Cập nhật:  GMT+7
9ec0xd603xb544xcabexd313xfc56x110f8xeff0xaf32xX7x1253bx11a79x133dexc72fxc903xeb35xX5xb9e5xXax10312xXcxX1xcc6fx12a76xX3xX1xf1e0xX15xd89cx12a54xX3xX5x1247dxX6xX3xXexf12bxdac8xX3x105cexe638xX1bxX1cxX0xd387xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1017dxX10xX6x12094xXaxX12xf305xXdxc4bexX6xX3xXexX1x11244xX1bxX1cxX3x11eecx12a91xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX47xX1bxX1xX3x130cbxfccfxX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3x135b7xX3xX1xc529xb3e9x121a1xX1bxX3xafe1x10ed6xX16xX3xXcxX1xX6xe7c3xX4cxX3xXex129d5xX1bxX1xX3xd78fxX1xX1fxX3xXcxX1x10080xX3xX57xX6xX1bxX1cxX3xXexX23xX6fxX1bxX1cxX3xXexX1xc0cdxXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxX4cxX3xX16x13e78xXexX3xX7x1449fxX3xX3dxXdxX65xX1bxX3xXex143e3xX4xX1xX3xX57xa927xX3xX5xXa3xX16xX3xX57xXa3xX16xX3xb86fxd760xX1bxX1cxX4cxX3xX26xX47xX6fxX3xX1xXdxX65xX63xX3xX16xX9fxXexX3xX16x14321xX6xX3xX1cxe4fbxXexX3xX26xX9fxXdxX3xXexX1xX63xd6f5xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ecdxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xc626xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10x132f8xX7xX2bx13447xX11axX2xb214xX2bxX2xX2xX2xX3dx13c33xX2xX123x13ab8x11f64xX127xX127xXexX2x1405fxX123xX11axX127xd836xX5xX2xXdcxf864xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xXcxX23xX6fxX1bxX1cxX3xXexX1xX8cxXdxX3xX57xXdxbce4xX16xX3xX1bxXbbxX64xX4cxX3xX1bxX27xX1bxX1cxX3xX3dxX69xX1bxX3xX1xX63xX64xX65xX1bxX3xX68xX69xX16xX3xXcxX1xX6xX6fxX3xXexfc8cxXbxX3xXexX23xX63xX1bxX1cxX3x13c37xX63xXa3xX1bxX1cxX3xX57xX58xX1bxX1cxX3xX4xX1x119dfxX16xX3xX7xde31xX4xX3xX5xX1fxX6xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xX11axXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xXcxX1xX8cxXdxX3xXexXdx13941xXexX3xX1bxX1b2xX16xX3xX1bxX6xX64xX3xX57xX19x12208xX4xX3xX4xX1xX6fxX3xX5xXbbxX3xXexX1xX63xX19cxX1bxX3xX5xX262xXdxX3xX57xX17bxX3xX4xX69xX64xX3xX5xX1fxX6xX3xX4xX1b6xX3xXexX1xX17bxX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX23xXdxX17bxX1bxX3xXexXa3xXexXdcxX3xba48xX27xX1bxX1cxX3xX3dxX69xX1bxX3xX68xX69xX16xX3xXcxX1xX6xX6fxX3xXbxX1xcda3xX1bxX3xX110xX1xX60xXdxX3xX110xX1xXdxX3xXexX1xX2acxX64xX3xX5xX1fxX6xX3xX4xX1x11090xX4xX3xX26xX27xX1bxX1cxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xX126xXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xX123xXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX298xX1xX42xX1bxX1cxX3xX26xX27xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xb83axX63xX3xX1x127cfxXexX3xX26xX47xX6fxX3xX1xXdxX65xX63xX3xX16xX9fxXexX3xX16xXcexX6xX3xX5xX1fxX6xX3xX26xX9fxXdxX3xXexX1xX63xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xX4bxXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xbdadxX17bxX3xX4xX1xX6fxX3xX5xX1fxX6xX3xX57xX3edxXexX3xX1bxX1b2xX1bxX1cxX3xX7xX63xX2acxXexX3xX4xX6xX6fxX4cxX3xX1bxX1cxX19xX8cxXdxX3xX1bxX27xX1bxX1cxX3xX3dxX69xX1bxX3xXbxX1xfde2xXdxX3xXexX1xX19xX8cxX1bxX1cxX3xX1a5xX63xX64x117aaxX1bxX3xX5xXbbxX16xX3xX7xX3edxX4xX1xX3xX4xfafcxXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xX130xXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xXecxX47xX4xX3xX298xX1cxX63xX64xfc43xX1bxX3xX298xX1xX19xX3xXcxX1xXbbxX1bxX1xX3x117aexX1xX63xX64xX65xX1bxX3xX68xX69xX16xX3xXcxX1xX6xX6fxX4cxX3xX77xX1xX1fxX3xXcxX1xX7dx10cb3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf0c7xfac2xX3xe041xXcxX1xX8cxXdxX3xXexXdxX255xXexX3xX1bxX1b2xX16xX3xX1bxX6xX64xX3xXexX1xX63xX19cxX1bxX3xX5xX262xXdxX3xX1bxX4daxX1bxX3xX5xX1fxX6xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX23xXdxX17bxX1bxX3xXexXa3xXexXdcxX3xX68xX1fxX6xX3xX1bxX1xdabdxX1bxX3xX1bxX1xX19xX3xXbaxX19cxX64xX3xX5xXbbxX3xX23xX2acxXexX3xX57xX19xX262xX4xX3xX16xXcexX6xXdcxX3xX3axX15xX1bxX3xX130xX3xX7xXbbxX6fxX3xX5xX1fxX6xX3xX4xf32axX6xX3xX1cxXdxX6xX3xX57xX5edxX1bxX1xX3xXexX27xXdxX3xXexX1xX4e7xX6xX3xX7x104c6xX4xX3xX26xX63xX1bxX1cxX3xXexX23xX24xXdcx13d46xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdcxX26xX6xX6fxXbxX1xX63xXexX1xX6fxXdcxXbaxX1bxX2bxX3dxX10xX7xX110xXexX6fxXbxX2bxX1bxX10xX117xX7xX2bxX11axX11axX2xX11dxX2bxX2xX2xX2xX3dxX123xX2xX123xX126xX127xX127xX127xXexX2xX12cxX123xX11axX127xX130xX5xd264xXdcxX134xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX1cxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6fxX3dxX64xXaxX12xXcxX1xX10xX6fxX3xXexX1xXa3xX1bxX1cxX3xX110xX4daxX4cxX3xX1xX63xX64xX65xX1bxX3xX68xX69xX16xX3xXcxX1xX6xX6fxX3xX1bxX1b2xX16xX3xX11axX127xX11axX11axX3xXbaxXbbxX6fxX3xXbaxed04xX3xX5xX1fxX6xX3xX4xX1xXdxX4daxX16xX3xX1a5xX63xX69xX1bxX3xX57xXb0xX3xX1cxXdxX10xX6fxX3xX4xX2acxX64xX5b0xX3xX126xXdcxX2xX11axX12cxX4cxX126xX3xX1xX6xX4cxX3xXexX23xX6fxX1bxX1cxX3xX57xX1b6xX5b0xX3xc70exXdxX65xX1bxX3xXexXabxX4xX1xX3xX5xX1fxX6xX3xX5xX6xXdxX3xX11axX690xX126xX3xX1xX6xf3fexX3xX3dxXdxX65xX1bxX3xXexXabxX4xX1xX3xX5xX1fxX6xX3x10c38xX68xX754xX3xX11axXdcxX130xX690xX127xX4cxX123xX3xX1xX6xX3xX58fxde8exX127xX11axX3xX3dxXdxX65xX1bxX3xXexXabxX4xX1xX3xX11axXdcxX2xX130xX12cxX3xX1xX6xX5a7xX744xX3xX72cxXdxX65xX1bxX3xXexXabxX4xX1xX3xf53bxccd1x13466xX3xX11axXdcxX11axX11axX127xX3xX1xX6xX3xX58fxXexX6fxXbbxX1bxX3xXbxX1xd5b7xX1bxX3xX126xX2xX4bxX3xX1xX6xX5a7xXdcxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3a4xX63xXexX1xX6fxX23xXaxX12xXecxX4cdxX6fxX3xXcxX1xX6fxX6xX0xX2bxXbxX12

Bảo Thoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hương vị chè Xuân

Hương vị chè Xuân
2022-04-30 17:54:00

baophutho.vn Người sành thưởng chè đều biết trong một năm có một vụ trà ngon và đậm vị nhất . Chè thu hoạch vụ này được ví như đặc sản kết tinh khí trời vị...

Món quà của bản

Món quà của bản
2022-03-30 11:10:00

baophutho.vn Bên cạnh những mặt hàng được bầy bán phổ biến trên thị trường thì việc dành tặng nhau những món quà truyền thống, món ăn lạ miệng tự tay làm ra...

Để thương hiệu Mỳ gạo Hùng Lô vươn xa

Để thương hiệu Mỳ gạo Hùng Lô vươn xa
2022-03-28 08:42:00

baophutho.vn Với mong muốn phát triển nghề truyền thống, những năm qua, Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô, thành phố Việt Trì đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất...

Danh lam trên đỉnh non thiêng

Danh lam trên đỉnh non thiêng
2022-03-07 08:25:00

Nằm trên đỉnh núi Thủ Long linh khí ngút ngàn, chùa Cây Thị (hay còn gọi là Thiền Phúc Thiền Tự) với tuổi đời 1500 năm là biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân xã Phú Hộ,...

Sản vật Tân Sơn

Sản vật Tân Sơn
2022-02-13 10:27:00

baophutho.vn Về huyện miền núi Tân Sơn, du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, thưởng thức món ăn độc đáo của đồng bào các dân tộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long