Cập nhật:  GMT+7
86f1xc44dxd1b9x89fexe435x118cbx9cd3x871ex10ebaxX7x118bfxa654xae4dxc448xe499x1042exX5xac8axXax8fccx90f6xdc4axd239xefadxX3xX4xX1x9b7axX3x960ex11adexf3d5xX15xX16xX3x11abdxcf48xX15xX16xX3xXcxX1xf122xe0ebxX3xXexc1d7xfa63xX15xX16xX3xX4x8b75xX3xX4xX1xb537xX4xX3xe0b3xX6xX15xX1xX3xb7e9xX1xeaf8xX3xed2exX1axX3xXexX1x9fb4xX3xXcx8e7dxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxdba7xa5c4xX3xf4e6xd6a2xX3x93b5xc561xX2xc6a7xcce7xX5bxX5cxX5bxX5cxX3x9b66xaeebxXdxX3xXbxX1xXdxd925xa4a4xX3xXexX1axX15xX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3x1181dxdd7axXexX3xX2xX5cxX5cxb614xX0xee3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xX0xXdxX56xX16xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX82xX82xX4x11c5bxbb79xX6xX1dxXbxX1xX6dxXexX1xX1dxXa4xX65xX15xX82xX3axX10xX7xX58xXexX1dxXbxX82xX15xX10xfa0fxX7xX82xX2xd3c3xX5bxX5exX82x904exXc0xX3axX5exX5cxXc0xX5bxX5exX5exX2xXexX2xce57xX5exXc4xX5bxX5cxX5xX2xXa4xf49exXbxX16xXaxX3xX82xX12xX0xXbxX12xX3fxXcxX13xXcxX3xX5fxX3xc508x99c4xX15xX16xX3xX5bx9a93xX5fxXd0x113a1xX3xX3axX48xX66xXdxX3xX7xcab0xX3xX79xXdxaae4xX6dxX3xX1xX1exX15xX1xX3xX4xX29xX6xX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX43xcc5fxXdxX3xb983xXdxX15xX1xX3xX22xX1xce16xX6dxXf2xX3xc37fxX2axX3xX65xXdxadf9xX15xX3xX43xX22xX1cxX3xXcxX2dxX6dxX15xX16xX3xX48xb8fbxX15xX16xX3xX13x10e25xX15xX16xXf2xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axXf2xX3xX22xX1xX29xX3xXex111f9xX4xX1xX3xX1cxX13xfdf0x108f8xX3xXexX4bxX15xX1xXf2xX3xXcxX2dxX48xd838xX15xX16xX3xX79xX1dxX1exX15xX3xX13xX43xfbfexX1cxX3xXexX4bxX15xX1xXf2xX3xX43xX6xX15xX3xX4xX1x8ce3xXbxX3xX1xX1exX15xX1xX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xbfdfxX3xXexX4bxX15xX1xX3xX79xfb9exX3xXexX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX55xX15xX3xda33xX6dxX2axX3xXexX2dx107bfxX15xX1xX3xXa5x117a1xX6dxX3xX4xX33xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxX2xX5exX5fxX5bxX5cxX5bxX5cxX3xX79xccfexXdxX3xX65xX66xXdxX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXcxX1xX29xX2axX3xX5fxX3xX122xX2axX3xX65xXdxX127xX15xX3xX43xX6xX15xX3xXcxX1xX48xbde6xX15xX16xX3xX65xef57xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axXf2xX3xX3fxX1xX41xX3xX22xX1xX29xX3xXexX154xX4xX1xX3xf4f6xX43xX15axX15bxX3xXexX4bxX15xX1xXa4xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xa10exX66xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1adxX15xX3xX79xX1dxX1exX15xX3xX58xX6cxXexXf2xX3xX3axX11exX15xX3xX4xX1xX29xXf2xX3xXexX2dxXeaxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX55xX56xXf2xX3xX4xXeaxX4xX3xX79xX7axXdxX3xXa5xXdxe2eexX6dxX3xX79xX196xX3xXa5xeda1xX3xXbxX1xXdxX6cxX6dxX3xXa5xX1adxX6dxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX3axX6xX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axXa4xX3xc8acxX6cxXexX3xX1a2xX6dxX13axX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXcxX1xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX15xX16xX3xX4xX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX3axX6xX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxX2xX5exX5fxX5bxX5cxX5bxX5cxX3xX65xX66xXdxX3xX2xX5cxX5cxX80xX3xXbxX1xXdxX6cxX6dxX3xXa5xX1adxX6dxXa4xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xX0xXdxX56xX16xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX82xX82xX4xXa4xXa5xX6xX1dxXbxX1xX6dxXexX1xX1dxXa4xX65xX15xX82xX3axX10xX7xX58xXexX1dxXbxX82xX15xX10xXbcxX7xX82xX2xXc0xX5bxX5exX82xXc4xXc0xX3axX5exX5cxXc0xX5bxX5exX5exX2xXexX2xXd0xX5exXc4xX5bxX5cxX5xX5bxXa4xXd8xXbxX16xXaxX3xX82xX12xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xX3fxX1xXeaxXexX3xXa5xXdxX27fxX6dxX3xXexX7axXdxX3xX1xX18exXdxX3xX15xX16xX1xX154xXf2xX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXcxX1xX29xX2axX3xX58xX1x10c30xX15xX16xX3xX79xX154xX15xX1x118f5xX3xX13xX48x11210xX4xX3xXa5xX1adxX6dxX3xX16xXdxcc4bxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX65xX210xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxX2xX5exX3xX5fxX3xX5bxX5cxX5bxX5cxX3xX5xX1exX3xX65xXdxX15xX1xX3xX3axXfaxX3xX65xX1exX3xXexX2dxXeaxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xXexX1dxX3xX5xX66xX15xX3xX56xX1exX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exXf2xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xX1a2xX6dxX2axXfexX15xXf2xX3xX79xX13axX15xX16xX3xX65xXdxX127xX15xX3xX65xX1exX3xX15xX1xX11exX15xX3xX3axX11exX15xX3xX4xXeaxX4xX3xX3axX11exX15xX3xXexX18exX4xX3xXexX2dxX1dxX15xX16xX3xXexX4bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX3xXexX48xX166xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX1dxX3xXbxX1xX41xb41dxX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX210xX4xX3xXbxX1xX180xX15xX3xX79xX180xX6dxXf2xX3xX2dx11774xX15xX3xX5xX6dxX2axX55xX15xXf2xX3xXexX6dxX3xX3axX48xa11cxX15xX16xX3xXa5xX13axX15xX3xXexX1xX11exX15xXf2xX3xXexX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX55xX15xX3xXexX1daxXexX3xX1a2xX6dxX2axX3xX4xX1xX6cxX3xX5xX1exX56xX3xX65xXdxX55xX4xX3xX4xX29xX6xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axXf2xX3xX4xX1xX180xXbxX3xX1xX1exX15xX1xX3xX13xXdxXfexX6dxX3xX5xX55xX3xX13xX13axX15xX16xX3xX65xX1exX3xX4xXeaxX4xX3xX1a2xX6dxX2axX3xX79xX154xX15xX1xX3xX1xX48xX66xX15xX16xX3xX3axdda3xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX13xX13axX15xX16xXa4xX3xffbbxX6dxX23xX15xX3xX15xX127xX6dxX3xX4xX6xX1dxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1adxX15xX3xXexX2dxXeaxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX55xX56xXf2xX3xX79xX10xX56xX3xX1xX6cxXexX3xXexX2dxX1axX3xXexX6dxX55xXf2xX3xX58xX1xX13axX3xX15x96ebxX15xX16xX3xX79xX27fxX3xX4xX1daxX15xX16xX3xX1xXdxX6cxX15xXa4xX3xXcxX1axX4xX1xX3xX4xXfaxX4xX3xX1xcb13xX4xX3xXexa447xXbxXf2xX3xX15xX16xX1xXdxX127xX15xX3xX4xX37xX6dxX3xX5xfad0xX3xX5xX6dxX576xX15xX3xX79xX27fxX3xX65xX576xX15xX3xX3axX210xX15xX16xX3xX65xX1exX1dxX3xXexX1xXfaxX4xX3xXexXdxbb83xX15xXf2xX3xX4xX114xX15xX16xX3xXexX576xXbxX3xXexX1xX27fxX3xXcxX1xX48xX20bxX15xX16xX3xXexX2dxXfaxX4xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX196xX15xX1xX3xX79xX7axX1dxXf2xX3xX79xXdxXfexX6dxX3xX1xX1exX15xX1xX3xX56xX572xXdxX3xX4xX23xX15xX16xX3xX65xXdxX55xX4xX3xX4xX29xX6xX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exX3xX3axX1dxX3xX43xXcxX247xXf2xX3xX43xX22xX1cxX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exX3xXexX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxX55xX56xXa4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX20bxXdxX3xX16xXdxX3d7xX3xX16xX1a8xX15xX3xX7xXfaxX3xX79xX1dxX1exX15xX3xX58xX6cxXexXf2xX3xXexX1xX1daxX15xX16xX3xX15xX1xX180xXexX3xXexX2dxX1dxX15xX16xX3xXcxX1xX48xX20bxX15xX16xX3xXexX2dxXfaxX4xXf2xX3xX43xXcxX247xXf2xX3xX43xX22xX1cxX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exX3xXexX4bxX15xX1xX482xX3xX7xXeaxXexX3xX4xXeaxX15xX1xX3xX4xX114xX15xX16xX3xX65xX66xXdxX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX180xXbxX3xX29xX2axX3xX13xX13axX15xX16xXf2xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xX1a2xX6dxX2axXfexX15xXf2xX3xX79xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX27fxX3xX65xX1exX3xX79xX18exXdxX3xX15xX16xce1cxX3xX4xXeaxX15xX3xXa5xX18exXf2xX3xX79xX1dxX1exX15xX3xX65xXdxX127xX15xX3xXexX2dxX1dxX15xX16xX3xXexX1dxX1exX15xX3xXexX4bxX15xX1xX3xX79xX27fxX3xX4xX210xX3xXexX1xX27fxX3xX1xX41xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX22xX1xX4bxX3xXexX1xX154xXf2xX3xX15axX16xX1xX154xX3xX1a2xX6dxX2axX6cxXexX3xX4xX29xX6xX3xX13xX13axX15xX16xX3xX79xX13axX56xX3xXa5xX13axX1dxX3xXexX1axX15xX1xX3xX58xX1xX13axX3xXexX1xXdxX3xX65xX1exX3xXbxX1xX114xX3xX1xX3cexXbxX3xX65xX66xXdxX3xXexX1a8xX15xX1xX3xX1xX1a8xX15xX1xX3xXexX1xXfaxX4xX3xXexXdxX5a4xX15xX3xX4xX29xX6xX3xX79xX154xX6xX3xXbxX1xX48xX135xX15xX16xX3xX15xX1x11674xX56xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xXexX1daxXexX3xXexXdxXfexX56xX3xX15xX556xX15xX16xXf2xX3xXexX1xX6cxX3xX56xX7axX15xX1xX3xX4xX29xX6xX3xXexX4bxX15xX1xXa4xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xX0xXdxX56xX16xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX82xX82xX4xXa4xXa5xX6xX1dxXbxX1xX6dxXexX1xX1dxXa4xX65xX15xX82xX3axX10xX7xX58xXexX1dxXbxX82xX15xX10xXbcxX7xX82xX2xXc0xX5bxX5exX82xXc4xXc0xX3axX5exX5cxXc0xX5bxX5exX5exX2xXexX2xXd0xX5exXc4xX5bxX5cxX5x9947xXa4xXd8xXbxX16xXaxX3xX82xX12xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xXcxX2dxX1dxX15xX16xX3xXexX1xX20bxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX66xXdxXf2xX3xXexX2dxX127xX15xX3xX4xX48xX135xX15xX16xX3xX65xX154xX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX65xX210xX3xX56xX66xXdxXf2xX3xX5xd90axX15xX1xX3xX65xXfaxX4xX3xX4xX23xX15xX16xX3xXexXeaxX4xX3xX56xX66xXdxXf2xX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXcxX1xX29xX2axX3xX56xX1dxX15xX16xX3xX56xX6dxX1daxX15xX3xX7x88d0xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX210xX4xX3xX15xX1xX576xX15xX3xX79xX48xX3cexX4xX3xX7xXfaxX3xX1a2xX6dxX6xX15xX3xXexX11exX56xXf2xX3xX16xXdxX2exXbxX3xX79xX4a7xX3xX4xX29xX6xX3xXcxX1xX48xX20bxX15xX16xX3xXexX2dxXfaxX4xXf2xX3xX43xXcxX247xXf2xX3xX43xX22xX1cxX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exX3xXexX4bxX15xX1xXf2xX3xX7xXfaxX3xX29xX15xX16xX3xX1xX18exX3xX4xX29xX6xX3xX4xXeaxX4xX3xX4xX135xX3xX1a2xX6dxX6xX15xXf2xX3xX79xX135xX15xX3xX65xX154xXf2xX3xX4xXeaxX4xX3xXex976bxX3xX4xX1xX37xX4xX3xX4xX1xX1axX15xX1xX3xXexX2dxX154xX3x8cd6xX196xX3xX1xX18exXdxX3xX4xX114xX15xX16xX3xXexX1dxX1exX15xX3xXa5xX18exX3xX4xXeaxX15xX3xXa5xX18exXf2xX3xX79xX13axX15xX16xX3xX65xXdxX127xX15xXf2xX3xX15xX1xX11exX15xX3xX3axX11exX15xX3xXexX2dxX1dxX15xX16xX3xXexX4bxX15xX1xX3xX79xX27fxX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXexX1daxXexX3xX4xXeaxX4xX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX65xX210xX3xX79xX48xX3cexX4xX3xX16xXdxX6xX1dxXa4xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX1dxX3axX2axXaxX12xXcxX7axXdxX3xX1xX18exXdxX3xX15xX16xX1xX154xXf2xX3xXexX1xX6xX2axX3xX56xf7dbxXexX3xX43xX6xX15xX3xX4xX1xX180xXbxX3xX1xX1exX15xX1xX3xX13xX13axX15xX16xX3xXa5xX18exX3xXexX4bxX15xX1xXf2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX43xX114xXdxX3xX117xXdxX15xX1xX3xX22xX1xX11exX6dxXf2xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX79xX196xX3xXexX970xX15xX16xX3xX1xX1dxX6xX3xX4xX1xX2exX4xX3xX56xc8a4xX15xX16xX3xX79xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX15xX16xX3xXcxX1xX29xX2axX3xXexX2dxX2exX15xX16xX3xX4xX33xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX3axX6xX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX3xX43xX1axX3xXexX1xX48xX3xXcxX4bxX15xX1xX3xX29xX2axX3xX15xX1xXdxX55xX56xX3xX58xX59xX3xX5bxX5cxX2xX5exX5fxX5bxX5cxX5bxX5cxXa4xX0xX82xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbd5xX6dxXexX1xX1dxX2dxXaxX12xX51cxX127xX3xXcxX1xX48xX135xX15xX16xX0xX82xXbxX12

Lê Thương

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2019
2019-06-26 11:38:12

PTĐT - Ngày 26-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long