Cập nhật:  GMT+7
b01dx14e1cx16801xdf28x15592xddb7x11e6bx10869xea29xX7x14885x13a63xe079xc3bcx10f1ex103b8xX5xf958xXax10454xXcxX1x147a4xX3xfb42xXdxeda9xX3xX17x1085ax15442xX3xX2x158fcxX20xd0fexX17xX3xXbxX1x16216x105dfxX3xX1xX28xX6xX3xXex12ad1xX27xXdxX3xXbxX1xbaa8xXbxX0x14725xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f8dxX10xX6xd038xXaxX12x12100xec2dxX4xX3xX5x13447x141f6xX1dxX17xX3xX4xf768xX1dxX1xX3xX7xX27xXexX3xX17xXdxX6xX28xX3xXexX1xc8acxX1dxX17xX3xf08fxX67xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXex15229xX1dxX1xX3xd95ax11d98xX6xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdx145cexX1dx106d6xX3xb96ax16978xXexX3xX17xXdxX19xX3xb6c2xd965xXexX3x155dcxX10xX3xX67xX3xXexX67xX3xXexX58xXdxX3xX78xX6xX1dxX85xX3xX5xX28x11b11xXdxX3xX93xX10xX3xX22xX1xX27xX4xX1xX3xX2x13618xX3xX4xX1xd4a4xX3xX4xX58xXdxX3xXexXa6xX28xX3xX4xX1x15a60xX3xX17xX1cxX1dxX3xX2xX20xX20xX22xX17xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1xX28xX6xed82xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX1dxXaxX12xX0xXdxX8fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX1dxXexX10xX2fxXaxX3xX7xXex13737xX5xX10xX9xXax14bd3xXdxX4axXexX1xbb4fxX3xX2xX20xX20xX20xXbxX93xb6d3xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX111xX3xX2xX2xX20x15ec3xXbxX93xX119xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX38xX38xX4xXd7xX87xX6xX28xXbxX1xX15xXexX1xX28xXd7xX78xX1dxX38xX4axX10xX7xX22xXexX28xXbxX38xX1dxX10xX10cxX7xX38x15dbdxX14fxX126xc37dxX38xX2xX2xX2xX4axX2xX20xX152x10cccxXb3x12437xX15dxXexb132xX14fxX126xX5xX2x156caxX15bxX2xX15dx12be2xX2xX15dxX152xXb3xXb3xX165xX152xX169xX2xX15bxX160xX126xX160xXb3xX15dxX14fxXd7xc89fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX17xX1cxX1dxX3xX2xX20xX20xX22xX17xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1xX28xX6xX3xXexX2fxX27xXdxX3xXbxX1xX35xXbxXaxX3xX10cxXdxX4axXexX1xX9xXaxX2xX20xX20xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX2xX20xX126xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX1dxXaxX12xc5efx1685bxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1xX28xX6xX3xX87x1244cxX3xX5xX4exX4xX3xX5xX52xX53xX1dxX17xX3xX4xX1x13498xX4xX3xX1dxe24cxX1dxX17xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXd7xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d30xX28xX4axX107xXaxX12xXcxX2fxX52xd6ebxX4xX3x13003x14370xX85xX3xX22xX1xX28xX58xX1dxX17xX3xX2xX160xX3xX17xXdxde66xX3xX126xX15dxX3xX1dxX17xc244xX107xX3xX2xX169xX38xX2xX2xX85xX3xXexcd69xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xXexX2fxX6xX3xXexX1xX15xX90xX4xX3x1087bxX1xcb76xX1dxX17xX3xX4xX58xX1dxX1xX3xX7xX27xXexX3xX17xXdxX6xX28xX3xXexX1xX67xX1dxX17xX85xX3xX6bxX67xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX74xX1dxX1xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX83xX1dxX3xX93xX10xX3xX67xX3xXexX67xX3xX8fxX6xX1dxX17xX3xX87xXdxba82xX1dxX3xX7xX1e1xX3xX14fxX169xfc28xX165xX20xX2xX14fxXd7xX14fxX160xX3xX4xX227xX3xX4ax14bfexX15xX3xX1xXdxX83xX15xX3xX87xX2afxXexX3xXexX1xX52xX236xX1dxX17xX3xX1dx11045xX1dxX3xX226x157b4xX3xX87xX27xX8fxX3xX7xX27xXexX3xX226xda98xX1dxX3xX226xX1edxX6xX3xXbxX1x161b9xX1dxX3xX93xX2c7xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xde32x13bb7xX1dxX1xX85xX3xXexX1xX23dxX1dxX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xfe0axXdxX83xXexX3xXcxX2fxX2e8xX3xX107xX2c3xX15xX3xX4axX79xX1dxX17xX3xX93xX10xX3xX78xX23dxX3xX22xXdxX29axX8fxX3xXexX2fxX6xXd7xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX28xX4axX107xXaxX12x13d42xX15xX6xX3xX22xXdxX29axX8fxX3xXexX2fxX6xX85xX3xXexX248xX3xX4xX67xX1dxX17xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX83xX1dxX3xXexX2fxX2c3xX1dxX3xX93xX10xX3xX4xX1xXc3xX3xX126xX3xXexX1x11b5dxX1dxX17xX3xX17xXdxX2afxX107xX85xX3xX4xX1xX1fbxX6xX3xX126xX160xX3xX1xX90xXbxX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1xX28xX6xX3xX4xX227xX3xXexX248xX1dxX17xX3xXexX2fxc293xX1dxX17xX3xX5xX52xX53xX1dxX17xX3xX169xX152xX85xX15dxX3xX22xX17xXd7xX3xXcxX23dxXdxX3xX93xX2d2xX3x14eb1xX17xX15xX107xfc6fxX1dxX3xf28exX15xX107xX2c3xX1dxX3xX47xX58xXdxX85xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1ffxX8fxX3xX2xX169xX160xXb3xX85xX3xXexX2fxbeb5xX3xXexXa6xXdxX3xXexX1xX1edxX3xX93xX2c7xX3xX259xX1xX3c7xX3xXcxX1xX38axX85xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xX2dbxX1dxX3xX7xX1e1xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX1xX28xX6xX3xXexX2fxX2c3xX1dxX3xX226xX52xX53xX4xX3xX8fxX90xXexX3xX1dxX17xX52xX236xXdxX3xXc3xX3xXexX1xX23dxX1dxX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX2f7xe204xX1dxX1xX3x11aecxX2c3xX1dxX85xX3xXexX74xX1dxX1xX3xX2f7xX414xX1dxX1xX3xX259xX1xX3c7xX4xX3x14f3cxX22xX1xX67xX1dxX17xX3xX87xXdxX2d2xXexX3xXexX2c3xX1dxX85xX3xXexX15xX248xXdx10012xX3xXexX1xX15xX2c3xX3xX78xX2dbxX1dxX3xX4xX1xX15xX107xX29axX1dxX3xX17xXdxX6xX28xX3xX4xX1xX28xX3xX8fxX90xXexX3xX1dxX17xX52xX236xXdxX3xXc3xX3xX93xX2c7xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX2e7xX2e8xX1dxX1xX85xX3xXexX1xX23dxX1dxX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX2f7xXdxX83xXexX3xXcxX2fxX2e8xXd7xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX28xX4axX107xXaxX12xX4dxX4exX4xX3xX5xX52xX53xX1dxX17xX3xX4xX58xX1dxX1xX3xX7xX27xXexX3xX17xXdxX6xX28xX3xXexX1xX67xX1dxX17xX3xX226xX2c7xX3xX5xX2dbxXbxX3xX87xXdxX2c3xX1dxX3xX87xX58xX1dxX3xX78xfe5dxX3xX78xXdxX83xX4xX85xX3xX5xX2afxX107xX3xX5xX236xXdxX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX23dxXdxX3xX93xX2d2xX3xX78xX23dxX3xX5xX23dxX8fxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1x148afxX3xXexX4cexX4xX3xX87xX23dxX1dxX3xX17xXdxX6xX28xX3xX4xX1xX28xX3xX6bxX67xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX23dxX1dxX1xX3xXbxX1xX1e1xX3xX2f7xXdxX83xXexX3xXcxX2fxX2e8xX3xXexXdxX2d2xXbxX3xXexX4cexX4xX3xX226xXdxb858xX15xX3xXexX2fxX6xX85xX3xX93x1609fxX3xX5xe24bxX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX1xca64xX8fxX3xc89bxX15xX107xX530xX1dxXd7xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e65xX15xXexX1xX28xX2fxXaxX12xXcxX3c7xX3xX55dxX1dxX1xX0xX38xXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấm áp nghĩa tình hậu phương - biên giới

Ấm áp nghĩa tình hậu phương - biên giới
2022-11-20 07:35:00

baophutho.vn Lửa trại bốc cao cùng những tiếng nổ lách tách theo nắm muối từ tay chiến sĩ phụ trách ném vào và theo nhịp điệu ấy, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân...

Mô hình gắn kết gia đình quân nhân

Mô hình gắn kết gia đình quân nhân
2022-11-19 14:36:00

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Hải quân có những việc làm thiết thực đối với hậu phương gia đình quân nhân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Cùng với đó, Câu lạc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long