Cập nhật:  GMT+7
e277x133d7x1593ax17032xf23bx14783x1319ex14352x116b9xX7xf3cfx14acax14dcdx10f60x173b0x16e57xX5x152aaxXax11d01xX0xX7xXex106a0xed8dx120cdx13616xX12x121e6x149c9xX3xX5x16212xX4xX1xX3x1385fxX1x16caexX3xXcxX1xe931xX3xe279x120daxX3x1458dxXdx10598xX18xX3xe8fdxe5f9xXexX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX1cxX3xXexX16xedb4xX18xX3xe6fax11f26xX46x149bdxX49xX3xXex11b7axX3xX33xeab9xX18xX19xX0x1463fxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10984xX10xX6xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3x122b9x17196xX17xX3xX4xX78xX17xX3xX4x13563xX6xX3x1175fxe96fxX3x11932x12068xX18xX3xX1x15c1axX6x13dc9xX3xXcxX1x13d0axX3xXexX1xX6xX17xX3x17445x12a03xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX8dxX3xX1xX30xXexX3xX18xX87x16539xX3x12172xX49xXacxX46xX8dxX3xXexX17xX99xX18xX3xXexX4dxX18xX1xX3xX4xX8bxX3x13c28xXbfxfbd8xX47xX49xX49xX49xX3xX5x155acxf2d9xXexX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3xX5xXc8xX1cxX3xXexX16xX25xX3xX98x10dc1xXdxX3x16cf5xXc1xX49xX47x15a9cxX49xX49xX3xX18xX19xX99x171fcxX3xX2exX1xX78xX4xX1xX47xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX33xX8bxX8dxX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3x1361axX1cx16900xX4xX3xXexX30xX3xXc8xXdbxX4xX3xX33xX34xXexX3xXexX16xX43xX18xX3xXdexX47xXdexX49xX49xX3xX5xXc8xXc9xXexX3xX98xXdbxXdxX3xX2xXc1xX47x161e4xX49xX49xX3xX18xX19xX99xXe9xX3xX2exX1xX78xX4xX1xX47xX3xXcx1513bxX18xX19xX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX1cxX3xXexf0c9xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXc8xXdbxX4xX3xXex1038bxX18xX1xX3xX33xX34xXexX3xX46xX47xX46xXc1xX129xX3xXexX4dxX3xX33xX50xX18xX19xX47xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6aaxX17xX2bxXe9xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14340xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXax14275xXdxX2bxXexX1x1476dxX3xXbfxX129xX49xXbx14c73x14168xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1a4xX3xX129xX49xX49xXbxX1aaxX1abxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX47xX77xX6xX17xXbxX1xX1cxXexX1xX17xX47xX98xX18xX54xX2bxX10xX7xX2exXexX17xXbxX54xX18xX10xX19fxX7xX54xXacxX46xXe2xXbfxX54xX2xXe2xXc1xX2bxXe2xX2xXe2xX46xXacxX129xX49xXexX129xXacx161faxX49xXdexX5xX49xX47x17114xXbxX19x176b4xX16xX9xXdexX1f3xX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX18xX3xX33xX34xXexX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX1cxX3xXexX16xX43xX18xX3xX46xX47xX46xX49xX49xX3xXexX4dxX3xX33xX50xX18xX19xXaxX3xX19fxXdxX2bxXexX1xX9xXaxXbfxX129xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX129xX49xX49xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3xX18xXc8xXdbxX4xX3xX18xX19xX17xX99xXdxX3xXexX1xX6xXaaxX3xX19xXdxX6xX3xX77xXdxX91xX1cxX3xX2bxXdx1340axX18xX3xX98xX99xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xXc8xX1cxX3xX6cxX78xXexX3x142a7xX17xX6xX18xX3xXexX34xXdxX3xef1exX99xX18xX19xX3xX4xX13axX3xX6cxfa94xX18xX19xX3xX2b6x130a6xX8dxX3xXcxX23xX3xX86xXdx1619dxXexX3xXcxX16xedf5xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX17xX2bxXe9xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX87xXaaxX3xXacxX49xXacxX46xX8dxX3xX83xX84xX3xX86xX87xX18xX3xX1xX8bxX6xX8dxX3xXcxX1xX91xX3xXexX1xX6xX17xX3xX98xX99xX3xX1bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33x13839xX3xX1xXc8xXdbxX18xX19xX3xX2bx148e9xX18xX8dxX3xX33xX2c4xX18xX3xX33xX104xX4xX3xX4xX78xX4xX3xX2exX1xX1cxX8dxX3xX33xXdxX91xXaaxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX8dxX3xX4xX78xX4xX3xX4x166b2xX3xX7xX84xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xX5xXc8xX1cxX3xXexX16xX25xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX8dxX3xX33xX349xX18xX3xX98xX1fxX3xX2exXdxX18xX1xX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xX2bxX1fxX4xX1xX3xX98x14c56xX3xX5x11bdbxX3xX1xX99xX18xX1xX8dxX3xX4xX349xX3xX7xX84xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX2bxX17xX6xX18xX1xX3xX2bxX1fxX4xX1xX3xX98xX382xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33xX34xXexX3xXexXdxX43xX1cxX3xX4xX1xX1cx16d68xX18xX3xXexX87xX18xX19xX3xX4xXc8x14da2xX18xX19xX3xX102xX1cxea4exX18xX3xX5x160e6xX3xX1xX17xX34xXexX3xX33x10359xX18xX19xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33xX3caxXaaxX3xX77xX3caxX17xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX8dxX3xX6xX18xX3xXexX17xX99xX18xX3xX98xX99xX3xX4xX1x165a9xXexX3xX5xXc8xXc9xX18xX19xX3xX2bxX1fxX4xX1xX3xX98xX382xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX8dxX3xX18xX19xX87xX18xX3xX18xX19xX149xX6xX3xX1xXdxX2ccxX18xX3xXexXc8xXc9xX18xX19xX3xXaaxX34xX17xX3xX2bxX6xX18xX1xX3xX1xX17xX34xXexX3xX33xX3d6xX18xX19xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33xX91xX3xXexX16xX382xX4xX3xX5xXc9xXdxX1abxX3xX18xX19xX87xX18xX3xX18xX19xX149xX6xX8dxX3xX4xX3caxX18xX1xX3xX19xXdxX78xX4xX3xX98xXdbxXdxX3xX1xXdxX2ccxX18xX3xXexXc8xXc9xX18xX19xX3xXaaxX34xX17xX3xX2bxX6xX18xX1xX3xX1xX17xX34xXexX3xX33xX3d6xX18xX19xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33xX91xX3xXexX16xX382xX4xX3xX5xXc9xXdxX47xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX17xX2bxXe9xXaxX12xXcxX4dxX18xX1xX3xX4x14494xX18xX19xX3xX33xX318xX3xXexX13axX3xX4xX1x16655xX4xX3xXexX1xX99xX18xX1xX3xX4xX2c4xX18xX19xX3xX18xX1xXdx14096xX1cxX3xX1xX17xX34xXexX3xX33xX3d6xX18xX19xX3xX102xX1cxX3caxX18xX19xX3xX77xX78xX8dxX3xX1aaxX25xX4xX3xXexXdxX30xX18xX8dxX3xXexX1xX2c4xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX1xXc8xX3xX4xX78xX4xX3xX1xX3d6xXdxX3xX4xX1xXc9xX8dxX3xX1xX3d6xXdxX3xXexX1xX3caxX17xX8dxX3xX4xX1xXc8xX349xX18xX19xX3xXexX16xX2d1xX18xX1xX3xX2exX158xX4xX1xX3xX4x16943xX1cxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX102xX1cxX3cexX3xea5bxX86xX3xX18xX87xXaaxX3xXacxX49xXacxX46xX1abxX3xXexX1xX6xXaaxX3xX19xXdxX6xX3xX2xX2xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX2ccxX18xX3xX102xX1cxX3caxX18xX19xX3xX77xX78xX8dxX3xX19xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX2ccxX1cxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX98xXdbxXdxX3xX18xX1xXdxX4daxX1cxX3xX1xX2d1xX18xX1xX3xXexX1xX4c9xX4xX8dxX3xX18xX3d6xXdxX3xX2bxX1cxX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX25xX1abxX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX16xXdxX91xX18xX3xX98xX99xX3xX33xX3baxXe9xX3xXaaxX34xX18xX1xX3xXexX16xXdxX91xX18xX3xX2exX1xX6xXdxX3xX4xX78xX4xX3xXexX17xX1cxX16xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX8dxX3xX7xX3caxX18xX3xXbxX1xX3baxXaaxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX33xX318xX3xX4xX2c4xX18xX19xX3xX77xX104xX3xX18xX1xXc8xX3x11092xX6cxX78xXexX3xX2adxX17xX6xX18xX3xX2b6xX99xX18xX19xX3xX4xX13ax14251xX1abxX3xX615xX190xXdxXexXe9xX3xXexX17xX1cxX16xX3xX86xXdxX2ccxXexX3xXcxX16xX2d1xX626xX1abxX3xXexX17xX1cxX16xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX5xXdxX43xX18xX3xX2exX30xXexX3xXcxf3ccxXe9xX3xX17dx13373xX4xX1abxX3xXbxX1xX17xXexX17xX3xXexX17xX1cxX16xX3xe806xX50xXdxX3xX4xX1x13410xX3xX2b6xX17xX18xX19xX3xX190xX104xX4xX1abxX3xXexX17xX1cxX16xX3xX2exX1xX78xXaaxX3xXbxX1xX78xX3xX2adxX1cxX656xX18xX3xX83xX349xX18xX3xX2exfb82xX3xXexX1xX25xX1abxX3xX7xX3caxX18xX3xXbxX1xX3baxXaaxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX18xX19xX1xX4dxX3xX2bxXc8x17516xX18xX19xX3xX18xXc8xXdbxX4xX3xX2exX1xX17xX78xX18xX19xX3xX18xX8bxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX80xXe9xX1abxX3xXexX13axX3xX4xX1xX4c9xX4xX3xX33xX8bxX18xX8dxX3xX1x17087xX3xXexX16xXc9xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX102xX1cxX6xX18xX8dxX3xXexX16xX3caxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX2ccxXaaxX3xX2xXc1xX3xX33xX17xX99xX18xX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX102xX1cxX104xX4xX3xXexX30xX3xX33xXc8xX3c4xX18xX19xX3xX7xX2c4xX18xX19xX1abxX3xXexX13axX3xX4xX1xX4c9xX4xX3xX2exX1xX3caxX17xX3xX7xX78xXexX8dxX3xX5xXdxX43xX18xX3xX2exX30xXexX3xX1aaxX656xXe9xX3xX2bxX2cxX18xX19xX3xXexX17xX1cxX16xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX1abxX3xXexX16xXc8xX18xX19xX3xX77xX99xXe9xX3xX19xXdxXdbxXdxX3xXexX1xXdxX2ccxX1cxX3xX7xX3caxX18xX3xXbxX1xX3baxXaaxX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xXexX34xXdxX3x11165xX1xX99xX3xX33xX8bxX18xX3xXexXdxX30xXbxX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX98xX99xX3xX77xXdxX91xX1cxX3xX2bxXdxX29axX18xX3xX18xX19xX1xX2ccxX3xXexX1xX1cx167cexXexX3x10457xX3x167a9xX1xX1cxX3xX1bxXcxX2b6xX83xX3xX669xX4daxX18xX3xX6cxX2bfxX18xX19xX3xX98xX99xX3xXexX34xXdxX3xX669xXdxX91xXaaxX3xXexXc8xX3xX98xX400xX18xX3xX1xX6e1xX3xXexX16xXc9xX3xX2exX1xX78xX4xX1xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX19xX65axX18xX3xX98xXdbxXdxX3xXexX16xXc8xX18xX19xX3xX77xX99xXe9xX3xX1xX17xX34xXexX3xX33xX3d6xX18xX19xX3xX98xX87xX18xX3xX1xX17xX78xX3xX2bxX1cxX3xX5xX1fxX4xX1xX3xX4xX3d6xX18xX19xX3xX33xX50xX18xX19xX3xXexX34xXdxX3xX1aaxX8bxXaaxX3xX1bxX2bfxX8dxX3xX1aaxX318xX3xX2adxX1cxX656xX18xX3xX83xX349xX18xX8dxX3xX1xX1cxXe9xX2ccxX18xX3xXcxX656xX18xX3xX83xX349xX18xX47xX47xX47xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1369cxX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX6cxX17xX99xX18xX19xX3x12d09xXdxX6xX18xX19xX0xX54xXbxX12

Hoàng Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiệc trà di sản - Hương vị Đất Tổ

Tiệc trà di sản - Hương vị Đất Tổ
2023-11-22 19:42:00

baophutho.vn Tối 22/11, tại Hồ Văn khu Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, UBND tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đơn vị thực hiện là Công...

Điểm du lịch mới ở Phú Thọ

Điểm du lịch mới ở Phú Thọ
2023-11-22 15:26:00

baophutho.vn Bến Thân là khu xa nhất của xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn. Bà con trong khu chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó người Dao chiếm trên 90%....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long