Cập nhật:  GMT+7
3b8fxc27axf519xd766xdce5xda14xc5e3x5e48x105d8xX7xfc5ax7369x9521xea22xe3ebx8965xX5x8eaexXaxd0e3x6ffexc36dx3d23xd213xfae7xX3x836cxd4c4xac87xX3xf4f9xX1xbbdcxb75fxX3x6b06xX1fxX17xX3x56baxc741xXbxX3xa460xXdx7127xX17xX1xX3xX2axXdx41bdxXdxX3x70a3xX1xef57xXexX3xX1xcffdxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axee34xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3x10414xbb41xX17xX1xX3xX4xX1x8042xX17xX2axX3x7b0dxX2cxX3xX2axXdxf894xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdx7d8bxX15xX0xb90axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xcfe1xXaxX12xX19xX1xXdx63efxX14xX3x63a9xcd0axX67x5eeaxX3xf5e1xXexa0b8xX4xX3xX1bx5f1axX17xX2axX3x1090cxX67xf142xX3xX17xb2faxX1bxX3x10339xX14xae07xX3xb5c8xX5bxe7dcxa36bxX20xX3xXexa8fcxXdxX3xX7x85afxX17xX3xXcx577axX14xX17xX2axX3xXexXa8xX1bxX3xX5xc5b2xX3xX1xX3bxXdxX3x94c2xX3xX1dxX1xX14xX3x9022xXdxX3xXex6084xX4xX1xX3xX5xcc97xX4xX1xX3xX7xa03dxX3x8ebbxX7fxX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX20xX3x9709xX6xX17xX3xXcxec64xX3xX4xX1xX89xX4xX3xX26xXb6xX3x85f4xXdx78d0xX3xXcxXe1xX3xX13xX8dxX17xX2axX3xc9c6xX52xec78xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xXcxX14xX64xX17xX3xXf7xX96xX17xX3xX1xX43xX6xX3xXbcxX3xXc2xX14xX3xX5xXcbxX4xX1xX3xXd2xX37xXexX3xXcxXe1xX3xX17xX96xX1bxX3xX82x8b6axX82xX93xX3xece9xX5bxX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX5xX64xX17xX3xXexX1xX89xX3x73dex65ffxX3xX1dxb2b1xXexX3xXexX1xda64xX4xX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX20xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX127xX5bxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3x4865xX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axe71dxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb301xXdxX79xXexX1xa8d6xX3xX2xX82xX123xX123xXbx472dxX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX83xX91xX83xXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xb155xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2x5b97xX79xX85xX2xX91xX123xX85xX123xd625xXexX91xX93xX282xX282xX5xX2xX123xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX83xX123xX282xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xeae6xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX83xX91xX83xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12x4c38xX1xX43xX3xX19xX1xbb67xX3xXexXcbxX4xX1xX3x6f19xXdcxX35xXc2xX3xXexdd9bxX17xX1xX3xX35xX2axX14xX15xXb6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX32xXdxX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX4xX1xX9fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12x83bbxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX20xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xd1e0xX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXcxX335xX3xXf7xXdxX16xXexX3xXcxXacxX40cxX20xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX26xXa8xX1bxX3xXcxX1xX6xX9fxX20xX3xXexX1xXcbxX3xX245xX5bxX3xX335xX1xX17axX3xXcxX1x5643xX1caxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX4xX33bxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxXa8xX17xX3xc31fxXf9xX17xX20xX3xX335xX1xX8dxX3xX35xXdxX17xX1xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX33bxX15xX20xX3xX13xXa4xX3xX13xdee7xX6xX20xX3xXd2xX9fxX6xX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX20xX3xXcxX6xX1bxX3xX35xa0c5xX17xX2axX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXdcxX6xX3xX56xX2cxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX460xXf9xX17xX3xX4xX8dxX17xX2axX3xX127xXa4xXexX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX239xXdxX79xXexX1xX23exX3xX2xX82xX123xX123xXbxX245xX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX83xX85xX91xXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xX271xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2xX282xX79xX85xX2xX91xX123xX85xX82xX91xXexX91xX282xX91xX28axX5xX123xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX28axa87exX91xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xX2a2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX83xX85xX91xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX40cxX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX3e5xX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX20xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX40cxX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXdcxX6xX20xX3xXcxX6xX1bxX3xX35xX49cxX17xX2axX20xX3xXd2xX9fxX6xX17xX3xX13xX8dxX17xX2axX1caxX3xX127x108a1xX17xX2axX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX3xXexX1xX14xX3bxX4xX3xX56xX7fxX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXcxX335xX3xXf7xXdxX16xXexX3xXcxXacxX40cxX20xX3xX4xX4cxX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXcxXa8xX17xX3xX460xXf9xX17xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX460xXf9xX17xX20xX3xX335xX1xX8dxX3xX35xXdxX17xX1xX20xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX33bxX15xX20xX3xX13xXa4xX3xX13xX47fxX6xX20xX3xX26xXa8xX1bxX3xXcxX1xX6xX9fxX3xX56xX2cxX3xXexX1xXcbxX3xX245xX5bxX3xX335xX1xX17axX3xXcxX1xX446xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX17xXexX10xXacxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX239xXdxX79xXexX1xX23exX3xX2xX82xX123xX123xXbxX245xX1caxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX23exX3xX28axX82xX28axXbxX245xX1caxXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX67xX67xX4xX172xX4bxX6xX9fxXbxX1xX14xXexX1xX9fxX172xX56xX17xX67xX79xX10xX7xX271xXexX9fxXbxX67xX17xX10xX239xX7xX67xX82xX93xX2xX83xX67xX2xX2xX282xX79xX85xX2xX91xX123xX85xX85xX282xXexX559xX123xX123xX2xX5xX282xXbcxX79xX7xX4xXbcxX2xX28axX559xX2xXbcxX4xX9fxXbxX15xX172xX2a2xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX17xX3xX26xX27xXbxX3xX2axXdxX2cxX17xX1xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xXaxX3xX239xXdxX79xXexX1xX9xXaxX2xX82xX123xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX28axX82xX28axXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX9fxX17xXaxX12xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xXexXacxX6xX9fxX3xX2axXdxX32xXdxX3xXdcxX6xX3xX4xX1xX9fxX3xX4xX4cxX4xX3xX127xX9fxX2cxX17xX3xXexX1xXdxX3xX1acxX3xX17xX3bxXdxX3xX79xX14xX17xX2axX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX9fxX79xX15xXaxX12xX13xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX43xXdxX20xX3xX17xX37xX14xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX3xX56xX2cxX3xX2axXdxX5bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX5xX2cxX3xX1bxX3bxXexX3xXexXacxX9fxX17xX2axX3xX17xX1x3cf0xX17xX2axX3xX1xX9fxXa4xXexX3xX127xX3bxX17xX2axX3xX1bxX6xX17xX2axX3xX9bxX3xX17xX2axX1xf71bxX6xX3xX7xXa8xX14xX3xX7x6653xX4xX20xX3xX1bxX6xX17xX2axX3xX127xX27xX1bxX3xX17x76bbxXexX3xXexXacxX14xX15xX7fxX17xX3xXexX1xceb6xX17xX2axX3xX4xX33bxX6xX3xX79xXa8xX17xX3xXexX3bxX4xX3xXf7xXdxX16xXexX3xX35xX6xX1bxX3xXexX1x5743xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX127xXa4xX9fxX3xX5xX9bxX3xb513xX342xX951xX17xX2axX3xX17xX52xaf04xX4xX3xX17xX1xX982xX3xX17xX2axX14xX6baxX17xb1e6xX172xX3xXcxX1xX49cxX17xX2axX3x9949xX14xX6xX3xX1xX3bxXdxX3xXexX1xXdxX20xX3xXdcxX6xX17xX3xXexXe1xX3xX4xX1xX89xX4xX3xX5xe95dxX6xX3xX4xX1xX446xX17xX3xX7xX32xX17xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX4xX1xX52xX17xX2axX20xX3xX4bxX4cxX17xX1xX3xX2axXdxX64xX15xX3xX127xXa4xXexX3xX2axXdxX32xXdxX3xX35xX1xX37xXexX3xX127xX96cxX3xX79xXa8xX17xX2axX3xX4xX17axX17xX2axX3xXf7xX14xX6xX3xX13xX8dxX17xX2axX3xXexXacxX9fxX17xX2axX3xX79xXcbxXbxX3xXebxXdxXedxX3xXcxXe1xX3xX13xX8dxX17xX2axX3xXf7xX52xXf9xX17xX2axX3xX17xX96xX1bxX3xXebxXdxX4cxXbxX3xXcxX1xX40cxX17xX3xX82xX123xX82xX85xX172xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddc4xX14xXexX1xX9fxXacxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX26xX1fxX0xX67xXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Lưu giữ cho muôn đời sau

Lưu giữ cho muôn đời sau
2023-04-27 07:34:00

baophutho.vn Là mảnh đất cội nguồn của dân tộc, Phú Thọ vinh dự có hai di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là...

Bảo vật Quốc gia bên dòng sông Thao

Bảo vật Quốc gia bên dòng sông Thao
2023-02-12 08:41:00

baophutho.vn Là điểm hội tụ của con cháu từ khắp mọi miền đất nước trong hành trình tìm về cội nguồn dòng giống Tiên Rồng, Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương,...

Lễ hội rước Chúa Gái

Lễ hội rước Chúa Gái
2023-01-29 13:14:00

baophutho.vn Ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tổ chức Lễ hội rước Chúa Gái làng Vi- làng Trẹo (Lễ hội làng He xưa) năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long