Cập nhật: 23/06/2022 06:38 GMT+7

Thị xã Phú Thọ: Xây dựng, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ thị xã Phú Thọ có 43 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 21 chi bộ, 22 đảng bộ cơ sở; 185 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 5.532 đảng viên.

Để xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) TSVM, Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng nhiệm vụ, giải pháp củng cố, kiện toàn mô hình TCCSĐ, các tổ chức đảng yếu kém, khắc phục những hạn chế về tổ chức và hoạt động của các chi bộ. Trước hết tập trung xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thông qua việc triển khai thực hiện Đề án “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thị xã”, tiến hành rà soát, điều chỉnh cơ cấu, quy mô, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã cho phù hợp, đảm bảo theo quy định, hoạt động có hiệu quả. Đã thực hiện bố trí, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập: Đài truyền thanh, Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thị xã thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông thị xã theo đúng Nghị quyết số 63- NQ/TU của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm triển khai, thực hiện cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, quy chế làm việc, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm đánh giá, làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác của cán bộ, công chức. Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức, khắc phục những chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.

Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới về tổ chức xây dựng Đảng như: Các quy định, hướng dẫn, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phương pháp, nội dung, hình thức được chỉ đạo, quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai theo hướng tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức hội nghị chuyên đề để truyền đạt. Sau học tập, quán triệt đã chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên tự rà soát, đánh giá nhận thức, giao cấp ủy chi bộ nơi sinh hoạt giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời, đồng bộ thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác xây dựng TCCSĐ đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hầu hết các TCCSĐ trên địa bàn thị xã đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả năm 2021, Đảng bộ thị xã Phú Thọ có tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97,67%; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,14%.

Thùy Dương


Thùy Dương

Các tin đã đưa

Không được “dĩ hòa vi quý”

Không được “dĩ hòa vi quý”
2022-10-06 07:55:00

baophutho.vn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn...

Bình đẳng trước pháp luật

Bình đẳng trước pháp luật
2022-06-16 08:43:00

baophutho.vn Hàng loạt tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương vướng vòng lao lý mà đỉnh điểm là hai ủy viên Trung ương là ông...

“Tự soi” hay “bị soi”?

“Tự soi” hay “bị soi”?
2022-06-16 08:01:00

baophutho.vn Chi bộ A tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi”, “tự sửa” theo hướng dẫn và quy định của cấp trên. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thực sự...

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả

Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
2022-06-12 14:29:00

baophutho.vn Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới...

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
2022-06-09 08:27:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long