Hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng

Hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng

baophutho.vn Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có chính sách giao đất lâm nghiệp, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng đồng bào DTTS nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng tốt hơn.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long