Phòng ngừa “ngộ độc” về tư tưởng, nhận thức

Phòng ngừa “ngộ độc” về tư tưởng, nhận thức

baophutho.vn Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của đất nước ta bằng nhiều chiêu trò, hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tận dụng triệt để không gian mạng để gia tăng chống phá. Chúng thường tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc, hạ thấp giá trị, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở nước ta; phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những thành tựu phát triển vượt bậc, toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; bôi xấu hình ảnh, hạ thấp uy tín của lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lợi dụng, thổi phồng một số tồn tại, hạn chế để làm méo mó hình ảnh, bôi xấu chế độ, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, với đội ngũ cán bộ, đảng viên; cổ súy cho tư tưởng, lối sống thực dụng, phi nhân tính, cho những “giá trị ảo” mà chúng thường huênh hoang, ca ngợi...

Dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án

Dồn sức giải phóng mặt bằng các dự án
2024-06-04 08:48:00

baophutho.vn Thời gian qua, mặc dù nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Thanh Ba khá lớn nhưng nhờ sự sát sao, quyết liệt trong...

Chuẩn mực vun đắp niềm tin

Chuẩn mực vun đắp niềm tin
2024-06-03 07:20:00

baophutho.vn Ngày 9/5 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định 144-QĐ/TW “Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của...

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ

Chữa trị “bệnh” hẹp hòi, đố kỵ
2024-05-30 07:47:00

baophutho.vn Hẹp hòi, đố kỵ hiểu theo nghĩa nôm na là sự ganh ghét, so bì, tị nạnh, không muốn ai hơn mình, nó là “thuộc tính đặc hữu” của chủ nghĩa cá...

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội
2024-05-09 06:36:00

baophutho.vn Thời gian qua, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt, có sự chủ động, tích cực hơn trong...

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn
2024-04-17 15:15:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long