Cập nhật:  GMT+7
8453x92a5x115aaxf601x1054exd854xb378x145e2xafc6xX7xd071x101caxc176x14296x11ef5x11bb2xX5xc5ccxXax10801xXcx969fx10554xX3xf0a5x15671xXdxX3xc2adxX15x157b7x1593dxX3xe769x13efcxX20xX3xX5xX6xXdxX3x12929x15487x15000xX3xXexX14xX15xX3xX4x12365xX3xbb86xfeb7xX3x101edx122d5xX36xX20xX37xX3xXcx13fdaxX3x91d0xfa28xX3x1364bx95d3xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exX0x1447axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x13de7xXaxX12x11b9bxX1xXdxX40xX15xX3xX2xX2xX4dxX2xfb3cxX3xXexc0baxXdxX3xXcx131dcxX3xX62xX6x9d0dxX3xdd13xX6xX1exX1xX6cxX3xXex13af6xX1exX1xX3x11b6cxX1xX31xX1exX1xX3xX17x128a6xX6xX6cxX3xX33xXcx14effxX3xd9acxd5f3xX1ex12311xX3xX20xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xc100xeb10xX3xXexXdxd924xX1exX3xX1xX14xX1exX1xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX4xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX2axX3xX4x110f5xX3xX1bxX15xX6xX1exX3xX4xX1xd9ccxX4xX3xX1exfdb4xX1exX96xX3xXexX1xX10xX2axX3xX28xXa8xX3xX1xX2axX6fxX4xX1xX6cxX3xX42xX18xX2axX3xXa3xX18xX77xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1ex112c5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fx13d40xXaxX12xX0xXdxX77xX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX1exXexX10x111faxXaxX3xX7xXexX113xX5xX10xX9xXax132adxXdxX5fxXexX1x148ddxX3xX2xdc06xX13axX13axXbxf102x9ad9xX3xX1xX10xXdxX96xX1xXexX137xX3xX37x939axX36xXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX128xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX100xX42xX6xX2axXbxX1xX15xXexX1xX2axX100xX3fxX1exX4dxX5fxX10xX7xX28xXexX2axXbxX4dxX1exX10xX132xX7xX4dxa1a4xf75axX13axX174xX4dxX2xX2xX2xX5fxX175xX2xX36xX20xX20xX175xX175xXexX2xX175xX36xX37xX5xX21x12323xX4xX6xX1exX18bxX42xX2axX18bxX4xX1xXdxX10xX1exX18bxX7xX113xX18bxX5xX6xX77xX100x128e1xXbxX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX14xX15xX3xX4xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exXaxX3xX132xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX2xX13axX13axX13axXaxX3xX1xX10xXdxX96xX1xXexX9xXaxX37xX14axX36xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX1bxX15xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX6cxX3xX33xd229xX3xXcx132eaxX3xX5xd053xX1exX1xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xXexX1x12c3fxX4xX3xX1xXdxX22fxX1exX3xX1exX1xXdxX22fxX77xX3xX3fxcffaxX3xXexX15x9a30xX1exX3xXexX128xX6xX6cxX3xX28xXdxf459xX77xX3xX7xX2axX31xXexX3xX28xX1xX15xX3xX3fxX23cxX4xX3xX42xXdxX259xX1exX3xXa3xX22cx135c6xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xc92exX1exX96xX6cxX3xX1xe0a4xXdxX3xX174xX13axX1xX13axX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX174xX2xX4dxX2xX174xX4dxX174xX13axX174xX174xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX1exX1x9d4exX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xX4x12486xX6xX3xX4xce37xXbxX3xXexX128x127ecxX1exX3xXexXdxXa8xXbxX3xX4xX29fxX1exX3xXexa020xX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX5xX14xX77xX3xX5fxX1dxX113xX3xX5xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX3fxX40xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX100xX3xX34xXa8xX1exX3xX2x979cxX1xX175xX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX174xX4dxX2xX4dxX174xX13axX174xX175xX6cxX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1exX1xX29fxX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xXexf96bxX3xX3dxX62xX17xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xX28xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXexX325xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX3xX3fxX40xX3xXa3xX18xX2axX3xX34xX31xX3xXcxX1dxX113xX100xX3xX34xXa8xX1exX3xX2xX13axX1xX13axX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX36xX4dxX2xX4dxX174xX13axX174xX175xX6cxX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1exX1xX29fxX1exX3xX5xX22fxX1exX1xX3xXexX325xX3xX3dxX62xX17xX3xX93xX94xX1exX96xX3xX20xX3xX28xX29xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXexX325xX3xXa3xX18xX2axX3xX34xX31xX3xXcxX1dxX113xX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX6xX1exX3xXexX2axX14xX1exX3xXa3xX259xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xXcxX128xX22cxcba9xX4xX3xXa3x13502xX6cxX3xX174xX13axX4dxX2xX174xX4dxX174xX13axX174xX174xX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xXa3xX6xX1exX96xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX7xX18xX1exX3xX96xX24fxX1exX3xX28xX1xX15xX3xX3fxX23cxX4xX3xXa3xX18xX2axX3xXcxX1xX15xX113xX40xX1exX3xX62xX1xX14xXdxX3xXexX1xa015xX3xX42xfecexX3xX96xXa4xX113xX3xXexX128xX24bxX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX3xX3fxX44fxXexX100xX3xX34xXa4xX3xXa3xX22cxX270xX4xX3xXcxX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xX1xbcadxX3xXexX128xX270xX6cxX3xX1exX1xX22cxX1exX96xX3xX28xX1xX279xX1exX96xX3xX28xX1x118fbxX4xX3xXbxX1xX24bxX4xX3xXa3xX22cxX270xX4xX3xX5fxX2axX3xX1x101a9xX1exX96xX3xX1xX3f9xX4xX3xX1excb6dxX1exX96xX3xX3fxX14xX3xXa3xX40xX3xX1exX96xX1xX44fxX3xX5xX6xXdxX3xX5fxX48axXexX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX100xX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX5fxX2axX3xX279xX1exX96xX3x10cbexX96xX15xX113x133b8xX1exX3xX93xXdexX1exX3xX62xX1xX15xX6cxX3xX7xXdxX1exX1xX3xX1exXdexX77xX3xX2xX36xX37xX14axX6cxX3xX1bxX15xX2b1xX3xX1bxX15xX31xX1exX3xX17xX2axX14xXdxX3xX4d9xX1xXd1xX1exX6cxX3xX33xX44cxX1exX1xX3xX34xX44fxX1exX1xX3xX5xX14xX77xX3xXexX1xX15xX113xX40xX1exX3xXexX128xX22cx10abdxX1exX96xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX1xX14xX1exX1xX3xX1exX96xX1xX40xX3xX5xX22cxX3f5xXdxX3xX3fxX1dxX113xX6cxX3xXexX128xX2b1xX1exX3xXexX14xX15xX3xX4xX3f9xX3xX2xX175xX3xX1exX96xX22cxX3xX5fxX1dxX1exX3xXa3xXdxX3xX4xX94xX1exX96xX6cxX3xXexX14xX15xX3xX13exX15xX2acxXexX3xXbxX1xX31xXexX3xX1exX96xX14xX113xX3xX2xX36xX4dxX2xX2xX4dxX174xX13axX174xX174xX3xXexX6fxXdxX3xX62xX18xX1exX96xX3xb113xX15xX113xX3xX4d9xX1xXd1xX1exX6cxX3xX33xX44cxX1exX1xX3xX34xX44fxX1exX1xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX2axX5fxX113xXaxX12xX34xXa8xX1exX3xX2xX20xX1xX175xX13axX3xX1exX96xX14xX113xX3xX2xX2xX4dxX2xX3xXexX14xX15xX3xX20xX21xX20xX3xXa3xXa4xX3xX4xX29fxXbxX3xX4xX18xX1exX96xX3xX33xX6xX3xX4d9xX96xX8bxXdxX6cxX3xXcxX73xX100xX3xX62xX6xX77xX3xX79xX6xX1exX1xX6cxX3xXexXdxXa8xX1exX3xX1xX14xX1exX1xX3xX42xX14xX1exX3xX96xXdxX6xX2axX3xXcxX14xX15xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX36xX20xX37xX3xXcxX3dxX3xX4xX1xX2axX3xX4xXd1xX3xX1bxX15xX6xX1exX3xX4xX1xXdaxX4xX3xX1exXdexX1exX96xX3xXexX1xX10xX2axX3xX1bxX15xX113xX3xXa3xX44fxX1exX1xX100xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118cexX15xXexX1xX2axX128xXaxX12xX34xXdaxX4xX3xX588xX15x13d6bxX1exX1xX0xX4dxXbxX12

Đức Quỳnh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thắm tình quân dân

Thắm tình quân dân
2023-01-10 14:35:00

baophutho.vn Về huyện Tam Nông mùa Xuân này, chúng tôi được hòa cùng niềm vui của nhiều xã, khu dân cư khi được đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới (NTM),...

Tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ
2023-01-10 09:13:00

baophutho.vn Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ vừa phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn việc làm, học nghề cho các quân nhân hoàn thành nghĩa...

Bình yên biên giới Nà Hỳ

Bình yên biên giới Nà Hỳ
2023-01-07 09:44:00

baophutho.vn Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ), nhiều năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Nà Hỳ thực sự là chỗ dựa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long