Cập nhật:  GMT+7
2c35x31b4xa11dx5a3cxb508xc0ecx3bfax337ax665dxX7xb909xc32ax4511x6eeex4957xc0a3xX5xa68cxXaxaafcx6b87xX13xa900xX13xc99axX3xX7x351dxX3xXex60a3x6fe8xX3xXex9589xX3x5510xX3xXex5ec6x83d1xXdxX3x8c2ex92acx944axX3x4fc6x73d9x9eafxXdxX3xX2x583bxX3xXexX26xX27xXdxX3xXexXdx6bccx549fxX3x90f5x58efxX4xX3x98e4xXdxX2cxX3x3843xaf9axb585x4493x5a8bxa4c8xX2x8c65xX3xX3exa3faxXdxX3xX2xX0xb76axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb205xX10xX6xX2exXaxX12xXcxX1x3446xX2cxa99dxX3xXexXdxX2cxX3xXexX21xX3x965bx3424xX3x51dexX3xXexX2bxX15xX3xXexX1dx99c2xX2cxX70xX3xX2cxX70xc1e3x9f85xX3xX34x8191xX57xX2xX2xX15xX3xXexX84xX8axX2cxX3xXex9854xX2cxX1xX3xX4xa7f2xX3xX2x9179xX8ex9678xX13xX3xX2axX1axXdxX3xXexX2fx43b9xX2cxX70xX3xX2axX2fxXadxX4xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xXbxX1x56f4xX2cxX70xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxX15xX3xbee1xX26x6a36xX3xXexX1dx7220xX2cxX1xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX4xX1x7feexX2cxX70xX3xX2axca5cxX3exX3x3c66xXe9xX84xX3xX6xX2cxX3xXexX84xX8axX2cxXa2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX84xX2cxXaxX12xX0xXdxX3exX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX48xX10xX2cxXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxcfc6xXdxX2exXexX1xa445xX3xX2x4b0axX134xX134xXbxX44xa4c7xX3xX1xX10xXdxX70xX1xXexX131xX3x61cexX4fxX23xXbxX44xX139xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX57xX57xX4xXa2xXecxX6xX84xXbxX1xX26xXexX1xX84xXa2xX40xX2cxX57xX2exX10xX7xadbfxXexX84xXbxX57xX2cxX10xX12cxX7xX57xX34xX34xX8exXa4xX57xX2xX2xX2xX2exX8exX34xX2xX23xX13xX34xX13xXexXa4xX34xX134xX143xX5xX2xX4dx361axcc56xX4fxX134xX13xX134xX187xX134xX23xX23xX23xX143xX13xX134xX4dxX143xX2exX143xXecxX2xXa2xa59fxXbxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX13xX15xX13xX17xX3xX7xX1axX3xXexX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX3xXexX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXdxX3xX2xX34xX3xXexX26xX27xXdxX3xXexXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxX3xX3exX52xXdxX3xX2xXaxX3xX12cxXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX134xX134xX134xXaxX3xX1xX10xXdxX70xX1xXexX9xXaxX143xX4fxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX84xX2cxXaxX12xX66x3f11xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXcxX1dxX2fx458dxX2cxX70xX3xXcxX66xX48xX79xX3x7f6dxXdxX6xX3xX48x50bdxX3exX3xXexX1x7601xX4xX3xX1xXdx7158xX2cxX3xXexXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xXbxX1xXc5xX2cxX70xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxXa2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx306cxX84xX2exX8bxXaxX12x5324xX52xX8bxX3xX164xX2bxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX1xX22axXdxX3xX2axXdx46eexX3exX3xX2cxX8axX8bxX15xX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX3exX52xXdxX3xX2xX15xX3xX3exX52xXdxX3xX34xX3xX4xX1xX84xX3xX2axX1axXdxX3xXexX2fxXadxX2cxX70xX3xXexX21xX3xX2xX13xX3xXexX26xX27xXdxX3xXexX1dxX7axX3xX5xX3dxX2cxX3xX40xX8axX3xXexX1dxX1exX3xX2axXe4xX3xX2xX34xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2xXa4xX3xXexX26xX27xXdxX3xX2ax7d60xX3xX2axa75cxXexX3xXexX21xX3xX4fxX4fxX15xX143xX17xX3xXexX1dxX7axX3xX5xX3dxX2cxXa2xX3xb453xXd5xX2cxX70xX3xX4xX1x75bdxX3xa48fxX15xX3xX2axX1axXdxX3xXexX2fxXadxX2cxX70xX3xXexX21xX3xX2xX13xX3xXexX26xX27xXdxX3xXexX1dxX7axX3xX5xX3dxX2cxX3xX4xX9fxX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX3exX52xXdxX3xX187xX3x4e8exX2cxX1xX41xX4xX3xX5xX2e6xXdxX3xX3exX52xXdxX3xX2x9316xX3xX40xX8axX3xX3exX52xXdxX3xX8exX3xX338xX2cxX1xX41xX4xX3xX5xX2e6xXdxX3xX3exX52xXdxX3xX34xX347xX3xX2ax51a4xX26xX3xX2axX2e6xXexX3xXexX1dxX3dxX2cxX3xX4fxX8exX17xX15xX3xX4xX6xX84xX3xX1x4234xX2cxX3xX7xX84xX3xX40xX30xXdxX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xX4xX1xX26xX2cxX70xX3xXexX84xX8axX2cxX3xXd3xX26xX1axX4xXa2xX3xX2fbxX1axXdxX3xX40xX30xXdxX3xXexX1dxX1exX3xX2axXe4xX3xX2xX34xX4dxX2xXa4xX3xXexX26xX27xXdxX15xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX3exX52xXdxX3xX187xX3xX2axX2e6xXexX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xX13xX134xX15xXa4xX17xX139xX3xXexX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX3xXexX26xX27xXdxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXdxX3xX2xX34xX3xXexX26xX27xXdxX15xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX3exX52xXdxX3xX2xX3xX2axX2e6xXexX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xX13xX13xX15xX13xX17xX15xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX3exX52xXdxX3xX34xX3xXexX9axX3xX5xX242xX3xX2axX2e6xXexX3xX143xX23xX15xX8exX17xXa2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX84xX2exX8bxXaxX12xX2fbxX288xX3xX1xX84xX8axX2cxX3xXexX1xX8axX2cxX1xX3xX3ex6927xX4xX3xXexXdxX3dxX26xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX4xX1xXe4xX2cxX70xX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xXbxX1xXc5xX2cxX70xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxX15xX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX2bxX3xX2axX364xX3xX2cxX70xX1x34f4xX3xX4xXd5xX4xX3xX4x9674xXbxX15xX3xX4xXd5xX4xX3xX2cxX70xX8axX2cxX1xX15xX3xX2axX486xX6xX3xXbxX1xX2fxX37axX2cxX70xX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX44dxX4xX3xXexX1dxXdxX288xX2cxX3xX164xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23dxX4xX3xX1xXdxX242xX2cxX3xX1xXdxX242xX26xX3xXd3xX26xXe9xX3xX4xXd5xX4xX3xX70xXdxXe9xXdxX3xXbxX1xXd5xXbxX3xX2axX238xX8bxX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX2ax6865xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX4xX1xXe4xX2cxX70xX3xX3exX52xXdxX3xX2xX15xX3xX3exX52xXdxX3xX34xX3xX4xX1xX84xX3xXexX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xXdxX3xX2xX34xX3xXexX26xX27xXdxX3xX40xX8axX3xX3exX52xXdxX3xX187xX3xX4xX1xX84xX3xXexX1dxX1exX3xXexX21xX3xX2xX34xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2xXa4xX3xXexX26xX27xXdxX15xX3xX2axce23xX2cxX70xX3xXexX1xX22axXdxX3xXex8731xX2cxX70xX3xX4xX2fxX22axX2cxX70xX3xX4xX6exX2cxX70xX3xXexXd5xX4xX3xXexX1dxX26xX8bxX364xX2cxX3xXexX1xX6exX2cxX70xX3xX40xX364xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xXbxX1xXc5xX2cxX70xX3xX48xX49xX4axX4bxX4cxX4dxX2xX4fxX3xX2axX288xX3xX2cxX70xX2fxX22axXdxX3xX2exb70bxX2cxX3xX1xXdxX288xX26xX3xX1dxb9f1xX3xX5xXadxXdxX3x93d6xX4xX1xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX40xX41xX4xX3xX44xXdxX2cxX3xXbxX1xXc5xX2cxX70xX3xXecxX242xX2cxX1xX3xX40xX8axX3xXexX1xX6xX3exX3xX70xXdxX6xX3xXexXdxX3dxX3exX3xX4xX1xXe4xX2cxX70xX3xX2axa228xX8bxX3xX2axXe4xXa2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae0fxX26xXexX1xX84xX1dxXaxX12xXcxX1x78eexX8bxX3xX4cxX2fxX37axX2cxX70xX0xX57xXbxX12

Thùy Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu
2022-11-23 17:22:00

Khi còn trẻ mạch máu ít gặp vấn đề, nhưng khi về già bạn phải đặc biệt quan tâm đến chúng. Dưới đây là 3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ lipid máu.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long