Cập nhật: 22/01/2023 00:00 GMT+7

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà phục hồi và phát triển. 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,79%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 8.680 tỷ đồng, tăng 53,6% so dự toán HĐND tỉnh giao.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Khu đô thị mới Âu Cơ, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Sau năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thăng trầm, chúng ta bước vào năm 2022 với quyết tâm cao, kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi phát triển để bù đắp cho những thiệt hại, tổn thất nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2021 và để tạo nền tảng vững chắc hướng đến các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.Tuy nhiên, thời điểm đầu năm, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Ngay sau Tết Nguyên đán, dịch COVID-19 bùng phát mạnh; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; giá nhiên liệu, vật tư, nhiều loại hàng hóa thiết yếu tăng cao,… đã tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của Nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ ngày 15 tháng 3 trở lại đây, mọi hoạt động về kinh tế - xã hội của tỉnh mới trở lại bình thường. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự đoàn kết, đồng lòng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người lao động, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm vừa qua đã đạt nhiều kết quả hết sức tích cực, ấn tượng, nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước tăng 12,4%, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 93% tỷ trọng ngành công nghiệp) tiếp tục duy trì mức tăng cao, đạt 12,7% so cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tiếp tục tăng cao, đạt 12,5 tỷ USD, tăng 48% (nằm trong tốp 10 của cả nước). Giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao, là địa phương có tỷ lệ giải ngân nằm trong tốp đầu của cả nước. Triển khai thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 61-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong năm đã khởi công đồng loạt 12 dự án đầu tư công và hai dự án đầu tư ngoài ngân sách có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả khả quan với 10 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 500 triệu USD, đạt mức cao so với nhiều địa phương trong cả nước. Kết cấu hạ tầng trọng điểm tiếp tục được quan tâm đầu tư, đã khởi công 9/18 dự án giao thông thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đi vào thực chất. Chỉ số PCI xếp thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng hai bậc, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 6/63 tỉnh, thành, tăng 32 bậc; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành, tăng một bậc; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 13/63 tỉnh, thành, tăng tám bậc…

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Việt Nam Sunergy triển khai Dự án nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh Cell năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 3,5%, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế hàng hóa, hết năm 2022 có 80 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 1.550 khu dân cư nông thôn mới, trong đó có 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, đã công nhận thêm 61 sản phẩm, nhóm sản phẩm, nâng hạng ba sản phẩm, nhóm sản phẩm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã có sự đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng ngày càng vững mạnh. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến tổ chức đảng các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, kiểm tra mô hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tại huyện Thanh Ba.

Giáo dục và đào tạo - y tế tiếp tục phát triển vững chắc. Điểm thi bình quân tốt nghiệp THPT của Phú Thọ đứng thứ 8/63 tỉnh, thành. Năm thứ bốn liên tiếp Phú Thọ có học sinh tham gia và đoạt giải Olympic Sinh học quốc tế. An sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được nâng cao; giải quyết kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... Tỉ lệ hộ nghèo còn 5,24%, giảm 0,64% (vượt kế hoạch đề ra). Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 được thực hiện chủ động, hiệu quả. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch có nhiều khởi sắc, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong Nhân dân. Trong năm, chúng ta đã tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; đăng cai tổ chức thành công một bảng vòng loại môn bóng đá nam SEA Games 31 và các trận bóng đá quốc tế; tổ chức tốt Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2022…

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh. Hình ảnh, vị thế của tỉnh được nâng lên.

Những kết quả đạt được trong năm 2022 là thành quả của sự cố gắng, chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, của các cấp, ngành, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, để lại ấn tượng tốt đẹp, bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, anh hùng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên quê hương Đất Tổ. Và chính điều này đã lan tỏa, giúp tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh.

Cả hệ thống chính trị cần nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ, tận dụng, thời cơ huy động nguồn lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của năm 2023 và cho đến hết nhiệm kỳ. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh. Tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, ngân sách, hoạt động tín dụng ngân hàng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt ở mức cao nhất dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, nghị quyết mới ban hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong chặng đường phát triển mới, phải bồi đắp và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Đất Tổ; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, đất nước phồn vinh trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy ý chí, khát vọng và sức mạnh mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện

Bước vào năm mới, với ý chí, niềm tin và sức mạnh mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh nội sinh; huy động sự chung sức của Nhân dân và con em Phú Thọ trong và ngoài nước; tranh thủ sự quan tâm của Trung ương; vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, xứng đáng với Đất Tổ Vua Hùng.

Nhân dịp bước sang năm mới 2023 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, những người con của Phú Thọ đang sống, lao động, học tập, làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền của đất nước và ở nước ngoài cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Bùi Minh Châu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhCác tin đã đưa

Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023

Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023
2023-02-06 09:18:00

baophutho.vn Ngày 6/2, tại Bảo tàng Hùng Vương, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Hùng Vương khai mạc...

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị
2023-01-19 15:23:00

baophutho.vn Ngày 19/1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long