e0xX24xX21xX5b5xX2xX188xX21xX12xX2xXexX62xX24xX2xX3xX22xX2xX188xX21xX49xX24xX25xX2xX3xX51xX2xX3xX139xX3xX2xX16xXc4xX2xX24xX18exX24xX2xX17fxX1e8xX2xX21xXb3xX1exX87xX2xX188xX21xX49xX24xX25xX2xX3xX51xX2xX16xX9e0xX24xX21xX2xX16xXa0xX18exX24xX25xX2xX16xX24dxXa1xX2xX21xX49xX24xX87xX2xX21xX49xX24xX2xX24xX21xX62xX24xX2xX3xX54xX24xX2xX21xX12xX99xX5axX16xX1a6xX1a6xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxXa1xXexX99xX9xX10x65d8xX12xX5xX2xX18xX51xX87xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX50xXabxXa1xX2xX3xX139xX3xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX188xX21xX12xX2xX4xX12xX49xX24xX2xX25xX4dxX24xX2xX50xX51xX87xX2xX18xXa1xXabxX24xX2xX188xX5axX16xX87xX2xX16xX22xXccxX24xX25xX2xX16xXa0xXddxX87xX2xX25xX1ex107c5xX1xX2xX18xa557xX2xX4xX959xX24xX2xX24xX21xX5xX12xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX4xX5xXa1xX2xX18xXb3xX24xX25xX87xX2xX6xX24dxX24xX2xX17fxX12xX105xX16xX2xX3xX542xX24xX25xX2xX24xX21xX22xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX18xX1dxX1exX2xX6xXbdxX24xX25xX87xX2xX4xX12xX49xX24xX2xX4xX12xX49xX24xX2xX25xX9e0xX24xX2xX25xX1exX8bxX2xX5dxXabxX2xX1xX21xX139xX16xX2xX21xX12xX99xX2xX16xXa0xX12xX99xX115xX24xX2xX16xX21xXbdxX24xX25xX2xX16xXbdxX16xX2xX18xX19xX1xX2xX50xX24dxX24xX2xX6xX4dxX3xX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xXa1xX139xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX87xX2xX25xX51xX1xX2xX1xX21xXedxX24xX2xX1xX21xX139xX16xX2xX16xXa0xX1exXb9xX24xX2xX188xX1exX24xX21xX2xX16xX5axX2xXeaxX2xX17fxX1e8xX2xX21xXb3xX1exX87xX2xX25xX1exX8bxX2xX25xX9e0xX24xX2xX5xX24xX2xX24xX1exX24xX21xX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX16xXa0xX237xX87xX2xX16xXa0xX54xX16xX2xX16xXd8xX2xX5xX24xX2xX16xXa1xXabxX24xX2xX17fxX1e8xX2xX21xXb3xX1exX2xX5dxX1faxX24xX25xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX50xXabxXa1xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX2xX16xX21xX1exXb9xX12xX2xX6xXbdxX1a6xX2xX202xX21xX12xX2xX1e3xX12xX2xX3xX542xX24xX25xX2xX18xX22xXddxX3xX2x992exX27bxX14xd497xX2xX21xX12xX99xXc4xX24xX2xX3xX49xX24xX25xX2xX24xX21xX54xX24xX2xX4xXabxX2xX202xX21xX12xX2xXexX62xX24xX2xX3xX22xX2xX5dxX1ffxX24xX2xX21xX51xX5xX2xX24xX21xX1exX115xX12xX2xX24xX1ffxX53xX2xX4xX1exX25bxX24xX2xX16xX30dxX3xX2xX60cxX16xX282xX2xX24xX1ffxX53xX2xX288xX289xX30xX209xX2xX18xX5axX24xX2xX24xX1ffxX53xX2xX288xX289xX288xX288xX64cxX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX27bxXa1xXexX99xX9xX10x9ebaxX1exX5xX2xX18xX9e0xX24xX21xX2xX49xX24xX25xX2xX202xX21xX5xX24xX21xX2xX20axX2xX24xX1ffxX53xX2xX4xX1exX25bxX24xX2xX16xX30dxX3xX2xX18xX18exX16xX2xXexX5xX24xX21xX2xX21xX1exXc4xX12xX2x5e94xXc60xX1exX5xX2xX18xX9e0xX24xX21xX2xX16xX1exX25bxX12xX2xX50xX1exXb9xX12xX87xX2xX21xXa1xXabxX24xX2xX16xX21xXabxX24xX21xX2xX17fxX12xX105xX16xX2xX6xX4dxX3xX2xX24xX21xX1exXc4xX53xX2xX5dxX30dxX2xX3xX21xX9cxX24xX21xX2xX16xXa0xX237x9938xX2xX3xX105xX1xX2xX17fxX1e8xX2xX5dxXabxX2xX18xX22xXddxX3xX2xXbf2xX27bxX14xXbf5xX2xX21xX12xX99xXc4xX24xX2xX188xX21xXcxX24xX2xX16xX21xX22xXbfxX24xX25xX2xXc90xXbxXb3xX2xX25xX1exX5xX2xX18xX9e0xX24xX21xX2xX6xX24dxX24xX2xX17fxX12xX105xX16xX87xX2xX188xX1exX24xX21xX2xXexXa1xX5xX24xX21xX2xX25xX1exf7b4xX1exXccbxX1a6xX2xX7fexX24xX25xX2xX3xX542xX24xX25xX2xX18xX22xXddxX3xX2xX18xX115xX2xX24xX25xX21xX237xX2xX18xX1exX2xXexXd8xX2xXbxXb3xX1exX2xX24xX25xX21xX237xX2xX50xX1exXb9xX12xX2xXexX22xXccxX24xX25xX2xX16xX49xX24xX2xX5dxX1exX24xX21xX2xX18xX1exXb9xX24xX2xX21xX9e0xX24xX21xX2xX16xX1exX25bxX24xX2xX16xX1exX5axX24xX2xX4xXabxX2xX24xX25xX22xX1dxX1exX2xX3xX51xX2xX12xX99xX2xX16xX9cxX24xX2xX16xXa0xXa1xX24xX25xX2xX18xXa6xX24xX25xX2xX50xXabxXa1xX2xXexX62xX24xX2xX16xXb3xX3xX2xX16xX21xX1exXb9xX12xX2xX6xXbdxX2xX16xXa1xXabxX24xX2xX84xX12xXbdxX3xX2xX24xX1ffxX53xX2xX288xX289xX288xX5c2xX1a6xX0xX27xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x54fexX12xX16xX21xXa1xXa0xX9xX10xXdbexX24xX21xX2xX3axXadcxX0xX27xX1xX10

Anh Tú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Học sinh lớp 8 nhặt được của rơi

Học sinh lớp 8 nhặt được của rơi
2023-08-29 17:04:00

baophutho.vn Khoảng 21h50 phút, ngày 28/8, trên đường từ Nhà văn hóa khu 5 trở về nhà, cháu Nguyễn Anh Vũ - sinh năm 2010, học sinh lớp 8B - Trường THCS...

Người không làm chuyện bao đồng

Người không làm chuyện bao đồng
2023-08-11 07:22:00

baophutho.vn Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, người ta lại thấy một cô gái trẻ với gương mặt tươi tắn cặm cụi len lỏi bên những hàng cây nhặt nhạnh, thu...

Hồi sinh những cuộc đời

Hồi sinh những cuộc đời
2023-07-20 11:42:00

baophutho.vn “Sống là cho mà chết cũng là cho”. Ngày 6/7/2023, một cuộc đời khép lại nhưng bốn cuộc đời khác lại được tiếp thêm sự sống. Đó là trường hợp...

Khi bác sĩ cầm bút

Khi bác sĩ cầm bút
2023-06-21 09:26:00

Bác sĩ vẫn có thể là nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo và nhiều bác sĩ đã là những cộng tác viên không thể thiếu trong lĩnh vực tuyên truyền về sức khỏe cho người dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long