Cập nhật:  GMT+7
4359x86aex96afxb873x44c9x7a04x7dbax943ax51b6xX7x94dfxa6e2xac94x52d9xdc0cx7c94xX5xb351xXax741fxXcx4b7cx63c8x4ad5xX4xX3x46b2xd870xXexX3x5daaxXbxX3xccf4xc659xcb78x61fcxX3xX4xX1x5bf1xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX23xXdxbf64xX19xX3xX22xX23xX1xd5c2x78f6xX3xXexX1xX10xX39xX3xXexXdx4dc9xb423xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX43xX3xX22xX1x7a26xXbxX0x700exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9993xX10xX6xX20xXaxX12x8908x6e1dxX22xX3xXbxX1x70d4xX22xX23xX3x9447xX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1x66e1xX3x8131xb699xX6xX3xX4xa046xX3xX7bxX68xX22xX3x7d47xX32xX22xX3xXexX14xX43xdfe1x983bxX22xX3xcd23x9a85xXexX3xdd61xX3x7589xXdxa6b3xX22xX3xX4xX1xba89xX3xX91xX92xX39xX3xX4xX79xX6xX3xde7axX1xX80xX3xXcxX1xX79xX3xXexX15xX16xX22xX23xX3xX67xX15x9a6bxX22xX23xX3x4ed0xe115xX22xX1xX3xX61xX43x8d36xX3xX7bxX8exX3xXexX1x82b5xX4xX3xX1xXdxXc3xX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX23xXdxX32xX19xX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xX7bx477dxX3xX6xX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xae93x6cd5xX3xX1x6f1axXdxX3xXexX1xX10xX39xX3xX4xX1xX43x5bfaxX22xX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX4fxX22xX3xX91xX6xX3xX4xX1xXdxX8exX43xX3xX1dxXbxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX39xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX91xX39xX92xX22xX3x6335xc7f4xX2xbe9dx7b94xX137xX138xX137xX138x8ec1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87bfxX39xX20xX8dxXaxX12xX0xXexX6xX86xX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX19xX6xX14xX23xXdxX22x98b9xX137xXbxXf7xX3xX6xX43xXexX39xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX52xX52xX4xX140xX86xX6xX39xXbxX1xX43xXexX1xX39xX140xX7bxX22xX52xX20xX10xX7xX97xXexX39xXbxX52xX22xX10x5b2fxX7xX52xX2xX13ax4dfaxX13axX52xX1a7x816cxX20xX1a7xX138x6a81x7f67xdf43xX138xX138xXexX2xX1a7xX1abxX138xX1afxX137xX5xX2xX140x4a8cxXbxX23xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX20xX12xX0xX52xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX20xX12x8ab1xX22xX1xX3xX19xXdxX22xX1xX3xX1xa83bxX6xX0xX52xXexX20xX12xX0xX52xXexX14xX12xX0xX52xXexX6xX86xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXa8xX1xX80xX3xXcxX1xX79xX3xXexX15xX16xX22xX23xX3xX23xXdxX6xX39xX3xX150xXfbxX3x7c30xX6xX39xX3xX91xXfbxX22xX23xX3xX13bxX3xXcxX1xX15xXb8xX22xX23xX3xX86xXdxX22xX1xX3xX7bxXedxX3xc922xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xX4xX1xX79xX3xXexX14xXbdx6a44xX3xXbxX1x69b4xXdxX3xX1xdd70xXbxX3xX7bxX16xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX91xdbccxX6xX3xXbxX1xX15xXb8xX22xX23xX3xXf7xX1dxX4xX3xX91xX24axX22xX1xX16axX3xX7xX23axX3xX1xXfbxX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexX1xX10xX39xX3xXexX1xX43xX3xX22xX1xX4fxXbxbafaxX3xXbxX1xb855xX22xX3xX5xX39xX92xXdxX3xXexX1xX10xX39xX3xX22xX1xX80xX19xX3xX1xXfbxX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexX1xXdxX99xX43xX3xX1xX21xXexX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX4fxX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX24axX4xX1xX3xX7bxX21xX3xXf7xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xX4xXb8xX3xX86xX32xX22xX277xX3xX4x966dxX22xX23xX3xX86xX23axX3xX97xX99xXexX3x626fxX43xX32xX3xXexX14xX15xX16xX4xX3x5b9fxX138xX52xX2xX2xX52xX137xX138xX2xX13axX3xX91xdaafxX3xX5xXedxX19xX3xX4xX68xX22xX3xX4x690bxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXc3xX22xX140xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX39xX20xX8dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX4xX3xX19xX1axXexX3xX1dxXbxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX23xXdxX32xX19xX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xX91xX23axXdxX3xX7bxX16xXdxX3xX1xXfbxX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexX1xX10xX39xX3xXexXdxX42xX43xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX43xX3xX22xX1xX4fxXbxX140xX3xc005xXdxX6xX39xX3xX150xXfbxX3xXcxXedxXdxX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX86xX23axX3xXexX14xX27xX3xX97xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXc3xX22xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX23xXdxX32xX19xX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexX14xX39xX22xX23xX3xX20xXcaxX3xXexX39xX1dxX22xX3xX22xX23xX27bxX22xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX22xX1xXedxX3xX22xX15xX16xX4xX3xX1xd0d4xX22xX23xX3xX22xX68xX19xX140xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX39xX20xX8dxXaxX12xXbcxX23axXdxX3xX7bxX16xXdxX3xX1xXfbxX3xX22xX23xX1xX38xX39xX3xXexX1xXdxX99xX43xX3xX1xX21xXexX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX4fxX22xX3xX20xX24axX4xX1xX3xX7bxX21xX3xXf7xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xX4xXb8xX3xX86xX32xX22xX236xX3xXa8xX1xX80xX3xXcxX1xX79xX3xXexX15xX16xX22xX23xX3xX23xXdxX6xX39xX3xX150xXfbxX3xX20exX6xX39xX3xX91xXfbxX22xX23xX3xX13bxX3xXcxX1xX15xXb8xX22xX23xX3xX86xXdxX22xX1xX3xX7bxXedxX3xX228xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xXbxX1xX23axXdxX3xX1xX23exXbxX3xX7bxX16xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX150xXfbxX3xX22xX23xX1xXdxX42xX22xX3xX4xX2f1xX43xX236xX3xXexX14xXbdxX22xX1xX3xX4x9785xXbxX3xX4xX80xX3xXexX1xX106xX19xX3xX2d0xX43xX8dxX8exX22xX3xXbxX1xX15xXb8xX22xX23xX3xXexX1xX2f1xX4xX3xX1xa338xX3xXexX14xX23exX3xXexX1xX10xX39xX3xX1xX15xX16xX22xX23xX3xX86xX32xX39xX3xX91xX32xX19xX3xX22xX23xX15x8b2fxXdxX3xX20xX27bxX22xX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX4fxX22xX3xX91xX15xX23exX4xX3xX20xX24axX4xX1xX3xX7bxX21xX3xXf7xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xX4xXb8xX3xX86xX32xX22xX3xX86xX24axX3xXexX1xXdxX99xX43xX3xX1xX21xXexX140xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX39xX20xX8dxXaxX12x97bfxX23xX43x6355xX22xX3xX97xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXc3xX22xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX91xX15xX23exX4xX3xX5xX507xX22xX23xX3xX23xX1x6352xXbxX3xXexX7cxX3xX22xX23xX27bxX22xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX22xX1xXedxX3xX22xX15xX16xX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX14xXdxX2e6xX22xX3xX97xXdxX22xX1xX3xXexX99xX3xX13bxX3xXf7xXf8xX3xX1xXfbxXdxX3xX7bxXedxX3xX137xX2xX3xX4xX1xX15xXb8xX22xX23xX3xXexX14xXbdxX22xX1xX3xX19xX21xX4xX3xXexXdxX42xX43xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX91xX39xX92xX22xX3xX137xX138xX2xX13axX13bxX137xX138xX137xX138xX140xX3xX71xX1dxX4xX3xX150xXfbxX3xX97xX1xXdxX3xXbxX1xX27bxX22xX3xX86x8d27xX3xX97xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX4xX1xX15xXb8xX22xX23xX3xXexX14xXbdxX22xX1xX3xX19xX21xX4xX3xXexXdxX42xX43xX3xX2d0xX43xX23axX4xX3xX23xXdxX6xX236xX3xX4xX1xX15xXb8xX22xX23xX3xXexX14xXbdxX22xX1xX3xX19xX21xX4xX3xXexXdxX42xX43xX3xX4xX1xX79xX3xX91xXfbxX22xX23xX3xX86xX23axX3xXexX14xX27xX3xX97xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX27xX3xX91xX2e6xX3xX23xXdxX32xXdxX3xX2d0xX43xX8dxX99xXexX3xXexX1xXdxX99xX43xX3xX1xX21xXexX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX4fxX22xX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX24axX4xX1xX3xX7bxX21xX3xX4xXb8xX3xX86xX32xX22xX3xX4xX79xX6xX3xX1xXfbxX3xX22xX23xX1xX38xX39xX236xX3xX1xXfbxX3xX4xX4fxX22xX3xX22xX23xX1xX38xX39xX140xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX39xX20xX8dxXaxX12xX67xX8exX3xXexX1xX4b7xXdxX3xX91xXdxX2e6xX19xX3xX1dxXbxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX19xX16xXdxX236xX3xX4xX1xX27xX22xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX7x9c7dxX6xX3xX91xX5abxXdxX236xX3xX86xX5abxX3xX7xX43xX22xX23xX16axX3xXcxX27xX22xX1xX3xXexX7cxX3xX22xX23xXedxX8dxX3xX7bxX68xX22xX3xX86xX32xX22xX3xX97xX95xX3xX86xX6xX22xX3xX1xXedxX22xX1xX3xX1xX39x4ff8xX4xX3xX7bxX68xX22xX3xX86xX32xX22xX3xX7xX69axX6xX3xX91xX5abxXdxX236xX3xX86xX5abxX3xX7xX43xX22xX23xX3xX4xX80xX3xX1xXdxXc3xX43xX3xX5xXcaxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXedxX22xX1xX140xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xX39xX20xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX71xX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX79xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
2016-11-17 07:57:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long