Cập nhật:  GMT+7
5797xde82x11121xf36exf8edxf61cxe1ebx7a50x121e0xX7x11862x8f71xb129x1062axfff3xa56dxX5xaab6xXaxecebx8c06xec05xXdxX3xXexX1xXdxX3x116efx10b5fxdf75xX3xcf02xX1bxX3xd11bxb311x58f8xX6xX3xX4x10880xc88fxX3xc068xXdxX6xX3x108f1xede8xX1bxX1xX3xb0caxX3xX23x5dc5xX1bxX3xX7x825bxX4xX3x9715xX1fxX1bxX3xX1x10a3cxX6xX3xX4xd749xX4xX3xebe9xa1b7xX1bxX3xXexX14xX4xcdeexX0xd512xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX4axXaxX12x8cabxX2bx8d2fx592bxX3xX2x10d4axX53xf22dxd367xX3xX23xX6xX1bxX3x9f74xX1xf9a3xX3xX2fxc504x103e4xX3xaac3x7ff7xX3xX47xX1bxX3x1201cxX37xX7dxX3xXex124a9xX1bxX71xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xX1dxX6bxX3xX85xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX3xd1d0x9c4axbb73xX1bxX2bxX3xX3exX6axX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX3xXexX1xXdx734bxX1dxX3xX7xeabexX3xcd5dxX1xX47xX4xX3xXex7382xd7e4xX1bxX3xX2fxe89fxX6xX3xX85xX6axX1bxX3xX1xX1dxX6bxee1bxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xdf27xX28xX1bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX2fxX7dxX7cxX1bxX3x7fb1xa772xXf9xX2xX3xX34xX3xXf9xXfaxXf9x779fxX3xXex1086cxX3xX4xX1xbcc0xX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX3xX3excb0cxXdxX3xX4xX1xd76fxX3xX2fxX80xX3xX22xX23xX24xX6xX3xX4xX28xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX3xX23xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX51xX3xX1xXb0x646dxX1bxX2bxX3xX10axX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX6axX6bxX3xa1fcxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xe5cexXdxXe2xXexX3xX68xX6xX29xX3xXf9x12514xX53xX70x8207xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX7dxX1bxXaxX12xX0xXdxX29xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1bxXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxcf09xXdxX4axXexX1xc4dexX3xe912xX103xXfaxXbx6335x10325xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b7xX3xX6exX17axX6exXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX17dxX85xX6xX7dxXbxX1xX1dxXexX1xX7dxX17dxX3exX1bxX53xX4axX10xX7xXcdxXexX7dxXbxX53xX1bxX10xX1b2xX7xX53xXf9xXf9xXf9x7af2xX53xX2xX2xX2xX4axXf9xXfaxc486xXfaxXfaxXfaxX70xXexX17axXfaxX6exXf9xX5xX2xXfaxX34xXexXd3xX6xX7dxX34xX4xX7dxX34xX5xX1dxX1dxX34xX1bxXdxX10xX29xX17dx106eexXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX3xX22xX23xX24xX6xX3xX4xX28xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX3xX23xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX51xXaxX3xX1b2xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1b9xX103xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX6exX17axX6exXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX7dxX1bxXaxX12xX23xX6xX1bxX3xXcxX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xXexXd3xX6xX7dxX3xX4xXb1xX3xX5xXb0xX1dxX3xX1bxXdxXe2xX29xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX47xX4xX3xX2fxX14xXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX7dxX4axX6bxXaxX12xXcxX1xX6xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX43xX3xXf9xX70xX3xX2fxX14xXdxX3xX2fxceb9xX1bxX3xXex97bdxX3xX4xX47xX4xX3xX1bdx1149cxX71xX3xXexX1xXd8xX3xXexXd3xX1cxX1bxX3xXexXd3xX7dxX1bxX2bxX3xX1xX1dxX6bxXe2xX1bxX1bexX3xX77xbccdxX1bxX2bxX3xXexX6bxX3xX4xX106xX3xXbxX1x9993xX1bxX3xXebx8fe6x713exXcxXafxX3xXcxXd3xXb0xXb1xX1bxX2bxX3x6733xX7dxX7dxX4axX1bexX3xX77xX1xXdxX3xX2fxX7dxX6axX1bxX3xXcdxX1xXcbxXdxX3xX7fxX37xX1bxX2bxX3xX34xX3xX7fxX7dxX6axX1bxX3xXexX1xXc7xX1bexX3xX77xX1xXdxX3xX2fxX7dxX6axX1bxX3x11101xX1xXcbxXdxX3xX77xX28xX3xb551xX1dxX6xX1bxX3xX4xX1x7c8cxX1bxX1xX3xX37cxX1dxX6bxX80xX1bxX3xX1xX1dxX6bxXe2xX1bxX17dxX3xXafx94d8xXdxX3xX2fxX14xXdxX3xX4ax10565xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX8axX29xX3xX85xXcbxX1bxX3xX1bxX2bxXb0xXb1xXdxX71xX3xXexX1xX39dxX4xX3xX1xXdxXe2xX1bxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX29xX14xXexX3xX29xX4bxX29xX3xX4xX395xX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX4xX1xX7dxX3xX7xX47xX1dxX3xX1bxX2bxXb0xXb1xXdxX3xX1fxX1bxX3xX3exX11dxXdxX3xX4xX47xX4xX3xX29xX43xX1bxX3xX1fxX1bxX3xXexX39dxX3xX4xX1x724bxX1bxX3xX4xX47xX4xX3xX1bxX2bxX1dxX6bxXd4xX1bxX3xX5xXdxXe2xX1dxX3xX29xX6xX1bxX2bxX3xX2fxe349xX29xX3xX85xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX7dxX47xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX1bexX3xX1bxX2bxX1dxX6bxXd4xX1bxX3xX5xXdxXe2xX1dxX3xX4xX1xX305xX3xX85xXdxX305xX1bxX3xXexXb0xX28xXdxX3xX7xX7cxX4xX1xX71xX3xX2fxX37xX29xX3xX85xX37xX7dxX3xX6xX1bxX3xXexX7dxX6axX1bxX3xX3exXe2xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX39dxX4xX3xXbxX1xf0ccxX29xX71xX3xX4xX4bxX1bxX3xX85x1262fxX1bxX2bxX3xX4axXdxX1bxX1xX3xX4axXb0x9258xX1bxX2bxX17dxX3x6840xX1xX336xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX85xX6xX7dxX3xX2bxX8axX29xX3xX4xX1xX305xX3xX85xXdxX305xX1bxX71xX3xXexXd3xX30xX1bxX1xX3xX85xX6axX6bxX3xX29xX43xX1bxX3xX1fxX1bxX71xX3xXexX1xX1dxX6bxX305xXexX3xX29xXdxX1bxX1xX71xX3xX2bxXdxX11dxXdxX3xXexX1xXdxXe2xX1dxX3xX4xX47xX4xX3xX29xX43xX1bxX3xX1fxX1bxX3xX3exX11dxXdxX3xXexX106xX1bxX2bxX3xXexX1xXb1xXdxX3xX2bxXdxX6xX1bxX3xX2xXfaxXfaxX3xXbxX1xf66cxXexX17dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX7dxX1bxXaxX12xX0xXdxX29xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1bxXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX4axXexX1xX1b7xX3xX1b9xX103xXfaxXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1b7xX3xX103xX70xX2xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX17dxX85xX6xX7dxXbxX1xX1dxXexX1xX7dxX17dxX3exX1bxX53xX4axX10xX7xXcdxXexX7dxXbxX53xX1bxX10xX1b2xX7xX53xXf9xXf9xXf9xX1f6xX53xX2xX2xX2xX4axXf9xXfaxX1fexXfaxXfaxX2xX70xXexX1b9xX1fexX70xX2xX5xXf9xX34xXdxX29xX2bxX34xX1fexXf9xXfaxXfaxX17dxX21dxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX3xX22xX23xX24xX6xX3xX4xX28xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX3xX23xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX51xXaxX3xX1b2xXdxX4axXexX1xX9xXaxX1b9xX103xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX103xX70xX2xXaxX3xX53xX12xX486xX1xX336xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX7cxXexX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX7fxd2a8xX4xX3xX85xXdxXe2xXexX3xX4xX122xX6xX3xX2fxX14xXdxX3xXexX1xXd8xX3xXexXd3xX1cxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXebxX28xX1bxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX7dxX4axX6bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX1bxX3xX22xX23xX24xX6xX3xX4xX28xX29xX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX34xX3xX23xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX51xX3xX5xX6axX3xX1xX7dxX7cxXexX3xX2fxX14xX1bxX2bxX3xX85xX106xX3xX383xX4xX1xX3xX2bxX3bxX1bxX3xX3exX11dxXdxX3xX7fxX80xX3xX47xX1bxX3xXexXdxX305xXbxX3xXexcd67xX4xX3xX85xX37xX7dxX3xXexX8axX1bxX71xX3xXbxX1xX47xXexX3xX1xX1dxX6bxX3xX85xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX3xXafxXb0xXb1xX1bxX2bxX3xX3exX6axX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX3xXexX1xXdxXc7xX1dxX3xX7xXcbxX3xXcdxX1xX47xX4xX3xXexXd3xXd4xX1bxX3xX2fxXd8xX6xX3xX85xX6axX1bxX3xX1xX1dxX6bxXe2xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXebxX28xX1bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX2fxX7dxX7cxX1bxX3xXf9xXfaxXf9xX2xX34xX3xXf9xXfaxXf9xX103xX17dxX3xXcxX1xX32axX1bxX2bxX3xX37cxX1dxX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX47xX4xX3xXexX1xX6axX1bxX1xX3xX3exXdxXd4xX1bxX3xXexXd3xX7dxX1bxX2bxX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX7xc2e2xX3xX4xX43xX3xXexX1xXd4xX29xX3xXcdxXdxX305xX1bxX3xXexX1xX10axX4xX3xX4axXdxX1bxX1xX3xX4axXb0xX481xX1bxX2bxX3xXexXd3xX7dxX1bxX2bxX3xX85xX24xX6xX3xX1fxX1bxX3xX1xX6axX1bxX2bxX3xX1bxX2bxX6axX6bxX3xX3exX6axX3xX2fxX601xX4xX3xX7xX3bxX4xX3xXexXd3xX7dxX1bxX2bxX3xX46dxX29xX3xXexX1xX39dxX4xX3xX2fxX8axX1bxX2bxX3xX85xX6axX7dxX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX71xX3xX5xX6axX3xX4axXd8xXbxX3xX2fxXc7xX3xX4xX47xX4xX3xX2fxX14xXdxX3xX2bxXdxX6xX7dxX3xX5xXb0xX1dxX71xX3xX1xX3f9xX4xX3xX1x6913xXdxX71xX3xXexX30xX29xX3xX1xXdxXc7xX1dxX3xX1bxX1xX24xX1bxX2bxX3xX1bx92c3xXexX3xXexXd3xX1dxX6bxX80xX1bxX3xXexX1xXcbxX1bxX2bxX3xX2bxXdxX6xX3xX2fxX30xX1bxX1xX3xX170xXdxXe2xXexX71xX3xX1bxX7eaxXexX3xX2fxf57fxXbxX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX46dxX29xX3xXexX1xX39dxX4xX3xX4xX122xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX1bdxX310xX71xX3xXexX1xXd8xX3xXexXd3xX1cxX1bxX3xXexXd3xX7dxX1bxX2bxX3xX1xX1dxX6bxXe2xX1bxX3xX2bxX43xXbxX3xXbxX1xX336xX1bxX3xX2bxXdxX24xX3xX2bxX30xX1bxX3xX4xX47xX4xX3xX2bxXdxX47xX3xXexXd3xXd8xX3xX3exX1fxX1bxX3xX1xX43xX6xX3xX2fxX412xX29xX3xX2fxX6axX3xX85xX37xX1bxX3xX7xX3bxX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4axX4bxX1bxX3xXexX14xX4xX3xX1xX1dxX6bxXe2xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXebxX28xX1bxX17dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX7dxX4axX6bxXaxX12xX23xX6xX1bxX3xXcxX106xX3xX4xX1xX10axX4xX3xX13xX14xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX310xX3xXexXd3xX6xX7dxX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX7fxX601xX4xX3xX85xXdxXe2xXexX3xX4xX1xX7dxX3xX2fxX14xXdxX3xXexX1xXd8xX3xXexXd3xX1cxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXebxX28xX1bxX1bexX3xX1xX6xXdxX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX68xX1xX1cxXexX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX47xX4xX3xX2fxX14xXdxX3xX1bdxX310xX3xXcxX4bxX1bxX3x72c2xX412xXbxX71xX3x870exXd4xX1bxX3xX90exXb0xX28xX1bxX2bxX1bexX3xXexXd3xX6xX7dxX3xX1f6xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX68xX1xX30xX1bexX3xX103xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX23xX6xX1bexX3xX2xX1f6xX3xX2bxXdxX37xXdxX3xX374xX1xX1dxX6bxX305xX1bxX3xXcdxX1xX383xX4xX1xX3xX4xX1xX7dxX3xX4xX47xX4xX3xX2fxX14xXdxX17dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9ccxX1dxXexX1xX7dxXd3xXaxX12xX486xX1xXb0xX28xX1bxX2bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX0xX53xXbxX12

Phương Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới

Chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới
2024-03-01 08:38:00

baophutho.vn Những ngày này trên khắp các vùng quê huyện Tam Nông tưng bừng không khí thi đua chào mừng huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Rảo...

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
2024-03-01 08:17:00

baophutho.vn Huyện Tân Sơn có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 76,1%, dân tộc Dao chiếm 5,6%, dân tộc H’Mông chiếm 0,12%. Tồn...

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em

Rực rỡ đêm hội áo dài trẻ em
2022-06-12 00:01:00

baophutho.vn Tối 11/6, tại sân khấu phía Nam công viên Văn Lang (TP Việt Trì) đã diễn ra Lễ hội Áo dài Trẻ em và Bán kết 1 cuộc thi “Đại sứ Áo dài Trẻ em...

Về Việt Trì theo câu em hát

Về Việt Trì theo câu em hát
2022-06-04 13:07:00

baophutho.vn Quê tôi ở Ninh Bình. Khi còn nhỏ mỗi lần nghe câu hát: “Ánh đèn sáng trên cầu Việt Trì/ Trong đêm khuya vẫn còn rọi về/ Nghe tưng bừng ngày đêm...

Độc đáo nghệ thuật tạo hình cho cây

Độc đáo nghệ thuật tạo hình cho cây
2022-05-31 16:40:00

baophutho.vn Tạo hình cho cây từ lâu đã là thú chơi được nhiều người yêu thích. Mặc dù công việc này đòi hỏi người chơi phải có đam mê, năng khiếu mỹ thuật...

Ngân mãi điệu Xoan

Ngân mãi điệu Xoan
2022-05-30 18:48:00

baophutho.vn Sinh ra trong một gia đình có truyền thống 5 đời hát Xoan ở làng An Thái, bà tự nhận mình may mắn khi có ông nội và bố đều là trùm của phường...

Chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị
2022-05-22 09:48:00

baophutho.vn Việt Trì - Kinh đô Văn Lang xưa được công nhận đô thị loại I từ năm 2012. Đến nay, thành phố đang có bước chuyển mình rõ nét, mang dáng vóc đô...

Những vần thơ về Bác

Những vần thơ về Bác
2022-05-19 07:26:00

baophutho.vn Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ lâu đã trở thành hình tượng đẹp trong văn học - nghệ thuật, đặc biệt là trong thi ca. Đối với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long