Cập nhật:  GMT+7
7cd2x8329xa96bxacb0x8334x9ee2xb16exa05ex7dffxX7xdab5x10572xeaffx9563xbe27x10af2xX5xcf1exXax81e9x8b95x10aa8xXdxX3xXexaef8xe7e6xdf68xb6a4xX3xcd35xX2x10bd4xX3xff7fxXdx7efaxXexX3xaa7bxX6xc148xX3xX1x109cdxcccaxX1bxX3xXexX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1xX18xX19xc845xX1bxX3xXexdcd5xXbxX3xX1xX18xb69exX1bxX3xXexb8cbxXdxX3x10777xX1x10bfexX3xXcxX1x8564xX0x105d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc436xX10xX6xc550xXaxX12xb6e8xX6xX18xX3xbee6x100bexX1bxX3xX2xf095xX3xX1bxX6axX2cxX19xX3xXexX3dxXbxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xXexX46xXdxX3xc7caxX1xX18xX3xX5xXdxf40exX1bxX3xX1x8c71xXbxX3xXcxa9d5xXcxXcxX3xXexdb48xX1bxX1xX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxX3xXexef3fxX3x9f53xX51xXa6xX3x9338xX39xX1bxX3xX2xX1fxX51xXa6x1084bxX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xca49xb22fxX1bxX6axX3xXaaxfadexX3xX1bxX6xX28xX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX63x9e14xd29bxXdxX3xX7xcd7dxX3xX63xd531xX1bxX3xX63x10cf7xXexX3xX4xf53fxX6xX3xX60x9657xX21xX3xX60xX2bxX2cxX1bxX6axX3x9a54xX1bxX1xX3xXcxX18xX42xX1bxX3xXaax8a48xX3xX1xX2bxX2cxX1bxX3xXexX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1xX18xX19xX39xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xXexX1x10f50xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX28x9c73xX1bxX1xX3xXaaxX1axX3xX4xXbfxX3xX1bxX1xef1exX1bxX6axX3xX4xX1xX18x10cf6xX1bxX3xd88bxd0dcxX3xXex8727xXexX3xX1bxX1xX42xXexX3xX4xX1xX2bxX3xX21xe4d2xX1bxX6axX3xf131xX1xX18xX1bxX6axX3xf01fxX39xXexX3xdff1xXdxaa90xXdxX3xXbexXbfxX1bxX6axX3xXaaxXc4xX3xX1dxX2xX1fxX3xX154xX1x8ac7xX18xX3xf5dfxX3xX63xXdxbf40xX1bxX3xd415xX6xX3xXexX46xXdxX3xXcxX1xXc4xXdxX3xXecxX6xX1bxX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xXexX1xXc4xX1bxX6axX3x987axX3xXexXd9xXdxb7bexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX2bxX1bxXaxX12xX0xXdxX28xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1bxXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxf025xXdxX63xXexX1xfa95xX3xX2xf1c4xX1d9xX1d9xXbxa3a3x1041cxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX1d6xX3xX197xcf28xX1e9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX19cxX13fxX6xX2bxXbxX1xX18xXexX1xX2bxX19cxa04axX1bxX51xX63xX10xX7xX15axXexX2bxXbxX51xX1bxX10xX1d1xX7xX51xdf71xX6fxX213xX1d9xX51xX2xX2xX2xX63xX6fxX2xX6fxX1e9x8af8xX2xX220xXexX220xX2x8625xX2xX5xXa6x10c6bxf652xX1e9xX6fxXa6xX213xX6fxX197xXa6xX226xX1e9xX1fxX1fxX1e9xX213xX22axd915xX6xX220xX2xX23axX19cxbe8axXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX1xX2bxX2cxX1bxX3xXexX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1xX18xX19xX39xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xXexX46xXdxX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxXaxX3xX1d1xXdxX63xXexX1xX9xXaxX2xX1d9xX1d9xX1d9xXaxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX9xXaxX197xX1e9xX1e9xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX2bxX1bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xXexX3dxXbxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xXexX46xXdxX3xX84xX1xX18xX3xX5xXdxX8axX1bxX3xX1xX8exXbxX3xXcxX92xXcxXcxX3xXexX97xX1bxX1xX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxX19cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX2bxX63xX19xXaxX12xX26xX1xX129xX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX6axXb2xX3xX6fxX213xX3xX4xX6bxX18xX3xXexX1xXe8xX3xXexX17bx10bfbxX3xX4xXe8xX6xX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xXaax8ef1xX18xX3xXaaxX46xXexX3xXaaxXd8xX8exX4xX3xXexX1xX1axX3xXexX17bxX46xX1bxX6axX3xX203xX2cxX3xXexX171xX28xX3xX5xe566xX3xXexX143xXexX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xX1bxX1xX135xX1bxX6axX3xX13fxX18xe798xXdxX3xXexX3dxXbxX3xX6axX6bxX1bxX3xXaaxX171xX19xX19cxX3xXcxX17bxX2bxX1bxX6axX3xXaaxXbfxXb2xX3xX7xXddxX3xXexX17bx7e1exX3xX5xX46xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX13xX14xXdxX3xXexX17bxXd8xX394xX1bxX6axX3xX26xX6axX18xX19xX178xX1bxX3xX154xb167xX1bxX6axX3xX49xX1xXd8xc5e1xX1bxX6axXb2xX3xXexXdxX343xX1bxX3xX203xX23xX3xXecxX8axX3xX13xX129xX1bxX1xX3xXecxX2bxX1bxX6axX3xX21xb41exX3xX203xX2cxX3xXexXdxX343xX1bxX3xXaaxX46xX2bxX3xX26xX6axX18xX19xX178xX1bxX3xXecxX8axX3xX49xX1xXc4xXexX3xX22axX3xX1bxX1xX135xX1bxX6axX3xX4xX6bxX18xX3xXexX1xXe8xX3xX203xXe4xX1bxX6axX3xX28x106b9xXexX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xXaaxX8exXexX3xXexX3dxXbxX3xXexX17bxX18xX1bxX6axX3xXexX1xX11exX3xX1bxX1xX42xXexX3xXaaxX343xX18xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX42xX19xX3xXaaxXd8xX8exX4xX3xX7xX11exX4xX3xX160xX1bxX1xX3xX1xXd8xX394xX1bxX6axX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xX5xX143xXdxX3xX4xX1xX3b8xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xXexX2bxX2cxX1bxX3xXaaxX14xXdxX3xXaaxX1axX3xXexX46xX2bxX3xX1bxX8axX1bxX3xX28xX14xXexX3xXexX3dxXbxX3xXexX1xX1axX3xXexX1xXdxX3xXaaxX42xX18xX3xX6axXe4xX1bxX3xX15axX39xXexX3xX203xX2cxX3xX1xXdxX23xX18xX3xad37xX18xX160xX3xX1xX3b8xX1bxX19cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX2bxX63xX19xXaxX12xX154xX1xXdxX6xX3xX7xX32fxX3xX203xX343xX3xX491xX18xXffxX1bxX6axX3xXexX1x838bxXdxX3xX6axXdxX6xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xXexX46xXdxX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxXb2xX3xX60xXecxX21xX3xXcxX17bxXd8xX394xX1bxX6axX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX60xX2bxX2cxX1bxX6axX3xXf5xX1bxX1xX3xXcxX18xX42xX1bxX3xX4xX1xX2bxX3xX13fxXdxX39xXexX1d6xX3xX13xX171xX19xX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX18xX19xX39xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xX491xX18xX6xX1bxX3xXexX17bxX4fxX1bxX6axX3xXexX17bxXd8xXd9xX4xX3xX15axX1xXdxX3xXexX2bxX2cxX1bxX3xXaaxX14xXdxX3xX63xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7xX6xX1bxX6axX3xX26xX1xX3dxXexX3xXbexX160xX1bxX3xX203xX2cxX2bxX3xX1bxX6axX2cxX19xX3xX2xX226xX51xXa6xX19cxX3xX66xX2bxX3xX203xXd9xXdxX3xXaaxX8exXexX3xXexX3dxXbxX3xXexX17bxX18xX1bxX6axX3xXexX17bxXd8xXd9xX4xXb2xX3xX4xXc4xX4xX3xX4xX6bxX18xX3xXexX1xXe8xX3xXaaxXffxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX42xX19xX3xX7xXddxX3xX491xX18xX19xX39xXexX3xXexX171xX28xXb2xX3xX1bxb1d5xX3xX5xXddxX4xX3xXexX3dxXbxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xXaaxX1axX3xX4xX160xXdxX3xXexX1xXdxX23xX1bxX3xXaaxXd8xX8exX4xX3xX17bxX42xXexX3xX1bxX1xXdxX343xX18xX3xX203xX343xX3xXexX1xX1axX3xX5xXddxX4xX3xX4xX3d3xX1bxX6axX3xX1bxX1xXd8xX3xXexX171xX28xX3xX5xb8dbxX3xXexX1xXdxX3xXaaxX42xX18xX19cxX3xXcxX46xXdxX3xX21xX150xX1bxX6axX3xX154xX1xX18xX1bxX6axX3xX15axX39xXexX3xX63xXdxX178xX1bxX3xX17bxX6xX3xX394xX3xXcxX1xXc4xXdxX3xXecxX6xX1bxXb2xX3xX4xX1xX4bxX1bxX6axX3xXexX6xX3xX1bxd241xX28xX3xX4xbd36xX1bxX6axX3xX13fxX160xX1bxX6axX3xX203xXd9xXdxX3xX1bxX1xX135xX1bxX6axX3xXaaxX143xXdxX3xXexX1xXe8xX3xX4xXbfxX3xX1bxX343xX1bxX3xX13fxXbfxX1bxX6axX3xXaaxXc4xX3xXexX17bxX32fxX3xX17bxX42xXexX3xX28xX46xX1bxX1xX3xX394xX3xX4xX1xX171xX18xX3xX174xX19cxX3xX21xX129xX3xX203xX3dxX19xXb2xX3xXbexX6xX1bxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xX7x100d7xX3xX4xXbfxX3xX1bxX1xX135xX1bxX6axX3xXbxX1xX171xX1bxX3xXexX5fexX4xX1xXb2xX3xXexX5fexX1bxX1xX3xXexX2bxXc4xX1bxX3xXbxX1xX63exX3xX1xX8exXbxX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xXexXa4xX1bxX6axX3xXexX17bxX3dxX1bxX3xXaaxX42xX18xX3xX4xa947xX3xXexX1xX1axX3xXaaxX1axX3xXaaxX46xXexX3xXaaxXd8xX8exX4xX3xX15axX39xXexX3xX491xX18xX160xX3xXexX143xXexX3xX1bxX1xX42xXex96d9xX19cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX2bxX1bxXaxX12xX0xXdxX28xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX1bxXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1d1xXdxX63xXexX1xX1d6xX3xX2xX1d9xX1d9xX1d9xXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX1d6xX3xXa6xX220xX1fxXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX19cxX13fxX6xX2bxXbxX1xX18xXexX1xX2bxX19cxX203xX1bxX51xX63xX10xX7xX15axXexX2bxXbxX51xX1bxX10xX1d1xX7xX51xX213xX6fxX213xX1d9xX51xX2xX2xX2xX63xX6fxX2xX6fxX1e9xX220xX213xXa6xXexXa6xX213xX1fxX2xX5xX2xX22axX22bxX1e9xX6fxXa6xX213xX6fxX197xX197xX1fxX197xX220xX197xX226xXa6xX22axX13fxX1fxX13fxX4xX1d9xX19cxX240xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX1xX2bxX2cxX1bxX3xXexX1xX2cxX1bxX1xX3xX4xX1xX18xX19xX39xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xXexX46xXdxX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxXaxX3xX1d1xXdxX63xXexX1xX9xXaxX2xX1d9xX1d9xX1d9xXaxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX9xXaxXa6xX220xX1fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX2bxX1bxXaxX12xX60xXecxX21xX3xX60xX2bxX2cxX1bxX6axX3xXf5xX1bxX1xX3xXcxX18xX42xX1bxX3xX63xX2cxX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX343xX18xX3xXexX1xX4c1xXdxX3xX6axXdxX6xX1bxX3xX6axXdxX4bxXbxX3xX4xXc4xX4xX3xX1xX4fxX4xX3xXexX17bxX150xX3xX1xX2bxX2cxX1bxX3xXexX1xXdxX23xX1bxX3xX15axX1xX160xX3xX1bxe8b3xX1bxX6axX3xXbxX1xX150xX1bxX6axX3xX1bxX6axXddxX19cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX2bxX63xX19xXaxX12xX66xX6xX18xX3xX4xX1xX18xX19xX39xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX1xX18xX42xX1bxX3xXexX46xXdxX3xX49xX1xX4bxX3xXcxX1xX4fxXb2xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX7xX697xX3xX13fxXd8xXd9xX4xX3xX203xX2cxX2bxX3xX6axXdxX6xXdxX3xXaaxX2bxX46xX1bxX3xXexX3dxXbxX3xX5xX18xX19xX23xX1bxX3xX203xX2cxX3xXexX1xXdxX3xXaaxX42xX18xX3xX4xX4fxX3xX7xXc4xXexX3xXexX46xXdxX3xX26xX1xX3dxXexX3xXbexX160xX1bxX3xXexX17bxXd8xXd9xX4xX3xX15axX1xXdxX3xX7xX6xX1bxX6axX3xXcxX1xXc4xXdxX3xXecxX6xX1bxX3xXexX1xX6xX28xX3xX63xXddxX3xX21xX150xX1bxX6axX3xX154xX1xX18xX1bxX6axX3xX15axX39xXexX3xX15exXdxX160xXdxX3xXbexXbfxX1bxX6axX3xXaaxXc4xX3xX1dxX2xX1fxX3xX154xX1xX171xX18xX3xX174xX3xX1bxX861xX28xX3xX213xX1d9xX213xX6fxX3xXexX17bxX2bxX1bxX6axX3xXexX1xX4c1xXdxX3xX6axXdxX6xX1bxX3xXexXa4xX3xX2xXa6xX51xX197xX3xXaaxX39xX1bxX3xX213xX51xX1fxX19cxX3xXcxX46xXdxX3xa2ffxX11exX3xX7xX394xX3xX154xX1xX63exX6xX3xX203xX2cxX1bxX6axXb2xX3xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX2xX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX26xX6xX28xX3xX394xX3xXbexX160xX1bxX6axX3xX92xX3xX203xX2cxX3xX7xX697xX3xX4xX1xX46xX28xX3xXexX17bxXc4xX1bxX3xX203xXd9xXdxX3xX1dxX2xX1fxX3xc141xX1bxX3xX13xX14xX3xX203xX2cxX2bxX3xX5xX4bxX4xX3xX2xX220xX1xX3xX1bxX6axX2cxX19xX3xX2xX1fxX51xX197xX1dexX3xX6axX406xXbxX3xX13xXd8xX3b8xX1bxX6axX3xX15axXdxX28xX3xX21xX3b1xX3xXaaxX140xX4xX1xX3xX26xX1xX3dxXexX3xXbexX160xX1bxX3xX203xX2cxX2bxX3xX5xX4bxX4xX3xX2xX1fxX1xX3xX1bxX6axX2cxX19xX3xX213xX1d9xX51xX197xX3xX203xX2cxX3xX1dxX2xX1fxX3xX1dxX22bxX13fxX10xX15axXdxX7xXexX6xX1bxX3xX203xX2cxX2bxX3xX5xX4bxX4xX3xX2xX220xX1xX3xX1bxX6axX2cxX19xX3xX213xX6fxX51xX197xX19cxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX18xXexX1xX2bxX17bxXaxX12xfbf4xX18xX143xX4xX3xX13xX46xXdxX0xX51xXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long