Cập nhật:  GMT+7
1c8fx2765x455ex2852x6da1x2bbfx51cdx95d1x80a1xX7x1f81x9927x327fx2e58x2e6ex7536xX5x4841xXax2effx946dx5a1fx495ax4a0fxX3xX4xX6x3767xX3xX1xXdx7d77x8c24xX3xX5x77d3xX4x9536xX3xX1xXdxX1exX1fxX3x4f96xX1fx52c0xX3xX2bxX1fxX2dxX15xX3xX5x87b8xX3xX15xX1x6082xX3xX15x59e8x4b81xX4xX3x9610x52cdxX3x9517x6985x8cdbxX44xX0x592dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1ax6248x4087xXaxX12xX0xXdx8e23xX16xX3xX7x2b08xX4xX9xXaxX48xX48xX4x945bx2e3fxX6xX1axXbxX1xX1fxXexX1xX1axX6axX40xX15xX48xX59xX10xX7x4a0exXexX1axXbxX48xX15xX10x6182xX7xX48x304bx33ccx93aexX87xX48xX87x4bc3xX59xX87xX2xX2xX86x82b9xX87x2a77xXexX2xX91x94d0xX91xX91x9781xX5xX2xX6ax7475xXbxX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1axX59xX5axXaxX12xXcxX1fxX5ax9c71xX15xX3xXexX63xX1fxX5axX41xX15xX3xX43xX44xX45xX44xX3xX4xX1xX1axX3x2a32xX1axX39xX15xX3xX40xXdxXbdxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxXbdxX15xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1axX59xX5axXaxX12x3f97xXcx1ddexXcxX3x329cxX3xXcxX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX2dxXdxX3xX4x5e6cxX4xX1xX3xX4xX1x89f2xX15xX1xX3xX7xX10fxX4xX1xX3xX43xX2dxX1axX3xX1xXdx4b40xX5fxX3x40f1x9597xX3xX1x24b5xXdxX3x7ed7xX43xX44xX45xX44x6c05xX3xX40xX39xX3xX16xXdxX6xX1axX3xX4xX1x241bxX3xXexXdxXbdxX1fxX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexX63xXdxX124xX15xX3xXd0x7784xXdxX3xXexX3cx3136xX15xX16xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX16xXdxX6xX3xX43xX44xX45xX44xX3xXexX1xX10xX1axX3xX13xX16xX1x5f4axX3xX2bxX1fxX5ax6b47xXexX3xX7xX152xX3xX2xX85xX9axX48xX13x3fbaxXfex6b8axXf9xX3xX40xX39xX3xX13xX16xX1xX171xX3xX2bxX1fxX5axX176xXexX3xX7xX152xX3xX2xX86xX85xX48xX13xX181xXfexX183xXf9xX3xX4x1f17xX6xX3xX183xX1xX115xX15xX1xX3xXbxX1xX1a2xX24xX3xXexX1x4acexXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX2bxX1fxX6xX24xX3xX15xX1x99c7xX5fxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX5xX22xX4xX24xX3xX1xXdxX1exX1fxX3xX2bxX1fxX2dxX3xX2bxX1fxX2dxX15xX3xX5xX35xX3xX15xX1xX39xX3xX15xX3cxX3dxX4xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX44xX24xX3x1dacx1db2xX3x7360xX6xX1axX3xXd0xX12bxX15xX16xX3xXfexX3xXcxX1xX3cx5136xX15xX16xX3xX6bxXdxX15xX1xX3xX40xX39xX3xX45xX128xX3xX1xX12bxXdxX3xXd0xX128xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX3xX2xX3xX59xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbx3770xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xX9axX3xX59xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xXexX63xXbdxX15xX3xXd0xX171xX6xX3xX6bxX39xX15xX3xXexX13fxX15xX1xX6axX3xX43xX44xX45xX44xX3xXexX13fxX15xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xXex5b93xXdxX3xX87xX86xX97xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX24xX3xXexX63xX1axX15xX16xX3xXd0x63d7x89fdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX3xX4xX1xX1fxX5axXbdxX15xX3xX15xX16xX39xX15xX1xX3xXexX1xX10xX1axX3xX7bxX176xX3xX1xX1axX294xX4xX1xX2abxX3xX2xX2xX86xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX3xX4xX1xX1fxX5axXbdxX15xX3xX15xX16xX39xX15xX1xX3xXd0xX12bxXexX3xX127xX1fx84f0xXexX2abxX3xX2xX85xX2xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3x8f12xXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xX15xX12bxXdxX3xX6bxX12bxX3xX4xX20bxX3xX2bxX1fxX6xX15xX3xX43xX44xX45xX44xX2abxX3xX8bxX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3xX30cxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX3xX7x899bxX3xX59x7dfdxX15xX16xX3xX5xX6xX1axX3xXd0xX12bxX15xX16xX2abxX3xX87xX2xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3xX30cxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xX4xX20bxX3xX7xX1fbxX3xX30cxX183xX43xX3xX43xX44x6dafxXcxX2abxX3xX2xX2xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3xX30cxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xXd0xX294xXdxX3xX5xX35xX3xXexX1xX1fxX24xX3xXd0xX294xXdxX3xX59xXdxX1exX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX63xX2dxX2abxX3xX8bxX93xX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX243xX3xXbxX1xX152xXdxX3xX1xX157xXbxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX24xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX24xX3xX16xXdxX10fxX5fxX3xX7xX10fxXexX3xX5xXdxXbdxX15xX3xX15xX16xX39xX15xX1xX2abxX3xX2xX9axX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1axX59xX5axXaxX12xX181xX1fxX6xX3xX4x93f0xX15xX16xX3xXexX10fxX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX24xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX24xX3xX16xXdxX10fxX5fxX3xX7xX10fxXexX3xXd0xX128xX3xXbxX1xX10fxXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX40xXdxX3xXbxX1xX294xX5fxX3xX4xX10fxX4xX3xX2bxX1fxX5axX3xXd0xX171xX15xX1xX3xX43xX44xX45xX44xX24xX3xX43xX44xX376xXcxX24xX3xX43xX44xXcxX13xX3xX15xX1xX3cxX3xX2abxX3xXfbx29ecxX15xX16xX3xX7bxX35xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX43xX44xX45xX44xX3xX7bxX1xX40exX15xX16xX3xXd0x2a95xX5axX3xXd0xX1a2xX24xX3xX5fx42fexX4xX3xXexXdxX41xX15xX3xX5xX3cxX20bxX15xX16xX3xXd0xX46exX15xX16xX3xX7bxX35xX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xX6bxX2dxX1axX3xX1xXdxX124xX5fxX3xX127xX128xX3xX1xX12bxXdxX3xX7bxX1xX40exX15xX16xX3xXd0x55a4xX15xX16xX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX176xX24xX3xX4xX1x6d4axX5fxX3xX15xX12bxXbxX24xX3xX15xX157xX3xXd0x555exX15xX16xX3xX7bx94c8xX1axX3xX59xX39xXdxX24xX3xX4xX1xX4cfxX5fxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1axX10fxX15xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX1xX176xX3xXd0xX12bxX3xXexX63xX157xX3xX4xX2fcxXbxX3xX4xX1xX1axX3xX15xX16xX3cxX1b2xXdxX3xX5xX6xX1axX3xXd0xX12bxX15xX16xX6axX3xX1fdxX22xX4xX3xX5xX3cxX157xX15xX16xX3xX4xX1xX48exX4xX3xX15xX46exX15xX16xX3xXd0xX128xX3xXexX63xX1fxX5axX3xXexX1xX1fxX3xX59xX1axX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xXexX1xXdxX176xX1fxX3xXexX1xX1b2xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX40exX15xX16xX3xXexX10fxX4xX24xX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xXexX1xXdxX176xX1fxX3xX5fxX48exX4xX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xX40xX3dxXdxX3xXex71daxX15xX16xX3xX7xX152xX3xXexXdxX41xX15xX2abxX3xX93xX91xX9axX6axX8bxX97xX97xX6axX91xX86xX9axX3xXd0x896dxX15xX16xX243xX3xXfbxXdxX41xX1fxX3xX4xX1xX13fxX15xX1xX3xX16xXdxX2dxX5fxX3xX59xX1axX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xX7xX6xXdxX3xXd0xX152xXdxX3xXexX3cxX157xX15xX16xX24xX3xXexX1x3e07xX6xX3xXexX1xX1b2xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX24xX3xXd0xX2aaxX15xX16xX3xXexX63x611exX15xX16xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xXexX63xX1fxX5axX3xX16xXdxX2dxX5fxX2abxX3xX85xX6axX93xX86xX87xX6ax3031xX86xX86xX3xXd0xX594xX15xX16xX243xX3xX45xX1fxX2fcxXexX3xXexX1axX10fxX15xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX594xXdxX3xX40xX41xX3xX2bxX1fx2bdcxX3xX43xX44xX45xX44xX3xX40xX3dxXdxX3xXexX57axX15xX16xX3xX7xX152xX3xXexXdxX41xX15xX3xX5xX39xX2abxX3xX2xX2xX6axX5f1xX8bxX86xX6axX8bxX85xX9axX3xXd0xX594xX15xX16xX243xX3xXcxX1xX1fxX3xX1xX594xXdxX3xX40xX41xX3xX2bxX1fxX612xX3xX43xX44xX376xXcxX3xX59xX1axX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX20bxX3xX7xX1fbxX3xX30cxX183xX43xX3xX43xX44xX376xXcxX3xX4xX1xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX2bxX1fxX5axX3xXd0xX171xX15xX1xX2abxX3xX97xX5f1xX6axX91xX9axX85xX6axX93xX86xX86xX3xXd0xX594xX15xX16xX6axX3xXfbxX594xX15xX16xX3xXexX1xX1b2xXdxX24xX3xX1fxX152xX15xX3xX15x6e24xX15xX3xX4xX40exX15xX16xX3xXexX10fxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX63xX2dxX3xX4xX1xX176xX3xXd0xX12bxX3xX43xX44xX45xX44xX24xX3xX2bxX1fxX2dxX15xX3xX5xX35xX3xXexXdxX41xX15xX3xX5fx1d1axXexX24xX3xX2bxX1fxX2dxX15xX3xX5xX35xX3xXexX39xXdxX3xX4xX1xX115xX15xX1xX3xXfexX3xX30cxX176xX3xXexX1axX10fxX15xX3xXexX63xX1axX15xX16xX3xX1xX1exX3xXexX1xX152xX15xX16xX3xX43xX44xX45xX44xX243xX3xX40xXdxX1exX4xX3xX4xX2fcxXbxX24xX3xX2bxX1fxX2dxX15xX3xX5xX35xX24xX3xX7xX345xX3xX59xX348xX15xX16xX3xX7xX57axX3xX43xX44xX45xX44xX3xX1fbxX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX20bxX3xX2bxX1fxX6xX15xX24xX3xX59xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX6axX6axX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1axX59xX5axXaxX12xX43xXbdxX15xX3xX4xX294xX15xX1xX3xX4xX40exX15xX16xX3xXexX10fxX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX63xX6xX24xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xX1faxX1fbxX3xX1fdxX6xX1axX3xXd0xX12bxX15xX16xX3xXfexX3xXcxX1xX3cxX20bxX15xX16xX3xX6bxXdxX15xX1xX3xX40xX39xX3xX45xX128xX3xX1xX12bxXdxX3xX4x4ec5xX15xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXf9xX1xXdxX176xX1fxX3xXexX22xX3xX7bxXdxX124xX5fxX3xXexX63xX6xX3xXex9823xX15xX1xX3xX1xX7bcxX15xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX2bxX1fxX5axX3xXd0xX171xX15xX1xX3xX4xX1a2xX6xX3xXbxX1xX10fxXbxX3xX5xX1fxX4cfxXexX3xX5xX6xX1axX3xXd0xX12bxX15xX16xX3xXexX63xX1axX15xX16xX3xXd0xX2aaxX3xX4xX2aaxX3xX40xXdxX1exX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX43xX44xX45xX44xX3xXexX294xXdxX3xX59xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xXd0xX124xX3xX59xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xXexX22xX3xX63xX39xX3xX7xX1axX10fxXexX24xX3xXd0xX10fxX15xX1xX3xX16xXdxX10fxX3xX40xXdxX1exX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX294xXdxX3xXd0xX20bxX15xX3xX40xX171xX3xX40xX39xX3xX7bxX171xXbxX3xXexX1xX1b2xXdxX3xX7bxX1xX69cxX4xX3xXbxX1xX348xX4xX3xX15xX1x41aexX15xX16xX3xX15xX12bxXdxX3xX59xX1fxX15xX16xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX1xX1axX6cbxX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXd0xX486xX5axX3xXd0xX1a2xX24xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xXd0xX4c0xX15xX16xX6axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59eexX1fxXexX1xX1axX63xXaxX12xX183xX1xXdx5eccxX15xX1xX3x8ea7xX46exX15xX0xX48xXbxX12

Chính Văn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thổi hồn vào hiện vật lịch sử

Thổi hồn vào hiện vật lịch sử
2020-11-04 20:18:45

Trong số 12.000 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Quân khu 2, nhiều hiện vật mang lại cho Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đinh Thị Thu...

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở Hưng Long

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở Hưng Long
2020-11-03 08:20:42

PTĐT - Xác định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua xã Hưng Long, huyện Yên Lập đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long