Cập nhật: 22/09/2022 16:17 GMT+7

Kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg tại huyện Tam Nông

Ngày 22/9, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam (Kết luận số 61); Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020-2022 (Quyết định số 673) tại huyện Tam Nông.

Kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg tại huyện Tam Nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu buổi làm việc.

Giai đoạn 2020-2022, huyện Tam Nông đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vận động nhân dân dồn đổi, tích tụ ruộng đất, thành lập hợp tác xã, các tổ hợp tác, xây dựng vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất. Huyện đã xây dựng được ba sản phẩm OCOP xếp hạng ba sao và nhiều sản phẩm đang tiếp tục được thẩm định. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, sáu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg tại huyện Tam Nông

Đoàn kiểm tra thăm quan mô hình trồng chuối tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện Tam Nông trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận 61, Quyết định 673 tại địa phương. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo các ngành các cấp trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân cụ thể hóa Kết luận 61 và Quyết định 673. Định hướng nông dân trong việc tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới phương thức đào tạo nghề cho nông dân, ứng dụng KHKT vào sản xuất, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với chương trình OCOP. Lồng nghép, bố trí các nguồn vốn để tạo điều kiện cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Đồng chí nhấn mạnh, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tam Nông.

Mộc Lâm


Mộc Lâm

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long