Cập nhật:  GMT+7

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)

Nửa thế kỷ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng

Trải qua 50 năm, kể từ ngày thành lập đến nay, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, thực thi pháp luật về rừng, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự chỉ đạo chặt chẽ của bộ, ngành Trung ương; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, vượt lên những khó khăn, gian khổ, xây dựng lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Nửa thế kỷ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng

Lực lượng Kiểm lâm tuần tra, kiểm soát rừng trên địa bàn xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn.

Ngày 21/5/1973 Chính phủ ban hành Nghị định 101/CP quy định về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Kể từ đó, ngày 21/5 được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Ngày 24/9/1973, Tổng cục Lâm nghiệp có Quyết định số 800/QĐ-LN về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Vĩnh Phú.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức của lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ đã có nhiều thay đổi, theo Quyết định 800/QĐ-LN lực lượng Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phú trực thuộc UBND tỉnh. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến ngày 25/6/2007, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UB chuyển giao Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch trên 188.000ha, chiếm 53% tổng diện tích tự nhiên, diện tích đất có rừng trên 169.300ha. Lực lượng Kiểm lâm phần lớn hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại, sinh hoạt, học tập và công tác gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, do vậy đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng để cán bộ yên tâm làm nhiệm vụ là việc làm hết sức quan trọng. Chi cục Kiểm lâm luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng đồng thời thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, từ đó khơi dậy, vun đắp lòng yêu rừng, yêu nghề cho mỗi cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ ngày càng có trình độ chuyên môn và ý thức chính trị vững vàng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ, phát triển rừng.

Lực lượng Kiểm lâm cũng đã tham mưu thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng. Thông qua chính sách tạo mối liên kết bền vững giữa chủ rừng, người nhận khoán (người cung ứng dịch vụ môi trường rừng) và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Lợi ích từ rừng được nâng lên sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời tái đầu tư cho phát triển rừng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm chú trọng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác sản xuất lâm nghiệp như đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và dự báo cháy rừng; nghiên cứu, trồng thử nghiệm cây bương mốc lấy măng kết hợp lấy thân; xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài keo lai, keo tai tượng. Nhiều ứng dụng công nghệ trong thâm canh rừng, quản lý rừng bền vững, quy trình công nghệ, thiết bị, nguyên liệu phụ trợ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ đã chuyển giao vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nửa thế kỷ với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng

Tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ.

Phú Thọ là tỉnh miền núi, với đặc thù diện tích rừng nhỏ lẻ, phân bố rộng, thời tiết những năm gần đây cực đoan, diễn biến phức tạp khiến nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn nên hoạt động của lực lượng Kiểm lâm gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, luôn hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch đề ra. Diện tích rừng trồng tăng, chất lượng rừng được cải thiện; chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng tự nhiên được thực hiện hiệu quả; độ che phủ rừng được giữ vững, ổn định; giá trị sản xuất lâm nghiệp nâng cao. Tính đến hết năm 2022, tỉ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 39,9%.

Với phương châm “bám dân, bám rừng”, lực lượng Kiểm lâm đã ngày đêm bám sát địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản giảm theo từng năm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn điểm nóng vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng. Đi đôi với công tác bảo vệ rừng tại gốc, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã làm tốt công tác kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý lâm sản.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, cán bộ Kiểm lâm còn tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng Kiểm lâm đã đóng góp tích cực vào việc tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Kiểm lâm Phú Thọ đã đi qua chặng đường dài với biết bao khó khăn, thử thách nhưng đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Kết quả trên là sự nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ qua nhiều thế hệ.

Phát huy những thành tích đã đạt được trên suốt chặng đường 50 năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp về tổ chức, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trọng tâm là tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng, làm tốt việc tuyên truyền pháp luật về rừng, chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp tới người dân, đặc biệt tập trung vào vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều diện tích rừng và đất lâm nghiệp.

Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Thực hiện có hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn chặt chẽ đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn có hiệu quả, đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo cây giống đạt chất lượng tốt, truy xuất được nguồn gốc và giám sát được chuỗi hành trình; tập trung sản xuất giống các loài cây trồng theo định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời phát triển rừng sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây lâm nghiệp và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, đáp ứng tiêu chuẩn rừng gỗ lớn, kết hợp trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, phát triển chăn nuôi dưới tán rừng mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao, tăng giá trị trên đơn vị canh tác đất lâm nghiệp. Tiếp nhận, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất lâm nghiệp, nhất là trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, mở rộng trồng rừng tập trung bằng giống cây lâm nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, bền vững.

Thời gian tới, lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng xây dựng lực lượng Kiểm lâm Phú Thọ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ.

Nguyễn Mạnh Hùng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Mùa thu hoạch dưa

Mùa thu hoạch dưa
2023-06-01 14:19:00

baophutho.vn Những ngày này, trên khắp cánh đồng xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao người dân bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dưa. Các giống dưa hấu, dưa bở, dưa lê từ...

Tạo đà để bứt phá toàn diện

Tạo đà để bứt phá toàn diện
2023-05-01 08:14:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kinh tế-xã hội huyện Phù...

Những khu vườn kiểu mẫu

Những khu vườn kiểu mẫu
2023-04-25 10:43:00

baophutho.vn Xây dựng vườn mẫu - từ một nội dung trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đã trở thành động lực to lớn đánh thức...

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu chè đen
2023-04-19 11:17:00

baophutho.vn Phú Thọ hiện đứng thứ tư về diện tích, thứ ba về sản lượng chè trong số các tỉnh sản xuất chè của cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long