Cập nhật: 16/09/2022 08:19 GMT+7

Báo, tạp chí của Đảng - Cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng, cung cấp những thông tin chính thống, cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nêu rõ: “Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân dân (hàng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình…”. Đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Báo, tạp chí của Đảng - Cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Lãnh đạo Báo Phú Thọ làm việc với Huyện ủy Tam Nông về công tác mua, đọc báo Đảng trên địa bàn.

Chủ trương nhất quán

Nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chỉ thị, công văn: Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 8/3/2004, Thông tri số 31-TT/TU ngày 14/4/2010 và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 8/9/2014 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Gần đây nhất, sau khi nhận được Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2302-CV/TU, ngày 16/6/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư; Thông báo số 194-TB/TU, ngày 9/4/2021 về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Biên tập Báo Phú Thọ, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 18 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó 13 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã; hai đảng bộ khối, hai đảng bộ lực lượng vũ trang và một đảng bộ doanh nghiệp với 698 chi, đảng bộ cơ sở, trên 106.000 đảng viên. Nhìn chung, thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại các địa phương, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, huyện Tam Nông đã giao cho các chi, đảng bộ trực thuộc tự cân đối từ nguồn kinh phí hoạt động cấp cho văn phòng Đảng ủy hàng năm để đặt mua báo và tạp chí của Đảng. Hàng năm, Huyện ủy đều tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức, thực hiện. Cũng cách làm tương tự, huyện miền núi Yên Lập đã giao kinh phí về cho các chi, bộ Đảng trực thuộc tự cân đối ngân sách để mua báo, tạp chí của Đảng. Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tới các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn; đồng thời hàng quý chủ động phối hợp với Bưu điện huyện rà soát tổng hợp số lượng đặt mua báo, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị chưa đặt mua đủ kịp thời bổ sung đảm bảo số lượng theo quy định. Bình quân Bưu điện huyện cấp phát hơn 300 tờ/ngày báo Phú Thọ hàng ngày và báo Phú Thọ cuối tuần; cấp phát 752 tờ báo Phú Thọ miền núi/tháng. Qua đó, đảm bảo mỗi chi, đảng bộ cơ sở đều có báo Phú Thọ hàng ngày và báo Phú Thọ cuối tuần. Để đạt được kết quả trên, một số chi, đảng bộ vùng sâu, vùng xa trong huyện đã có cách làm hay khuyến khích việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Điển hình là xã Trung Sơn ngoài đảm bảo đặt mua báo đủ số lượng, xã còn hỗ trợ kinh phí hai triệu đồng/tháng cho người làm công tác phát hành báo đến các chi bộ trực thuộc để việc tiếp cận thông tin được kịp thời, không gián đoạn.

Báo, tạp chí của Đảng - Cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Cán bộ Huyện ủy Yên Lập kiểm tra việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại Chi bộ Trung Ngãi, thị trấn Yên Lập.

Chưa đồng bộ, thiếu nghiêm túc

Cùng với những thành tích đã đạt được, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 8/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: “Một số cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; một số cấp ủy cơ sở cho rằng đã có báo mạng Internet thì hạn chế số lượng đặt mua báo in, tạp chí của Đảng nên số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh có nơi đạt thấp. Một số chi bộ trường học, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở khu vực nông thôn không có báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Việc đọc và làm theo nội dung tuyên truyền trên báo, tạp chí của Đảng ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao…”.

Thành phố Việt Trì là trung tâm kinh tế - chính trị- văn hóa của tỉnh, song một số chi, đảng bộ trực thuộc vẫn chưa thực sự coi trọng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đơn cử như Thụy Vân- xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đầu tiên của thành phố nhưng việc mua báo, tạp chí Đảng còn nhiều hạn chế. Đảng bộ xã có 17 chi bộ trực thuộc, song chỉ đặt duy nhất một tờ báo Nhân Dân, một Tạp chí Cộng sản và chín số Báo Phú Thọ hàng ngày, chín số Báo Phú Thọ Cuối tuần; còn tám chi bộ không đặt mua bất kỳ một ấn phẩm báo, tạp chí nào theo quy định.

Phân tích về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các Đảng bộ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phạm Lam Hồng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng: “Báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ cung cấp các thông tin chính thống, các báo, tạp chí của Đảng còn là công cụ hữu hiệu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Một số cấp ủy Đảng lấy lý do tiếp cận thông tin qua báo điện tử, qua internet là chưa đúng với tinh thần Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: “Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có Báo Nhân Dân (hàng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản”... Nói và làm theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, trong đó báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin định hướng chính thống. Do vậy, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng là yêu cầu bắt buộc cần thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo, tạp chí của Đảng - Cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân

Hạt Kiểm lâm huyện Phù Ninh chủ yếu tra cứu thông tin trên các trang báo mạng.

Nhiệm vụ quan trọng, nhu cầu cần thiết

Tại buổi làm việc với Báo Phú Thọ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 hồi đầu năm 2021, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Thời gian qua, Báo Phú Thọ đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ, tạo được niềm tin trong nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và giữ đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, của người làm báo và theo đúng phương châm đặt ra “Nhanh, đúng, trúng, hay và đẹp”. Bên cạnh đó, Báo Phú Thọ cần tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức của các ấn phẩm báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết, chuyên trang, chuyên mục, báo điện tử… đảm bảo thông tin trên báo có giá trị cao, phong phú, thiết thực, phù hợp với xu thế hiện đại.

Thực tiễn khách quan đã khẳng định báo, tạp chí của Đảng hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng, kênh tuyên truyền chính thống, tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân. Vì vậy, để báo, tạp chí của Đảng trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thì ngoài việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh, thì các cơ quan báo chí của Đảng cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, đáp ứng được yêu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

Cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, hiện nay Báo Phú Thọ xuất bản bốn ấn phẩm gồm: Phú Thọ hàng ngày, Phú Thọ Cuối tuần, Phú Thọ Miền núi (các ấn phẩm báo in đều được in bốn mầu), Phú Thọ Điện tử (với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) cập nhật 24/24 giờ hàng ngày. Để làm tốt công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, Báo Phú Thọ đã xây dựng trang Fanpage Báo Phú Thọ nhằm kịp thời cung cấp thông tin đa chiều, thông tin mới có chọn lọc, chất lượng, gắn thực tiễn đời sống xã hội được dư luận quan tâm theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định hiện hành của Nhà nước. Bắt nhịp cùng sự phát triển báo chí đa phương tiện và đa nền tảng, từ tháng 10/2021, Báo Phú Thọ chính thức ra mắt kênh tin tức trên nền tảng mạng xã hội Podcast và Tiktok hàng ngày để cung cấp các bản tin thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế; giới thiệu văn hóa văn nghệ, giải trí…

Đồng chí Vũ Xuân Chường - Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định: “Trong Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” có nêu rõ yêu cầu: Báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ của Đảng. Vì thế, cùng với các cơ quan báo Đảng trong cả nước, Báo Phú Thọ coi đây vừa là thách thức, trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để tạo sự bứt phá, củng cố niềm tin, vai trò, vị thế trong lòng độc giả. Để làm được điều đó, thời gian tới Báo Phú Thọ sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia giám sát, phản bác, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, thực sự là diễn đàn tin cậy phát huy được quyền làm chủ của nhân dân”.

Anh Thơ - Hồng Nhung


Anh Thơ - Hồng Nhung

Các tin đã đưa

Kỳ II: Siết chặt đầu vào

Kỳ II: Siết chặt đầu vào
2022-09-16 07:42:00

baophutho.vn Để tồn tại, phát triển và trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, tạo dựng thế hệ kế...

“Thanh lọc” để vững mạnh

“Thanh lọc” để vững mạnh
2022-09-15 07:21:00

baophutho.vn Sinh thời, trong tác phẩm Đường cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần...

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo
2022-09-14 18:43:00

baophutho.vn Trong các chuyến thăm và làm việc với tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều bày tỏ ấn...

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh
2022-09-14 16:35:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Đoan Hùng luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt là vùng đồng bào công giáo....

Những bông hoa dâng Bác

Những bông hoa dâng Bác
2022-09-14 15:02:00

baophutho.vn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan...

Kỳ III: Phát huy sức mạnh tổng hợp

Kỳ III: Phát huy sức mạnh tổng hợp
2022-09-14 07:28:00

baophutho.vn Để “về đích” các nhiệm vụ của năm GPMB 2022, các cấp ủy, chính quyền đang tích cực dồn sức hơn nữa, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính...

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-09-13 16:45:00

baophutho.vn Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Không phải Đại hội xong...

Kỳ II: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Kỳ II: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
2022-09-13 07:35:00

baophutho.vn Năm 2022 được xác định là “năm giải phóng mặt bằng” của tỉnh Phú Thọ. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp ngành, địa phương trong tỉnh đã chú...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long