Cập nhật:  GMT+7
bcccxd90ex12453xeee3x1554cxff61x17bacx16973x12a73xX7xd9e0xd6f5xd47ax137fcxf4ffxdf71xX5x16c07xXax13cfex14f1fxe733xc5e0xX3xdbdbx13d28xX15x14cbbxX3x126b4xe5d2x122f8x1402axX15xX3xX1ax10256xXbxX3x14c72xX15xX1axX3xX1xX18xX3xf222xXdxX15xX1xX3xXbxX1xf50cxX3xX1x156b6xX3xXex184d0xc462xX3xXex119adxX15xX1axX3xXexX1xe6c1xX3xc416x16fadx18385xXcxX3xX4xX1x15890xX3xX15xX1ax132c4x11e70xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX17x1393fxX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1x13788xX4dx10a33xX3xX7x16af1xX3xX46xX47xdcf4xX47xX3xXexf459xX3xX15xX1axX1dxX1ex130dexX15xX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX4xX23xX3xX1xX4dx11923xX15xX3xX4xde15xX15xX1xX3xX2dxX1xX23xX3xX2dxX1x11ea8xX15xX3xXexX3axX1fxX15xX3xX17xec5dxX6xX3x153c3xX93xX15xX3xXex18af4xX15xX1xX3xX15xXa1x1214fxX3x119b4x10ca8xXbaxX2xX0x10c94xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxf811xX1exXaxX12xX0xXdxXb8xX1axX3xX7xX3axX4xX9xXaxXbfxXbfxX4x1153cxXadxX6xX4dxXbxX1xX1dxXexX1xX4dxXe1x12bd9xX15xXbfxXd0xX10xX7xX2dxXexX4dxXbxXbfxX15xX10x145b1xX7xXbfxXbaxX2xX2xfa9dxXbfx12b35xdc52xXd0xX2xX2xXffxXbax16b43xXbaxXbbxXexX2xX108xXffxd391xX2xXffxX5xX2xXe1x12460xXbxX1axXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xc0dcx163ffxX15xX1xX3xX17x11434xX4dxX3x133b4xX97xX15xX1axX3xX26xX1exX3xfb0bxX1x1450dxXdxX3xX4x1437axX4xX3xX4x13723xX3xX1cxX1dxX6xX15xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX17xX137xXdxX3xXd0xXdxX81xX15xX3xXexX3exX15xX1axX3xX2dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX1xX37xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exX15xX1axX3xXexX1xX44xX3xX46xX47xX48xXcxX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX1axXdxX6xX3xX17xX63xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1xX6exX4dxe391xX3xX7xX73xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexX7bxX3xX15xX1axX1dxX1exX81xX15xX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX4xX23xX3xX1xX4dxX93xX15xX3xX4xX97xX15xX1xX3xX2dxX1xX23xX3xX2dxX1xXa1xX15xX3xXexX3axX1fxX15xX3xX17xXaaxX6xX3xXadxX93xX15xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX15xXa1xXb8xX3xXbaxXbbxXbaxX2xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12x10628xXcxX13axXcxX3x122fdxX3x18ca5xX1axX93xX1exX3xX2xX102xXbfxX101xX1a9xX3xX46xX97xX4dxX3xX1xXdx16492xXb8xX3xd799xX132xX3xX1xX18xXdxX3xXexXb2xX15xX1xX3xX17xX132xX3xXexX73xX3xX4xX1x1899cxX4xX3xX5x167d6xX3xXecxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX15xX3xX1axX23xXbxX3xX26xX15xX1axX3xX1xX18xX3xX2dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX1xX37xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exX15xX1axX3xXexX1xX44xX3xX46xX47xX48xXcxX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX63xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1xX6exX4dxX70xX3xX7xX73xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexX7bxX3xX15xX1axX1dxX1exX81xX15xX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX4xX23xX3xX1xX4dxX93xX15xX3xX4xX97xX15xX1xX3xX2dxX1xX23xX3xX2dxX1xXa1xX15xX3xXexX3axX1fxX15xX3xX17xXaaxX6xX3xXadxX93xX15xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX15xXa1xXb8xX3xXbaxXbbxXbaxX2xXe1xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xX213xXa1xXb8xX3xXbaxXbbxXbaxXbbxX1a9xX3xXd0xX7bxX3xX148xX15xX3xX213xX4dxX3axX3axX10xXd0xX3xX4xX1x15b2fxXb8xX3xXd0xX23bxXexX1a9xX3xX2dxX1xdd11xX15xX1axX3xX4x12188xX15xX3xXexXdx13b6dxXbxX3xXex1606exX4xX3xX1xX37xX3xXexX3axX3bxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX63xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1xX6exX4dxX3xXbaxXbbx123afxX3xX2dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xXb8xX1dxX6xX3xXexX1xX44xX3xX46xX47xX48xXcxXe1xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX17xX132xX3xXexX73xX3xX4xX1xX23bxX4xX3xX131xX23fxX3xXbxX1xX148xXexX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX15xX3xX1axX23xXbxX3xX1xX37xX3xXexX3axX3bxX3xX46xX47xX48xXcxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX63xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1xX6exX4dxX3xXexXb2xX15xX1xX3xXecxX93xX3xX17xX51xX3bxX4xX3xX7xX7bxX3xX17xf8e2xX15xX1axX3xXexX63xX15xX1xX1a9xX3xX26xX15xX1axX3xX1xX18xX3xX4xX26xX6xX3xX4xX148xX4xX3x17291xX1xXdxX1a9xX3xX13axX97xX15xX1axX3xXadxX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX13axX97xX15xX1axX3xX26xX1exX3xX2dxX1xX144xXdxX3xX4xX148xX4xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX1a9xX3xX4xX148xX4xX3xX17xX14cxX15xX3xXecxXaaxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX142xX1xX144xXdxX3xXcxX1xXdxX3xX17xX1dxX6xX3xX13xXa1xX15xX3xX1xX23xX6xX3xX227xX132xX3xX1xX18xXdxX1a9xX3xX4xX148xX4xX3xXd0xX4dxX6xX15xX1xX3xX15xX1axX1xXdxX81xXbxX3xXecxX93xX3xXexX4dxX93xX15xX3xXexX1xX224xX3xX4xX325xX15xX1axX3xX4xX1xX23bxX4xX1a9xX3xXecxXdxX1fxX15xX3xX4xX1xX23bxX4xX3xXecxX93xX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX5xX6xX4dxX3xX17xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX93xX15xX1xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX20cxX1x16a9bxX3xXcxX1xc84fxX3xX15xX1xe209xXb8xX3xXexX137xX4dxX3xX7xX7bxX3xX5xX6xX15xX3xXex12d11xX6xX3xX17xX32fxX15xX3xX4xX148xX4xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX1a9xX3xXadxX6xX15xX1a9xX3xX15xX1axX93xX15xX1xX1a9xX3xXd0xX4dxX6xX15xX1xX3xX15xX1axX1xXdxX81xXbxX3xXexX3axX1fxX15xX3xX17xXaaxX6xX3xXadxX93xX15xX3xXexXb2xX15xX1xXe1xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xX0xXdxXb8xX1axX3xX7xX3axX4xX9xXaxXbfxXbfxX4xXe1xXadxX6xX4dxXbxX1xX1dxXexX1xX4dxXe1xXecxX15xXbfxXd0xX10xX7xX2dxXexX4dxXbxXbfxX15xX10xXf9xX7xXbfxXbaxX2xX2xXffxXbfxX101xX102xXd0xX2xX2xXffxXbaxX108xXbaxXbbxXexX2xX108xXffxX10fxX2xXffxX5xXbaxXe1xX115xXbxX1axXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xX0xXdxXb8xX1axX3xX7xX3axX4xX9xXaxXbfxXbfxX4xXe1xXadxX6xX4dxXbxX1xX1dxXexX1xX4dxXe1xXecxX15xXbfxXd0xX10xX7xX2dxXexX4dxXbxXbfxX15xX10xXf9xX7xXbfxXbaxX2xX2xXffxXbfxX101xX102xXd0xX2xX2xXffxXbaxX108xXbaxXbbxXexX2xX108xXffxX10fxX2xXffxX5xea23xXe1xX115xXbxX1axXaxX3xXbfxX12xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xX3fexX148xX4xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX1a9xX3xX17xX14cxX15xX3xXecxXaaxX3xXexX1xX6xXb8xX3xX1axXdxX6xX3xXecxX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX15xX3xX1axX23xXbxX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xXcxX137xXdxX3xX5xX23fxX3xXbxX1xX148xXexX3xX17xX18xX15xX1axX1a9xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX2dxX1fxX1dxX3xX1axX4b3xXdxX3xX4xX148xX4xX3xX4xX1xXdxX1a9xX3xX17xX97xX15xX1axX3xXadxX18xX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX2dxX1xX144xXdxX3xX4xX148xX4xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX3xXexXb2xX15xX1xX1a9xX3xX4xX148xX4xX3xX17xX14cxX15xX3xXecxXaaxX3xXexX1xXdxX3xX17xX1dxX6xX3xXexX3axX4dxX15xX1axX3xX2dxX1xX144xXdxX1a9xX3xX4xX148xX4xX3xXd0xX4dxX6xX15xX1xX3xX15xX1axX1xXdxX81xXbxX1a9xX3xX17xX14cxX15xX3xXecxXaaxXe1xXe1xXe1xX13axX3exX4xX3xXadxXdxX81xXexX3xX5xX93xX3xXexX4dxX93xX15xX3xXexX1xX224xX3xX4xX325xX15xX1axX3xX4xX1xX23bxX4xX1a9xX3xXecxXdxX1fxX15xX3xX4xX1xX23bxX4xX3xXecxX93xX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX5xX6xX4dxX3xX17xX18xX15xX1axX3xX17xX6xX15xX1axX3xX4xX325xX15xX1axX3xXexX148xX4xX3xXexX3axX4dxX15xX1axX3xX15xX1axX93xX15xX1xX3xX46xX47xX77xX47xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX5xX1dxX325xX15xX3xX227xX1dxX15xX1axX3xX2dxX34xX4xX1xX3xXexX3axX1fxX15xX3xXb8xX3exXexX3xXexX3axX14xX15xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX227xX132xX3xX1xX18xXdxX1a9xX3xX1xX51x16691xX15xX1axX3xXecx14b05xX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xXd0xf285xX15xX1a9xX3xX17xX3e5xX15xX1axX3xXexX1xX52xXdxX3xX5xX6xX15xX3xXexX4c6xX6xX3x129b3xX3xX15xX1axX1x14408xX6xX3xXexX144xXexX3xX17x1670bxXbxX1a9xX3xXexX34xX15xX1xX3xX4xX1xX31bxXexX3xX15xX1xX749xX15xX3xXecxXa1xX15xX3xX4xX26xX6xX3xXexX31bxXb8xX3xXexX1xX44xX3xX46xX47xX48xXcxX3x14bcfxX3xXexX31bxXb8xX3xXexX1xX44xX3xXecxX93xX15xX1axX3xXadxX97xX4dxX3xXecxX81xX3xX7xX23bxX4xX3xX2dxX1xX4c6xX10xX3xX15xX1xX749xX15xX3xXd0xX749xX15xXe1xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX4dxXd0xX1exXaxX12xXcxX137xXdxX3xX5xX23fxX3xXbxX1xX148xXexX3xX17xX18xX15xX1axX1a9xX3xX17xX132xX3xX4xX23xX3xX108xX3xX4xX14cxX3xX1cxX1dxX6xX15xX3xX17xX14cxX15xX3xXecxXaaxX3xX26xX15xX1axX3xX1xX18xX3xX17xX51xX3bxX4xX3xXexX3axX1fxX15xX3xX2xX1a9xX2xX3xXex15f8dxX3xX17xX3e5xX15xX1axX3xX2dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX1xX37xX3xXexX3axX3bxX3xXexX3exX15xX1axX3xXexX1xX44xX3xX46xX47xX48xXcxX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xXexX1xX1dxX18xX4xX3xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX63xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX1axX1xX6exX4dxX1a9xX3xX7xX73xX3xX46xX47xX48xXcxX3xXexX7bxX3xX15xX1axX1dxX1exX81xX15xX3xX4xX1xX4dxX3xX15xX1axX51xX52xXdxX3xX4xX23xX3xX1xX4dxX93xX15xX3xX4xX97xX15xX1xX3xX2dxX1xX23xX3xX2dxX1xXa1xX15xX3xXexX3axX1fxX15xX3xX17xXaaxX6xX3xXadxX93xX15xX3xXexXb2xX15xX1xX3xX15xXa1xXb8xX3xXbaxXbbxXbaxX2xXe1xX0xXbfxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc18cxX1dxXexX1xX4dxX3axXaxX12xX8b8x10f96xX15xX1xX3x188dexX1dx14641xX4dxX8c7xX15xX1axX0xXbfxXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam
2021-04-18 15:05:11

PTĐT - Ngày 18/4, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Người khuyết tật Phú Thọ kết nối yêu thương tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long