Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buo4buGw6l0eOG6sMOpw4J0RMOp4buH4bq1w6k74bqk4bu1w7TDqXThu7l1w6nhu6l0dmfDqTRVMuG6t8OpIXTDrOG7r8Op4bur4bqkw7Lhu63DqeG6uuG7n8Op4bupdeG7rXTDqcOC4bujLcOK4buLw6l04bu5deG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7TDosO1Z+G7r+G6sHThuqTDgnThu6/DouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq74buF4bq/w6ov4bq/4buF4buR4buB4bq54buF4bq9ZuG6u+G6vcOC4bq74buH4bq74bq94buHw6rhu6vhurvDosaw4bqwc2XDqS/huqs74bqkZ+G7rXPDqcO0w6zhu610w6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7seG7ucOCw6nhurB0deG7neG7rcOpdHjhurDDqTvhuqThu7XDtMOpdOG7uXXDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqshdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtOG6tcOp4butc2nhur7DqeG6veG7hy/hurvhurnhurXDqTvhuqThu7XDtMOpdOG7uXXDqcO1xKnDgsOp4buTw7PhuqTDqcOCdMOs4buvw6nhu6vhuqTDsuG7rcOpw4LDrXXDqXThu7l1w6nDguG6skPhuqLhu61zw6nDtGjDtMOp4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nhurrhu5/DqeG7qXXhu610w6nDguG7oy3DiuG7i8OpdOG7uXXDosOpO+G6pOG7tcO0w6l04bu5dcOp4bq04bubw6nhu5Fp4butdMOpw6rDqeG7rXNp4bq+w6nhuqfhur3hu4ct4bq94buDw6nhurppw6nhur1mL+G6u+G6ueG6rcOp4buTcMOpw4J0w6zhu6/DqeG7q+G6pMOy4butw6nhurrhu5/DqeG7reG7uXXDqeG7keG6pOG7rXPDqeG7rWnhur7DqeG6umnDqeG6sHRow4LDqcOCdGfhu6104bq1w6nDguG6suG6pOG6vuG7n+G7rcOpdMO54butdMOpw4LhurJFw7TDqcOCdeG7o+G6sMOp4buTcMOpw7TDicOpw4LhurJ1w6nhurppw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOpw7TDrMOp4butQ+G6oMO0w6nDgnThu5nhu6/DqeG7kcO9dcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurJD4bqgw7TDqeG7qXR1w6nDgnTDrOG7r8Op4bur4bqkw7Lhu63hurXDqcO0aMO0w6nhu5PDrXXDqcO1dXDhuqTDqTvhuqThu7XDtMOpdOG7uXXDqeG6tOG7m8Op4butc3Thu5nDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nDtOG6qmfDqTvhuqThu7XDtMOpdOG7uXXDqeG6uuG7n8Op4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7oy3DiuG7i8OpdOG7uXXDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq74buFw6nhurppw6nDqsOp4but4buJ4buxw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOp4buBw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u+G7hy3hur3hurnhur3hurnhurPDqeG7qeG7o8OpdOG7r8Otw7R0w6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6Mtw4rhu4vDqXThu7l1w6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u2bDosOp4buSaOG7rXTDqXN1aMOp4bq0w4DDqeG7qeG7o8OCw6nDqsOp4but4buJ4buxw6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOpw7TDgMOpw7Rv4bqkw6nhu6vDrXXDqeG7reG7n+G7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nhu4HDqeG7reG7ieG7scOpc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqeG6veG6ueG6u+G7hy3hur3hurnhur3hurnhurPDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOpw6rDqeG7reG7ieG7scOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw7Row7TDqcO0dMO64butdMOp4bq0aMO0dMOpdMOBw6nDguG6ssODw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6Mtw4rhu4vDqXThu7l1w6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Fu4butw6nDguG7ucO0w6nDgnR1cOG6pMOp4bq04bu1w6nhurppw6nhu7F14buf4butw6nhu63huqZ14bqzw6nhurp14buhw7TDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7rHN04bulw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4bq04bu1w6nhurvhurnhurkv4bq94bq54bq74buBLztU4bq7w6rDqeG6sHThu53DqeG7keG6pOG6vuG7ocOCw6nDtHThuqrDqcOC4bqyQ8OA4butc8Op4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw7Row7TDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6nhurbhuqThu7XDtMOpc3Vnw6lzdWd1w6nhu5Phu6/DreG7rcOp4bq94bq54bq74buHLeG6veG6ueG6veG6ucOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhurbhuqRow6nDguG6ssO54butdMOpw4J0w6zhu6/DqeG7q+G6pMOy4but4bq1w6nDtGjDtMOpw4J0aeG7rXTDqeG6unXhu53hu63DqcOUdMO64butdMOp4bqwdOG6qsOp4bq04bubw6lzdcOsdcOpw4LhurLDueG7rXThurXDqeG7q2nhu7HDqeG6ssO9w6nhu7Hhu7nDgsOp4bq04bu1w6nhurpv4butw6nhu5Phu5/DqeG7k8OtdcOpw7V1cOG6pMOpO+G6pOG7tcO0w6l04bu5dcOp4but4bud4bqkw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqshdOG7meG7r8OpISE0MuG7rOG6qS/hurDhuqs=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nêu gương trong nói và làm !

Nêu gương trong nói và làm !
2018-10-25 06:53:28

PTĐT - Nêu gương hơn lúc nào hết, trong thời điểm hiện nay phải được đẩy mạnh và chú trọng trong các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và với cả cán bộ, đảng viên.

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội

Thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội
2018-10-23 18:49:08

PTĐT - Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long