Cập nhật:  GMT+7
b513x1138cxf712x12bafxb5c2x10560xdbdax109b9x10f95xX7x11af4x12026xf416x11842xfd1bx133aaxX5xf70exXaxff7bxXcxbdf7xbdd3x1002fx134eexdb30xX3xXexX1xf54exX18xbdd9xX3x10bfexX18xX1x115c2xX3xc073x1317cxf7d8xX3x11635x12d9fxX3xX18xX1xXdx12cedxc9c3xX3x109cbx11facxd08axX3xd0e2xX6xX5xfc00xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4x131e6xX3xca35xccd1x13614xX3xXaxX1exX1x13695xX3xX18x12f67xX18xX1exXaxX0x10d82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf371xX46xca94xX16xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX14xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX26xX29xX6xX46xXbxX1xX15xXexX1xX46xX26xX44xX18xX53xX64xX10xX7xX42xXexX46xXbxX53xX18xX10xc6e1xX7xX53x10772xX2xe7a9x11587xX53xX2xX90xX90xX64xc628xX2xe5ffxX90xea3axX9bxX9bxXexX2x10179xX2xX90xX93xX90xX5xX2xX26x1153cxXbxX1exXaxX3xX53xX12xX36xX6xX5xX39xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX5xX45xX30xX3xX32xX33xX34xX3xXexcb69xX30xX3xf616xX15xX16xX17xX18xX3xX4x123ffxX6xX3xX25xX26xX27xX26xX3xfe83x117ccxX1exX15xe1e0xX18xX23xX3xX25xX6xX14xX4xX6x119fbxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6xX64xXaxX12x11f5axX1xX1cxX18xX1exX3xX5xd660xX15xX3xX7xX6xX15xX3xX42xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX16xX3x12049xX5xX10xX3xfab6xX15xX18xX18xX6xX14xX3x12d48xX46xX5xX7xX42xXaaxc874xX14x11a91xX3xX29xX6xX18xX3xX5xd340xX18xX1xX3xc278xXc8xX46xX3xX25xX6xX18xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xX3xX27xX18xXdxXexX10xX64xX3xX136xX132xX3xX136xXc8xXexX3xX136xbfa5xd8cdxX4xX3xXexX1x132bdxX6xX3xXexX1xX15x10e8exX18xX3xX136xX154xX6xX3xX4xX1xXdxX4bxX18xX3xX5xX154xX155xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX36xX6xX5xX39xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX44xX17xX3xX7xX104xX18xX3xX118xX5xX64xX3xXcxX14xX6xX39xX39xX46xX14xX64xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xX1exXdxca21xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xX20xX18xX1xX12bxX3xX36xX6xX5xX39xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX7xb79fxX3xX64x109bexX18xX3xX64xf7fdxXexX3xd44dxX15xcbbfxX3xX136xX15axX3xX44xX1b4xXdxX3xXexX154xX3xX4x130a5xX4xX1xX3xX1xX15x131f5xX18xX3xX5xX15xX16xX2fxX18xX3xX44xXdxce97xX18xX3xXexXc8xX30xX3xXcbxX15xX16xX17xX18xX3xX136xX4bxX18xX3xX1xX4bxXexX3xX30xf265xX6xX3xX1exXdxdfb2xXdxX3xX18xX45xX16xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xX123xX6xX15xX3xX42xX1xXdxX3xX25xX6xX18xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xX3xX27xX18xXdxXexX10xX64xX3xX29xX2axX3xX18xX1xXdxX2fxX30xX3xX1xX15xX1f7xX18xX3xX5xX15xX16xX2fxX18xX3xX44xXdxX202xX18xX3xXexX14xX154xe1dcxX18xX1exX3xX44xX45xX46xX3xX32xbfc8xX3xX90xX9bxX90xX90xX12bxX3xX1cxX18xX1exX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX44xX1dbxX18xX3xX7xX1d8xX3xX26fxX3xX5xXc8xXdxX3xX118xX5xX64xX3xXcxX14xX6xX39xX39xX46xX14xX64xX3xXexX1xX202xX30xX3xX90xX3xX18x1094exX30xX3xXexX14xX46xX18xX1exX3xX44xX6xXdxX3xXexX14xe957xX3xX4x1157bxX3xX44xX1f7xX18xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xf3cexX104xX16xX3xX5xX45xX3xXexX1xX1cxX18xX1exX3xXexXdxX18xX3xX42xX1xX1f1xX3xX29xX1f7xXexX3xX18xX1exc8e4xX3xX29xX26fxXdxX3xXexX14xX154xX1b4xX4xX3xX136xX4exX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX136xX132xX3xXexf20bxX3xX4xX1xX2c1xXdxX3xX5xX2f7xXdxX3xX136xX17xX3xX18xX1exX1x12ddcxX3xX4xXd2xX6xX3xd804xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX44xX17xX3xX5xX45xX30xX3xX1xX15xX1f7xX18xX3xX5xX15xX16xX2fxX18xX3xX44xXdxX202xX18xX3xXexXc8xX30xX3xXcbxX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xXexX1xX4bxX3xX4xX1xX46xX3x12e0dxX14xX6xX18xX42xX3xX33xX6xX30xXbxX6xX14xX64xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xX34xX1b4xXdxX3xX44xXdxX2fxX4xX3xX136xX154xX6xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX44xX17xX3xX118xX5xX64xX3xXcxX14xX6xX39xX39xX46xX14xX64xX12bxX3xX29xX6xX18xX3xX5xX132xX18xX1xX3xX136xXc8xX46xX3xX1xX16xX3xX44x116f1xX18xX1exX3xX1cxX18xX1exX3xX7xX1d8xX3xX1exXdxcf51xXbxX3xX25xX6xX18xX4xX1xX10xX7xXexX10xX14xX3xX27xX18xXdxXexX10xX64xX3xX30xXc8xX18xX1xX3xX30xX1d8xX3xXexX14xX26fxX3xX5xXc8xXdxX3xX44xX45xX3xX1xX154xX1b4xX18xX1exX3xX136xX4bxX18xX3xX18xX1xf65fxX18xX1exX3xXexX1xX45xX18xX1xX3xX4xX1cxX18xX1exX3xXexX14xX46xX18xX1exX3xXbxX1x115c8xX18xX3xX4xX2bexX18xX3xX5xXc8xXdxX3xX4xXd2xX6xX3xX30xX218xX6xX3xX1exXdxX21dxXdxX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xX36xX6xX5xX39xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX64xd708xX3xX42xXdxX4bxX18xX3xX7xX1d8xX3xX4xX1xba11xX18xX1xX3xXexX1xdf4bxX4xX3xX5xX202xX18xX3xX18xX1dfxX30xX3xXcbxX15xX16xX17xX18xX3xX44xX45xX46xX3xXexX15xX413xX18xX3xXexX1b4xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX42xX1xXdxX3xX1exXdxX21dxXdxX3xXcbxX15xX16xX4bxXexX3xcbddxX46xX18xX1exX3xX4xX1f1xX4xX3xX44xX1f7xX18xX3xX136xX17xX3xXexX1xXd2xX3xXexfb02xX4xX3xX1exXdxX1f7xX16xX3xXexX2f7xX26xX3xXcxX14xX154xX1b4xX4xX3xX30xX1dfxXexX12bxX3xX32axX6xX14xX14xXdxX4xX42xX3xX44xX1dbxX18xX3xX7xX1d8xX3xX64xX1dbxX18xX3xX64xX1dfxXexX3xX25xX6xX18xX3xX27xX18xXdxXexX10xX64xX3xX136xX2c1xXdxX3xX136xX413xX15xX3xX44xX1b4xXdxX3xX32axX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX15xX2c1xXdxX3xXexX15xX413xX18xX3xX18xX45xX16xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xX36xX6xX5xX39xX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX5xX45xX3xX4xX1f1xXdxX3xXexX202xX18xX3xX42xX1xX1cxX18xX1exX3xX4xX2bexX18xX3xX492xX6xX3xX5xXc8xX3xX1excb1bxX26xX3x131acxX18xX1exX3xX136xX154xX155xX4xX3xX492xX10xX30xX3xX5xX45xX3xX30xd707xXexX3xXexX14xX46xX18xX1exX3xX18xX1xX3fcxX18xX1exX3xX18xX1xX45xX3xXexXdxX202xX18xX3xXbxX1xX46xX18xX1exX3xX44xX17xX3xXbxX1xX154x12e12xX18xX1exX3xXbxX1xX1f1xXbxX3xX1xX15xX1f7xX18xX3xX5xX15xX16xX2fxX18xX3xX1xXdxX2fxX18xX3xX136xXc8xXdxX3xXexX14xX46xX18xX1exX3xX29xX4exX18xX1exX3xX136xX1f1xX12bxX3xX4xX4exX3xX30xX555xXexX3xXexX413xX30xX3xX21dxX18xX1xX3xX1xX154xX1b4xX18xX1exX3xX14xX1f7xXexX3xX5xX1b4xX18xX3xXexX1b4xXdxX3xe7e0xX15xX14xX1exX10xX18xX3xXfdxX5xX46xXbxXbxX3xXdaxX33xXdxX44xX10xX14xXbxX46xX46xX5xXe7xX3xX44xX45xX3xXcxX1xX46xX30xX6xX7xX3xXcxX15xX4xX1xX10xX5xX3xXdaxX32axX1xX10xX5xX7xX10xX6xXe7xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xXcxX14xX46xX18xX1exX3xX7xX44fxX3xX18xX1exX1xXdxX2fxXbxX12bxX3xX1cxX18xX1exX3xXexX313xX18xX1exX3xX64xX1dbxX18xX3xX64xX1dfxXexX3xX4xX1f1xX4xX3xX4xX104xX15xX3xX5xXc8xX4xX3xX29xX555xX3xX18xX1xX154xX3xX32xX6xX18xX18xX46xX44xX10xX14xX12bxX3xX123xX4xX1xX6xX5xX42xX10xX12bxX3xX32xX46xX39xX39xX10xX18xX1xX10xXdxX30xX3xX44xX45xX3xX36xX62xX3xX33xX10xXdxXbxd0b1xXdxX1exX26xX3xX2dcx11926xX4xX3xX29xXdxX2fxXexX12bxX3xX1cxX18xX1exX3xX4xX1xX154xX6xX3xX29xX6xX46xX3xX1exXdxX2f7xX3xX64xX1dbxX18xX3xX64xX1dfxXexX3xX136xX555xXdxX3xX29xX4exX18xX1exX3xX18xX45xX46xX3xX26fxX3xX18xX1exX46xX45xXdxX3xX18xX154xX1b4xX4xX3xX2dcxX461xX4xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xXdbxX1exX46xX45xXdxX3xX14xX6xX12bxX3xX36xX6xX18xX1exX18xXdxX4xX42xX3xX136xX154xX155xX4xX3xX492xX10xX30xX3xX5xX45xX3xX30xX555xXexX3xX4xX46xX18xX3xX18xX1exX154xX2f7xXdxX3xX4xX4exX3xX42xX1xX21dxX3xX18xX2afxX18xX1exX3xX136xX672xX4xX3xX29xXdxX2fxXexX3xXexX14xX46xX18xX1exX3xX44xXdxX2fxX4xX3xXbxX1xX1f1xXexX3xX1xXdxX2fxX18xX3xX4xX1f1xX4xX3xX4xX413xX15xX3xXexX1xXd2xX3xXexXdxX17xX30xX3xX18xX2afxX18xX1exX26xX3xX544xX18xX1exX3xX5xX45xX3xX18xX1exX154xX2f7xXdxX3xXexX541xX30xX3xX44xX45xX3xXbxX1xX1f1xXexX3xXexX14xXdx11feexX18xX3xX4xX1f1xX4xX3xX18xX1exX1cxXdxX3xX7xX6xX46xX3xX18xX1xX154xX3xX5c6xX46xX7xX1xX15xX6xX3xXfdxXdxX30xX30xXdxX4xX1xX12bxX3xXcxXdxX30xX46xX3xd514xX10xX14xX18xX10xX14xX12bxX3xXdbxX6xX29xX16xX3xXfdxX10xXdxXexX6xX3xX44xX45xX3xd856xX29xX14xX6xX1xXdxX30xX6xX3xXfdxX46xX18xX6xXexX10xX26xX26xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX46xX64xX16xXaxX12xX34xX324xX3xX4xX1xXdxX4bxX18xX3xX5xX154xX155xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX9dx1167axX3xXexX15xX2axXdxX3xX18xX45xX16xX3xX4x11f62xX18xX1exX3xXexX313xX18xX1exX3xX42xb610xX3xX1xX155xXbxX3xX136xXdexX18xX1exX3xX44xX1b4xXdxX3xX18xX1xXdxX17xX15xX3xX4xX413xX15xX3xXexX1xXd2xX3xXexX202xX18xX3xXexX15xX2axXdxX3xX18xX1xX154xX3xf62exX14xX5xXdxX18xX1exX3xX32xX6xX6xX5xX6xX18xX64xX12bxX3xX123xX6xX64xXdxX46xX3xX25xX6xX18xX10xX3xX44xX45xX3xX25xX6xX18xX15xX10xX5xX3xXdbxX10xX15xX10xX14xX26xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX46xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX46xX3xXcxXcx128c4xX34xXdbxX0xX53xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long