Cập nhật:  GMT+7
d312x17111x18af6x1021dx17887x100acx14160x12b5ex10d1exX7x16b7ax15d58x1036exe6b1x13213x126adxX5x11c4dxXax12749x15282x16a99x15a2cx168c3x17737xX3x11384xed59xd9b7xX3xf9c6xX1x1333ax129cbxX3x13de1xX1fxX17xX3x143f5x184aexXbxX3x11e37xXdxe539xX17xX1xX3xX2axXdx11a5dxXdxX3x171a6xX1x16ef3xXexX3xX1xfc5axXdxX3xXexX1xXdxX3xX2ax16665xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xdc5fx1850bxX17xX1xX3xX4xX1x1573cxX17xX2axX3xfc4fxX2cxX3xX2axXdx17aa9xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdx12b4fxX15xX0x16a1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf32dxXaxX12xX19xX1xXdxdb4dxX14xX3x180b2xe672xX67x181b8xX3x17231xXex1578dxX4xX3xX1bx13e52xX17xX2axX3xd427xX67x12fc1xX3xX17x10541xX1bxX3x16037xX14x10540xX3x14859xX5bx128d4x12307xX20xX3xXex13e06xXdxX3xX7x181c0xX17xX3xXcx14dc6xX14xX17xX2axX3xXexXa8xX1bxX3xX5x11f64xX3xX1xX3bxXdxX3x179bfxX3xX1dxX1xX14xX3x11583xXdxX3xXexf09cxX4xX1xX3xX5x14741xX4xX1xX3xX7x18394xX3x10127xX7fxX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX20xX3x18025xX6xX17xX3xXcxf05exX3xX4xX1xX89xX4xX3xX26xXb6xX3x11f1dxXdxf799xX3xXcxXe1xX3xX13xX8dxX17xX2axX3x120ffxX52xe5bbxX17xX2axX3xX56xX2cxX3xXcxX14xX64xX17xX3xXf7xX96xX17xX3xX1xX43xX6xX3xXbcxX3xXc2xX14xX3xX5xXcbxX4xX1xX3xXd2xX37xXexX3xXcxXe1xX3xX17xX96xX1bxX3xX82x17bf1xX82xX93xX3x152f8xX5bxX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX5xX64xX17xX3xXexX1xX89xX3x17b79x11077xX3xX1dxfd8dxXexX3xXexX1xe1aaxX4xX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX20xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX127xX5bxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3x17d55xX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axd9c8xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16ec8xXdxX79xXexX1xde44xX3xX2xX82xX123xX123xXbx178d1xX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX83xX91xX83xXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xf3f3xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2x1472cxX79xX85xX2xX91xX123xX85xX123x1590dxXexX91xX93xX282xX282xX5xX2xX123xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX83xX123xX282xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xeb94xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX83xX91xX83xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12x12b70xX1xX43xX3xX19xX1x16ba4xX3xXexXcbxX4xX1xX3x14e51xXdcxX35xXc2xX3xXex1751exX17xX1xX3xX35xX2axX14xX15xXb6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX32xXdxX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX4xX1xX9fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12x18664xX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX20xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1x15eacxX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXcxX335xX3xXf7xXdxX16xXexX3xXcxXacxX40cxX20xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX26xXa8xX1bxX3xXcxX1xX6xX9fxX20xX3xXexX1xXcbxX3xX245xX5bxX3xX335xX1xX17axX3xXcxX1xe588xX1caxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX4xX33bxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxXa8xX17xX3xe8e4xXf9xX17xX20xX3xX335xX1xX8dxX3xX35xXdxX17xX1xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX33bxX15xX20xX3xX13xXa4xX3xX13xee6bxX6xX20xX3xXd2xX9fxX6xX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX20xX3xXcxX6xX1bxX3xX35xeba1xX17xX2axX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXdcxX6xX3xX56xX2cxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX460xXf9xX17xX3xX4xX8dxX17xX2axX3xX127xXa4xXexX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX239xXdxX79xXexX1xX23exX3xX2xX82xX123xX123xXbxX245xX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX83xX85xX91xXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xX271xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2xX282xX79xX85xX2xX91xX123xX85xX82xX91xXexX91xX282xX91xX28axX5xX123xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX28ax14ed7xX91xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xX2a2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX83xX85xX91xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX40cxX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX3e5xX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX20xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX40cxX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXdcxX6xX20xX3xXcxX6xX1bxX3xX35xX49cxX17xX2axX20xX3xXd2xX9fxX6xX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX1caxX3xX127xdda0xX17xX2axX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXcxX335xX3xXf7xXdxX16xXexX3xXcxXacxX40cxX20xX3xX4xX4cxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXcxXa8xX17xX3xX460xXf9xX17xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX460xXf9xX17xX20xX3xX335xX1xX8dxX3xX35xXdxX17xX1xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX33bxX15xX20xX3xX13xXa4xX3xX13xX47fxX6xX20xX3xX26xXa8xX1bxX3xXcxX1xX6xX9fxX3xX56xX2cxX3xXexX1xXcbxX3xX245xX5bxX3xX335xX1xX17axX3xXcxX1xX446xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX239xXdxX79xXexX1xX23exX3xX2xX82xX123xX123xXbxX245xX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX28axX82xX28axXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xX271xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2xX282xX79xX85xX2xX91xX123xX85xX85xX282xXexX559xX123xX123xX2xX5xX282xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX28axX559xX2xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xX2a2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX28axX82xX28axXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX13xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX5xX2cxX3xX1bxX3bxXexX3xXexXacxX9fxX17xX2axX3xX17xX1x1109exX17xX2axX3xX1xX9fxXa4xXexX3xX127xX3bxX17xX2axX3xX1bxX6xX17xX2axX3xX9bxX3xX17xX2axX1x104f9xX6xX3xX7xXa8xX14xX3xX7x18c6dxX4xX20xX3xX1bxX6xX17xX2axX3xX127xX27xX1bxX3xX17xdd9dxXexX3xXexXacxX14xX15xX7fxX17xX3xXexX1x18b50xX17xX2axX3xX4xX33bxX6xX3xX79xXa8xX17xX3xXexX3bxX4xX3xXf7xXdxX16xXexX3xX35xX6xX1bxX3xXexX1xdd77xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX127xXa4xX9fxX3xX5xX9bxX3x1769fxX342xX951xX17xX2axX3xX17xX52xf9e0xX4xX3xX17xX1xX982xX3xX17xX2axX14xX6baxX17x11f60xX172xX3xXcxX1xX49cxX17xX2axX3xeb90xX14xX6xX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX20xX3xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xX5x10f22xX6xX3xX4xX1xX446xX17xX3xX7xX32xX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX20xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX127xXa4xXexX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX127xX96cxX3xX79xXa8xX17xX2axX3xX4xX17axX17xX2axX3xXf7xX14xX6xX3xX13xX8dxX17xX2axX3xXexXacxX9fxX17xX2axX3xX79xXcbxXbxX3xXebxXdxXedxX3xXcxXe1xX3xX13xX8dxX17xX2axX3xXf7xX52xXf9xX17xX2axX3xX17xX96xX1bxX3xXebxXdxX4cxXbxX3xXcxX1xX40cxX17xX3xX82xX123xX82xX85xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1415axX14xXexX1xX9fxXacxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX26xX1fxX0xX67xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lưu giữ cho muôn đời sau

Lưu giữ cho muôn đời sau
2023-04-27 07:34:00

baophutho.vn Là mảnh đất cội nguồn của dân tộc, Phú Thọ vinh dự có hai di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là...

Làng Xoan rộn ràng vào hội

Làng Xoan rộn ràng vào hội
2023-04-17 20:48:00

baophutho.vn Hát Xoan là hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Trước những ngày chính thức diễn ra Lễ hội Đền Hùng năm nay, nghệ nhân...

“Du lịch” ẩm thực

“Du lịch” ẩm thực
2023-04-02 18:45:00

baophutho.vn Vùng cao Tân Sơn, Thanh Sơn lâu nay không chỉ thu hút du khách bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn ghi dấu ấn độc đáo bởi...

Điểm đến ngã ba Hạc

Điểm đến ngã ba Hạc
2023-03-31 09:49:00

baophutho.vn Phường Bạch Hạc nằm ở phía Đông Nam thành phố Việt Trì, là nơi phát tích của truyền thuyết Hùng Vương dựng nước và giữ nước. Đây cũng là nơi...

Bảo vật Quốc gia bên dòng sông Thao

Bảo vật Quốc gia bên dòng sông Thao
2023-02-12 08:41:00

baophutho.vn Là điểm hội tụ của con cháu từ khắp mọi miền đất nước trong hành trình tìm về cội nguồn dòng giống Tiên Rồng, Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long