Cập nhật:  GMT+7
b37dxb75bx14158x164c2xdc7dxef1ax138dfx10e42x145baxX7x126cexdd54xca4cxc8c2xfc3dx128e3xX5x1293axXaxb3a2xbc2exf700xX13xX3x13d4fxX1x15eafxX3xXcxX1xb64axX3xefccxXdx12e51xcdfdxX1xX3x1321ax10b8dxfa4dxX3xX4xX1xe049xb67dxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xXex1068axXdxX3xcac8xXdxd684xXdxX3xX14xXdx13900xX22xX3xccf3xXdxX22xX1xX3xXex122a7x10821xX3xX14x1582axX22xX1fxX3x13a2axX6x119bexX3x16988xX0x128baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6xc176xXaxX12x14fa8xX6xX26xX3x12db5xX6xX3xX22xX1fxX21xX27xX3xXexX49xX6xX22xX1xX3xXexX21xXdxX3xX7xX4dxXdxX3xX22x1564fxXdxX3xXex14396xX3xf432xX3x1175dxf366xX22xX3xc276xX57xX2x12e03xX3xXexX36xXdxX3x118dbxX6xX22xX1fxX43xe4fbxX43xX3xfeadxX3xXcxX1xb860xXdxX3x1608bxX6xX22xbe62xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xXexX49xX4axX3xX14xX4dxX22xX1fxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX3xX22xe9cbxX53xX3xX96xb6b1xX96xb9a1xX3xX8fx124aexX3xX43xX1xfcacxXbxX3xX5xX36xXdxX3x15510xc5b0xXdxX3xXe3xf638xX3xXexX49x10421xX3xX51xX1xc75fxXexX3xXexXa1xX21xX22xX3xX8fxXa1xX21xX22xX3xX1fxXdxX21xX22xX1xX3xX4xX1xXa1xX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX13xXdxe719xXexX3xX51xX6xX53xd190xX3xX14xXdx15c22xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX4xef72xX3xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX13xX3xX8fxXcfxX22xX1fxX3xX43xXecxX3xXexX1xXdxX3xX8fxXf0xX26xX3xc6ebxX3xX4xXa8xX4xX3xX22x11a96xXdxX3xX69xX26xX22xX1fxf023xX3xX51xX1xX3bxX27xX3xb883xX6x15108xX3xX4xX1xX36xX27xX3xX96xX119xXd3xXd3xXd3xX53xXaexX3xXd5xX119xXd3xXd3xXd3xX53xX3xX22xX6xX53xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11760xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX0xXdxX53xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX22xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax139c5xXdxX69xXexX1xX156xX3xX96xXd3xd45fx10bf0xXbxX15dxX15fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX2xXd5xcbd9x1670exXbxX15dxX15fxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX119xX70xX6xXa1xXbxX1xX26xXexX1xXa1xX119xXe3xX22xX57xX69xX10xX7xX43xXexXa1xXbxX57xX22xX10xX1adxX7xX57xX96xXd5xX1b6xX93xX57xX2xX2xX2xX69xXd3xX2xX1c6xX1c7xX1b6xX1b6xXd3xXexX1b7xX93xX1b6xX96xX5xXd5xXa4xea3axX1b6xX93xX1c6xXd3xX8dxX93xX8dxXd5xX96xX8dxX93xXd5xXd3xXa4xX10xX2xX70xXd5xXd3xX119xfd73xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xXexX49xX4axX3xX14xX4dxX22xX1fxX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX1adxXdxX69xXexX1xX9xXaxX96xXd3xX1b6xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX2xXd5xX1c6xX1c7xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX9cxX6xX22xX3xXexX87xX3xX4xX1xfa27xX4xX3xXexX49xX6xXa1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xX22xX14fxXdxX3xX69xX26xX22xX1fxX3xX22xX1xX3bxX27xX3xX15dxX6xX3xX4xX1xXa1xX3xX13xX14xX13xX3xX25xX21xX3xXcxX1xXe8xX3xXcxX1xX26x159e2xX3xX25x15a85xX22xX1fxX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXa1xX69xX27xXaxX12x135aexX90xXexX3xXexX1xX19xX4xX3xX4xXa8xX4xX3xX22xX14fxXdxX3xX69xX26xX22xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX8fxXf0xX26xXaexX3xX14xX14fxXdxX3xXexX26xX27xX11dxX22xX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX13xXdxX113xXexX3xX51xX6xX53xX3xX1fxXdxX21xX22xX1xX3xX8fxX2bx15fb6xX4xX3xX2xX1c7xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxXaexX3xX2xXd3xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX9cxX36xX4xX3xXe3xX21xX3xX1b6xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX14x168a8xX22xX1fxX119xX3xXcxX49xXa1xX22xX1fxX3xX8fxX12exXaexX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX8fxX12exX22xX1fxX3xX1fxX12exXbxX3xX53xX14fxXexX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xX4xf3dexX6xX3xX13xX14xX13xX3xX25xX21xX3xXcxX1xXe8xX3xXcxX1xX26xX2e5xX3xX25xX2e8xX22xX1fxX3xX148xX3xX22xX14fxXdxX3xX69xX26xX22xX1fxX3xX22xX1xX3bxX27xX3xX15dxX6xX3xXe3xXe4xXdxX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXexXecxX4xX1xX3xX1c7xX119xX1b7xX2xX53xX3xXe3xX21xX3xX53xX14fxXexX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX9cxX36xX4xX3xX22xX14fxXdxX3xX69xX26xX22xX1fxX3xX4xX1xX36xX27xX3xXd5xX119xXd3xXd3xXd3xX53xX3xX22xX6xX53xX3xX4xX3bexX6xX3xX13xX14xX13xX3xXabxX2bxX2cxX22xX1fxX3x152d3xX26x122b4xX22xX3xX6cxX2cxX22xX3xXe3xXe4xXdxX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXexXecxX4xX1xX3xX1b7xX156xX1c7xX93xX119xX1b7xX1c6xX119xX3xX14xX43dxX27xX3xX4x152a3xX22xX1fxX3xX5xX21xX3xXexX1xX4dxX22xX1fxX3xX7xf292xX3xXbxX1xXa8xX3xX43xf4aexX3xX5x13ebbxX4xX3xXexX36xXdxX3xX1fxXdxX3bxXdxX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX0xXdxX53xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX22xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX69xXexX1xX156xX3xX2xX96xX1b7xX1c6xXbxX15dxX15fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX8dxX1c6xX96xXbxX15dxX15fxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX119xX70xX6xXa1xXbxX1xX26xXexX1xXa1xX119xXe3xX22xX57xX69xX10xX7xX43xXexXa1xXbxX57xX22xX10xX1adxX7xX57xX96xXd5xX1b6xX93xX57xX2xX2xX2xX69xXd3xX2xX1c6xX1c7xX1b6xX1b6xX1c7xXexX1b7xX93xX93xX8dxX5xX2xXd3xXa4xX208xX1b6xX93xX1c6xXd3xX8dxX93xX8dxX1c6xX8dxX1c7xX8dxX96xX93xXa4xX1b6xX1c6xX2xX2xX10xX119xX21dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xXexX49xX4axX3xX14xX4dxX22xX1fxX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX1adxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX96xX1b7xX1c6xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX8dxX1c6xX96xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX188xX19xX3xX22xX1xX3bxX27xX3xXf0xX22xX3xXexX2bxX345xX22xX1fxX3xX1c7xXaexX1b7xX2xX53xX3xX8fxXd8xX3xX53xX6xX22xX1fxX3xX5xX36xXdxX3xXexXf0xX53xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX4dxX3xX1fxXa8xXdxX3xX4xX3bexX6xX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX14xXf0xXexX3xXcxX87xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXa1xX69xX27xXaxX12xX13xXe4xXdxX3xX22xX1xc3b4xX22xX1fxX3xX43xX90xXexX3xd439xX26xX3bxX3xXf0xX22xX3xXexX2bxX345xX22xX1fxX3xX8fxXd8xX3xX8fxX36xXexX3xX8fxX2bxX345xX4xXaexX3xX1xX6xXdxX3xX13xX14xX13xX3xXexX49xX4axX3xX4xX3bexX6xX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX14xXf0xXexX3xXcxX87xX3xX5xX21xX3xX25xX21xX3xXcxX1xXe8xX3xXcxX1xX26xX2e5xX3xX25xX2e8xX22xX1fxX3xXe3xX21xX3xXabxX2bxX2cxX22xX1fxX3xX43bxX26xX43dxX22xX3xX6cxX2cxX22xX3xX7x12e71xX3xX4xX12exX3xX22xX1xXdxX40xX26xX3xX4xX2cxX3xX1xX14fxXdxX3xX8fxX11dxX3xXexX1xXdxX3xX8fxXf0xX26xXaexX3xXexXecxX4xX1xX3xX5xX26x13b00xX3xX43xXdxX22xX1xX3xX22xX1fxX1xXdxX113xX53xX3xXe3xX21xX3xX43xX1xd113xX22xX1fxX3xX8fxXe8xX22xX1xX3xX70xX3bxX22xX3xXexX1xX43dxX22xX3xXexX49xXa1xX22xX1fxX3xX22xXcfxX53xX3xX96xXd3xX96xX1b6xX3xXexX49xX2bxXe4xX4xX3xX43xX1xXdxX3xX70xX2bxXe4xX4xX3xXe3xX21xXa1xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX8fxXa1xX36xX22xX3xX626xX26xX6xX22xX3xXexX49xX1dxX22xX1fxX3xX8fxX11dxX3xX4xX36xX22xX1xX3xXexX49xX6xX22xX1xX3xX4xX1xXa1xX3xX4xXa8xX4xX3xXe3xXe8xX3xXexX49xXecxX3xX69xb508xX3xX6cx12019xf616xX3xX39xX6xX53xX10xX7xX3xXd5xXd5xX3xX22xXcfxX53xX3xX96xXd3xX96xX1c7xX3xXexX36xXdxX3xXcxX1xXa8xXdxX3xXabxX6xX22xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX0xXdxX53xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX22xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX69xXexX1xX156xX3xX93xX93xX1b7xXbxX15dxX15fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX1c6xXd3xX1c6xXbxX15dxX15fxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX119xX70xX6xXa1xXbxX1xX26xXexX1xXa1xX119xXe3xX22xX57xX69xX10xX7xX43xXexXa1xXbxX57xX22xX10xX1adxX7xX57xX96xXd5xX1b6xX93xX57xX2xX2xX2xX69xXd3xX2xX1c6xX1c7xX1b6xX1c7xX2xXexX1c6xX1c6xXd3xX2xX5xX2xXd3xXa4xX208xX1b6xX93xX1c6xXd3xX8dxX93xX1b7xXd3xXd3xXd5xX96xX2xXd3xXa4xX1c6xX93xX2xX8dxX2xX119xX21dxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX13xX21xX22xX1fxX3xXexX36xXdxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX14xXdxX40xX22xX3xX43xXdxX22xX1xX3xXexX49xX4axX3xX14xX4dxX22xX1fxX3xX51xX6xX53xX3xX55xXaxX3xX1adxXdxX69xXexX1xX9xXaxX93xX93xX1b7xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX1c6xXd3xX1c6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxXa1xX22xXaxX12xX13xX14xX13xX3xXabxX2bxX2cxX22xX1fxX3xX43bxX26xX43dxX22xX3xX6cxX2cxX22xX3xe4fdxXexX1xX2aaxX3xX22xX1xXf0xXexX3xXexX8bxX3xX70xee8exX22xX3xXexX49xXa8xXdxfcdaxX3xXexX49xX892xX22xX3xX70xX479xX4xX3xX22xX1x16865xX22xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX2cxX22xX1fxX3xX9cxX36xX4xX3xX4xX1xX36xX27xX3xXd5xX119xXd3xXd3xXd3xX53xX3xX22xX6xX53xX119xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72bxX26xXexX1xXa1xX49xXaxX12xc0e1xX26xX46fxX4xX3xX14xX36xXdxX0xX57xXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường
2023-12-09 08:16:00

baophutho.vn Chỉ còn ít thời gian nữa, tiếng còi khai cuộc các nội dung thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XIX năm 2023 sẽ chính thức vang...

Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Tổng Công ty Viễn thông Viettel
2023-12-06 15:48:00

baophutho.vn Ứng dụng truyền hình TV360 là đơn vị độc quyền khai thác phát sóng giải đấu UEFA EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long