Cập nhật: 22/05/2022 10:17 GMT+7
b741xf658xe73dxfd1dx11472x147f9x149e2xd2eex146ccxX7xe183xbbc3x13fe7xcdb6x1233bx12adcxX5x101c1xXaxcc21x14374xX1x127dfxX3xXcxX1xe77bxX3xfcb3x14977xX6xX3xda0cx122d6xd147xf90dxX3xX1fxXdxe69axX21xX3xb993xee2fxX21xX22x14958xX3xX5xX1cx11a28xX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX6x13f40xX3xX21xX1x10c36xXexX3xX2xc537x13607x10374xX44xX1bxX1bxX0xc341xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfceexX10xX6xX1fxXaxX12x1307bxX3bxX3x116acxX21xX1xX3xX1xX1cxbf14xX21xX22xX3xX4xb7cfxX6xX3xXexX1x11ac7xXdxX3xXexXdx10f49xXexX2dxX3xX1bxXdx10485xX21xX3x11163xc509xX4xX3xX1xXdxX26xX21xX3xd28cxX6xX21xX22xX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xX89xX31xXexX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX1fxXdxX26xX21xX3xX29xX2axX21xX22xX45xX3xXcxX29xc6d4xX21xX3xX89xde59xX6xX3x142ecx11489xX21xX3xXex14656xX21xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX2dxX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xX21xX22xXb6x1103fxX3x10337xX2xX4axdef8xX3x14a14xXb6xX3xX7x11756xX21xX22xX3xX21xX6xXd0xX3xXd2xXd2xX4axXd5xX3xX89x14236xX3xX4xd17dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXd7x13ab5xX6xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX3bxX2dxX3xX4xXecxX3xX21xe91bxXdxX3xX1bxX1cxX6xX3xX29xX3fxXexX3xXexX3bxX2dxX3xX5xX1cxX31xX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xXd7xXb6xX3bxX3x126f5xX1xX3bxX62xX21xX22xX3xXexXf3xX3xee02xX2xX45xX43xX1bxX1bxX3x10407xX3xX2xX43xX44xX45xXd2xX3xX1bxX1bxX45xX3xXcxX29xX3bxX21xX22xX3xX89xXecx11c76xX3xXcxc8ffxXdxX3x137baxXe9xX3xd4baxX20xX21xX22xX3x13d03x107a8x12aa6xX2dxX3xX1xX155xXd0xX26xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3x119b9xX103xX21xX3xX5xX1cxX31xX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX3bxX3xX21xX1xX3fxXexX3xX5xXb6xX3xX2xX43xX44xX45xX44xX1bxX1bx120e6xX3xX14bxXe9xX3xX59xXdxX7dxX21xX3xbe24xX1cxX103xX21xX22xX2dxX3xX1xX155xXd0xX26xX21xX3xX59xX148xX3xX59xf746xX6xX3xX5xXb6xX3x114c2xXd5xX45xXd2xX1bxX1bxX185xX3xX14bxXe9xX3xXcxXdxXaexX21xX3xX18fxX1cxX103xX21xX22xX3xX1xX155xXd0xX26xX21xX3xX153x12ed7xX1bxX3x11582xX1xXaexX3xX5xXb6xX3xX44xX2xX2dx115a9xX1bxX1bxfc89xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3bxX1fxXd0xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX21xXexX10xX29xX3xX1fxX1xXdxX1fxX10xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXax123e8xXdxX1fxXexX1xX145xX3xX44xfb7exXd5xXbxX14bxX185xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX145xX3xX1d0xXd2xX44xXbxX14bxX185xX3xX1fxXdxX7xXbxX5xX6xXd0xX145xX3xXb5xX5xX3bxX4xX120xX185xX3xX1bxX6xX29xX22xXdxX21xX131xX5xX10x12ae1xXexX145xX3xX6xX155xXexX3bxX185xX3xX1bxX6xX29xX22xXdxX21xX131xX29xXdxX22xX1xXexX145xX3xX6xX155xXexX3bxX185xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX45xXb5xX6xX3bxXbxX1xX155xXexX1xX3bxX45xXd7xX21xX4axX1fxX10xX7xX120xXexX3bxXbxX4axX21xX10xX20bxX7xX4axXd2xXd2xXd2xX2xX4axX1d0xfba6xX1fxXd2xX43xXd5xXd5xX2xXd2xX1d0xXexX44xX289xX289xX12axX5xX2xX43xX131xXexX131xXdxX131xX14bxX155xX131xX21xX22xX131xX2xX131xX14bxX44xX213xXd5xX14bxX43xX14bxX45xe477xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX1fxXdxX26xX21xX3xX29xX2axX21xX22xX2dxX3xX5xX1cxX31xX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xX4xX6xX3bxX3xX21xX1xX3fxXexX3xX2xX43xX44xX45xX44xX1bxX1bxXaxX3xX20bxXdxX1fxXexX1xX9xXaxX44xX213xXd5xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1d0xXd2xX44xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3bxX1fxXd0xXaxX12xX5fxbce9xX3xXb5xXdbxX3bxX3xXexXf3xX3xX21xX22xXb6xXd0xX3xXd2xXd2xX4axXd5xX3xX131xX3xXd2xX1d0xX4axXd5xX2dxX3xX68xX3xX4xXdbxX4xX3xX21xX103xXdxX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xXexXbaxX21xX1xX3xX4xXecxX3xX1bxX1cxX6xX3xXd7xXf3xX6xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX3bxX3xXd7xXb6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xXd7x1488cxXdxX3xX5xX1cxX31xX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xf37dxX3xXb5xXdxX77xX21xX3xXexXf3xX3xX289xX43xX1bxX1bxX3xX131xX3xX2xX12axX43xX1bxX1bxX2dxX3xX4xXecxX3xX21xX103xXdxX3xXexX29xXaexX21xX3xX2xXd5xX43xX1bxX1bxX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xXecxX3xX120xX1xX62xX3xX21xe283xX21xX22xX3xX14bxX62xXd0xX3xX29xX6xX3xX5x14acexX4xX2dxX3xX7xbec1xXexX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xX89xXdbxX3xXd7xXb6xX3xX22xXdxXecxX3xX22xXdxf0b8xXexX3xX1bxX148xX21xX1xX45xX3xXcxXf3xX3xX21xX22xXb6xXd0xX3xXd2xXd5xX4axXd5xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXd7xXf3xX6xX2dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXexX3bxX3xX68xX3xX120xX1xX155xX3xXd7xX322xX4xX3xXexXbaxX21xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xXecxX3xX120xX1xX62xX3xX21xX3bexX21xX22xX3xX22xXdxX62xX1bxX3xX1fx1037cxX21xX45xX3x13abdxX1cxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX1a0xX21xX3xX4xXecxX3xX120xX1xX62xX3xX21xX3bexX21xX22xX3xX120xX3cfxX3bxX3xX1fxXb6xXdxX45xX3xX153xX62xX21xX1xX3xXb5xXdbxX3bxX3xX4xX3fxXbxX3xX89xX2axX3xX29xX6dxXdxX3xX29xX3bxX3xXexX1xXdxXaexX21xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX3bxX3xX1bxX1cxX6xX3xX5xX36exX21xX2dxX3xX5xX3caxX4xX3xX7xX3cfxXexX3xXd7xXb6xX3xX1bxX1cxX6xX3xX89xXdbxX145xX3xX153xX3fxXbxX3xX2xX45xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX3bxX1fxXd0xXaxX12xX437xX1cxX6xX3xX5xX36exX21xX3xX120xX3cfxX3bxX3xX1fxXb6xXdxX3xX89xXe9xX3xX22xecfaxXd0xX3xX62xX21xX1xX3xX1xX1cxX68xX21xX22xX3xX89xX77xX21xX3xX1xX3bxX148xXexX3xX89xX2axX21xX22xX3xX7xX62xX21xX3xX14bxX155xX3fxXexX3xX4xX6dxX6xX3xX21xX22xX1cxX72xXdxX3xX1fxX4c8xX21xX3xX4xf6c5xX21xX22xX3xX21xX1xX1cxX3xX1bxX2axXexX3xX7xX3caxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xX148xXdxX3xXd7xX7dxX3xX1xX3bxX6xX3xX1bxXb6xX155xX45xX3xX14ex1095cxX3xX89xX62xX1bxX3xXb5xX62xX3bxX3xX6xX21xX3xXexX3bxXb6xX21xX3xX21xX22xX1cxX72xXdxX3xX1fxX4c8xX21xX3xX4xX433xX21xX3xX4xX1xX6dxX3xX89xX2axX21xX22xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX1fx130eexXdxX3xXexX1xX20xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX1fxX322xX3xXb5xXdbxX3bxX3xXexX1xX72xXdxX3xXexXdxX77xXexX185xX3xX1xX148xX21xX3xX4xX1xX77xX3xX1fxXdxX3xX4xX1xX155xXd0xX521xX21xX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xX1bxX1cxX6xX3xX5xX4fbxX185xX3xX4xX1xX15xX3xd423xX3xc5d8xX155xX6xX21xX3xX7xXdbxXexX3xX4xXdbxX4xX3xX1fxX3fxX155xX3xX1xXdxX26xX155xX3xX14bxX62xXd0xX3xX29xX6xX3xX5xX4fbxX3xX595xX155xX3cfxXexX2dxX3xX7xX148xXexX3xX5xX68xX3xX89xX521xX3xX4xX1xX6dxX3xX89xX2axX21xX22xX3x135eexX21xX22xX3xXbxX1xXecxX185xX3xX5xX155xX20xX21xX3xX4xX1xX15xX3xX593xX3xX7xX148xX4xX3xX89xX433xXd0xX3xX89xX6dxX3xXbxXdxX21xX3xX89xXdxX26xX21xX3xXexX1xX3bxX148xXdxX2dxX3xX89x1410dxX21xX3xXbxXdxX21xX185xX3xX5xX1cxX155xX3xX7xX3caxX3xX89xXdxX26xX21xX3xXexX1xX3bxX148xXdxX3xX4xX5cexX155xX3xX1xX2axX3xX4xX5cexX155xX3xX21xX148xX21xX3xXexX148xXdxX3xX89xXb2xX6xX3xXbxX1xX1cxX103xX21xX22xX3xX89xX521xX3xX5xXdxXaexX21xX3xX1xX26xX3xXexX29xX3bxX21xX22xX3xXexe682xX21xX1xX3xX1xX155xX3caxX21xX22xX3xX120xX1xX1c3xX21xX3xX4xX3fxXbxX2dxX3xXexX155xX4c8xX21xX3xXexX1xX6dxX3xX4xX1xXbaxX3xX89xX148xX3bxX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX1xf9dcxX21xX1xX3xX595xX155xXd0xX7dxX21xX3xX89xXb2xX6xX3xXbxX1xX1cxX103xX21xX22xX3xXd7xXb6xX3xX1xX1cxX36exX21xX22xX3xX1fx100daxX21xX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX103xX3xX595xX155xX6xX21xX3xX4xX1xX5cexX4xX3xX21xX3bexX21xX22xX45xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a26xX155xXexX1xX3bxX29xXaxX12x1411bxX3bexX21xX3xX18fxX6xX21xX22xX0xX4axXbxX12

Văn Lang

Các tin đã đưa

Ước mơ đôi chân lành lặn

Ước mơ đôi chân lành lặn
2022-05-20 15:04:00

baophutho.vn Câu chuyện về cậu bé bại liệt bẩm sinh Hà Đức Mạnh (Lớp 4A, Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1, huyện Tân Sơn) giành được giải Nhất cuộc thi Trạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long