Cập nhật:  GMT+7
e869x1413fx15579x16eaex16d50x1998fx171c2x1410fxeaaexX7x14b14x132e4xf67cx15937x11a22xfb6bxX5x12bd8xXax17eb8x11bafx179bex1922fx18822xX3xX6xX15xX3xXex1080exX15xX1xX3x164d1xXdx1971cx14c00xX3xX20x11002xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1x10681xX15xX1xX3x182edxX23x1328bxX3xX20x10524xfb41xX3xX15xX1xXdx1a043xX3exX3xX4xX1xf06dxX4xX3x11ca5xX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3x10e80xfec0xX0x11679xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a0ax165a6xX4bxX3axXaxX12xX0xXdxX3exX16xX3xX7x14605xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4x11da2x11604xX6xX6bxXbxX1xX23xXexX1xX6bxX7dx19f85xX15xX5bxX4bxX10xX7x11c7exXexX6bxXbxX5bxX15xX10x18713xX7xX5bx198ccx18aa0xeaafxf447xX5bx1620cxX9bxX4bxX9dxX2xX9dxX98xX2xfea3xX2xXexX2x19071xX9axX98xXa9xX99xX5xX2xX7dx1089axXbxX16xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf796xX10xX6xX4bxXaxX12x168d8xXcx12be5xXcxX3x17c70xX3x10fe3xf07dxX15xX16xX3xX2xX5bxX2xX99x19153xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX20xX59xX3xXex10b13xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX5x102c6xX3xX76xX6xX3xX38xX23x15abcxX15xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xX26xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX3xX20xX3dxX3exX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX4xXd5xX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xX7dxX3x10a00x1633bxX3xX5xXf8xX3xX76xX6xX3xX38xX23xXffxX15xX3xX4x116b1xX3xX20x177b6xX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xXcdxX1x120e4xX3exX3xXcxX76x16018x167b9xX15xX16xX3x104b9xXdxX6xX15xX16xX3xXd2xX3xec3exX3axX3xX88xXdx10e82xX15xX3xX6axXcx172b4xX3xXcxX1cxX15xX1xX3xeac1xX3axXddxX3xX168xXdxXd5xX3exX3xX20x165fexX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX4bxX3axXaxX12xXcxX1xX143xX4xX3xX1xXdxX43xX15xX3xX4xX1xX1cxX3xX20xX15exX6bxX3xX4xX181xX6xX3xX6axX26xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xXddxX3xXcfxX22xX3xXd5xX15xX3xX4xX181xX6xX3xX13xX1xX181xX3xXex11474xX4xX1xX3x10566xX6ax16de3xX142xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX88xX22xX3xX88xXdxX43xX4xX3xX7exX18bxX3xXexX76xX34xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX3xX20xX3dxX3exX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX4xXd5xX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59x194f2xX3xXexX34xX15xX1xX3xX20x128a3xX15xX3xX1xX23axXexX3xXexX1xXd5xX15xX16xX3xX9axX5bxX98xX99xX98xX99xXddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX20xX59xX3xX7exX18bxX3xXexX76xX34xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX3xXexX15exXdxX3xX98xX99x19a72xX5bxX98xX99xX27exX3xX58xX59xXddxX3xXexX1xX1e1xX3xXexX76x1091fxX15xX3xXexX76xX6bxX15xX16xX3xXexX6bxf8bfxX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX88xf8d7xXdxX3xXexXf0xX15xX16xX3xX7xX18bxX3xf2dexX9dxX9axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX232xX3xXexX76xX23xX15xX16xX3xX7ex10b08xX15xX1xX3xX4xX151xX3xX9axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX5bxX2xX3xX58xX59xX7dxX3xXcfx17eacxX3xXexXdxX23axXbxX3xXex1808axX4xX3xX15xXffxX15xX16xX3xX4xX6xX6bxX3xX1xXdxX43xX23xX3xX38xX23xX3dxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexXd5xX4xX3xX20xX3dxX3exX3xX7exX3dxX6bxX3x188a8xX1e7xXcxXcxX3xXexX15exXdxX3xX4x19370xX3xX7x1215exXddxX3xX20xX154xX15xX16xX3xXexX1xX164xXdxX3xXexX1xX143xX4xX3xX1xXdxX43xX15xX3xX4bxX143xX3xXd5xX15xX3xX4xX328xX3xX7xX32bxX3xX4bx13b2bxX3xX5xXdxX43xX23xX3xX38xX23xX18bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX88xX22xX3xX4bxXffxX15xX3xX4xX163xX3xX88xX299xX3xX4bxX143xX3xXd5xX15xX3xX7xX3dxX15xX3xX58xX23xX28exXexXddxX3xX4xX28exXbxX3xX88xX299xX3xX38xX23xX3dxX15xX3xX5x125efxX3xX13xX13xX13xX142xXddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xXexXdxX23axXbxX3xXexX2f8xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xX26xX15xX16xX3xX9axX9bxXa9xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX3xX5xX299xX3xX4xXd5xX15xX3xX7exX26xX3xXexX1xX23xX26xX4xX3xX4xXd5xX4xX3xXbxX1x185dfxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX43xXbxX3xX88xX2f8xXddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xXd5xX4xX3xXc7xXcxXcxX3xX20xX3dxX3exX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX4xXd5xX4xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xXddxX3xXexX1xX1e1xX3xXexX76xX28exX15xX7dxX3xXcxX34xX15xX1xX3xX20xX23axX15xX3xXexX1xX164xXdxX3xX20xXdxX2f0xX3exX3xX9axX99xX5bxX99xX9bxX5bxX98xX99xX98xX99xXddxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX20xX59xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xX26xX15xX16xXddxX3xX7exX18bxX3xXexX76xX34xX3xXexXf0xX15xX16xX3xX7xX18bxX3xX2xX99xX9dxX99xX3xX4xXd5xX15xX3xX7exX26xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX3xX20xX3dxX3exX3xX15xX1x18e94xX15xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xX3xXexX15exXdxX3xX98xX99xX27exX5bxX98xX99xX27exX3xX58xX59xXddxX3xXexX1xX1e1xX3xXexX76xX28exX15xX3xXexX76xX175xX15xX3xX20xX1e1xX6xX3xX7exX299xX15xX3xXexX1cxX15xX1xXddxX3xX7exX3dxX6bxX3xX20xX3dxX3exX3xX7exX2cexX15xX1xX3xX38xX23xXffxX15xX3xX4xX151xX3xXa5xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xX38xX23xX3axX5bxX3xX99xX2xX3xX58xX59xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX4xX1xX1cxX3xX20xX15exX6bxX3xX4xX181xX6xX3xX6axX26xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX4bxX3axXaxX12xXcdxX1xXd5xXexX3xX7exXdxX2f0xX23xX3xXexX15exXdxX3xX5xXf8xX3xX76xX6xX3xX38xX23xXffxX15xXddxX3xX168xXdxXd5xX3exX3xX20xX18bxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1cxX15xX1xX3xX7exXdxX2f0xX23xX3xX4bxX163xX328xX15xX16xX3xX88xX299xX3xX20xXd5xX15xX1xX3xX16xXdxXd5xX3xX4xX6xX6bxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x11ea1xX15xX3xXexX76xXd5xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX43xX3exXddxX3xX389xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXf0xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX8ex13dfexX3xX5xX23xX497xXexXddxX3xX7xef44xX15xX3xX7xX299xX15xX16xX3xX15xX1xX497xX15xX3xX88xX299xX3xX1xX6bxX299xX15xX3xXexX1xX299xX15xX1xX3xX58xX23xX28exXexX3xX7x129baxX4xX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX88xX2f8xX3xX4xX181xX6xX3xX4xXd5xX4xX3xX4xXd5xX15xX3xX7exX26xX3xX20xX163x171a9xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xX26xX15xX16xX3xX20xX3dxX3exX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX4xX1xX48xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xX7dxX3xXcfxX154xX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX1xX28exX15xX3xX3exX15exX15xX1x16e33xX3x14f06x11605xX4xX3xX4bx12d4axX3xX4xX3ddxX15xX3xX15xX1xXdxX22xX23xX3xX8exX1xX151xX3xX8exX1x194c6xX15xXddxX3xX88xX28exXexX3xX88xX3dxX3xX7xX6bxX15xX16xX3xX3ex148f6xXdxX3xX4xXd5xX15xX3xX7exX26xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX58xX59xX3xX4xX58exX15xX3xX15xX175xX23xX3xX4xX6xX6bxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX58exX15xX3xXexX76xXd5xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX43xX3exXddxX3xX8exX1xX5d8xX4xX3xXbxX1xX2f8xX4xX3xX8exX1xX151xX3xX8exX1xX64dxX15xX3xX4xX1xX181xX3xX20xX26xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX175xX15xX3xX4xX48xX23xXddxX3xX1x119aaxX4xX3xXexX497xXbxX3xX20xX2f0xX3xXexXdxX23axXbxX3xX4xX497xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX88xXdxX43xX4xXddxX3xX20xX1e1xX6xX3xX7exX299xX15xX3xXbxX1xX2f8xX3xXexX76xXd5xX4xX1xX3xX20xX2f0xX3xX1xX6bxX299xX15xX3xXexX1xX299xX15xX1xX3xXexX18bxXexX3xX15xX1xXdxX43xX3exX3xX88xX2f8xX3xX4xX1xX34xX15xX1xX3xXexX76xX1e1xX3xX20xX163xX5f5xX4xX3xX16xXdxX6xX6bxX7dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX23xXexX1xX6bxX76xXaxX12x17444xX23xX6xX15xX16xX3xXc7xX163xX15xX16xX0xX5bxXbxX12

Quang Hưng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”

Giải pháp đồng bộ “2 trong 1”
2020-09-30 08:10:17

PTĐT - Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có khoảng 380.000 học sinh, đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo, vì vậy, việc giáo dục nâng cao nhận...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long