Cập nhật:  GMT+7
97b7xa28dxc086xa37axe8c9xa6e7xccf5x110f9xfbc9xX7x9aa9x1144fxada7xa980xa996xf05exX5xc369xXaxaa27x109cfxX6xX3xX4xX1xd6bbx1094bxX3x11138xc6a9xXdxX3xbc19xX10xX3xXexcde8xXdxX3xX4xX1x98daxX3xa55axd994x1105exX3xX19x9fddxXexX3xc482xc537xd510xc5f6xXdxX3xXex104c3xX3xX1bxb28fxX32xX33xX0xd455xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4adxX10xX6xdd70xXaxX12x98d4xX2bxX32xX33xX3x10ed6xX40x10ff8xX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX1bxf925xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX33xXdxbcd6xX6xX3xX1fxX10xX3xX19xX2bxbbafxX3xX1bxdbaaxX3x10f18xXexX7dxX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX1fxX23xX78xX3xa630xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xda72xX3xXexX90x10018xX32xX3xe6b2xc811xX19xX3x10a3axX1x11799xX2cxX3xX1x1074cxX78xf89fxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xX3xc536xX1xXdxe66fxX32xX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33x10f83xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX0xXdxX19xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX32xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxdcaaxXdxX52xXexX1x10525xX3xX2xaef4xX10bxX10bxXbxX1fxb298xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX108xX3xa59fx112a9xX2xXbxX1fxX110xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXcexa967xX6xX3cxXbxX1xXaaxXexX1xX3cxXcexX1bxX32xX40xX52xX10xX7xXb7xXexX3cxXbxX40xX32xX10xX103xX7xX40xab73xX5cxX10bxc6ebxX40xX2xX2xX2xX52xX11axX2xX5cxX145xX145xX2xX5cxXexab59xX2xfde1xX158xX5xX5axadc4xef8exX5axX2xX11bxX5axX11axX11bxX158xX11bxX145xX10bxX145xX5axX145xX15cxX2xX12bxX11bxX4xX158xXcexef9dxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xXaxX3xX103xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX10bxX10bxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX11axX11bxX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX4fxXdxXacxX32xX3xXexX90xX34xX35xX32xX33xX3xX1bxX64xX3xXcx10f95xa64cxXcxX3xX7xX2bxX32xX33xX3xX32xX6xX78xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1103fxX3cxX52xX78xXaxX12x9906xX99xX6xX3xX2axXdxc668xX19xX3xX1fxX23xX78xX3xX90xX6xX3xXexX6xXdxX3xX32xX18xX32xX3xXexX1xXaaxX2fxX4xX3xX2axX34xX35xX32xX33xX3xX4fxX3cxX6xX3xXa4xX1xXa6xX2cxX3xXexX1xX99xX3xXexX90xX9dxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xXcexX3xXa0xX2bxX4xX3xX32xX1xd547xX32xX3xX4xX1xbe26xX32xX33xX3xX4xX1xX3cxX3xX12bxXdxXbaxXexX108xX3xX55xf2fbxX3xX1bxXdxXacxX4xX3xX1fxX23xX78xX3xX90xX6xX3xX1bxX7bxX3cxX3xXb7xX1xX3cxX23xX32xX33xX3xX156xX1xX3xX7xX2bxX32xX33xX3xX4xdc46xX32xX33xX3xX32xX33xX7bxX78xXcexX3x10803xX10xX3xX19xX2bxX78xX3xX209xXa4xX55xX3xX2xX148xX1efxX2xX15cxX5cxX148xX2xXcexX10bxX5cxX3xX52xX3cxX3xX6xX32xX1xX3xXcxX3xX2axXdxcdf5xXaaxX3xXb7xX1xXdxX215xX32xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4xX1xX99xX3xX1eexX3xf9ffxX5xX7bxX3xX1xX6xXdxX3xX1bxac5exX3xX4xX1x10495xX32xX33xX3xX28xX3xXb7xX1xXaaxX3xX5axX2cxX3xX1fx110bfxX3xX294xX34xcc5exX32xX33xX3xXcxX1xX99xX32xX1xX2cxX3xX1xXaaxX78xXacxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xe72dxX2cxX3xX5xX34xXaaxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1xX34xX1cxX32xX33xX3xXexX90xXaaxX32xX33xX3xXexX254xX19xX3xXexX1xX99xX3xXexX90xX9dxX32xX3xXa0xXa1xX19xX3xXa4xX1xXa6xX3xX2axXdxX3xcabexXaaxf2acxX4xX3xX5xX2fxX3xX5cxX145xXa0xX3xX12bxX9dxXexX3xX32xX33xX35xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX5xX34xXaaxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xX4xX28axX32xX33xX3xX4xX1xXdxX2b6xXaaxX3xX19xX6xX32xX33xX3xX209xXa4xX55xX3xX148xX10bxXa0xX15cxX2xX10bxX11bxXcexX148xX5axXcexX3xX4fxe872xXaaxX3xX33bxXaaxX23xX2cxX3xX4xX1xX99xX3xX1eexX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xc9f8xXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xX0xXdxX19xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa0xX10xX32xXexX10xX90xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX103xXdxX52xXexX1xX108xX3xX2xX10bxX10bxX10bxXbxX1fxX110xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX108xX3xX11axX10bxX148xXbxX1fxX110xXaxX3xX7xX90xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXcexX12bxX6xX3cxXbxX1xXaaxXexX1xX3cxXcexX1bxX32xX40xX52xX10xX7xXb7xXexX3cxXbxX40xX32xX10xX103xX7xX40xX145xX5cxX10bxX148xX40xX2xX2xX2xX52xX11axX2xX5cxX145xX145xX145xX148xXexX156xX2xX11bxX5xX148xX15cxX15dxX5axX2xX11bxX5axX11axX11bxX158xX11bxX2xX10bxX11bxX2xX5axX15cxX2xX145xX52xX5axX5cxXcexX172xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX10xX3xXexX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX19xX2fxXexX3xX32xX33xX34xX35xXdxX3xXexX39xX3xX1bxX3cxX32xX33xXaxX3xX103xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX10bxX10bxX10bxXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX11axX10bxX148xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX3cxX32xXaxX12xee88xX268xX4xX3xX5xX34xX2d7xX32xX33xX3xX4xX1xX259xX4xX3xX32xa514xX32xX33xX3xXexXdxXbaxX32xX3xX1xX7bxX32xX1xX3xX2axXdxX2b6xXaaxX3xXexX90xX6xX3xX32xX33xXaaxX78xXa6xX32xX3xX32xX1xX254xX32xX3xX1bxX64xX3xXcxX1eexX1efxXcxXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX209xX3cxX52xX78xXaxX12xX4fxXdxXacxX32xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX268xX4xX3xX5xX34xX2d7xX32xX33xX3xX4xX1xX259xX4xX3xX32xX4d0xX32xX33xX3xX2axX2e9xX3xXexXdxXbaxX32xX3xX1xX7bxX32xX1xX3xX33xXdxX23xXdxX3xXexe7c1xX6xX3xX33xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX7dxX32xX33xX3xXexX18xXdxX3xXb7xX1xXaaxX3xX1bxX268xX4xX3xX1bxX7bxX3xXexXdxXbaxXbxX3xXexX64xX4xX3xX2axXdxX2b6xXaaxX3xXexX90xX6xX2cxX3xX5xX7bxX19xX3xX90xff2exX3xX32xX33xXaaxX78xXa6xX32xX3xX32xX1xX254xX32xX3xX1bxX64xX3xXcxX1eexX1efxXcxXcexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd516xXaaxXexX1xX3cxX90xXaxX12xX1eexX33xXaaxX78xfa74xX32xX3xbae2xXaaxX33dxX4xX0xX40xXbxX12

Nguyễn Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long