Cập nhật:  GMT+7
c60bxd997x11de4x11bd9xf366x11a0cxed59xc7f6x1364fxX7xcd58xd323xe66fx12e11x13b38xd823xX5xd959xXaxf995x130e5x12aa8xX13xX14xX3xXexcd97x114cfxX1xX3xXex13a6fxX6x13e18xX3xX1xcf5bxX3xXexX1exc946xX3xe8afxfbc4x141fexX3x11638x132bbxX1ax1448exX3xX1axX1x1170fxX3x12609x14b5exf9f8xXdxX3x11a63x105f8xX3xX4x119b5xX1axX30xX3x11266xX20xX34xX1axe3a5xX0x11099xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142eaxX10xX6xX2dxXaxX12x1118axX1xXdx12d11x12dc9xX3xX2xfc4cxX49x12280x13978xX3xX13xXdxd9e9xX1axX3xX43xX20xX34xX1axX3xX13xX6xX20xX3xX43xfc5cxX1axX30xX3xdaccxX13xX14xX13xX14x12c27xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexee0axX3xX4xX1xf8acxX4xX3xXexX1exX6xX20xX3xe916xXdxX1axX1xX3xXbxX1x10a7dxX3xX1xX23xX3xXexX1exX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX30xX3xX1axX1xX34xX3xX36xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX1axX30xX3xX43xX20xX34xX1axX47xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX1xd2c4xX3xX14xX23xX3xXcxX1xXccxX3xXcxX1xX62x14d26xX1axX3x14c77xX3xX5xX34xX3xX43xX20xX34xX1axX3x1210fxXdxX6cxX1axX3xX4xf173xX3xX1xX20xX34xX1axX3xX4x13080xX1axX1xX3xX43x11db2xX4xX3xd360xXdx14036xXexX3xX96xX1xXebxX3xX96xX1x10ce6xX1axX3xXexX1xX62xX79xX4xX3xX5exX14xX5ex100a6xX3xXcxX1exf9cfx11109xX1axX30xX3xX37xXd8xX3cxX3xX1axX20xX1axX3xcb32xX62xX2axX1axX3x12630xX62xX6xX1axX30xX68xX3xX4xX116xX3xXexX1ex11f5bxX3xfeeexX3xX96xX1xX62xX3x10ae7xX68xX3xX29x126afxX3x12ee5xf765xX4xX3xX112xeb04xX1axX68xX3xX1xX62xX2bxXfdxX1axX3xXcxX6xX3cxX3xdb7axX3fxX1axX30x128efxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX20xX1axXaxX12xX0xXdxX3cxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX1axXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXax10861xXdxX2dxXexX1x1220dxX3xX2xfa07xX196xX196xXbxX29xd13exX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX193xX3xX65xX67x12b0fxXbxX29xX19bxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX49xX49xX4xX159xXfbxX6xX20xXbxX1xX62xXexX1xX20xX159xXe5xX1axX49xX2dxX10xX7xX96xXexX20xXbxX49xX1axX10xX18exX7xX49xdd43xX13cxX1d0xX196xX49xX2xX2xX2xX2dxX13cxX1d0xX1d0xX2xX2xX13cxX196xXexe371xX2xc635xX65xX5xX67xXdbxXdxX3cxX30xXdbxef74xX13cxX13cxX1a7xX159x13feaxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exX6xX20xX3xX1xX23xX3xXexX1exX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX30xX3xX1axX1xX34xX3xX36xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX1axX30xX3xX43xX20xX34xX1axX47xXaxX3xX18exXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX196xX196xX196xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX65xX67xX1a7xXaxX3xX49xX12xX3xX14x12edfxXdxX3xX2dxXdxXfdxX1axX3xX5xX140xX1axX1xX3xX43xX250xX20xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xXexX1exX6xX20xX3xXfbxXdx12e3axX62xX3xXexX1exX116xX1axX30xX3xX1xX23xX3xXexX1exX27xX3xX67xX196xX3xXexX1exXdxXfdxX62xX3xX43x1075bxX1axX30xX3xX4xX1xX20xX3xX30xXdxX6xX3xX43x125bfxX1axX1xX3xX4xX1xXccxX3xX14xX23xX3xXcxX1xXccxX3xXcxX1xX62xXd8xX1axX159xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX20xX2dxX2bxXaxX12xX5exX1xXccxX3xXcxX1xX62xXd8xX1axX3xX5xX34xX3xX5xX6xX20xX3xX43xX79xX1axX30xX3xX4xX1xX9dxX1axX1xX3xXexX1exX20xX1axX30xX3xX30xXdxX6xX3xX43xX299xX1axX1xX3xX1axX62xX3fxXdxX3xX13cxX3xX4xX20xX1axX3xX1axX1xc96dxX68xX3xXexX1exX20xX1axX30xX3xX43xXebxX3xX3cxX79xXexX3xX1axX30xX116xX117xXdxX3xX4xX20xX1axX3xXfbxXccxX3xXfbxX250xXdxX3xX1axX140xX20xX68xX3xX96xX1xX3fxX1axX30xX3xXexX1xX272xX3xXexX2exX3xX4xX1xX106xX3cxX3xX7xXebxX4xX3xXfbxXf3xX1axX3xXexX1xX2axX1axX19bxX3xX4xX1xX28cxX1axX30xX3xX5xX250xXdxX3xX3cxX143xX4xX3xXfbxXfdxX1axX1xX3xX1xXdxX272xX3cxX3xX1axX30xX1x1145axX20xX3xXexX1xX116xX117xX1axX30xX3xX29xX62xX2bxX6cxX1axX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX43xXdxX61xX62xX3xXexX1exXccxX3xXexX250xXdxX3xXfbxXfdxX1axX1xX3xXe5xXdxXfdxX1axX19bxX3xXfbxX34xX3xX1axX79xXdxX3xXe5xX34xX3xX3cxfab1xX3xX4xX1xX28cxX1axX30xX3xX4x11d12xX6xX3xX4xX1xXccxX3xXcxX1xX62xXd8xX1axX3xX30xXdxX34xX3xX2bxf1ebxX62xX3xX96xX1xX3fxX1axX30xX3xX4x14a23xX1axX3xX96xX1xXf3xX3xX1axX106xX1axX30xX3xX5xX6xX20xX3xX43xX79xX1axX30xX159xX3xX5exXf3xX3xX30xXdxX6xX3xX43xX299xX1axX1xX3xX65xX3xX1axX30xX116xX117xXdxX3xX7xc668xX1axX30xX3xXexX1exX20xX1axX30xX3xX4xX106xX1axX3xX1axX1xX34xX3xX4xX3bxXbxX3xX1e1xX3xX29xX62xX3e4xX1axX30xX3xX4xX3bxXbxX159xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX20xX2dxX2bxXaxX12xX14xX116xX27xX4xX3xX13xX14xX13xX14xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1xX23xX3xXexX1exX27xX3xX67xX196xX3xXexX1exXdxXfdxX62xX3xX43xX28cxX1axX30xX3xXexX1exX9dxX4xX1xX3xXexffe7xX3xX128xX62xd9b3xX3xX36xX37xX38xXdxX3xX3bxX3cxX3xX4xX3fxX1axX30xX3xX43xX20xX34xX1axX47xX3xX4xeb3exX1axX30xX3xX7xX2exX3xX30xXdxX134xXbxX3xX43xd780xX3xX4xX39dxX6xX3xX6xX1axX1xX3xX10xX3cxX68xX3xX43xX28cxX1axX30xX3xX1axX30xX1xXdxXfdxXbxX68xX3xX30xXdxX6xX3xX43xX299xX1axX1xX3xX4xX1xXccxX3xXcxX1xX62xXd8xX1axX3xX43xX6xX1axX30xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX30xX3xX1axX30xX3fxXdxX3xX1axX1xX34xX3xX4xX3bxXbxX3xXfbxX3e4xX1axX3xX3cxfbf5xXdxX3xXe5xX4bbxXdxX3xX2dxXdxXfdxX1axX3xXexX9dxX4xX1xX3xX65xX67xX3cxX1d0xX68xX3xXexX8axX1axX30xX3xX96xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX9dxX3xX96xX1xX20xXf3xX1axX30xX3xX1d0xX1e1xX196xX3xXexX1exXdxXfdxX62xX3xX43xX28cxX1axX30xX159xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX20xX2dxX2bxXaxX12xXcxX250xXdxX3xX4xX1xX116xX147xX1axX30xX3xXexX1exX299xX1axX1xX68xX3xX13xX14xX13xX14xX3xX1xX62xX2bxXfdxX1axX3xXcxX6xX3cxX3xX155xX3fxX1axX30xX68xX3xX5exX14xX5exX112xX3xXe5xX34xX3xXcxX1exX116xX117xX1axX30xX3xX37xXd8xX3cxX3xX1axX20xX1axX3xX123xX62xX2axX1axX3xX128xX62xX6xX1axX30xX3xXexXf8xX1axX30xX3x1344exX62xX34xX3xX1xX23xX3xXexX1exX27xX3xX4xX1xX20xX3xX30xXdxX6xX3xX43xX299xX1axX1xX3xX4xX1xXccxX3xXcxX1xX62xXd8xX1axX68xX3xX43xX79xX1axX30xX3xXe5xXdxX6cxX1axX3xX4xX1xXccxX3xX4xX3e4xX3xX30xX143xX1axX30xX3xXe5xX116xX27xXexX3xX559xX62xX6xX3xX96xX1xXebxX3xX96xX1xX106xX1axX68xX3xXe5xX116xX147xX1axX3xX5xX6cxX1axX3xXexX1exX20xX1axX30xX3xX4xX62xX79xX4xX3xX7xX3e4xX1axX30xX159xe5afxX5bexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf57axX62xXexX1xX20xX1exXaxX12xX14xX106xX1axX30xX3x11d8dxX1xX20xX6xX0xX49xXbxX12

Đăng Khoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long