Cập nhật: 28/08/2022 09:39 GMT+7
c627x14d12x17fb1x161fex1677dx164acx1507bxe8e0x19070xX7x186f2xfe01x11fb9x174bax16e83x113fdxX5x11946xXax15b7bxXcx12b5dx1857fxX3x105a5xXdxX15xX1xX3xX2x11602xX1dxX3xX15x12ef8x10adax12a03xXdxX3xX1xXdx13d49xX15xX3x1371fx145d9x14e05xX3xXex15c78xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxc7bbx15cabxX15xX3xXexXdx14674xX2dxX3x18eacxXdxe1dbxX2dxX3xX15x13d92xX2bxX3xee41xX1dxX49xX49xX0x143a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa96xX10xX6x15a79xXaxX12xX5dx15a95xXdxX3x10e04xX1xc788xX3xXexX1x151d9xXbxX3x17781xd7a3xX3xXex16833xX15xX1xX3xX17x1064dxX6xX3xXbxX1x1594exXdxX3xX1x14c76xXbxX3xX17x1399cxXdxX3x121a1xX6xX15xX3xX67xX1xX74xX3xX70x13394x17274xX3x123e1xX2dxX7exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX17xX6dxX15xX3xX70xX64xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX3xXex176fcxX3xX4xX1x12b50xX4xX3xX4xX1xX22x17710xX15xX21xX3xXexe212xX30xX15xX1xX3x1108cxX6xX5xX6xX3x13fabx1545exee87xX3xX2bxXdxXd8xX15xX3x11953x179efxXexX3xXcxXbdx13c7exX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xXexX93xfbbfxX15xX3xX95xX2dxX7exX4xX3xX15xX46xX2bxX3xX49xX1dxX49xX49xf097xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX15xXexX10xXccxXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax13d99xXdxX60xXexX1x1336exX3x157a2xe62fxX1dxXbxd1c5x171b5xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX155xX3xe982xX157xX49xXbxX15bxX15cxXaxX3xX7xXccxX4xX9xXaxX4exX4exX4xX11bxX40xX6xX93xXbxX1xX2dxXexX1xX93xX11bxX17xX15xX4exX60xX10xX7x13bedxXexX93xXbxX4exX15xX10xX150xX7xX4exX49xX49x17bdaxX166xX4exX2xX2xX2xX60xX1dxX2xX2xX193x13316xX166x193a4xXexX193xX19exX2xX158xX5xX2x11f5axX49xX49xX49xX49xX49xX11bx1757exXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX2xX1dxX1dxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX15xX46xX2bxX3xX49xX1dxX49xX49xXaxX3xX150xXdxX60xXexX1xX9xXaxX157xX158xX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX166xX157xX49xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX93xX15xXaxX12xXcxXccxX22xd2fdxX15xX21xX3xX89xX6xX15xX3x11abax11047xX15xX3xX17xX6dxX15xX3xXcxX74xX15xX1xX3x145ffxX37xX3xfb3bxX21xX2dxX37x1504axX15xX3xXcxX1x1572fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5dxX2dxX37xXd8xX15xX3xX17xX10bxX3xX67xX1xX240xX3xXexX24cxX4xX1xX3x167d7xX37xX3xX40xX6xX15xX3x14060xXcxXcx18dd1xX3xXexX74xX15xX1xX3xX243xX21xX2dxX37xX247xX15xX3xX5dxcc55xXdxX3xXex14138xX15xX21xX3xX5x101f4xX15xX21xX3xX1xX93xX6xX3xX4xX1x164fcxX4xX3xX2bxX79xX15xX21x141f7xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX69xX15xX21xX3xXexXe0xX2bxX3xX21xX22xXc7xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX299xX3xX17xX6dxX15xX3xX70xX64xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xX233x173f5xX3xX4xX1xX22xXc7xX15xX21xX3xXexXccxX30xX15xX1xX3xX4x178ccxX3xX70x19339xX15xX21xX3xX4xX1xeb1cxX155xX3xXd7x12d41xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xe152xX22xX2dxX3x158c1xX3xd6d0xX1xX2ffxX3xX67xX1xX240xX3xXexX24cxX4xX1xX3xXcxXccxX2dxX15xX21xX3xX22xXc7xX15xX21xX3xX5dxX64xXdxX3xX67xX1xX69xX3xXexX1xX6dxXbxX3xX70xX71xX3xXd7xXdxX38xXexX3xX243xX6xX2bxX15cxX3xX314xX3dxX3xXd1xXdxX6xX3xXcxXdxX28xX15xX3xX318xX3xX67xX1xX2cxX15xX1xX3xXd7xX46xX15xX3xXbxX1x1697fxX15xX21xX3xX89xX6xX15xX3xX67xX1xX74xX3xX70xX92xX93xX3xX95xX2dxX7exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXd7xX6dxX15xX3xX70xX64xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX299xX3xXcxXccxX22xX22bxX15xX21xX3xX89xX6xX15xX3xXexXbdxX3xX4xX1xXc1xX4xX11bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xX31axX1xX308xX6xX3xXexX74xX15xX1xX3xX31axX1xX292xX3xXcxX1xe0dbxX3xX4xX2ffxX3xX4xX2cxX4xX3xX70xX302xX15xX21xX3xX4xX1xX308xX3xX266xX37xX3xX17xXdxX3dxX15xX3xX89xXcxXd7xX3xXcxX74xX15xX1xX3xX240xX37xX155xX3xX243xX21xX2dxX37xX247xX15xX3xXcxX1xX24cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5dxX2dxX37xXd8xX15xX3xX1a8xX3xXcxXccxX22xX22bxX15xX21xX3xX89xX6xX15xX3xX233xX234xX15xX3xX17xX6dxX15xX3xXcxX74xX15xX1xX3xX240xX37xX15cxX3xX243xX21xX2dxX37xX247xX15xX3xX5dxX27fxXdxX3xX1a8xX3xX67xX1xX240xX3xXexX24cxX4xX1xX3xX266xX37xX3xX40xX6xX15xX3xX26dxXcxXcxX270xX3xXexX74xX15xX1xX15cxX3xX5x1832cxX15xX1xX3xX70xX92xX93xX3xX2bxX64xXexX3xX7xX7exX3xX7xX22bxX299xX3xX15xX21xX10bxX15xX1xX3xX4xX240xX6xX3xXexX74xX15xX1x13640xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xXdfxX234xX37xX3xX5xX10bxX3xX5x10823xX15xX3xXexX1xXc1xX3xX2xX193xX299xX3xX89xX6xX15xX3xXcxXbdxX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX5xX2efxX6xX3xX4xX1xX3d6xX15xX3xXexX74xX15xX1xX3xX31axX1xX292xX3xXcxX1xX3d6xX3xX70xX42xX3xXexXbdxX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX7xX2efxX3xX187xXdxX38xX15xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX11bxX3xX243xX46xX2bxX3xX15xX6xX37xX299xX3xX70xX93xX10bxX15xX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xXexX93xX10bxX15xX3xX95xX2dxX7exX4xX3xX21xX302xX2bxX3xX2xX1dxX1dxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX299xX3xX70xX28xX15xX3xXexX79xX3x160bdxX193xX3xXexX74xX15xX1xX299xX3xXexX1xX10bxX15xX1xX3xXbxX1xX7exX3xX17xX10bxX3xX4xX2cxX4xX3xX40xX64xX299xX3xX15xX21xX10bxX15xX1xX3xX17xX10bxX3xX4xX2cxX4xX3xX70xXc7xX15xX3xX17xX24cxX3xXexXccxX2dxX15xX21xX3xX22xXc7xX15xX21xX11bxX3xXcxXccxX93xX15xX21xX3xX70xX2ffxX299xX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX5xX86xX15xX3xXexX2dxXbdxXdxX3xX15xX1xXe0xXexX3xX553xX49xX3xXexX2dxXbdxXdxX299xX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xXexXccxe884xX3xXexX2dxXbdxXdxX3xX15xX1xXe0xXexX3xX49xX49xX3xXexX2dxXbdxXdxX15cxX3xX4xX2ffxX3xX1xX6xXdxX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xXexX1xX2dxX64xX4xX3xX15xX1xX2ffxX2bxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1xXdxX28xX2bxX3x151e3xX1x18079xX234xX2bx12e03xX15cxX3xX15xX1xXdxXd8xX2dxX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX70xX45bxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX21xXdxX6xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX79xX3xX166xX1dxX1a8xX157xX157xX3xX5xX49axX15xX15cxX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX15xX1xXdxXd8xX2dxX3xX15xX1xXe0xXexX3xX5xX10bxX3xX2xX1dxX49xX3xX5xX49axX15xX47cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xXdfxX92xXdxX3xX60xXdxX38xX15xX3xX40xX6xX15xX3xXexXbdxX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX4xX1xX93xX3xX40xXdxX28xXexX155xX3xX5dxX93xX92xXexX3xX70xX64xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX3xX22bxX3xX15xX22xX86xX4xX3xXexX6xX3xX70xX45bxX3xX17xX10bxX3xX70xX6xX15xX21xX3xX70xX22xX82xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX71xX6xX3xX2bxX92xX15xX1xX3xX2bx13172xX3xXexXccxX93xX15xX21xX3xX4xX64xX15xX21xX3xX70xX302xX15xX21xX11bxX3xXcxX1xX23xXdxX3xX70xXdxX42xX2bxX3xX60xX24cxX4xX1xX3xX67xf635xXd7x10e90xX233xX1a8xX2xX19exX3xX60xXdxX247xX15xX3xX40xXdxX28xX15xX3xXbxX1xXc1xX4xX3xXexX92xXbxX299xX3xX5xX22xX82xX15xX21xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX28xXbxX3xX15xX1xX6dxX15xX3xX70xX22xX82xX4xX3xX70xX45bxX3xX4xXc7xX3xX40xX27fxX15xX3xX70xX2cxXbxX3xXc1xX15xX21xX3xX15xX1xX2dxX3xX4xX49axX2dxX3xX4xX1xX93xX3xX15xX21xX22xX23xXdxX3xX40xX38xX15xX1xX11bxX3xX67xX1xX22xXc7xX15xX21xX3xXexXccxX30xX15xX1xX3xXd1xX6xX5xX6xX3xXd6xXd7xXd8xX3xX2bxXdxXd8xX15xX3xXdfxXe0xXexX3xXcxXbdxXe5xX3xX5xX10bxX3xX4xXc7xX3xX1xX64xXdxX3xX70xX42xX3xX4xX2cxX4xX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX21xXdxX6xX93xX3xX5xX22xX2dxX299xX3xX21xX283xXbxX3xX21x100e8xX299xX3xXexXccxX6xX93xX3xX70xXbdxXdxX3xX187xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX1xXdxX38xX2bxX299xX3xX1xX2dxX15xX3xX70xX292xX4xX3xX5xX366xX15xX21xX3xXexX2efxX3xX1xX10bxX93xX3xX60xX234xX15xX3xXexX64xX4xX299xX3xX187xX1xX308xX4xX1xX3xX5xX38xX3xXbxX1xX93xX15xX21xX3xXexXccxX10bxX93xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xX15xX1xX3xX15xX21xX2dxX37xX38xX15xX3xXexX92xXdxX3xX31axX1xX292xX3xXcxX1xX3d6xX47cxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xXcxX92xXdxX3xX4xX1xX22xXc7xX15xX21xX3xXexXccxX30xX15xX1xX299xX3xXcxXccxX22xX22bxX15xX21xX3xX89xX6xX15xX3xX233xX234xX15xX3xX17xX6dxX15xX3xXcxX74xX15xX1xX3xX240xX37xX3xX243xX21xX2dxX37xX247xX15xX3xXcxX1xX24cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5dxX2dxX37xXd8xX15xX3xX17xX10bxX3xX67xX1xX240xX3xXexX24cxX4xX1xX3xX266xX37xX3xX40xX6xX15xX3xX26dxXcxXcxX270xX3xXexX74xX15xX1xX3xX243xX21xX2dxX37xX247xX15xX3xX5dxX27fxXdxX3xX70xX45bxX3xXexX283xX15xX21xX3xX5xX288xX15xX21xX3xX1xX93xX6xX3xX4xX240xX6xX3xXcxX74xX15xX1xX3xX240xX37xX299xX3xX5dxXdfxX243xX233xX299xX3xf9b1xX89xX243xX233xX299xX3xX8b7xX89xX3xX26dxXcxXcxX270xX3xXexX74xX15xX1xX3xX4xX1xX292xX4xX3xX2bxX79xX15xX21xX299xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX69xX15xX21xX3xXexXe0xX2bxX3xX21xX22xXc7xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX299xX3xX17xX6dxX15xX3xX70xX64xX15xX21xX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX11bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX93xX60xX37xXaxX12xXcxXccxX93xX15xX21xX3xX4xX1xX22xXc7xX15xX21xX3xXexXccxX30xX15xX1xX299xX3xX70xX92xXdxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xX1xXdxX28xX15xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX3dxX2dxX3xX40xXdxX42xX2dxX3xXexX93xX10bxX15xX3xX95xX2dxX7exX4xX3xX7xX6d9xX3xX60xX234xX15xX21xX3xX1xX22xXc7xX15xX21xX3xXexX22xX22bxX15xX21xX3xX15xXdxX38xX2bxX3xX4xX2cxX4xX3xXd7xX2dxX6xX3xX5dxe9b2xX15xX21xX3xXexX92xXdxX3x17f91xX1xX2dxX3xX233xXdxX3xXexX308xX4xX1xX3xX5xX24cxX4xX1xX3xX7x12ad5xX3xXdfxXd8xX15xX3xX5dxX985xX15xX21xX11bxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1685cxX2dxXexX1xX93xXccxXaxX12xX5dxX93xX10bxX15xX21xX3xXd1xXdxX6xX15xX21xX0xX4exXbxX12

Hoàng Giang

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long