Cập nhật: 26/05/2022 14:51 GMT+7
145dx47f1x72b8x8029x9653x24b7x4b5ax2570x73c7xX7x9472x5219x876dx9bb8x676cx6fedxX5x6390xXax301dxa38fxa31ex3ac1x4b2dxX3xXexX1xXdxX3x91c0x2a71xX4xX3x9f1dxXdxa4ffxXexX3x94bexX13x2e29xX3x8cf4xX1x61d1xX3xXcxX1x9fd2xX3xX16xXdx2db1xXdxX3xXcxXdx6156xX15xX16xX3x4da9xX15xX1xa23cxX3xX4x8579xXbxX3xXexXdx1b7ax2b7axX3xX1xX2fxX4xX3xX15x8004x75a5xX3xX1xX2fxX4xX3x4f18x42e2xX56xX2xX3x6b9axX3xX56xX57xX56xX56xX0x550exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19bcxX10xX6x38e9xXaxX12x729fxX16xa524x7607xX3xX56x7615xX62x1ae7x78a5xX3x9bedx2df2xX3xa269xXdx5068x8ea9xX3xX74x524axX4xX3x2f94xX79xX3x319cxX79xX88xX3xXex7ddexX88xX3xXbxX1x64d8xXdxX3xX1x7956xXbxX3xX8ex3c53xXdxX3x8d40x8557xX15xX16xX3xXexX7axX3xXa6xa3dcxX3xXbxX1x3503xX15xX3xX85xXdxX87xX88xX3xX74xX8bxX4xX3x5571xX74xX48xX4xX6xX3xXa6xX88x3d07xXbxX88xXc7xX6xXexXdxX88xX15xX3xXexXafxX3xX4xX1x1875xX4xX3xX8exX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX13xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX3xX16xXdxX33xXdxX3xXcxXdxX38xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX3fxX3xX4xX42xXbxX3xXexXdxX47xX48xX3xX1xX2fxX4xX3xX15xX4fxX50xX3xX1xX2fxX4xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX5bxX3xX56xX57xX56xX56x70cexX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX88xX15xXaxX12xX0xXdxX50xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX15xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax5000xXdxX74xXexX1x7db8xX3xX2xX57xX57xX57xXbx62a7x455cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX161xX3xa0f1xX7dx3e1dxXbxX168xX169xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX62xX62xX4xX127xX20xX6xX88xXbxX1xX48xXexX1xX88xX127xX8exX15xX62xX74xX10xX7x496dxXexX88xXbxX62xX15xX10xX15cxX7xX62xX56xX56xX56xX2xX62xX2xX2xX2xX74x7c5axX2xX1a7xX7fxX2xX57xX7dxXexX2xX7dx6bbaxX57xX5xX57xX5bxXdxX50xX16xX5bxX1b1xX57xX7dxX175xX127x800dxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX13xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX3xX16xXdxX33xXdxX3xXcxXdxX38xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX3fxX3xX4xX42xXbxX3xXexXdxX47xX48xX3xX1xX2fxX4xX3xX15xX4fxX50xX3xX1xX2fxX4xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX5bxX3xX56xX57xX56xX56xXaxX3xX15cxXdxX74xXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX173xX7dxX175xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX88xX15xXaxX12x2262xX6xX15xX3xXexXafxX3xX4xX1xXd6xX4xX3xXexXc7xX6xX88xX3xX16xXdx47a5xXdxX3xX77xX1xX42xXexX3xX8exX79xX3xX16xXdxX260xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX3xX4xX1xX88xX3xX4xX87xX4xX3xXexX1x761cxX3xX7xXdxX15xX1xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxX88xX74xX7axXaxX12xX29xX1xX87xXexX3xX1cx70e8xX15xX16xX3xXex9b1bxX3xXexX1xX87xX15xX16xX3xX2xX56xX62xX56xX57xX56xX2xX80xX3xX8exX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4x5255xX3xX16xXb3xX15xX3xX7dxX127xX57xX57xX57xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1cxX38xX15xX3xXexX2a9xX3xX56xX7fxX57xX3xXexXc7x5b06x5fb6xX15xX16xX3xXcxXdxX47xX48xX3xX1xX2fxX4xX80xX3xXexXc7xX2e6xX2e7xX15xX16xX3xXbxX1xXafxX3xXexX1xXa7xX15xX16xX3xX4xX2c4xX3xX4xX42xXbxX3xXcxXdxX47xX48xX3xX1xX2fxX4xX3xXexXc7x368axX15xX3xX1cx9a9cxX6xX3xX20xX79xX15xX3xXex66fexX15xX1xX3xX1cx92a2xX3xX1cxX4fxX15xX16xX3xX194x3188xX3xXexX1xX6xX50xX3xX16xXdxX6xX127xX3xXcxXc7xX260xXdxX3x82c2xX48xX6xX3xX4xX87xX4xX3xX8exX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX4xX42xXbxX3xXexXc7xX2e6xX2e7xX15xX16xX80xX3xX4xX42xXbxX3xX1xX48xX7axX22xX15xX80xX3xXexX324xX15xX1xX80xX3xX4xX2c4xX3xX2xX1a7x4f81xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX168xX48xX42xXexX3xX7x52bdxX4xX3xX15xX1xX42xXexX3xX1cxX96xXdxX3xX74xXdxX22xX15xX3xX4xX1xX88xX3xXexX88xX79xX15xX3xX20xX2a4xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX194xX1xX9bxXdxX3xX5xXa3xXbxX3xX375xX80xX3xX1a7xX80xX3xX7fxX3xXexX1xX6xX50xX3xX16xXdxX6xX3xXexXc7xX6xX15xX1xX3xXexX79xXdxX3xXexX96xXdxX3xX8exX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX127xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX88xX15xXaxX12xX0xXdxX50xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX15xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX74xXexX1xX161xX3xX2xX57xX57xX57xXbxX168xX169xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX161xX3xX7dxX1a7xX1b1xXbxX168xX169xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX62xX62xX4xX127xX20xX6xX88xXbxX1xX48xXexX1xX88xX127xX8exX15xX62xX74xX10xX7xX194xXexX88xXbxX62xX15xX10xX15cxX7xX62xX56xX56xX56xX2xX62xX2xX2xX2xX74xX1a7xX2xX1a7xX7fxX2xX2xX7dxXexX56xX1a7xX1a7xX1a7xX5xX1b1xX5bxXdxX50xX16xX5bxX1b1xX57xX56xX57xX127xX1bfxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX13xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXcxX1xX2fxX3xX16xXdxX33xXdxX3xXcxXdxX38xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX3fxX3xX4xX42xXbxX3xXexXdxX47xX48xX3xX1xX2fxX4xX3xX15xX4fxX50xX3xX1xX2fxX4xX3xX56xX57xX56xX2xX3xX5bxX3xX56xX57xX56xX56xXaxX3xX15cxXdxX74xXexX1xX9xXaxX2xX57xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX7dxX1a7xX1b1xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxX88xX15xXaxX12xXa6xX87xX4xX3xXexX1xX283xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX6xX50xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX194x8c42xX3xX15xX4fxX15xX16xX3xX15xX2c4xXdxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxX88xX74xX7axXaxX12xXcxX96xXdxX3xX8exX14xX15xX16xX3xX1cxX1dxX4xX3xX20xXdxX22xXexX80xX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX283xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX79xX50xX3xX20xX79xXdxX3xXexX1xXdxX3xX15xX16xX1xX10xX80xX3xX1cxX2fxX4xX80xX3xX8exXdxX38xXexX3xXexXc7xX318xX15xX3xX16xXdxX42xX7axX3xXexXc7xX88xX15xX16xX3xXexX1xX2e7xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX375xX57xX3xXbxX1xX2bxXexX127xX3xXa6xX4fxX15xX3xX4xXd6xX3xX194xX38xXexX3xX342xX48xX260xX3xXexX1xXdxX3xX15xX16xX1xX10xX80xX3xX1cxX2fxX4xX80xX3xX8exXdxX38xXexX80xX3xX24dxX6xX15xX3xXexXafxX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX5x836bxX6xX3xX4xX1xX2fxX15xX3xX2xX57xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX168xX48xX42xXexX3xX7xX386xX4xX3xXexX1xX6xX50xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX194xX526xX3xX15xX4fxX15xX16xX3xX15xX2c4xXdxX127xX3x7c66xX38xXexX3xX342xX48xX260xX80xX3xX24dxX6xX15xX3xXexXafxX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX1cxX329xX3xXexXc7xX6xX88xX3xX1xX6xXdxX3xX16xXdxX260xXdxX3xX77xX1xX42xXexX80xX3xX20xX6xX3xX16xXdxX260xXdxX3xX77xX1xX27xX80xX3xX20xX9bxX15xX3xX16xXdxX260xXdxX3xX24dxX6xX3xX8exX79xX3xXexXc7xX6xX88xX3xX2xX57xX3xX16xXdxX260xXdxX3xX60cxX1xX48xX7axX38xX15xX3xX194xX1xX283xX4xX1xX3xX4xX1xX88xX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX283xX3xX7xXdxX15xX1xX127xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxX88xX74xX7axXaxX12xXa6xX48xX2a4xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXafxX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX15xX1xa435xX50xX3xXexX96xX88xX3xX1cxXdxa0bfxX48xX3xX194xXdxX22xX15xX3xX1cxX47xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1cxX2e6xX9fxX4xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexXc7xXdxX47xX15xX3xX4xX87xX4xX3xX194x523axX3xX15xX4fxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX80xX3xX15xX2c4xXdxX80xX3xX1cxX2fxX4xX80xX3xX8exXdxX38xXexX3xX8exX79xX3xX16xXdxX6xX88xX3xXexXdxX38xXbxX3xX20xX6a7xX15xX16xX3xXexXdxX38xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX80xX3xX16xXdxX2bxXbxX3xX4xX87xX4xX3xX10xX50xX3xX4xX2c4xX3xX4x982cxX3xX1xX2a4xXdxX3xX1cxX2e6xX9fxX4xX3xXexXc7xX260xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX22xX50xX80xX3xX15x50c3xX15xX16xX3xX4xX6xX88xX3xX194xXdxX38xX15xX3xXexX1xXd6xX4xX80xX3xX194xX1xX260xX3xX15xX4fxX15xX16xX3xXexX2e6xX3xX74xX48xX7axX80xX3xXbxX1xX260xX15xX3xX168xX96xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX127xX3xX91x9ad7xX15xX16xX3xXexX1xX2e7xXdxX3xX16xX2c4xXbxX3xXbxX1xXb3xX15xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1cx2549xX7axX3xX8exXdxX22xX4xX3xX1cxXafxXdxX3xX50xXa3xXdxX3xX1xX27xX15xX1xX3xXexX1xXd6xX4xX3xX8exX79xX3xXbxX1xX2e6xX722xX15xX16xX3xXbxX1xX87xXbxX3xX74xX96xX7axX3xX1xX2fxX4xX80xX3xX194xXdxX47xX50xX3xXexXc7xX6xX80xX3xX1cxX87xX15xX1xX3xX16xXdxX87xX3xXexX1xX10xX88xX3xX1cxX31cxX15xX1xX3xX1xX2e6xXa3xX15xX16xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4x2194xX15xX3xX15xX4fxX15xX16xX3xX5xX5d5xX4xX3xX1xX2fxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX80xX3xX15xX73bxX15xX16xX3xX4xX6xX88xX3xX4xX1xX42xXexX3xX5xX2e6xX9fxX15xX16xX3xX74xX96xX7axX3xX8exX79xX3xX1xX2fxX4xX3xX50xXa7xX15xX3xXcxXdxX38xX15xX16xX3xX3cxX15xX1xX3xXexXc7xX88xX15xX16xX3xX20xX9bxXdxX3xX4xX260xX15xX1xX3xX1xX2a4xXdxX3xX15xX1xX7e2xXbxX3xX342xX48xX9bxX4xX3xXexX38xX127xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX48xXexX1xX88xXc7xXaxX12xX71xX96xX15xX1xX3xXcxX1xX2bxX7axX0xX62xXbxX12

Hạnh Thúy

Các tin đã đưa

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long